PHO- Tviler du på at PHO blir børsvinner fremover? Argumentene?


Argumentene etterlyses. Vi har jo hørt noen, men de er usedvanlig dårlige. De gode argumentene vil vi gjerne høre.
At folk ønsker å dø av blærekreft er ikke et godt argument. Dette til orientering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Et argument jeg synes nevnes ganske ofte er at kursen er så lav. Derfor må det være noe galt.

Man kan jo lure på hva kursen hadde vært nå dersom de to største aksjonærene ikke hadde solgt seg ned av ikke-selskapsspesifikke årsaker for noen år siden. Jeg har hatt gleden av å være med på to kraftige oppturer i aksjer som kom etter at aksjene var kraftig solgt ned først av noen som sikkert burde visst bedre. Først QEC som bunnet ut i slutten av mars 2008 på ca. 1,70 kr. Hvis jeg husker riktig doblet den seg på en dag til ca. 4 kr. Det var svært sterke og ulike meninger om hva aksjen egentlig var verdt. Både mer eller mindre. Men i begynnelsen av juni toppet den ut på ca. 30 kr, eller mer enn en 15-dobling på ca. 2 mnd.

Den andre aksjen var MIS (Maritime Industrial Services) som ble solgt ned til 6 kr, for deretter å stige til 36 kr i løpet av det neste året og deretter kjøpt opp.

På Oslo børs er det hvert år aksjer som går flere 100 %. Og enda flere aksjer som går flere 100 % over noen år. Bare se på enkelte fiske- eller oljeaksjer. Hvis «mange» visste at disse aksjene ville stige så mye fremover ville de ikke vært så «billige» i utgangspunktet. Men det kan man ikke vite.

Dette betyr i hvert fall i mine øyne at dagens lave kurs(?) ikke sier noe som helst om morgendagens kurs. Og at dagens kurs hadde vært langt høyere uten nedsalget til de største aksjonærene.

Jeg satser på at dette er 3. gang jeg får gleden av lave inngangskurser på grunn av andres nedsalg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
26.05.2019 kl 23:24 4382

Jeg vet ikke helt hva du mener med fremover..
Snakker vi om måneder eller noen år?

Ingenting er sikkert i business der store interesser settes på spill, men at PHO kan bli en børsvinner bør det være store sjanser for.
Jeg vil si at PHO kan bli en børsvinner hvis de innfrir, eller kommer inn høyere enn forventningene i Q2.
Dette er på kort sikt.
Uansett må forventninger innfris før PHO blir en børsvinner.

PHO vil som de fleste andre aksjer til slutt bli priset som fortjent.
Men for at en aksje i et selskap med en slik historikk og bakgrunn skal bli en børsvinner må de innfri forventninger til omsetning, utplassering av scope, spesielt flexiscope, og bruksfrekvensen på de eksisterende, utplasserte scope må økes.

På de nærmere 12 månedene jeg har vært aksjonær har kursen vært nede i 28 og oppe i 63, og flere ganger over 50, men falt tilbake igjen.

Det eneste argumentet jeg har i mot at PHO skal bli en børsvinner det neste året, er at de ikke innfrir forventningene, og svarene på dette kommer med kvartalsresultatene.

Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
SomSa
26.05.2019 kl 23:43 4319


"focuss" snakker om 2025, i mellomtiden kan flere aksjer mange dobles i år og neste år og i 2021 og jeg har noen favoritter. Mye tyder på at PHO kan være et lav margin selskap. Slike selskaper stige ikke så fort før de overbeviser at det kan drives lønnsomt. Et annet problem er at kontantene forsvinne jævla fort. I 1Q 2019 forsvant over 15 mil, selskapet tror på + EBITDA men skal tape penger hel 2020 og ingen vet om de skal tjene penger i 2021.

