-- Ap skulle ettergi eiendomsskatt i Oslo: Her er fasiten


Kong Raymond...........Sult de ut !!

På tre år har kun seks huseiere fått ettergitt eiendomsskatt i Oslo. Kommunen brukte over to år på behandling av søknader fra folk i en vanskelig livssituasjon.

https://www.nrk.no/norge/eiendomsskatt_-brukte-flere-ar-pa-behandling-av-soknad-om-unntak-1.14562444
OZZY
04.07.2019 kl 19:42 622

han sa også at midlene fra eiendomsskatten skulle uavkortet gå til flere hender i eldreomsorgen.
bare jug alt sammen.
livecnn
04.07.2019 kl 19:30 631

Det ruller videre,
Nå må Raymond og Byregjeringen ut med 150 mill for 2017.

Oslo-byrådet vil tilbakebetale «feilinnkrevd» eiendomsskatt
Byrådet har kommet frem til at de skrev ut eiendomsskatt med for høy promille, og vil foreslå tilbakebetaling ved neste bystyremøte.

https://e24.no/makro-og-politikk/eiendomsskatt/oslo-byraadet-vil-tilbakebetale-feilinnkrevd-eiendomsskatt/24652892

DN:
Det nærmer seg kommunevalget. Tankene går tilbake til valgkampen høsten 2015, hvor eiendomsskatt var det store temaet. De rødgrønnes eiendomsskattemodell i Oslo var sterkt omstridt og debatten gikk høyt og lavt. Raymond Johansen (Ap) la hodet på blokka og bedyret at han hadde full kontroll:
«Jeg går til valg på dette, og spør byens befolkning om dette. Det er ikke noe problem med å innføre denne modellen. Jeg har full kontroll. Eiendomsskatten vil bli innført, det vil bare ta litt tid å få det på plass.»
Fire år etter har vi fasiten. Det viste seg å være problemer med Oslo kommunes eiendomsskatt. Store problemer. Johansen hadde ikke full kontroll, tvert imot: Utskrivningen av eiendomsskatten 2016 var ugyldig og Oslos eiendomsskattemodell er på grensen til det lovlige.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også:
DN mener: Boligskatten i Oslo bør gjelde for alle boliger

Selv om bystyret var kjent med den lovfastsatte 1. mars fristen, valgte bystyret å skrive ut eiendomsskatt fire måneder for sent. Domstolen slo fast at utskrivningen i 2016 var ugyldig. Høyesterett fremhevet at kommunen ikke la noen realistisk plan om å få skrevet ut eiendomsskatten innen fristen. Planen var å skrive ut flere måneder etter fristen og det ga ikke grunnlag for fristutsettelse. Høyesterett avviste kontant kommunens protest mot tilbakebetaling:
«Men her består feilen i at skatten ble utskrevet for sent, en feil som ikke kan repareres i ettertid. Nye utskrivningsvedtak kan derfor ikke lovlig treffes, med den følge at tilbakebetaling av innbetalt skatt er eneste mulighet. Plikten inntrer automatisk, uten nærmere vurderinger eller skjønnsutøvelse fra kommunens side.»
Nå påberoper Raymond Johansen seg «god tro» og skylder på Finansdepartementet:
«Men vi var i god tro, vi søkte råd hos Finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over. Men de tok feil, det gjorde vi også, men nå ordner vi opp i dette»
At det ordnes opp i lovbruddet er bra og burde være en selvfølge i en rettsstat. Kommunen må tilbakebetale 250 millioner kroner i ulovlig innkrevet eiendomsskatt til 50.000 boligeiere. Men det stemmer ikke at kommunen var i god tro og søkte råd hos departementet. Det foreligger en upublisert uttalelse som kommunen i rettssaken bekreftet at den ikke kjente til. Kommune innhentet råd fra kommuneadvokaten, som var klar på at det forelå prosessrisiko dersom kommunen skrev ut skatt etter første 1. mars fristen. De rødgrønne tok derfor en kalkulert sjanse da de hasteinnførte eiendomsskatten i 2016. Og de skrøt av hasteinnføringen:
«Det er ingen andre som har innført eiendomsskatt på så kort tid som det Oslo kommune skal gjøre. Og vi har et omfang av det tidobbelte, minst, av de fleste andre kommuner. Så den korte tidsfristen er hovedrisikoen, og gjør at vi har en stram fremdriftsplan, sier Tanke»
Oslos borgere hadde fortjent bedre. Hasteinnføringen står i grell kontrast til andre kommuner. Utsira er Norges minst folkerike kommune med om lag 200 innbygger og Saltdal kommune med sine 4700 innbyggere fant det ikke var mulig å innføre skatt på en så kort tidsfrist, og begge utsatte da innføringen med et år.
Les også:
55.000 i Oslo får tilbake 250 millioner i eiendomsskatt
I 2017 benyttet kommunen tre promille i skattesats. Undertegnede har anmodet kommunen om omgjøring og varslet nytt gruppesøksmål: Når 2016 er ugyldig, vil eiendomsskatt i 2017 maks kunne være to promille. Her er det ingen tolkningstvil. En tredjedel av eiendomsskatten for 2017, om lag 177 millioner kroner, må da tilbakebetales.
Det vil være i strid med grunnleggende rettsstatsidealer om kommunen ikke selv retter opp også denne feilen. Det offentlige har som sin fremste plikt å etterleve bestemmelser som setter rammer for hva den kan vedta. Kommunen kan ikke tjene på egne lovbrudd. Utskriving med for høy sats er en feil som ikke kan repareres i ettertid, med den følge at tilbakebetaling er eneste mulighet. Også har vil plikten inntre automatisk, uten nærmere vurderinger eller skjønnsutøvelse fra kommunes side.
Etter Høyesteretts dom slo kommunen seg på brystet og sa dommen viste at kommunen «var i sin fulle rett» til å vedta sin bunnfradragsmodell. Men var det egentlig det Høyesterett skrev? Dersom man tar seg bryet å lese premissene i dommen, vil man se at Høyesterett viser til at loven «setter en grense for hvor høyt kommunene kan fastsette bunnfradraget». Høyesterett slår videre fast at det «ofte vil være uforenelig» med loven å frita 80 prosent av boligene. Likevel aksepteres det i det konkrete tilfelle fordi Oslo kommune er så stor at det fortsatt ble om lag 50.000 boliger som ble beskattet. Men Høyesterett presiserer at «kommunen har beveget seg nær den grensen eigdedomsskattelova her setter».
Smak litt på den setningen. Den burde være et tankekors. Vil bystyret ønske å fortsette å balansere på grensen? Hva gjør det med skattemoralen og skattyters lyst til å forsøke seg på omgåelser, dersom det offentlige viser at det er greit å bevege seg på grensen til det ulovlige?

