skattemyndighetenes endring av ligningen for 2015


Fra DNB morgenrapport.

Storebrand har i løpet av helgen meldt at de etter skattemyndighetenes endring av ligningen for 2015 har mottatt et krav på NOK 1.3 mrd. Selskapet bestrider kravet og vil eventuelt prøve dette rettslig dersom det opprettholdes også etter en klage. Kursen stengte fredag på NOK 66.98 pr aksje og beløpet utgjør dermed rundt 4% av selskapets markedsverdi. Uenigheten var allerede kjent i markedet, men høyere usikkerhet rundt utfallet vil etter vår mening kunne påvirke utbytteforventningene for 2020, med utbetaling i 2021. I våre estimater ligger vi inne med et utbytte på NOK 7 pr aksje for 2020, men dersom selskapet skulle tape saken eller eventuelt saken fortsatt er uavklart ved tidspunktet for generalforsamlingen i 2021 ser vi en risiko for at utbyttet på det tidspunktet vil bli lavere. Før eventuelle justeringer har vi en kjøpsanbefaling på Storebrand med et kursmål på NOK 85 pr aksje.
KimLee
25.06.2019 kl 11:17 315

Her går det virkelig treigt.