SBANK - hvem kjøpte idag?


Det ble kjøpt 240 931 aksjer kurs 72,40kr
Etter 3 timer også ble kjøpt 548 000 aksjer kurs 72,70kr.

Lurte på det samme.
Var også et innsidekjøp i går, som muligens kan være positivt.