NAS - Blir litt mye vent å se fra NAS

Fred55
27.05.2019 kl 12:45 7284

Sitter litt på gjerde og følger med på NAS. Mye negativt er skrevet og selvsagt litt positive ting også. Går igjen enten salg eller emisjon. Salg betyr trolig opp og emisjon trolig ned. Midt oppe i dette sitter selvsagt NAS selv og er vel litt frustrerende å være NAS aksjoner for alle og enhver for tiden.
Det som er merkelig er at det er rykter, spekulasjon og meglerhus som hyler ned ned og plutselig smeller den opp på rykte i Spansk avis. Når så NAS selv velger å ikke si ett eneste ord i media om dette. Kun ingen kommentarer ellers fullstendig taus. At de ikke kommenterer ryker er sånn sett ok :-) Men burde vel for trofaste aksjonerer gått ut med melding om status på Max/dremaliner flyene. Om det er fremgang med låne forfall/ om de seriøst arbeider med salg av NAS eller annet. Når media florerer daglig så har vel NAS sånn sett en forpliktelse. Emisjonen var 33 med for å få en aksje til den prisen måtte en kjøpe en tegningsrett eller ha askje. Således er prisen på emisjon aksjen 54-55 Kr Altså ligger vi pr i dag ca 36 % under emisjonskursen på 55.
Bare det i seg selv burde tilsi at NAS har en form for forpliktelse ovenfor aksjonærene. Var vitterlig andre ting en ble "fortalt" i forkant av emisjonen. Og taushet bygger ikke tillit i en ( eventuell) fremtidig emisjon. Vet Frodon like akkurat det men ville vel fjernet parentesen :-)

Taushet kan tyde på at NAS styre og ledelse har mistet taket og ikke tør/vil gå ut med noe som helst. Eller det kan bety at de ikke kan gjøre det. Fornuften tilsier at de burde sagt noe. Om det fører nedover vel..... da har en valget
Ha en fin dag logger av igjen :-) og andre synspunkter ?

Hei Fred, slik jeg oppfatter det Bjørn Kjos ønsker ikke å gi seg som administrerende direktør i Norwegian i år. Han har satt som hovedmål å få fortjeneste for NAS-aksjonær og nedbetale gjelden. Dette vil kunne gi resultater i tid og vise Nas-styrke. Forebygge tilliten hos alle involverte i selskapet.

Han har svært at han ikke ønsket å kommentere "rykter" om salg, samtidig som han gjentar at han er vilje til å selge til riktig pris eller bearbeide JV med andre selskaper. "jeg tolker det slik at hvis en annen selskap vil kjøpe så er det bare å gi en bud". Fra juni/juli vil IGA kunne gi bud på nytt hvis ikke andre selskaper gir bud før..At prisen for aksje bli stadig dratt ned av short. er ikke tilfeldig: Målet er nettopp å få den billigste pris som mulig av hele selskapet!

Taushet bygger indre/ytre dialog og refleksjon. Akkurat sitter vi i samme båt (eller fly). Drevet av illusjon om en bedre fremtid for Nas, venter vi at BK snakker med oss ;)
Prima dato: 3 juni.

Forsmak: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/05/Norwegian-fly-strandet-i-Canada-i-to-uker
Redigert 27.05.2019 kl 13:44 Du må logge inn for å svare

Skager2468 skrev Til Fred 55
Tror nok Bjørn tenker også på vi småaksjonærene før han gir seg . Har vært i NAS fra A. og ikke solgte da aksjene var på nesten 10 gangen
Is i magen sier Folketrygdfondet
Fred55
27.05.2019 kl 14:58 4378

