Panoro - står foran en helt voldsom kursoppgang!


Sjelden har jeg lest mer sprøyt fra folk som bare sprer møkk for å være negative, og fra folk som åpenbart ikke skjønner bak frem på et regnskap.
Det er ingen vits å gå igjennom alt tullet som står i den andre tråden. Om skatt, hedging, kontantstrøm osv. Det er bare tull!

Et par ting vil jeg allikevel si noe om. Skatten i kvartalet var ikke det tallet som står i regnskapet. Tallet i regnskapet inkluderer en skatt de ikke betaler. Pga regnskapsregler så må Panoro føre statens offtake som en inntekt i regnskapet (other income) som er 2.442millUSD. Denne inntekten som de er pålagt å føre må deretter trekkes ut som skatt på bunnen. Derfor ser det ut som de har 5.051millUSD i skattekostnad, nå realiteten er at de har 5.051millUSD minus 2.442 millUSD = 2.609 millUSD som skatt i kvartalet. Denne skatten er i sin helhet til Tunisia. Skatten de betaler i Gabon vil pga regnskapsregler være trukket ut på toppen som betyr at i Panoros regnskap vil deres skatt i Gabon allerede være fratrukket i selskapets EBIT. Det som anføres i den andre tråden er helt uinteressant i praksis. Det som derimot er interessant er at Panoro sitter igjen med 22-24 USD i netto profitt per fat de produserer i Tunisia! Smak på den! Dette er superlønnsom olje.

Når det gjelder hedgen. Dette var påkrevd av banken når de kjøpte OMV sitt TPS-asset. Fremover vil hedgen ikke gi noen effekt når oljeprisen er på disse nivåene. Panoro kommer ikke til å øke noen hedger, og selskapets voksende produksjon vil være uhedget. Relativt uinteressant også, fordi dette er helt normalt i de aller fleste oljeselskap.

Panoro sin kontantstrøm er preget av at de ikke fikk betalt for siste lifting før kvartalet var ferdig. Dette dukker da opp i neste kvartalstall. Også har de forhåndsplassert pengene for Salloum West boringen i Tunisia som en del av fornyelsesavtalen for leteblokken de overtak av DNO. Også uinteressant.

Resultatene var veldig gode, og viser at oppkjøpet i Tunisia var fantastisk bra. De kjøpte selskapet veldig billig av OMV, og allerede så er produksjonen der på full fart på vei oppover. Noe som ikke er det normale og det er en fantastisk nyhet at TPS som produserte 4000 fat per dag når Panoro kjøpte seg inn, i år vil nå 5000 fat per dag. Resultatene fra Gabon er veldig gode, med sterk produksjon over forventing og stigende reserver. BWO oppgraderte reservene i hele blokken fra 70 til 80 millioner fat.

Panoro prises nå på en veldig stor rabatt. De to analytikerne som følger aksjen har hevet sine kursmål til 25 og 32 kroner per aksje. Panoro sin produksjon står foran en eksplosiv økning med tilkobling av nye brønner i Tortue i Gabon, deretter Ruche området i Gabon, og Sallom/Sallom West i Tunisia. i tillegg kommer det mange letebrønner. Bare den stigende produksjonen som kan gå til 5000-6000 fat per dag neste år og 7000-8000 fat i 2021, vil løfte børsverdien av Panoro til 50-80 kroner per aksje. Det er veldig realistisk. Hvis de formodentlig skulle finne mer olje på sine nye boringer som Hibiscus, Prospekt B osv eller nye ting i Tunisia, så er potensialet langt over dette. Selskapets kontantstrøm er i kraftig vekst.

Aje prises til null av analytikerne. Og det er helt riktig. Er helt uinteressert i Aje. Det beste hadde vært å avvikle hele feltet.

Grinebitere og de som sprer feil info vil sikkert angripe dette innlegget. Bryr meg ikke. Vi kan se om 3 og 6 måneder og vurdere resultatet. Aksjen er en helt eventyrlig mulighet på disse nivåene.

Jeg er aksjonær og kjøpte flere aksjer idag.
Lykke til!
28.05.2019 kl 13:24 2417

Jeg har skrevet det flere X og NOT ONE! tager det ind over sig;
Wakey-wakey : Once more, but definitely the last time:

DNO deal 10md ago!
No new PSC made!
Penalty $12M Pretty much alive!