En neandertaler utregning viser at PHO må gjennomføre en emisjon. Vi må håpe på at DNB ikke tilrettelegger emisjonen, rabatten kan være stort. Svenske meglerhus er flinke til å hente penger.Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
TAAS
27.05.2019 kl 00:03 4275

Kontantstrøm må sees over lengre tid. Da får man et annet bilde.

Eneste grunn til å emitere er sidenotering. Kanskje med det som resultat at eksisterende aksjonærer får utbytte.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Sydney
27.05.2019 kl 00:42 4237

Overskudd på driften vil være viktig for etterhvert selskap. Men så ser man og en del selskaper uten overskudd som prises på fremtiden. Det skal ikke mye til av årlig overskudd for å forsvare dagens verdi. Om de klarer 10 mill i kvartalet er det fort doblet i verdi basert på vekst.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
27.05.2019 kl 00:43 4235

Focus kan du nevne hva du mente i sted, jeg fikk ikke med meg alt,så slipper jeg å spekulere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
fabian2
27.05.2019 kl 01:53 4189

Børsvinner og børsvinner , fru Blom. Jeg har fortsatt litt PHO igjen. Men børsvinner i forhold til hva ? I forhold til f.ex. PCIB ? I år ? Til neste år ?...Nei , definitivt ikke. Men PHO er bra nok de. Datteren ( PCIB ) kan gå 5 gangen i år. Det gjør ikke PHO
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
27.05.2019 kl 07:24 4030

Ja førre året vid den her tiden uttalte flertalet på pcib tråden att de skulle vare opp 10 - 20 ganger
vid den her tiden. Men vad har hent jo de er ned 41,62 %. Men PHO er opp 65,14 % på 12 mån.
Men det virker som luften har gått ut 1,67 % i år. Tyder ikke på noen børsvinner.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
focuss
27.05.2019 kl 08:22 3932

Det bør være ganske åpenbart at PHO leverer positiv bunnlinje i 2020, men det kan godt skje allerede i år. Somsa snakker om risiko for emisjon. Selvfølgelig bare tøys, PHO er det eneste biotech selskap på Oslo Børs som ikke er emisjons finansiert. De vokser med egen genererte penger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Jeg føler meg rimelig komfortabel som aksjonær i PHO. Fakta viser at det skjedde et taktskifte i utplassering av scope i 2018. Et taktskifte jeg tilskriver to forhold; bedre refusjonsordninger som åpnet døren til det amerikanske markedet, samt et endret fokus fra utvikling til kommersialisering.

Caset PHO vil få ett av to utfall; enten beholdes selskapet på aksjonærenes hender og gjør suksess, eller så vil selskapet bli kjøpt opp og tatt av børs.

I begge tilfeller vil PHO bli en særdeles lukrativ investering.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
27.05.2019 kl 09:07 3795

Det er 3 forhold som gjør meg litt mindre komfortabel enn tidligere.

1 - I Q4 2018 ble det utplassert 21 scope - forventet > <30 her på forumet.
2 - I Q1 2019 ble det utplassert 14 scope - forventet 18 - 25 på HO.
3 - Utplasseringen av flexiscope er utrolig svak med bare 3 stk i Q1 2019.

Det må helt andre tall på bordet i Q2 for at PHO skal bli en børsvinner på kort sikt:
Enten sterk økning av utplasserte scope, -og/eller betydelig økning av bruksfrekvense på tidligere utplasserte scope.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
petrol
27.05.2019 kl 09:29 3735

SomSa
Du er ganske unyansert i din fremstilling av kontantstrømsutviklingen i selskapet (bevisst?). Det er korrekt av kontantbeholdningen ble redusert i Q1 med ca 15 mnok. Men du kan ikke si at pengene har "forsvunnet". Endringen er grovt sett sammensatt slik:
Underskudd før avskrivninger 1,7 mnok - Økte fordringer 9 mnok og redusert kortsikitg gjeld 5 mnok.

Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
thepower
27.05.2019 kl 10:11 3657

Fairly different to the haussing you came out with for the past year and a half........ USD 80 mill guiding kurs over 300 by year end....