Enig i mye du skriver Kantarell. Men linken du legger ut om flyet som er "strandet" er vel en slik sak jeg mener burde vært meldt om på børs. Har vært kjent lenge og Hegnar blåser den stort opp i dag. Opplever at de er gode på å kjøre de negative opplysninger rundt NAS og stopper der.
Antar også at omkostninger rundt motor havari er en sak de får inndekning på fra leverandør. Altså en fornuftig melding i disse tider hadde nok vært en ide. Ved fall nedover presset fram av de som har ca 10% short i NAS er jo trolig sammenheng med oppkjøps rykter. Press ned gi en god gevinst ved tilbud.
Uansett så blir nok sommeren en avgjørende for NAS. Enten må de erkjenne at de ikke klarer å innfri lånebetingelser i utgangen av året. Må da gå til emsijon. Det store spørsmålet er da til hva pris og hvor utvannet blir da dagens aksjonerer, om ikke ting har endret seg vil en emisjonskurs bli lavere en det de fleste av oss tror i verste fall. Og dermed er vi totalt utvannet. Selv heller jeg på at det blir salg. Største utfordringer kan muligens være at BK styrer dette for personlig og ikke for alle aksjonerer. Lite tvilsomt men mulig en reel risiko ? Tenker ikke at noe blir gjort galt, men at tausheten og vurdering av hva som bør meldes på børs vurderes forskjellig/ for sent osv
TomW
27.05.2019 kl 15:12 4343

Ser ikke helt at mindre driftforstyrrelser skal børsmeldes. Om så hadde vært tilfelle hadde det blitt utrolig mange unødvendige børsmeldinger.

Utover det så er jeg helt enig at Nas uten tvil kunne vært flinkere til å informere markedet, spesielt med tanke på situasjonen de er i og den tynnslitte tilliten de har.

Men man må også huske at Nas er underlagt strenge taushetserklæringer med leverandører som gjør at de ikke har lov til å gå i detalj om en rekke ting. feks med Boeing og RR så kan de ikke si noe om eventuelle størrelser på kompensasjoner eller detaljer i hvordan dette vil dekkes av RR eller Boeing. Media/analytikere derimot kan spekulere ganske fritt. Derfor blir det ganske bildet ganske skjevt til tider.
solb
27.05.2019 kl 15:55 4282

Interessant å se at shorterfondene "bare" lånte inn ekstra ca 140k på fredag, for å holde "koka" gående. Enkelte dager har vi sett inntak i millionklassen.
Hva vet disse fondene egentlig om sannsynligheten for at de skal få dekket seg inn ved en fremtidig emisjon? Like lite som alle vi øvrige vet, tenker jeg. Ser vi på spriket i kurssettingen fra diverse meglerhus, så ligger nok svaret nær. De vet 0 og nix !! Fondene har brukt mer enn 500mill på dette eventyret, og kanskje mere til? Hvor skal det ende?
Fred55
27.05.2019 kl 18:13 4197

Er rett under 9% synlig short trolig er den høyere og gått over 10% Er nok noen av de store aksjonærene som låner ut til shortere. Vet noen av de større aksjonærene noe som vi ikke vet. Skal mye til å få låne over 10% av aksjene i NAS. Er ikke vi "små" som låner ut, men noen av de store. Spørsmålet en kan stille seg er hvem er det?

Er enig at vi ikke kan forvente at NAS er ute med infoer og selvsagt er det greit å kjenne til hva de kan og hva de ikke kan melde over børs. Altså er det selvsagt klare regler for all informasjon som skal over børs og media for den slak skyld.
Men NAS sitt styre og ledelse ser også hva som skjer med kursen. Den nye styrelederen sa vel ved tiltredelse at han skulle bruke tid å forstå all drift og ikke minst arbeide mot låne forfall. Og selvsagt annet.
Fakta er at NAS faller og faller nærmest litt vær eneste bidige dag, selvsagt innimellom opp noen øre, men så nedover. Meg bekjent er det ikke kommet vesentlige dårlige nyheter etter emisjonen. Selvsagt når en ser bort fra de tragiske Max ulykkene som er veldig forferdelig. Ellers var Q tallene bra de leverte bedre en så og si alle analytikere trodde. Min oppfatning er at det meste av fallet og nedgangen skyldes at det ikke finnes tillit til NAS sin ledelse/ styre. Selv om jeg ikke har grunn til ikke å ha det :-) Så kan jeg ikke se annet en at den er bortevekk :-) Og som Frodon skriver inntagende ganger BK har sagt det før. Blir ingen ny emisjon, men så kommer den og er vel den frykten alle tror nå kommer innen kort tid........ Om ikke salg da.
Spørsmålet er vil NAS si noe juli til oktober med en kurs på ???? Og hvem er det som låner ut i bøtter og spann av aksjer og hva kan eventuelt de vite som andre ikke vet, eller er det ren gambling på at denne gangen klarer i BK seg uten atter en ny emisjon og da er dagens kurs høy.
Frodon
27.05.2019 kl 21:19 4100