Cash and Cash Equivalents : USD 8.1 million

Lykke til
Redigert 28.05.2019 kl 13:29 Du må logge inn for å svare
oto1
28.05.2019 kl 13:28 2414

JabaJaba

All den tid jeg ikke har sett analysen så orker ikke jeg å gå inn i en voldsom diskusjon på den.
Jeg kan bare kommentere noen påstander du kommer med som ikke henger på greip:

"Netto resultat estimatet til Arcitc er 10 millioner dollar i 2019. Du trenger ikke å tro på det heller. Men kan kanskje minne deg om at med doblet produksjon på Dussafu, som vil skje med oppkobling av 4 nye brønner i tillegg til de to som produserer 12000 fat per dag idag, så går lønnsomheten opp kraftig, fordi produksjonskost per fat faller kraftig. Kostnaden ved å produsere er i stor grad faste kostnader (FPSO). "

Det kommer ikke 4 nye brønner i produksjon på Dussafu i 2019. Det kommer mest sannsynlig 0. Hvis arctic har tatt med nye brønner på Dussafu i 2019, så skjønner jeg mindre av hva de holder på med.

"Antall liftinger er en periodisering. Det betyr ingenting for verdien av selskapet om liftingen kommer i mars eller april. eller september eller oktober. Det som betyr noe er hvor mye olje de kan produsere, til hvilken kostnad og størrelsen på reserver og ressurser, nye leteprospekter osv.
Antall liftinger per kvartal vil svinge. At det blir 0 i Q3 er absolutt ikke sikkert. men det betyr uansett NADA."

Så lenge Panoro bruker salgsmetoden (forøvrig samme som BWO), så betyr faktisk hvor mange liftinger, og når de kommer, mye på resultatet.
Og jeg trodde det var resultatet vi diskuterte, og ikke verdisettingen?

Pen skriver selv i sin rapport:
Q1 2019 was a strong quarter in terms of revenue due to a large number of liftings in the period. It should be noted that lifting
scheduling across the various production assets will vary and as such, due to revenue recognition accounting standards, uneven
quarterly financial results are to be expected despite stable operational performance.

Mitt poeng er altså at i 1Q 2019 så hadde PEN 2 liftinger fra Dussafu på til sammen 1,3 mill fat. Dette minker til 700k i 2Q og 0 i 3Q (government lifting).
Kanskje de klarer 2 i 4Q igjen, men da skal man huske på at produksjonen trolig har falt en god del fra dagens, trolig ned mot 10k fat/d. Og da tar det over 2 mnd å fylle FPSO til 650-700k fat.
I 1Q hadde PEN 1 stor ekstern lifting i Tunisia, og 2 lokale. I 2Q blir det 2 lokale. I 3Q får de trolig 1 ekstern igjen slik at nivået kommer opp på 1Q nivå der.
Men med 0 på Dussafu så kan jeg ikke se at noen kvartal i året blir bedre enn 1Q, heller langt ifra.

PEN får ikke den negative hedging effekten de fikk i 1q fremover, så det vil jo bedre resultatet isolert sett fremover.
Men de "mister" altså mye av inntektene fremover da 1Q på alle måter var eksepsjonelt bra på liftinger.

På tross av at PEN i 1Q hadde alt med seg på liftinger så gikk de altså usd 1,5 mill i minus.
Dvs at de må ha et overskudd i de neste 3 kvartalene på til sammen usd 11,5 mill om Arctic skal få rett med bunnlinje på usd 10 mill i år.

Jeg tror det ikke før jeg ser det.
Spitzer
28.05.2019 kl 13:54 2329

I Q2 får vi ingen eksterne liftinger fra Tunisia, men 700000 fat (1 lifting) fra Gabon som er litt mer enn 1 lifting i Q1 (650000 fat) og realisert til litt høyere oljepris.
I Q3 får vi ingen salg fra Dussafu, men forhåpentligvis får vi 1 ekstern lifting fra Tunisia som mer enn oppveier bortfall av en lifting Dussafu vs Q2.