Looks like it`s being dumped today on miniputt volume. Is there anyone left who still believes (apart from Focuss)? Soon under 46?
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Computum
27.05.2019 kl 10:12 3841

Dersom PHO skal bli en "børsvinner" må selskapet levere overskudd og utbytter. Selskapet er idag verdsatt til over 1 mrd. noe som ikke er lite for et selskap som går med underskudd. Jeg forsøkte å få igang en diskusjon om børsverdien, men det var liten interesse for det. TS mener det er "gode argumenter" å spekulere i potensielt skyhøye framtidige inntekter og mangedobbling av børsverdi. Mens det er dårlige argumenter å vise til årevis med underskudd og treg kommersialisering.
Selv kjøpte jeg meg opp i PHO på et tidspunkt der en stor aktør (HS) kjøpte seg kraftig opp. (hadde jeg kjennt bedre til A. Hanssons tidligere meritter og finansielle styrke, ville jeg nok nølt) Hansson har senere nesten halvert sin eksponering, mens jeg har gått motsatt vei.
Jeg ser ikke den samme oppsiden som focuss ser, men jeg forventer verdistigning. Derfor skal jeg holde ut ihvertfall året ut. For da bør tegnene være tydelige for om dette vil bli en god investering eller ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
focuss
27.05.2019 kl 10:16 3815

Må bare minne om Schneider sine ord. Vi er tidlig i lanseringsfasen med flexible scope forsåvidt også med rigide scope.
Når en ser på resultatene til BLCC og hvordan de heies frem av autoritetene på området så synes jeg det er pussig at ikke forventningene er skyhøye. At antall scope utplassert i Q3 forstyrrer dette for noen kan vitne om at man ikke klarer løfte blikket. Vel, slik ser jeg det.

Det er ingen leder som legger lista så høyt som Schneider om det ikke ligger stål tro i bunn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Bare minne dere på at i dag er en god dag å kjøpe på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Akkurat det ville også gjort meg noe mindre komfortabel dersom ledelsen ikke hadde opplyst oss om de problemene KS erfarte med flexiscopene frem til månedskiftet februar/mars 2019.
Det burde si seg selv at KS verken kan selge, langt mindre utplassere scope som ikke lar seg bruke av kunden. Men her har KS som leverandør av flexiscope tatt grep i henhold til de utfordringene man møtte og satt inn ressurser for å fikse de konkrete problemene så raskt som mulig.

Men da problemene var løst var allerede mesteparten (2/3) av Q1 ferdig. Dette forklarer det skuffende lave antall utplasseringer i henholdsvis Q4 18 og Q1 19.
Så kan man gjerne hevde at det kan være andre årsaker. Denne usikkerheten henger over PHO inntil Q2 er levert og vi får tall som bekrefter at det var problemene med flexiscopene som var årsaken.

Men på forumet så kan man lese at enkelte skribenter gjør narr av Dan og den bebudede ekstra innsatsen som skulle iverksettes på salgssiden. Hans uttalelser kommer jo samtidig som KS opplever sine problemer med flexiscopene.
Et annet poeng er at når salgsprosessen tar 6-12 måneder, så kan man ikke forvente at effekten av økt salgsinnsats viser seg før tidligst ved presentasjonen av Q2 19 i august. Men full effekt av dette vil vi trolig ikke kunne se før vi kommer til presentasjonen av Q4 19 uti februar 2020.

Men er man negativ til PHO, eller ute etter å få tak i billige aksjer, så er den slags billige argumenter halmstrå man må ty til i håp om å kunne skremme noen lettskremte sjeler. Utfordringen er at dem som lar seg skremme av slik hul argumentasjon neppe eier så veldig mange aksjer i PHO uansett. Så dette blir slag i tomme luften.