Jeg er helt enig med deg angående informasjonen. Eks Norsk Hydro, som har ca 35.000 ansatte i 40 land, sender ut informasjon til aksjonærene hvis det eks har vært en brann i et av lokalene sine, som ikke påvirker resultatene til selskapet i hele tatt. De informerer om noen er skadet og hvor lenge driften var stanset. Veldig ryddig ovenfor aksjonærene som vet hva som har skjedd og om dette har påvirket driften noe

https://www.hydro.com/no-NO/media/news/2019/fire-in-hydro-gloucester-extrusion-plant/

De som er NAS aksjonærer burde sende mail til IR ansvarlig i selskapet og spørre pent om de kan sette opp en info kanal på mindre hendelser
Redigert 27.05.2019 kl 21:20 Du må logge inn for å svare
CC
28.05.2019 kl 08:25 3922

«Shorterne» har tjent store penger på NAS. Det har jo vært en av de mest shortede aksjer på Oslo Børs over en lengre periode. «Heiagjengen» som har stolt på Kjos er de store taperne. Shorterne trenger vel ikke vente på en emisjon. Det kan da skje andre ting som 1) fortsatt begredelige resultater og 2) tvangssalg av Kjos sine aksjer.
solb
28.05.2019 kl 08:32 3901

Baisseargumenter uten realiteter av verste skuffe. Du kunne like gjerne sagt 1. Kjemperesultat og 2. Innsidekjøp av Kjos og Kise.
minsin
28.05.2019 kl 08:46 3836

Fred ... Rimelig sikker at det Kjosern låner ut aksjer til short .

Det er i grunnen han som har mest kontroll på NAS skjebne , og vet med stor sannsynlighet utfallet av "krisen" i NAS.
Slik meglerne tolker NAS , ville det vært galskap å låne ut aksjer til short.
Kjosern vet mere enn markedet om evt erstatning fra boeing , hvilke signaler mht oppkjøp , spare programmet etc
Isåfall om det er kjosern som låner ut aksjer til short - er det vel lite sannsynlig en emisjon kommer??aksjene hans er lånefinansiert nok

TomW
28.05.2019 kl 09:03 3795

HBK låner ut i stor stil til Nordea og Danske.

"The shareholding of HBK Holding AS reflects the actual shareholding and may deviate from the official shareholder register as HBK Holding AS
has signed a securities lending agreement with Nordea and Danske Bank. Under this agreement, these institutions may borrow shares from HBK
Holding AS for a limited period to improve the liquidity in the share trading, for example by fulfilling their market maker obligations. "

https://www.norwegian.no/globalassets/documents/quarterly-results/interim-report_2019_q1.pdf
Fred55
28.05.2019 kl 09:05 3794

Forsøker meg med litt rene fakta før åpning. Og dagen vil vise om vi skal videre nedover eller marginalt opp.
NAS var ute i markedet i vinter i en emisjon de tidligere har sagt de ikke trengte, men så må de ut alikevel. Henter da inn ca 3 milliarder i en emisjon mot det som var dagens aksjonerer den gangen. De hadde da vært med på en nedtur fra over 300 høsten 2018 til mellom 90 og 100 da en måtte gå til grepet om emisjon. Emisjonen ble satt til Kr 33 og alle aksjonerer som hadde en aksje den gangen fikk en tegningsrett verd ca kr 22. pr aksje de hadde. Altså måtte nye aksjonerer ut med en pris på ca 55 kr pr askje. selvsagt litt variabler her. Aksjonerer som ikke kjøpte aksjer kunne selge sin tegningsrett for ca 22 kr. Med kurs kr 90 fikk de inn 22 kr sånn sett kan du si om de ikke valgte å være med har en pris etter gjennomført emisjon kr 90 minus 22 = kr 68. De som tegnet seg har sånn sett en pris på kr 90 + 33 delt på 2 = kr 61,50 og de som kom inn for føste gang har en kurs på ca kr 55.
Unntaket er Fredriksen som fikk en avtale og kom vel inn på ca kr 48.
Etter denne emisjonen i april så har selvsagt den tragiske hendelsen med Max flyene. Ut over det kun at Q tallene overasket stort og for all del at styre lederen er byttet ut med en Cruice spesialist og sikkert en dyktig fyr. Ut over dette er det absolutt ingen seriøse eller opplysende nyheter fra NAS. BK har vært stille og ikke ute i noen mediar med noen ting :-)
Ser en på det så er fakta ang aksje utviklingen siden emisjonen sånn.
De som ikke var med og da hadde en pris etter emisjonen på kr 68 Har opplevd ett fall på ca 47 %
De som var med og benyttet tegningstretten hadde en pris på Kr 61,50 Har opplevd ett fall på ca 41 %
De som gikk inn som ny aksjoner og kjøpte tegningsrett og aksje hadde en pris på ca kr 55 har opplevd ett fall på ca 35 %
Fredriksen som trolig hadde ett snitt på ca kr 48 har opplevd ett fall på ca kr 25 %