En skal også ha i mente at med lavere salg kommer også mindre skatt å betale (Tunisia) og mindre avskrivninger.
Mitt største usikkerhetsmoment er størrelsen på hvor mye som blir kostnadsført i Q2 og Q3 vedr. fase 2 - eller om disse stort sett blir aktivert og avskrevet etter som produksjonen fase 2 tar til. Dersom det meste blir kostnadsført i kvartalet aktiviteten gjennomføres så er det større sannsynlighet for røde tall. Ellers utelukker jeg ikke muligheten for blå tall også i Q2. (dette ut fra mine egne estimater med bl.a. salg av 128.000 fat olje).
Paypal
28.05.2019 kl 14:04 2305

re oto
Slik jeg ser det har ikke Jabajaba fokusert på de neste kvartalene. Han ser på hele 2019 og 2020. Det er vel viktigere enn hva som skjer i Q2 og Q3 ? Unntatt for de som er kortsiktige naturligvis. Etter at jeg leste Nassim Nicholas Talebs " The Blach Swan" og "Fooled by Randomness" har jeg sluttet å se på kortsiktige svingninger.
JabaJaba
28.05.2019 kl 14:14 2287

otot1...

De begynner å bore nye produksjonsbrønner på Tortue i August 2019. Disse kobles så på FPSO så raskt det lar seg gjøre i fht prosjektgjennomføring. Man bør forvente at de to første brønnene kommer i produksjon i 2019, mens de to siste kommer i produksjon rett over nyttår i 2020...Akkurat dette skriver ikke Arcitc noe om. Men dette er slik det kommer til å bli gjennomført. Hva som får deg til å tro noe annet vet jeg ikke. Det er veldig realistisk at Tortue fase 2 bidrar til produksjon fra en gang i Q4 2019.

Poenget mitt med liftinger er at det er helt uinteressant om det er 2 liftinger i et kvartal, så et i neste. Er ditt fokus kun på neste kvartal? I så fall kommer du til å misse grovt på denne aksjen. Mitt poeng er at det er den daglige produksjonen, og veksten i denne (pluss reserver, ressurser mm) som betyr noe for aksjekursen. Når dette blir periodisert etter IFRS regler er mindre interessant, siden det åpenbart ikke endrer på selskapets verdiskapning eller kontantstrøm. Fatter ikke at du ikke forstår dette.
Jeg tror ikke på dine estimater. men har mine egne, og ser hva Arctic estimerer. Det er ikke så mange andre meglerhus som følger aksjen, så det blir dermed Arctic man må belage seg på primært. Dekningen til Sparebanken 1 Markets er litt mer overfladisk i sin form.

Lykke til!
Redigert 28.05.2019 kl 14:16 Du må logge inn for å svare
oto1
28.05.2019 kl 14:23 2270

Paypal

Jeg krangler ikke med JabaJaba, jeg krangler indirekte med Arctic :)

Det er svært sjelden jeg blir imponert over analytikere, og jeg tar alt som kommer fra den kanten som info mer enn noe jeg brukert som investeringsgrunnlag.
Jeg mener f. eks selv at jeg gjør en mye grundigere jobb i DNO, og stoler mye mer på meg selv enn analytikerne der.

Og når jeg vurderer evt bytte av selskap med en kortsiktig horisont, så betyr de neste 2 kvartalene mye for min del.
Og da er Panoro veiet og funnet for lett.

Jeg er nesten sikker på at jeg har snudd tilbake før 2020, all den tid Panoro da kommer til å få gode resultater om oljeprisen holder seg.
Men det at PEN ikke klarte blå tall i 1Q kom som en overraskelse på meg, og slett ikke av den gode sorten.

Gunnarius er også inne på at det ligger store investeringer i nær fremtid for Panoro, og jeg er ganske sikker på at de ikke har cash til dette.
Så en eller annen løsning må de finne ganske kjapt.

BWO anslår usd 270 mill gross til fase 2, det utgjør usd 20 mill for PEN, og de skal i tillegg bore i Tunisia.JabaJaba
28.05.2019 kl 14:40 2231

Det er fint å ikke sluke alt som kommer fra analytikere. Det er helt klart viktig å vurdere ting selv. Arctic er i denne sammenheng en second opinion som samsvarer med mine egne vurderinger.

