Vindkraft - eksportpris - uberørt natur - norsk eierskap


https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5ce92fd9c761f900129cd0c7

Norge er rikt på vindressurser til lands og til vanns.
Europas største og beste.

* Men Acer forhindrer oss i å sette eksportprisen fritt. Dette er etter min mening et stort problem.
* Uberørt natur er det viktig at vi hegner om i Norge. Tror alle nordmenn er enig i det.
* Det blir veldig galt når utenlandske selskaper får trenge seg på norske vindressurser til rabattert strømpris,
og samtidig misbruker norsk uberørt natur. Vindkraft i Norge bør ha fri eksportpris og være norskeiet.
Eller bli utnyttet av norskeiet kraftkrevende industri.

Europa burde gjøre om på reglementet her med Norge. Om de ønsker forurensningsfri energi til billigere
pris enn de ellers får tak i. Vi kan eksportere mye kraft til Europa, men da må vi få bestemme prisen selv.
Vårt tilbud vil nok uansett bli mer attraktivt enn det Europa ellers vil kunne skaffe seg av forurensningsfri
kraft. Vi har vannkraft og vannmagasin å regulere vindkraften med. Det har ingen andre europeiske land.
Vi leverer også olje og gass, og burde ha en litt sterk forhandlingsposisjon pga. dette.
Vi har stort potensiale på flytende vindkraft. Men det er litt frem i tid. Så vi burde jobbe med å få orden på
disse spørsmålene vår vei.
I verste fall må vi kanskje tre ut av EØS. Britene trer nok ut av EU. Det styrker våre odds her. Det er egentlig
Norge som har den sterke forhandlingsposisjonen. Hvis EU forsøker å fordyre importen av varer og tjenester
fra Norge, kan vi legge på prisen på kraft, gass, sjømat, mineraler, trevirke og annet til Europa. Vi kan selge
våre varer og tjenester andre steder. EU må da skaffe seg disse varene og tjenestene andre steder. Hvor
skal det være ?
Her vil vi uansett kunne forhandle oppe i dette. Og Norge må ikke importere varer og tjenester fra EU.
Så EU burde se sin interesse i å komme overens med oss.

Kina kan få vanskeligere kår enn tradisjonelt. De blir stadig dyrere. De turer frem på måter vi ikke liker.
De krenker andres immaterielle rettigheter, og turer fordekt frem med stråmenn osv. Utnytter Afrika.
Har uakseptable menneskerettigheter.

Kina er den nye faktoren vi burde forholde oss kritisk til. Ikke så mye Russland som tradisjonelt.
Russland er vår nabo. Viktige russiske byer ikke særlig langt fra Norge og Oslo. Eller fra nordiske
naboer og nordiske byer.

Norge må se seg rundt, hvor Norge skal handle. Finne nye markeder å satse på.

Japan, Korea og Øst-Russland kan være nye områder for Norge pga. fremvoksende
Nordøstpassasjen. F.eks. Kirkenes - Vladivostok og Nord-Japan er ikke veldig langt fra hverandre.
Handel med disse kan bidra til å dressere handel med Kina. Alaska kan kanskje også komme inn ?
Som en mellomstasjon til øvrige USA. Burde Norge se på investeringer i Nord-Japan, Øst-Russland,
Alaska og Korea ?

Redigert 25.05.2019 kl 18:04 Du må logge inn for å svare