Altså markante og tildels større papir tall fall og ikke nødvendigvis realiserte tap. Vi vet det sto i media rundt emisjonen at Fredriksen muligens var med for så å låne aksjene ut og ta gevinst i en short. Dette er selvsagt spekulasjoner og ikke noe mer. Men vi vet at de største aksjonærene har lånt ut aksjer til shorting og at shorten med små poster på under 0,5 % ikke fremkommer så er den trolig gått over 10% av selskapet. Noe som er rimelig høyt.

Så kan en lure på hva skjer hvordan kunne dette så skje. Spesielt etter en nedgang fra over 300 høsten 2018.? Ikke vet jeg men NAS sitter på svaret. Er jo rent tragisk om de faktisk hadde reelt bud i den størrelsen høsten 2018 og nå sitter nærmest fullstendig skade skutt. Og markedet/aksjonerer skal da kun forholde seg til BK som sier rolig rolig vi skal ikke ha en ny emsijone det trenger vi ikke. Samme som har sagt det før og som ikke ville eller fikk eller annen grunn ikke gjennomførte salg da kursen var 300 høsten 2018.
Klart aksjonerer da er fortvilet når vi ikke får noen ting rundt fremdrift rundt hva det jobbes med ( det de sa de skulle jobbe med har sendt aksjen ned som beskrevet over) :-)
Er selv små aksjonerer med is i magen og vurderer faktisk ikke salg enda, men ser stygt ut og en vet aldri hva en mage følelse sier og hva morgen dagen bringer. Markedet kan endre seg og er i den tro at salg er under oppseiling. Begrunner det litt med 0 info 0 innside kjøp 0 av absolutt det aller meste. Noe som i min verden ofte sier at vi sitter på gjerdet og ikke kan gjøre noe. MÅ bare vente å se. Noe i rykte 16 mai er det trolig men hva er usikkert. Noe vil nok skje innen fly bransjen men hva ?
Vel da får vi se hva dagen bringer blir nok ikke sittende her i dag, så for sjekke ut over dagen. Synspunkter ?
TomW
28.05.2019 kl 09:13 3768

Fredriksen var kun garantist ved emisjonen. Emisjonen ble fulltegnet og Fredriksen deltok ikke i emisjonen. Men HBK solgte en del rettigheter for å delta i emisjonen. Her kom bla Spetalen og Blystad inn. De fikk et snitt på 48 kr. totalt hadde de 3% og disse ble dumpet ut i markedet og de er ute nå. De andre som kjøpte rettighetene til HBK sitter fortsatt i aksjen slik jeg har forstått.
Hektar
28.05.2019 kl 09:41 3713

Samme mønster som før, et tidlig forsøk på å bryte ei ny krone, så en minirekyl før de virkelig setter inn støtet.
solb
28.05.2019 kl 09:46 3663

Storm i det berømte vannglasset. Se opp for Stop Loss raid idag.
Redigert 28.05.2019 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
CC
28.05.2019 kl 09:50 3648

solb skrev Ja.
Tydeligvis ikke. Hvorfor lot Kjos og Kiese seg utvanne i emisjon og solgte retter med stor rabatt for å finansiere aksjekjøp i denne? LOL. En annen ting, hvorfor har ikke CFO kjøpt aksjer i NAS? Vet han noe du og jeg ikke vet? Han burde jo ha betydelig bedre innsikt enn de på HO....,
solb
28.05.2019 kl 09:54 3628

Klart du prøver å granske nyrer og lunger med din spesielle logikk. Du kjenner ingen svar.
TomW
28.05.2019 kl 09:56 3623