Men her skyter du dessverre fra hofta. Selskapet har lav netto rentebærende gjeld ved starten av 2019, og de har kontantstrøm fra drift i 2019 til å dekke hele fase 2 investeringen på Tortue. Boringen av ny brønn i Tunisia (salloum west) betyr kanskje 5 millioner dollar for Panoro netto. Dette har de også finansiering for. Du skriver som om de har masse gjeld og en sprengt balanse. Dette er helt feil. De trenger ikke å hente noen penger for noen av sine vekstinvesteringer.

I 2020 så eksploderer kontantstrømmen pga oppkoblingen på Dussafu og økt produksjon fra Tunisia. Om Panoro i det hele tatt skulle hatt behov for mer lånefinansiering så kan de i likhet med BW Energy inngå en reserve based lending fasilitet og så har de en ubenyttet trekkfasilitet hos Mercuria som de inngikk når de kjøpte OMV. Selskapet flere tilbud om reserve based lending. Ring og spør de selv!

De "store" investeringene du snakker om er allerede finansiert. Gunnarius og du bedriver ren gjetning når dere kommer med påstander rundt dette.
Og med kontantstrømmen fra 2020 så har selskapet kontanter til å dekke hele Ruche-området utbyggingen fra egen kontantbeholdning.

Panoro er ekstremt velfinansiert, og det forundrer meg at du og Gunnarius innbiller dere noe annet.

Lykke til!

Synes dette høres veldig konservativt ut. I q1 rapporten
står det :

«Post period end the production rates from Tortue have continued to exceed initial expectations and remained strong in April and May 2019 at an average gross rate of over 12,000 bopd.
The Phase 2 of development at the Tortue field is underway and will consist of an additional four subsea horizontal oil development wells. Three of the development wells will be drilled in the Gamba reservoir with one well in the Dentale D6 reservoir. This drilling campaign will be carried out in the second half of 2019 and conclude in early 2020. We expect production from these additional wells to come online in 2020 and the Operator estimates the total production at that time will be in the range of 15,000 to 25,000 barrels of oil per day.»

Brønnene i fase 1 har altså produsert over 12 000 bopd både april og mai. Anslaget på 15 000 til 25 000 bopd synes da veldig pessimistisk synes jeg. Er du sikker på at dette ikke er samlet for fase 2? Jeg synes det også kan oppfattes slik. Ellers blir det fint lite pr. brønn i fase 2

Det er tre Gambabrønner og en i Dentale. Gambabrønnen i fase 1 ga 7500 bopd

Redigert 28.05.2019 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
Paypal
28.05.2019 kl 14:45 2213

re oto
Jeg har vel heller ikke antydet at du "kranglet" med Jabajaba -:).
Men nå du er skuffet over et minus i resultatet, mener du da at hedgingen blir like stor framover ? Den utgjorde jo over 4 mill.
Spitzer
28.05.2019 kl 15:03 2166

Fluefiskeren.
Både BWO og PEN er tydelige i at forventet produksjon ligger i rangen 15000 - 25000. Tidligere har de sagt 20000 fat. Denne gangen sa PEN på sin Q1 at de venter samlet produksjon fra Tortue (alle 6 brønner) på oppmot 25000 boed.
Mener også Arnet forklarer dette litt under sin Q-pres. Når en borrer flere produksjonsbrønner i samme reservoar så må en vente at trykk og produksjon går litt ned på øvrige brønner. Men foreløpig veldig positivt for reservoaret at de ennå ikke har sett vann (de forventet de allerede i januar). Det betyr trolig at reservoaret er større. Det kan og bety at produksjon fra 6 brønner blir bedre enn forventet. Arnet sa også at de liker heller å være forsiktige i sine anslag og overraske på oppsiden enn motsatt.
Den som lever får se :). Men inntil videre er det vel greit å forholde seg til de estimater selskapet selv har midlet og da tror jeg det er greit å legge seg på 25000 boed hvorav PEN har en eierandel på 7,5 % (etter Tullow-farmin).
Spitzer
28.05.2019 kl 15:09 2150

JabaJaba
Må bare arrestere deg litt :).
"så har de en ubenyttet trekkfasilitet hos Mercuria som de inngikk når de kjøpte OMV."

Dette er ikke riktig.
Står i Q1-rapporten at de har sagt fra seg opsjonen som junior-lånet hos Mercuria var da det var ganske kort tid igjen på dette lånevinduet.