"landets mest moderate eiendomsskatt" sa han. Jaha. Kanskje i promillesats, men hjelper lite det når beregningsgrunnlaget er høyt.

Og Raymond var på nyhetene og sa at Oslo skal ha moderat eiendomsskatt. Jeg synes han sa noe om blant landets laveste.
Et 60 år gammelt hus på190 kvm har eiendomsskatt på 14.000 i året, av allerede beskattet inntekt.. Jeg synes ikke det er moderat i det hele tatt.

Det er dyrt å bo i Oslo, høye priser og mange har lånt til pipa, så vi snakker ikke nødvendigvis om formuende mennesker her.
OZZY
26.06.2019 kl 18:01 817

PRESIDENTEN I OSLO
R_offe
26.06.2019 kl 17:16 848

Neste gruppesøksmål mot Oslo Kommune blir eiendomssatsen for 2017.

Iom at eiendomsskatten for 2016 har blitt erkjent ugyldig, vil derfor 2017 stå som første gjeldende år for innføring av eiendomsskatt.
Satsen ved innføring er 2 promille.. Oslo Kommune tok 3 promille for 2017, iom at de anså 2016 som første år..

Oslo Kommune må nok etter hvert ettergi 1 promille tilbake til saksøkerene for 2017 året..
livecnn
26.06.2019 kl 17:06 852

Ansvar ???
De har faen meg drevet folk fra hus og hjem og måtte ha en dom i Høyesterett for å klare å se at de er kriminelle.
livecnn
25.06.2019 kl 22:34 916

HADDE IKKE LOV TIL Å KREVE INN EIENDOMSSKATT I 2016:
Vil ikke love at alle får pengene tilbake


https://www.tv2.no/nyheter/10690725/
Victron
31.05.2019 kl 22:23 1069

Höyre topp kaller Ap politikere late som ikke gidder og rydde i utgifter för de skatter folk,noe i det?
Men nå er Oslo K overbefolket av östkant som også er meget höyt representert på nav og önsker dette regimet velkommen.De andre flytter vestover.
Oslo Komune med ap raymond liker og slakte bilister også.
Dette kommer i tilegg til skyhöye ström og bensinpriser.
For min del liker jeg og se at andre blir flådd,Heia Oslo,mer av det gode og tiltredes.Spres det enda bedre.

Öljepenger og fisk som er Norges näring fra nord og vestlandet og som Oslo og landet er bygd på bör läre av Ostalandsfolket som administrerer oss.VJeg er så glad ii dette Land...Oslo.Vår stolthet fra Grorud.
Redigert 31.05.2019 kl 22:27 Du må logge inn for å svare
Odi.1
30.05.2019 kl 11:32 1145


BYRÅDMINISTER von/ RAYMOND


hehehe , at det går an å bli så ekstremt tåpelig og komme opp i slike posisjoner med ett slikt grauthode?
e.hansen
30.05.2019 kl 11:16 1157

Raymond er ikke konge, men sultan. Husk det.
Odi.1
24.05.2019 kl 12:17 1239


Ja, dette er Arbeiderpartiets gave til hardt arbeiderene og trofaste velgere.

Dem har sikret seg selv med skyhøye lønninger og ordninger i alle kanaler , og gir blanke faen i dem som har vert trofaste til partiet i alle år.

Når det kommer til Bom penger , drifstoff og lading osv... Så kaster de den regningen over på andre den også, alt dekket av Stat og Kommuner.
Eller " TENK PÅ MILJØET " POLITIKK som de liker å kalle det... " REDD PLANETEN VÅR " … OSV... PISS!