Ha en riktig god dag!
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
27.05.2019 kl 11:05 3664

Ja 2015 klarte de øke årsinntekten med 23,8 mil, og hadde 73,3 mil i salgs og markedsførings
kostnader.Uten refusjoner og lanseringsstart.og uten flexiscope I 2018 klarte de 23,9 mil i økt
årsinntekt men de brukte 121,3 mil i salgs og markedsførings kostnader.

Så att skape vekst blir bare dyrare og dyrare, det burde vart enklare og billigare med siste tids
studie resultater..
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Et argument kan jo være at du har lovet kurser på kr 2000 før jul 2018 eller var det 2017? Morsomt at smågutta på Hegnar forum lurer på hvorfor de store ulvene ikke kaster seg over PHO og presser prisene over kr 1000 i første omgang. PHIO kommer sikkert som ei kula den, men som alltid tar ting litt lenger tid en mann tror.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
27.05.2019 kl 11:30 3583

Det var vel aldri feil på Flexiscopen men renseprosedyren,-
(Andre hensyn omfatter steriliseringsmetoden, da Karl Storz og Olympus-skalaer krever
forskjellige steriliseringsmetoder.)
Og det var fort ordnet nær de fant ut att den var feil..
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Pafo
Joda, vil man forføre leserne så er ikke det noe problem. Der skal du ihvertfall ha for forsøket.

Det viktigste taktskiftet for PHO skjedde ikke mhp inntjening, men med det faktum at utplassering av scope, altså det materiellet som skal forbruke cysview i årene fremover, økte med over 50% gjennom 2018. Inntekstene til PHO har et etterslep og kommer når brukerfrekvensen på hvert scope øker.

Men jeg trodde da virkelig at en såpass oppegående person som du evnet å tenke såpass selv, uten å måtte bli foret med teskje. Men så feil kan man ta.

Enhver som har drevet et selskap vet at det først må investeres tid og penger før man kan forvente at noe skal gi inntekter og overskudd. Enkelte er fornøyd når man investerer femti øre og får igjen en krone. Andre evner å se mulighetene og velger å øke invensteringen til en krone og derved sikre at man får igjen fire kroner. Det er nettopp dette som skiller dem som gjør virkelig kjempesuksess og dem som sutler rundt i sin lille andedam og synes de er storkarer og fått mye ut av livet.

Dan Schneider er en person som ikke sier seg fornøyd med å å invester femti øre og få igjen en krone, når han ser potensialet og muligheten for å få igjen fire ganger så mye ved å doble innsatsen. Synd at han må slite med en del aksjonærer som tydeligvis ikke evner å se mulighetene, men som helst skulle sett at selskapet roet ned innsatsen for å skape en blå bunnlinje så raskt som mulig, eller det som for mange av dere vil være en illusjon om suksess.

I det markedet PHO nå befinner seg, uten konkurrenter og med pasienter og urologer i heiagjengen, så støtter jeg ledelsen sitt mål om å gjøre BLC til ny SoC og gå etter så stor markedsandel som mulig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
jb10000
27.05.2019 kl 11:37 3563

Et hvert selvskab kan vækste med de omkostninger der bliver brugt.

Der er ikke så meget hokus pokus

Det er et firma med 1 produkt i pipen der ikke er særligt attraktivt.

Men jeg ser da frem til at få lukket væddemålet med focoss om Genmap og PHO.

Darzalex omsætter for det samme som det totale marked for PHO allerede - og PHO har 1,5 procent.

Men lad os da tage en vædder
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
jb10000
27.05.2019 kl 11:40 3552

tid og penger - har de ikke haft 15 år til det?

Behandlingen var tilgængelig i USA inden refusion. Men du mener ingen ville betale dengang?

Midlet er oldgammelt og har ikke haft succes - brugerfrekvens er ikke steget.

Det eneste der er steget er omkostninger.

Til den opmærksomme læser bruges termen ebitda kun af firmaer der ikke kan tjene penge.

