NRC Group framstår som en soleklar oppkjøpskandidat!


Selskapet har blitt Nordens største baneentreprenør med ei ordrebok som stadig eser ut, i et marked med gode utsikter hvor nordiske stater er de aller største kundene. Det må ikke komme som noen overraskelse på noen dersom det kommer et bud på selskapet. Om ikke børsen priser selskapet, inkludert framtidspotensialet, så kan det hende at andre skal gjøre det. Et bud kan komme til å ligge f.eks. 35-40% over dagens kurs, men selvfølgelig håper jeg på at grafen klatrer en god del før et bud skulle komme.

https://nrcgroup.com/

Tanker om dette..?
Rockall
11.06.2019 kl 11:13 2184

"Med en 2019-P/E på 11, mener Myrseth at aksjen fremstår som billig, ikke bare sammenlignet med miljøsnille ESG-selskaper men også tradisjonelle entreprenørselskaper."

kilde: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/06/Myrseth-stokker-om-anbefaler-seks-aksjer

Et selskap som framstår som billig, bør også ha økte muligheter for å få et bud etter seg.
Rockall
12.06.2019 kl 19:12 2119

Mye annet på børsen framstår som dyrt (se under), og skal man da ha en aksje så bør den gjerne heller framstå som... nettopp... billig (se over)...

"(...) høy prising på børsen (...)":
https://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/hermanrud-advarer-om-oekt-risiko-for-kraftig-boersfall/24638954
Redigert 12.06.2019 kl 19:13 Du må logge inn for å svare

Denne aksjen ser veldig bra ut. Jeg tok den inn i min grønne portefølje. Med flyskam som nytt begrep og en grønn MEGATREND tror jeg jernbanen vil kunne få et oppsving i årene som kommer.

Max
Rockall
12.06.2019 kl 21:49 2074

Det kan bli meget bra, Max Payne!

Jeg har nevnt både flyskam og mulig interesse fra Myrseth i en annen NRC-tråd før han presenterte aksjen som en del av Dovre-porteføljen, og med tanke på NRC og nåværende markedsutsikter, skrev jeg følgende i en annen NRC-tråd 21. mai:
"
Å forstå Nordens største baneentreprenør:
https://anleggsmaskinen.no/2019/02/nrc-group-nordens-storste-baneentreprenor/

"Vi har i 2018 tatt et kraftig grep om det nordiske markedet og dannet et meget godt grunnlag for fortsatt sunn vekst i et marked som forventes å vokse med mer enn 9 prosent årlig de neste 10 år. Vår ambisjon er en årlig vekst som overgår markedets vekst og dermed ta ytterligere markedsandeler (...)".

Når dette går seg til og alle NRC-landene danser like godt, så... Her er det et stort potensial for meget god butikk!
"

Dersom markedsutsiktene skal endre seg, så er jeg temmelig sikker på at det må bli i positiv retning for NRC. Fra 2020-tallet så kan det bli en fin skvis for NRC der det bare må settes inn større budsjetter på både vedlikehold og nye større prosjekter. Vi har uansett et stadig større press for grønne løsninger, og der spiller jernbanen en stor rolle, også ellers i Europa. Jernbanen er meget viktig i den grønne omstillingen.

Helt enig. Flott du så den aksjen. Etter at jeg leste Myrseths vurdering og gikk inn på aksjen hos Nordea, så gikk det omtrent 60 sekunder til at det klaffet 100 % for meg. Alt stemte. Prising, kursutvikling og det tekniske bildet og den er perfekt i tiden både i forhold til klima og miljø men også handelskrig. Håper på en rolig og fin utvikling her i årene som kommer. Tror vi kan sitte trygt i lang, lang tid med forvissning om at det blir et økende politisk press for utbygging av jernbanen.

Max
Rockall
12.06.2019 kl 23:35 2030

Ja, denne aksjen syns jeg i større grad kan kalles en skikkelig investering i stedet for et spekulativt veddemål. Jeg har et snitt på 58,52, altså noe over kjente støttenivå på 50-tallet, som jeg visste om fra før. Det lønner seg gjerne å bli godt kjent med et utvalg av aksjer, f.eks. 12-15 (flere blir umulig for meg i alle fall), og med det vite en hel del om hvordan grafen oppfører seg. Det tekniske ser godt ut nå, og om man ikke skal sluke alt fra hverken Investtech eller andre, så skyter jeg nå likevel inn følgende fra Investtech:
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/05/Analytiker-spaar-kursoppgang-anbefaler-kjoep3

Kursen går noe ned på enten helt brutale børsdager og/eller på lavt volum, mens den som regel går opp på høyt volum. Det er det jeg har fått med meg utpå våren og til nå, og at kursen korrelerer på den måten med volumet, det viser styrke.