Det du skriver om RBL er riktig. Selskapet har ikke søkt noe RBL ennå, men vurderer muligheten.
Spitzer
28.05.2019 kl 15:10 2145

Av de fire nye produksjonsbrønnene skal tre av disse borres i Gamba-formasjonen (som produserer mest). En borres i Dentale.
oto1
28.05.2019 kl 15:15 2129

Det er vanskelig å anslå produksjonsprofilen så tidlig.

Men brønnene produserte altså ca 12500 fat i 1q, og har sunket til ca 12000 fat post 1q.
Da kan man jo tenke at produksjonen har falt fra 12500 ved begynnelsen av april, til 11500 ved rapporteringsdato.
Om produksjonen faller 1000 fat på 2 mnd så er vi i 8000 fat i så fall ved utløp 2019.

Jeg synes 15000 for alle 6 brønnene høres veldig konservativt ut, sannsynligvis blir det godt over 20k når alle er i drift.
oto1
28.05.2019 kl 15:18 2120

Paypal

Nei, det blir den ikke.
Men det blir altså ikke inntektene heller.

Inntektene for PEN i 2Q og 3Q blir trolig under halvparten av det de fikk i 1Q.


Det er lov å ønske seg billige aksjer, men stoler på ledelsen foran tradere hva kapitalbehovet er. De kommer ikke til å hente penger til 10kr for å blidgjøre oto1. Prisen er 17kr,I 2020 blir det utbytte ??
Spitzer
28.05.2019 kl 15:33 2123

Denne tråden synes jeg har vært veldig god med mange gode innlegg og stort sett saklig diskusjon. Flott at ikke alle er enige - da får vi ulike synspunkter som kan belyse saken på forskjellige måter. Nyttig.

I know. Det var derfor jeg skrev det samme på slutten av mitt innlegg.?. kl. 14:43

«Det er tre Gambabrønner og en i Dentale. Gambabrønnen i fase 1 ga 7500 bopd «

Redigert 28.05.2019 kl 16:01 Du må logge inn for å svare
Alby
28.05.2019 kl 17:10 1963


Gled dere venner, nå har vi hatt oppgang i flere dager ??
oto1
28.05.2019 kl 17:15 5363

Black Peter

Jeg tror heller ikke at PEN kommer til å hente penger på 10 kr for å blidgjøre meg.

Hvordan de henter penger legger ikke jeg meg opp i, jeg bare registrerer at de må gjøre det.
Mest sannsynlig blir det vel lån i en eller annen form.

Jepp. Tror du 16-tallet er tilbakelagt? Isåfall gjelder ikke jungelordet mitt lengre ?

Nåja FF det et det nok alt for tidlig å fastslå, men det er jo lov å håpe :-) Det har i alle fall til nå vært et veldig treffende jungelord. Det er noe med sentimentet rundt Pen som har endret seg til det bedre. Relativt store poster tas ut i et jafs og selv om selgere presser ned kursen like etterpå med mikro volum så tar de ut sakte, men sikkert. Mye morsommere å være aksjonær nå enn for kort tid siden.

Litt på siden, men denne overrasket ihvertfall meg

«Rystad: Renewables investments in Asia to overtake oil and gas in 2020
Renewable energy investment in Asia, excluding China, will overtake spending on upstream oil and gas projects in the region as soon as next year, according to Norwegian oil and gas intelligence firm Rystad Energy.»

https://www.offshoreenergytoday.com/rystad-renewables-investments-in-asia-to-overtake-oil-and-gas-in-2020/


Allerede i 2020...... En ting er sikkert. Oljealderen slutter ikke fordi det er mangel på olje på samme måte som at steinalderen ikke tok slutt fordi det var mangel på stein.


Er ikke så sikker på det du.

Fornybar er ikke billig morro. Australia har hatt råd til dette ved at skattebetalerne melkes. Verre er det med Indonesia, der må vel skattebetalerne i Vesteuropa trå til og betale gildet. Klimafondet 100 mrd.....
https://www.klimarealistene.com/2018/11/19/hvordan-odelegge-et-lands-elnett-i-tre-enkle-trinn/

Nei ingenting er gratis. Heller ikke å ta følgende av global oppvarming hvis det ikke gjøres noe nå. Vi kan fremstille olje i flere hundre år. Så mye snakker vi om når vi tar med oljesand og oljeskifer. Dette kan ikke forbrennes rett og slett. At det koster å ta var på kloden er noe vi må tåle. Vi blir ikke noe mer ulykkelig med det.