Blot en venlig påmindelse til folk som Focuss
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Er det noen som har lovet kurs over kr 2000,-? Da må du nok ha lest noe jeg ikke har lest enda. Jeg har derimot lest en del innlegg der andre skribenter har satt opp regnstykker som viser hvilket kurspotensiale PHO kan ha gitt at BLC oppnår en markedandel på 20% av blærekreftmarkedet. Men for enkelte av oss så er der forsjell på kurspotensiale og kursmål.
At enkelte har gått ut å lovet noe i aksjemarkedet får stå for deres regning. Jeg er ingen profet og ville aldri lovet noe som helst i aksjemarkedet. Til de er fremtiden heftet med alt for mange variabler til at det er mulig å love noe som helst.
Men ut fra fakta som vi har tilgang til, er det vanlig å gjøre seg opp en mening om hvor et selskap stevner. Og det er gjerne å dislutere ulike meninger om en slik utviklijg vi har et diskusjonsforum til, ikke å utstede lovander i hytt og pine.

Hva angår problemene med flexiscopet så var rengjøring kun ett av problemene. Prosedyrene måtte først godkjennes av FDA. Det er nå gjort. Men KS hadde også problemer med en underleverandør som ikke leverte god nok kvalitet på de delene som inngikk i flexiscopet. KS måtte gå tilbake til sin opprinnelige underleverandør for å sikre at kvaliteten ble godkjent. Men som vi vet alt dette tar sin tid. Uansett, problemene som var der høsten 2018 og i jan/feb 2019 ble løst. Noe jeg forventer vi vil se resultater av på Q2 presentasjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
focuss
27.05.2019 kl 11:48 3528

YNWA
Jeg må si jeg har fulgt godt med på PHO på forumet her, men har aldri opplevet at noen har lovet de kursene du hevder og heller ikke noe tidspunkt. Dersom forumet her skal akseptere regelrett løgnaktige påstander så forvitrer dette fort som en meningsfull forum. Det jeg har gjort er å vise et regneeksempel som viser potensiale på 1900 kroner dersom de klarer 20% markedsandel. Nå virker det som at Schneider mener at større markedsandel enn det er realistisk.

Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
thepower
27.05.2019 kl 11:57 3507

Some poor stakkar is buying 1 share at a time to try and keep the price up over 47kr

No love for PHO this week? Run for the hills or fill your boots?
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
focuss
27.05.2019 kl 12:03 3493

I USA så ser de på teknologien som ny. Du kan lese om dusinvis av sykehus i USA som skryter av at de foreløpig er det eneste i sitt distrikt som har denne fantastiske nye teknologien. Den kommersielle fasen er helt i startfasen. Foreløpig har det vært fokusert på å introdusere teknologien til de viktigste signal sykehusene og flexiscope for surveillence er det bare et drøyt år siden ble FDA godkjent og refusjon fra jan1-19.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Joda, det er nok riktig at BLC har vært tilgjengelig i mange år. Men dersom du gidder å gå inn på PHO sin egen hjemmeside under fanen "news" og deretter blar deg tilbake til børsmeldingen selskapet sendte ut den 28 nov 2013, vedrørende kommentarer om refusjonsordningen de fikk med gyldighet fra 1 jan 2014, så vil du med egne øyne se at den refusjonsordningen var direkte kontraproduktiv og hindret pasientene adgang til et revolusjonerende produkt, mer enn det hjalp dem.

I etterkant av dette og gjenom årene 2014, 2015, 2016 og 2017 drev PHO sammen med en rekke fremtredende urologer en utstrakt lobbyvirksomhet for å få endret refusjonsordningen. Men ny refusjonsordning kom først på plass i 2017 med virkning fra 1 jan 2018.

Så kan du med selvsyn se at antall utplasserte scope gjennom 2018 steg fra 104 pr 1 hjan 2018 til 157 pr 1 des 2018. Det utgjør en økning på 51% i løpet av 12 måneder. Og da vet vi at siste del av 2018 trolig ble påvirket av at flexiscopene var beheftet med feil og derved ikke kunne utplasseres. Feil som også påvirket utplassering av scope gjennom de første to månedene av 2019.