Nå er det passe greit å sitte på denne, meget godt på sidelinja for både handelskrig, fallende oljepris og laksestank med mer.
Redigert 12.06.2019 kl 23:42 Du må logge inn for å svare
Rockall
14.06.2019 kl 12:44 1952

Men... Først skal kanskje bruden gjøre suksess i en årrekke, og pyntes enda mer gjennom oppkjøp av andre. Baneservice er et statlig eid selskap som NRC potensielt kan sluke, og staten kan fort nok beslutte å selge seg helt ut av Baneservice (nettside: http://baneservice.no/), som eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

"Regjeringen har fått fullmakt av Stortinget til å selge hele eller deler av eierskapet i flere selskaper, inkludert Entra, Ambita, Mesta og Baneservice."
kilde: https://e24.no/boers-og-finans/entra/kan-tjene-flere-milliarder-staten-vurderer-storsalg-i-entra/24634721
Rockall
15.06.2019 kl 13:08 1889

Haudemann-Andersen, en god investor som virkelig tenker strategisk og "investorisk":
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/06/Haudemann-Andersen-har-truffet-blink-i-tre-selskaper

Med NRC så har han garantert sett det gode markedet som kommer, som skal vokse nevneverdig hvert eneste år framover i en lang årrekke... Jeg ser ingen grunn til å ikke følge Haudemann-Andersen i NRC. Det kan være lurt å sette seg inn i caset NRC.
Rockall
25.06.2019 kl 11:15 1743

Myrseth nevner nå NRC som en oppkjøpskandidat:

"(...) beskriver i den anledning aksjen som en kjøpskandidat, med eller uten ESG-reprising."

kilde: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/06/Myrseth-har-startet-jakten-hva-er-den-neste-boersraketten
Rockall
05.07.2019 kl 13:52 1632

Klart underpriset ESG-selskap som i tillegg er en oppkjøpskandidat.

Å dæven... Den morgenen det kommer melding om bud...

NRC er Haudemann-Andersens største plassering. Han har fin papirgevinst på NRC allerede, og kan frigjøre en langt større gevinst ved salg av selskapet, kapital som i alle fall delvis kan stå strategisk som cash gode tider å kjøpe aksjer i... Tenk litt på den du...
Redigert 05.07.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare
Rockall
24.08.2019 kl 22:14 1357

Slik jeg leser det, vil NRCs orientering mot flere bein å stå på innen entreprenørbransjen kunne øke sannsynligheten for oppkjøp av NRC ytterligere, ved at antallet selskaper som ser at NRC er inne på «deres territorium» øker.
Rockall
27.08.2019 kl 00:30 1226

Ordrebok på over åtte milliarder kroner nå, og mens den stadig vokser er det nå blitt økt fokus på lønnsomhet og strømlinjeforming. En får tro at dette vil gi positive utslag, og så venter man på at laggingen i det svenske markedet avtar, og at det vil komme en ketsjupeffekt derfra. Holder kursen seg under 60 stort lengre, så skal det komme bud på NRC, tenker jeg.

Det som blir spennende i høst, er å se om det blir noen store kontrakter i Sverige og på Fornebubanen. Kan ordreboka ha passert ti milliarder til nyttår..? Det er i alle fall ikke umulig.
Rockall
27.08.2019 kl 08:58 1174

Ja da... Ordrebok som er verdt langt over det dobbelte av selve selskapet. Sier ikke alt, men det gir et visst bilde. Om noen tror de skal få NRC nevneverdig billigere enn dette, så må de nok tro om igjen...
Rockall
06.09.2019 kl 08:18 1065

Kommer det noen «feita kontrakter» nå uten at kursen skyter fart opp, så tror jeg det kommer bud umiddelbart på selskapet. Legg merke til Myrseth og Collett. De holder støtt på NRC i porteføljene de forvalter. Disse vet nok noe mer enn Hvermannsen.
Rockall
08.09.2019 kl 15:33 997

Ikke bare ordrebok og lav prising har økt potensialet for at NRC kan bli kjøpt opp, men også det at selskapet nå er bedre rusta enn noen gang til å ta imot kontrakter i meget solide markedsutsikter.
Rockall
19.09.2019 kl 21:03 875

Hvem byr på NRC først..?

Veidekke, AF Gruppen eller NCC..? 🤔

Lav prising i et marked med sterke utsikter og ei kraftig voksende ordrebok kan ikke pågå ut og bort uten at det kommer bud. Noen må kunne se at et bud på NRC nå kan være smart å gi, før markedet i Sverige kommer, før flere større kontrakter kommer, før markedet på vedlikehold av jernbane i Norge slippes løs, og før selskapet er skikkelig strømlinjeforma og effektivisert, muligens med enda flere nevneverdige bein å stå på. Etter alt dette vil kursen mest sannsynlig ligge vesentlig høyere enn i dag, kanskje godt oppå 100-tallet et sted.
Rockall
20.09.2019 kl 10:50 817

Selg med tap nå ja... Gjør det dere som er så inni hampen på salgsknappen. Om dere taper en hel haug med penger, så koser jeg meg stort.