Det er jo også et alternativ at han faktisk vet noe ikke markedet ikke vet og derav ikke kan handle.
CC
28.05.2019 kl 09:58 3614

I emisjonen handlet innsidere... jeg nekter å tro at han har vært innsider siden tidlig i fjor...... Action speaks for itself
CC
28.05.2019 kl 10:14 3586

Ja en børshandel på 300 000 aksjer. Og hvilken relevans har det om jeg må spørre?
TomW
28.05.2019 kl 10:19 3567

I emisjonen opprettholdt insiderne posisjonene sine, de handlet ikke. Jeg sier ikke at det er årsaken, men man skal heller ikke avfeie det slik du gjør!
CC
28.05.2019 kl 10:24 3548

Kjos og Kiese opprettholdt ikke eierandel
solb
28.05.2019 kl 10:29 3516

Jeg synes Ruperto svarte bedre på dette.
"You can see high volume in only one shop ! So this is not normal investors, can be banks, brokers, etc...."
CC
28.05.2019 kl 10:31 3510

Og selger er?
solb
28.05.2019 kl 10:48 3474

Er det noen som har studert ukens aksjonærliste og sett noe interessant?
Fred55
28.05.2019 kl 10:52 3464

Tall knuserne i meglerhus som følger NAS har nok sett for seg noen scenario og legger selvsagt dette til grunn for sine befalinger kjøp/salg/kurs mål. Ingen av disse vet svaret det gjør kun ett fåtall personer i NAS og de velger å ikke si noe. Kan som skrevet før være at de ikke kan har lov etc. Kan også være at de rett og slett ikke våger, da de ser hvordan dette bærer hen.
Fakta i dag er at kursen er ca 35 kr antall aksjer ca 136 millioner og børs verdi ca 4, 8 milliarder.
Finnes flere alternative løsninger for NAS og forsøker meg på noen her :-)

1. De velger å selge sin aksje post i bank norwegian NOFI. De kan da trolig dra inn rundt 2,2 milliarder eller mer ? Litt gjetting her. Deler en summen på antall aksjer. Vel da får en verdi reduskjon på mellom 15 og 20 Kr og NAS faller tilsvarende altså til 15 til 20 kr.

2. De må gå til en emisjon som trolig de fleste meglere antar. Må da hente inn ca 3 milliarder til. De må da ut med en større rabatt for å få aksjonerer investorer med på dette. Ved emisjon i vår ga de en rabatt på ca 42 % om en tegnet seg. Dette om vi sier at aksjen sto i 96 ved emisjons dag start. Denne gangen må de nok gi ytterlige rabatt om de skal få med seg investorer. Om aksje kursen er 35 og de må gi 45 % rabatt vel da blir tegningskursen 19 kr. Om de drøyer og kursen har falt ytterlige er jo spørsmålet om 45 % rabatt er nok eller om en må gi mer og hvor langt har den falt før de må gi rabatten. Kan bli alt fra 10 kr til 20 kr Sier en 15 Kr og 3 milliarder da blir det 200 millioner nye aksjer og med dagens 136 millioner vel da sitter en som en skjønner fullstendig utvannet. Og er nok dette de mest pessimistiske megler husene antar er det som kommer til å skje. At shorten er så stor som den er kan en jo skjønne. Når en regner slik som dette på NAS.

3. Er jo selvsagt ett salg av NAS og tro på nissen og at dette vil ta helt av tviler jeg på, men vil som tidligere skrevet anta at en slik pris vil kunne ligge mellom 50 og 80 kr. Alt avhenger selvsagt av hva kursen ligger på at det ikke er for nær deadline for emisjon og sikkert en del andre vesentlige ting. Verdier er det både i fly flåten i rute nett i kompetanse og mye annet. Spørsmålet er jo om det er billigere og greiere å kjøpe, eller skal en kjøpe det stykkvis på andre måter ?

4. NAS fusjonerer med ett annet selskap og blir da en pris setting og kan være bra alternativ. Spørsmålet er om dette vil løfte aksjen vesentlig eller om en inngår i en større fly allianse der en på sikt skal verdi sette. Kan slå ut positivt.

5. NAS klarer rett og slett ikke å få på plass en emsijon. Kommer for sent på banen og får rett og slett ikke med seg investorer på laget. Vil jo som en da skjønner føre til finito for NAS.