Det er bare så fortvilet å se at velferdsstaten legges i potten i et veddemål som mest sannsynlig er basert på feil premisser.
Alby
29.05.2019 kl 09:24 4644


FF

Kanskje du får beholde jungelordet ditt , det ser ganske tregt ut i dag. Olje og OB ned for øyeblikket ??

Alby

Det har jo forsåvidt allerede vist seg idag, men jeg regner alltid med sluttkursen.
rek1
29.05.2019 kl 11:19 4478

Voldsomt hvor galt det er i dag da???
ser at BWO er nede på 55 kr,og DNO er rundt 15,5 kr, PEN rundt 3,5 % ned ...
tydlighvis ingen safe havn noen steder!!

Med børsen over 2% i minus så må vi regne med å bli med ned i dragsuget. Det positive er jo at det ikke finnes omsetning. At kjøpere glimrer med sitt fravær ved så stor nedgang skjønner jeg og da er det veldig positivt at selgere holder igjen og ikke dumper på best. Tror vi begynner å nærme oss en homogen aksjonær masse som ser at PEN er feil priset og i stedet for å selge venter på kursøkningen som må komme. Det er Bærre lækkert :-)

Jeg vil sterkt anbefale BW Energy sitt rykende ferske presentasjonsmateriale. Masse om Dussafu

http://hugin.info/136844/R/2245394/886935.pdf

Interessant med anslag på prospektive ressurser på en rekke prosjekter. Se side 20. Det som ikke er bra er at A og B er satt tilsammen på 89 mmboe. Dette er 400 mmboe lavere enn det de har snakket om tidligere, men ut fra de kart vi har fått hadde i hvertfall jeg ventet en nedgang slik jeg skrev for noen dager siden. Dog ikke så stor nedgang. Veldig skuffende egentlig. Hadde håpet på en company maker her, og synes det er merkelig at Panoro har holdt fast på nesten 500 mmboe opp til nå. Hadde anslag på 482 mmboe så sent som i april presentasjonen sin.
Redigert 29.05.2019 kl 12:51 Du må logge inn for å svare
vibro
29.05.2019 kl 13:05 4403

Her var jo svar på det meste, inkludert om disputten med Tullow Oil hvor de krangler om størrelsen på betaling for farming in (28 eller 49 mUSD). Vedrørende størrelsen på Prospect A & B så viser BWE her at de er gjennomgående konservative og realistiske. Dette ser man også når man estimerer fremtidig produksjon, mens samtidig så refererer man til Etame hvor alle slike estimater er blitt positivt skutt i filler etterhvert som årene har gått... Bedre da å være realist og bli positivt overrasket enn å blåse store ballonger som sprekker. Dussafu ser i det hele tatt spennende ut og dette blir meget bra - er overbevist om at her må man etterhvert utvide kapasiteten på Adolo godt utover dagens 40.000 fat per dag.
Redigert 29.05.2019 kl 13:11 Du må logge inn for å svare

Vibro

Det forbauser meg. Hvis du mener at BWE er realistiske nå så må man virkelig si at PEN som hadde et anslag på 400 mmboe mer var urealistiske. De er samkjørte på det meste, og det skulle ikke være nødvendig å lese BWE sine presentasjoner. Vi kan si at anslaget for Dussafu ble halvert over natta, og det er faktisk oljeressurser som selskapene lever av.

Kan det være reprosseringen som allerede er foretatt?
Redigert 29.05.2019 kl 13:45 Du må logge inn for å svare
vibro
29.05.2019 kl 14:00 4318

Fluefiskeren, du er kanskje inne på noe der mht. reprosesseringen av data, siden de nå skal igang med videre leteborring.
PEN henger seg nok bare på BWE - de lager neppe egne andre kalkyler. Oppsiden i Dussafu er uansett betydelig - der er jo prospekter mer eller mindre overalt.
Redigert 29.05.2019 kl 14:05 Du må logge inn for å svare