Ocean Quality amatører (Eksportør for GSF til Kina)


Pressemelding fra Ocean Quality:
Suspenderer to ansatte etter feilinformasjon
(Bergen, 13. februar 2018) Eksportselskapet Ocean Quality AS har suspendert to ansatte
etter at Mattilsynet avdekket uriktig bruk av dokumenter. Selskapet samarbeider tett med
myndighetene og har gjennomgått og forbedret interne rutiner for å hindre at dette skjer
igjen.
31. januar 2018 mottok Ocean Quality AS et vedtak fra Mattilsynet om stans i all eksport av norsk
laks fra selskapet til Kina, fordi Mattilsynet har fått uriktig dokumentasjon fra selskapet angående
eksport av forsendelser med laks til Kina. Dette ble avdekket etter et tilsyn hos Bremnes Seashore AS
25. og 26. januar.
- Etter det Ocean Quality kjenner til, har enkeltpersoner i selskapet, i strid med våre retningslinjer,
bevisst gjenbrukt tidligere egenerklæringer. Dermed har Mattilsynet utstedt eksportattester på feil
grunnlag. Ocean Quality har dermed eksportert laks til Kina som ikke var godkjent for Kina, sier
Øyvind Fossøy, styreleder i Ocean Quality AS.
Laksen som ble eksportert til Kina med uriktig dokumentasjon har hatt sykdommen PD. De fleste
land, inkludert Norge, har ingen restriksjoner mot fisk som har hatt denne sykdommen. Kina godtar
imidlertid ikke import av fisk som har hatt PD. Kravet om PD-fri laks er et fiskehelsekrav og har
ingenting med mattrygghet å gjøre. Laksen er trygg å spise.
Etter det Ocean Quality vet i dag har sending av feilmerket fisk til Kina pågått i en begrenset periode
på noen uker.
Har satt inn tiltak
-Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Vi har nulltoleranse for uriktig bruk av dokumentasjon, og
vi beklager sterkt at det har skjedd. Ocean Quality AS har suspendert to ansatte som etter det
selskapet kjenner til har vært involvert i dette, uttaler Fossøy.
Etter Mattilsynets kontroll, gjorde Ocean Quality AS en fullstendig gjennomgang av sine rutiner og
systemer for eksport for å finne ut hvordan dette kunne skje.
-Basert på gjennomgangen har vi innført tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Vi har blant annet
skjerpet inn rutinene for egenerklæringer og interne kontroller. Ansatte som jobber med eksport til
Kina har fått opplæring i de nye rutinene. Vi har også gitt en redegjørelse til Mattilsynet om tiltakene
og har en dialog med tilsynet om dette. Alle skal kunne stole på at vår fisk er det vi sier den er, uttaler
Fossøy.
Etter den kunnskapen Ocean Quality har i dag, har verken selskapet eller de involverte hatt
økonomisk vinning på feilinformasjonen.
Viser at det norske kontrollsystemet fungerer
Ocean Quality AS samarbeider nå med Mattilsynet og politiet, som etterforsker om det foreligger
brudd på Matloven og om det er gitt uriktige opplysninger til myndighetene.
Redigert 20.01.2021 kl 18:27 Du må logge inn for å svare

Analytikere ser Grieg Seafood-resultatet ned 70 prosent
Lakseanalytikere venter betydelig nedgang sammenlignet med i fjor.
http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Analytikere-ser-Grieg-Seafood-resultatet-ned-70-prosent

13.02.2018 kl 22:32 2002

Imorgen blir det gsf på billigsalg må man regne med....
Aure314
13.02.2018 kl 22:31 2005

You had one job, not to selg shady fæsk to the chinese. ONE JOB!:(