6. NAS faktisk begynner å tjene så pass at de klarer å innfri sine forpliktelser uten emisjon, at de klarer å forhandle frem gode avtaler får en solid erstatning fra Boeing får en grei avtale med RR ang motorer på dreamliner. Får solgt unna med fortjeneste en del av fly flåten og kommende forpliktelser. Event re forhandlet eksisterende kontrakter/avtaler/forpliktelser. Vil nok løfte NAS en god del opp fra dagens myr,Kan ta tid.

Dette var 6 forskjellige tanker fra min side i lunchen. 2 positive og 4 sørgelige. Uansett hva en mener og tror tenker og vurderer så må NAS ut med informasjon i markedet innen rimelig kort tid. Slik som nå er det jo nedover og nedover og er vel rimelig sikker på at vi skal under 35 om ikke noe skjer på informasjonssiden. Pr nå er vi tilbake til 2008 - 2209 nivå i aksje kurs og det etter en emisjon og det bratteste fallet noen gang for NAS.
Altså rimelig tragisk. Så er spørsmålet hvorfor er jeg NAS aksjoner enda. Tror faktisk på ett av de positive punkter beskrevet over enda.......... Hva tenker dere ?
TomW
28.05.2019 kl 11:08 3437

Nei sier du det. Det hadde jeg ikke fått med meg.

Hele poenget er at det å delta i en emisjon ikke trigger de samme reglene som et innsidekjøp. Så det er fult mulig at ledelsen sitter på informasjon som gjør at de ikke kan handle.
CC
28.05.2019 kl 11:10 3431

Tolk det som du vil. Fakta er at CFO ikke eier aksjer
TomW
28.05.2019 kl 11:15 3428

Ja det har du helt rett i!

solb
28.05.2019 kl 11:41 3389

Futtene skifter farge nå. Boeing skal vel videre opp da?
Fred55
28.05.2019 kl 12:27 3333

Da var vi under 35 for en god stund siden også. Spørsmålet jeg stiller meg er hvor lenge sitter NAS stille i båten og lar aksjen falle uten noe å fortelle. Er det så gale, eller er det taushets belagt. Eller er det så såre enkelt som det jeg skrev tidligere og at markedet har 0 i tillit til NAS. Trist det da
Fred55
28.05.2019 kl 12:54 3295

Hm 33 tallet ja ja Frodon har hatt rett så langt. Selv en optimist som jeg hadde faktisk ikke trodd dette. Tror nok tiden kan være moden for flere utskiftninger i selskapet :-)
dor123
28.05.2019 kl 12:57 3276

34kr, hva faen skjer?????
Fred55
28.05.2019 kl 13:05 3256

Tror det snart kan bli tøft om BK og hans selskap med broen sine belånte aksjer har en låne verdi på alt fra 30 til 35. Kjenner ikke til noe om dette, men skrives om det her på Hegnar. Om de ryker ut i tvangs salg, da ser vi 20 tallet rimelig fort og da er vel NAS ballongen som sprakk :-)
Uten sammenligning men er det som strutsen som stakk hode i sanden og ikke ville se. Fra 300 til lavt 30 tall og innhentet 3 milliard i emisjon. Har en gjemt seg med hode i sanden :-) :-)
joneug
28.05.2019 kl 13:28 3222

Beklager å si det, men NAS er de facto i krise nå. Litt "DOF"-ish. Kredittmarkedet priser NAS med et så stort kredittpåslag at rullering av gjeld i praksis er utopisk. Aksjemarkedet priser NAS egenkapital så lavt at innhenting av ny egenkapital vil bli så utvannende for eksisterende aksjonærer at vi nærmer oss 'knapper og glansbilder' igjen til eksisterende aksjonærer etter en eventuell emisjon. Jo lavere aksjepris desto vanskeligere å hente kapital.
Ergo, NAS er avhengig av å komme seg gjennom Boeing/RR/NAS07-krisen vha. positiv cash flow. Enten det, eller få til den JV'en de har maset om i minst et år; men det er vel kanskje ikke så mange som er interessert i å inngå en JV med et selskap med så stor motpartrisiko som NAS har p.t.? Huff.
dor123
28.05.2019 kl 13:31 3211

Med 10100 aksjer flyr tusenlappene fort nå...