Så må man ikke glemme at den motoren som genererer inntekter for PHO er primært scopene. Når da denne "motoren" øker med over 50% i størrelse gjenno 2018, men at kun ca 10% av dens effekt blir utnyttet, så ligger der allerede i de scopene som er utplassert en betydelig oppside.

Når vi samtidig innser hvilke effekt gode refusjonsrodninger har, så kan man selv fundere på hvordan refusjonsordnoingen som trådte i kraft pr 1 jan 2019 vil slå ut. I tillegg er der i løpet av våren 2019 kommet nye rettningslinjer for bruk av BLCC samt vitenskaplige bevis som viser at blærekreftpasienter som blir behandlet med BLCC, har 50% større sannsynlighet for å overleve de neste 5 år enn dem som bli behandlet med WLC.

Mulig jeg er naiv, dum og sågar idiot, slik DTT gjerne vil diagnostisere meg, men jeg velger å tro at den slags innspill fra urologer og vitenskapsmenn vil ha en positiv effekt på bruken av BLCC.

Hva du og andre ønsker å gjøre gir jeg en god dag i. Men å henge seg opp i hva som har skjedd de siste 15 årene med PHO, blir for meg tøvete, spesielt når man kjenner de faktiske forhold om hva som har skjedd med PHO siden 2017. Jeg trø hevde at PHO stod ved et veiskille i 2018 og valgte å legge det meste andre de drev på med til sides for å satse 100% på Cysview som en nøkkelkomponent til BLCC teknologien. Spesielt i etterkant av at flexiscopene ble godkjent for bruk. Selv om dette er over ett år siden, så mener jeg at problemene KS fikk høsten 2018 og som vedvarte ut i februar 2019, så befinner selskapet seg i introduksjonsfasen mhp flexiscopene. Pr 1 jan 2019 trådte refusjonsordningen i kraft og først i mars 2019 var flexiscopene friskmeld. Og vi befinner oss nå i slutten av mai 2019.

Men dersom man ønsker å lytte tiol dem som ser 15 år tilbake i tid, så gjør gjerne det. Men jeg velger å forholde meg til hvordan flexiscope, refusjonsordninger, ny ledelse i PHO med fokus på kommersialisering vil slå ut for PHO de kommende årene. Jeg har troen. So m bergenser er jeg begeistrert, selv om det var tungt å se mitt kjære Brann få stryk av RBK i går kveld. Men dagen i går er historie, den kan vi ikke gjøre noe med. Dagen i morgen derimot, det er fremtiden og det er den som gjelder i caset PHO.

Ha en god dag!
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
focuss
27.05.2019 kl 12:30 3428

Det PHO har drevet med tidligere er å utvikle produkter som har blitt godkjent og solgt og tjent mangfoldige millioner på.
Disse millionene er det vi nå skaper en fantastisk situasjon i USA for. Uten å trykke aksjer og uten å oppta gjeld. Helt unikt. Å gjennomføre det største blærekreft fase 3 studiet i USA kommer ikke gratis -rekende på ei fjøl.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
27.05.2019 kl 12:38 3402

Ja det er vel litt spesielt med PHO som har en produkt/behandling som alle vil ha. Uten de leger
som skall gi den, og det er av økonomiske årsaker. Det har vel leger i Norden og Tyskland bevist.
De taper ikke penger på BLC, og dermed bruker de det og.

Så får vi se om ikke myndigheter og pasienter og forsikringsselskap vinner frem til slut.
Som sagt det rekker om ett stort forsikringsselskap bestemmer seg før att det skall brukes
flexiscope i turbt der det er mulig. Så er det gjort.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Computum
27.05.2019 kl 12:51 3367

Halve året er ihvertfall snart omme. Og "nyttårsraketten" PHO er fortsatt i minus. Grunnen til det er nok at selskapet har annonsert at her vil det medgå mer tid før tallene blir sorte. Og er det noe dagens investorer hater, så er det å sitte stille og vente.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
JosefK
27.05.2019 kl 13:13 3320


Nå er det svært få som ønsker å dø i det hele tatt. Også blant blærekreft pasienter. Men foccuss lar seg ikke stoppe med «argumenter» for markedet.

Det kan kanskje høres rart ut, men markedet gir seg faen i argumenter. Og ikke minst gjelder det i gubbe veldet PHO.

Og jeg tenker markedet tenker det kanskje er på tide schneider tjener inn opsjonene sine.

Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
jb10000
27.05.2019 kl 13:39 3264

Kig lidt nærmere på de publikationer der bliver hypet til skyerne.

Hint : helt nede i bunden vil du se hvorfor.

De stjerne urologer som Focuss konstant plaprer op om er sponsoreret af PHO.

Det er da helt ok at PHO har købt et par urologer - men find nu en uvildig kilde i stedet.

Ingen i Canada vil jo bruge lortet på trods af underskriftindsamlinger som Focuss sikkert har været inde og fake e par tusind af
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
focuss
27.05.2019 kl 13:49 3231

JB10000
Nå får du snart klappe igjen drittpratet ditt. FDA,AUA, Medicare og en stort antall sykehus er da ikke sponset av PHO.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

Det er nok for meg å konstatere at ny, forbedret refusjonsordning for Cysview, med effekt fra 1 jan 2018 medførte at salget av scope fra KS økte med over 50% i løpet av 2018.

I år er der kommet på plass refusjonsordning for et BLC marked som er fire hganger større enn TURBT markedet og jeg antar at vi ser et nytt gearskifte i løpet av 2019.

Men dersom man ønsker å være nedgravd i fortiden og velger å la det som skjedde for 15 - 13 år siden styre sine investeringer, samtidig som man ignorerer hva som har skjedd de siste to årene, so be my guest. Du må gjøre akkurat hva du vil for meg. Det er dine penger og du er trolig voksen nok til å gjøre dine egne valg. Men personlig så legger jeg mest vekt på hva som har skjedd i PHO siden 2017 og lar det styre mine investeringer.

Og det jeg velger å vektlegge er at basen med scope som i fremtiden skal generere inntekter til PHO øker og øker. Antall utplasserte scope overstiger trolig 200 innen 31 juni 2019.

Så er det enkelte av dere profeter som henviser til at brukerfrekvensen er så lav. Ja, jeg skal ikke motsi dere det. Men det er ingen som skal fortelle meg at sykehus i USA bruker en masse tid og ressurser på å anskaffe seg et scope, for deretter å plassere det på et lager. Når sykehus i USA velger å prioritere begrensede ressurser på å anskaffe seg regide og flexiscope, så gjør de dette fordi de ser fornuften i å kunne tilby blærekreftpasientene det beste som finnes i markedet av behandling. Da kommer de reglerett ikke utenom BLCC.

Derfor er jeg rimelig sikker på at når antall utplasserte scope økte med 50% i 2018, så vil vi også se at brukerfrekvensen på disse scopene vil dra seg til. Jeg har tid å vente. Hva med deg?
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare

focuss
Slapp av. Personer med en smule omløp i toppetasjen skjønner at denne jb10000 nærmest er desperat etter å snakke kursen ned. Men dette vil han snart nok oppdage er som å pisse i motvind. For en stank det vil være av hans innlegg når vi kommer utpå høsten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
thepower
27.05.2019 kl 14:05 3173

Looks like it worked today. It's down almost 5%
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
JT
27.05.2019 kl 14:57 3098

Jepp, ned noen prosent i dag, og alikevel opp 18% på et par måneder.
Good work Sherlock
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Computum
27.05.2019 kl 15:26 3058

Og ned 3% på 6 måneder. Og opp 58% på ett år. Og ned 70% fra topp. Så her er det traderne som gjør det best. Langsiktighet har straffet seg så langt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare