ODL - Står vi foran et snarlig oppkjøp fra Transocean?


I en SDRL-tråd har det blitt utvekslet noen synspunkter rundt ODL som mulig oppkjøpsobjekt, som det antakelig godt kan spanderes en egen tråd på.

Se: https://forum.hegnar.no/thread/28846/view

Jeg velger derfor å ta inn de innleggene som delta og jeg har utvekslet om ODL. Starter med delta, og så mitt svar. Så kan evt videre diskusjon om ODL gå her på ODL-tråden.

delta
26.05.2019 kl 21:55
1875
Garderobemannen 25.05.19 kl 20.09
Takk :-)

Tema i mitt innlegg er kun ODL og evt. oppkjøp, jf. innlegget fra Garderobemannen som jeg refererer til.

Jeg ser vel for meg at ODL forblir et selvstendig selskap som nå en god stund framover. Og håper det også da jeg liker at ODL forblir på OSE da de er et svært veldrevet selskap som er bra å ha som aksjeinvesteringsmulighet over tid.

Mulige oppkjøpere blant konkurrenter av ODL har vel nok å stri med svak lønnsomhet i lang tid framover. Og ODL er ikke å få kjøpt billig. Jeg tror storeier Helene Odfjell vil forlange i alle fall +/- kr 45 pr aksje eller kanskje opp mot kr 50 hvis hun i det hele tatt skulle vurdere salg. Det er vel Transocean som er vurdert å være potensiell kjøper, men de har nok mer enn nok med seg selv de også en god stund framover – dårlig lønnsomhet, konsolidering etter store oppkjøp de siste årene etc. Det tar enda mange år før de vil begynne å tjene penger. Dog kunne de nok tenkt seg større andel i 6G HSHE-markedet som f.t. jo er rene eldoradoet i forhold til det meste av riggnisjene ellers. M-cap i Transocean er i dag USD 4,15 mrd. (aksjekurs USD 6,75/aksje). Til NOK 50/aksje i ODL, ville m-cap vært USD 1,4 mrd - altså 1/3 av dagens m-cap i Transocean. M-cap/EV i Transocean er nå ca. 30%, og Transocean har ca. USD 2,5 mrd i bankinnskudd ved siste årsskifte. Hvordan skal de finansiere evt. oppkjøp av ODL i nær framtid? Ellers har Transocean rendyrket seg mot enkelte riggnisjer de siste årene hvor bl.a. jack up’ene er solgt helt ut.

ODL er vel heller ikke pyntet for salg til f.eks. Transocean i dag da ODL ikke er rendyrket innenfor rigg, men har noen verdier også innen plattformboring, ingeniørtjenester og brønntjenester. Transocean er kanskje ikke så interessert i å få dette med på lasset dersom de skulle kjøpe ODL. ODL har vel vært inne på tanken å skille ut ikke-riggdelen i eget selvstendig selskap, men jeg vet ikke om de vil gjøre det. Spesielt brønntjenester har svake resultater, og det ventes at det kan ta mange, mange år før inntjeningen evt. kommer opp på et nivå som forsvarer en bruttoverdi av ikke-riggdelen av ODL på USD 350 mill. som noen har verdsatt dette til. Pr. 30.6.18 var bruttorentebærende gjeld for ikke-riggdelen i ODL hele USD 290 mill. Hvis ikke inntjeningen for brønntjenester tar seg kraftig opp, kan verdiene i ikke-rigg være langt lavere enn gjelden her. Jeg er ikke sikker på om børsnotering av en utskilt ikke-riggdel av ODL kan bli interessant for aksjemarkedet hvis gjelden på ikke-riggdelen av ODL skal tas med over i det nye selskapet og det ikke blir en stor emisjon for ikke-riggdelen ved børsnoteringen for at ikke-riggdelen skal ha en sunn finansiering som eget selskap. EBITDA/omsetning i bonanzaårene var ca. 40% for brønntjenester i ODL mens de nå sliter med nesten halv EBITDA-margin, stor overkapasitet globalt og tøff priskonkurranse. Weatherford, som regnes som en form for peer her, har nylig måttet ty til Ch11 (gjeldsrestruktureringsprosess hvor gamle aksjonærer sitter igjen med smuler etterpå). For å forsvare en DCF på USD 350 mill. for ikke-riggdelen av ODL har jeg for brønntjenester antatt langsiktig årsomsetning på USD 160 mill. og EBIT-margin på 17%. I bonanzaårene 2012-14 var snittomsetningen litt over USD 200 mill. pr år med EBIT-margin i snitt 26,5%. I 2015 omsetning USD 135 mill. og EBIT-margin 14%. I 2016-18 har omsetningen vært relativt stabil og i snitt ca. USD 105 mill. og snitt EBIT-margin på 5% (herav bare 1,7% i 2018 som trolig er bunnpunktet i sykelen med omsetning USD 107 mill.). Mitt base case estimat for going concern verdivurdering av brønntjenester for ODL er omsetning USD på USD 160 mill. pr år i snitt og USD 21 mill. i EBIT pr år i snitt fra i dag og i framtiden. Vi må tilbake til bonanzaårene 2012-14 sist EBIT var over dette nivået (snitt-EBIT for disse bonanzaårene var USD 56 mill. pr år for brønntjenester). Må vi til 2025-30 før EBIT pr år neste gang kommer opp til over USD 20 mill. pr år? Og med slik langsiktig EBIT pr år er verdien bare så vidt over gjelden….

Ut fra ovenstående vil anslått kjøpsverdi av egenkapitalen i ODL være nær USD 1,4 mrd hvis ODL skulle antas å ville selge selskapet inkl. ikke-riggdelen til Transocean. Hvis ikke-riggdelen skilles ut før salg og gjelden på ikke-riggdelen fortsetter i et nytt selskap som ikke kjøpes av Transocean, vil kjøpesummen for egenkapitalen i ODL eksl. ikke-rigg bli redusert med kanskje bare USD 70 mill. Så det vil være svært store summer Transocean må ut med uansett hvis de skal kjøpe ODL. Og som jeg gir uttrykk for, tror jeg det kan ta laaang tid før ODL evt. blir solgt til et annet børsnotert riggselskap. Om det kan være andre aktuelle kjøpere utenfor de børsnoterte riggselskapne (som equityfond) har jeg ikke sterk formening om. Kanskje kan det være vel så aktuelt?

Redigert 26.05.2019 kl 23:16
Redigert 20.01.2021 kl 22:47 Du må logge inn for å svare

Garderobemannen
I dag kl 06:06
181
delta skrev
Garderobemannen 25.05.19 kl 20.09 Takk :-) Tema i mitt innlegg er kun ODL og evt. oppkjøp, jf. inn..
delta,

Jeg følger resonnementene dine om ODL, og har ingen problemer med å se hvordan du begrunner det. Og jeg setter pris på den tiden og innsatsen jeg vet ligger bak dine godt begrunnede svar.

Når det gjelder ODL er jeg likevel litt mer optimistisk på at en aktør som RIG er nærmere til å ta over ODL, enn jeg oppfatter at du er. Det er liten tvil om at ODLs rene riggvirksomhet hadde passet som hånd i hanske til hvordan RIGs strategi med å satse på topp moderne harsh environment semirigger, etter å ha kvittet seg med eldre semier og JU’er.

Jeg er faktisk ikke fremmed for å spekulere i at det i disse dager foregår aktive forhandlinger mellom storeieren i ODL og RIG om detaljene i en slik deal…

TRANSOCEAN SOM KJØPER AV ODL
Grunnen til at jeg utpeker RIG som særlig interessant for dette, bygger på flere forhold. Et av dem er den aktivitet RIG faktisk har vist med å overta ulike aktører de siste årene, herunder de to (opprinnelig) norske aktørene SONGA og OCR. Det viser at RIG faktisk setter pengene bak sin strategi, i en periode hvor mange andre aktører har mer tanker om å sikre egen overlevelse.

Det som særlig har talt mot at RIG skulle overta ODL er som du skriver, at ODL ikke bare har aktivitet knyttet til sin drift av riggene (MODU), men også driver ulike boretjenester. Men dette er det tydelige signaler på kan endres.

Men her synes jeg det er svært interessant at ODL selv ganske tydelig signaliserte at de vurderte å skille ut disse øvrige boretjenestene i et separat selskap. Dette ble gjort på den ekstraordinære generalforsamlingen for å fatte de nødvendige vedtak ifm kjøpet av Deepsea Nordkapp (ex Stena Midmax) for MUSD 505 for nøyaktig ett år siden (mai 2018).

Jeg tror ikke det var tilfeldig at ODL signaliserte denne muligheten. Min oppfatning er at dette var et klart signal til RIG om at her finnes det løsninger. Jeg tror imidlertid RIG vil avvente til ODL selv varsler en slik utskilling, før de faktisk byr på ODL. Men en slik utskilling, og RIGs bud på ODL, kan komme tilnærmet samtidig for å unngå at markedet legger nettopp disse to transaksjonene sammen, hvoretter kursen i ODL eksploderer før RIG får lagt inn budet.

Og jeg tror ikke timingen av en slik transaksjon i forhold til boretjenestenes faktiske inntjening er avgjørende i det større bildet. Denne delen blir skilt ut, og så finner ODL (evt sammen med RIG) en kjøper for dette. De store verdiene for RIG ligger i det rene riggselskapet som da hadde stått igjen.

TRANSOCEANS HISTORIE MED LANGE FORHANDLINGER
En interessant faktor ved RIGs tidligere oppkjøp, er de svært lange forhandlingene som det senere har kommet frem (fra RIGs rapporteringer til SEC) har foregått. Jeg tenker her blant annet på oppkjøpet av SONGA, hvor man hadde satt en rekke investorer, meglere og rådgivere i innsideposisjon i mange måneder, mens man diskuterte enkelthetene i budet. Jeg blir imponert over at det ikke lekket mer fra forhandlingene sentrale personer i RIG hadde med store aksjonærer i SONGA i flere måneder.

Jeg vil derfor ikke utelukke at det i disse dager også kan foregå, og allerede i en periode har pågått, aktive diskusjoner mellom storaksjonæren i ODL og RIG om prisingen og detaljene i en slik struktur. Det er ikke like lett å lese noe ut av aksjonærendringene i ODL, da det i praksis er én storeier som RIG må få med på laget – Helenes Odfjell Partners Ltd. De øvrige storaksjonærene er i stor grad profesjonelle internasjonale investorer, fond etc, som enklere lar seg overtale av rene finansielle betraktninger.

PRISINGEN AV ODL I EN OPPKJØPSSITUASJON
Jeg ser av innlegget ditt at det i hovedsak to poenger jeg nok har en litt annen oppfatning rundt enn deg – hvilken pris storaksjonæren i ODL er villig til å akseptere, og hvordan en transaksjon med RIG kunne sett ut. I realiteten er jo disse to poengene forskjellige sider av samme sak.

Du begrunner at storesøster Helene ikke vil være villig til å akseptere en pris på sin post i ODL på mindre enn NOK 45-50,-. I dagens marked tror jeg at storaksjonæren nok ville akseptert en pris som ligger 10-15 % lavere enn dette.

Som du husker fra september 2013, hvor daværende Bermuda-registrerte ODL ble notert på OSE, valgte lilllesøsteren Marianne å selge sin daværende 30 % post (via Larine Trust) i ODL ifm børsnoteringen, for til sammen NOK 2,35 milliarder. Kursen hun oppnådde var ca NOK 45 pr aksje.

Og i sammenligningen av kursen da med OSEs nåværende prising av Helenes 60 % av ODL, er det jo heller ikke noen utbyttebetalinger å korrigere for, utover 5 cent som ble betalt i mars 2014. Som følge av covenants i kreditoravtalene og ODLs konservative praktisering av sin vedtatte utbyttepolitikk om at maksimalt 50 % av net income» årlig kan utdeles som utbytte, har jo selskapet ikke betalt noe i utbytte i perioden 2015-2018. Det ligger som kjent covenants i avtalen med kredittyterne at Helene ikke kan la seg utvanne til mer enn 50,1 % av aksjene.

I ettertid kan man jo se at dette var et meget godt timet nedsalg, i forhold til den toppen vi nådde i 2014 for ratenivåer og prising av hele olje- og offshore-sektoren. Fallet har jo siden vært brutalt. Storesøsteren Helene valget å beholde sin mer enn dobbelt så store post på 140 millioner aksjer (70 % gjennom Odfjell Partners Ltd), og bli med ODL videre på reisen.

Ja hun økte faktisk sin post høsten 2013 gjennom en transaksjon med sin selgende lillesøster om å overta de 2 millionene «green shoe»-aksjene som var brukt av tilrettelegger til å stabilisere kursen etter emisjonen for børsnoteringen, slik at hun en periode hadde en eierandel på 71 % (142 millioner aksjer). Senere utvanninger har resultert i hennes nåværende eierandel på 60 %.

Jeg tror at tiden som har gått etter dette, og de dramatiske endringene det innebar for en samlet olje- og offshorenæring, nå har satt seg. Helene vet at disse tidene ikke kommer tilbake på minst 10 år ennå, muligens aldri i hennes levetid. I vurderingen av hvilken pris Helene kan få i dag, vil nok det å komme opp i området NOK 38-40 etter mitt syn være tilstrekkelig til at hun vil vurdere salg. Et slikt salg vi gi en uhorvelig stort salgsproveny for en eierandel på 60 %.

MUULIGHETENE I DEAL-STRUKTUREN
Men uavhengig av om prisen blir satt til NOK 38 eller for eksempel NOK 45, har RIG vist stor kreativitet i hvordan de kan organisere deal-strukturen. Når du viser til at RIG tilsynelatende ikke har cash nok til å gjennomføre et oppkjøp, viser RIGs nyere historikk at de gjør størsteparten av oppkjøpene gjennom å trykke opp nye aksjer, evt i kombinasjon med andre instrumenter. Jeg synes transaksjonen med SONGA tydelig viser at RIG går ganske langt i å krydre pillen. Her ble aksjonærene tilbudt et mindre kontantbeløp, samtidig som de ble gitt aksjer og konvertibler i RIG etter på forhånd fastsatte kursnivåer.

På denne måten trengte RIG minimalt med cash for å finansiere sine oppkjøp, så lenge kjøperne aksepterte å få store deler av kjøpesummen i aksjer/konvertibler i RIG. Og det er etter mitt syn sannsynlig at noe tilsvarende vil kunne skje igjen. RIG vil derfor ikke trenge så mye cash for å gjennomføre en slik transaksjon. RIG nyter godt av at deres aksjer pr i dag vel anses som verdens beste «valuta» hos selgere, når en sammenligner ulike riggaktører som kan være aktuelle kjøpere.

Eksisterende aksjonærer i ODL får da bli med på den videre reisen via RIG, om de vil.

Og i en slik transaksjon som kombinerer ulike instrumenter, vil jo selve priselementet blir litt mer «flytende». Prisen på ODL vil i stor grad være avhengig av den påfølgende kursutviklingen i RIG. Og da følger man jo verdens ledende aktør.

I en tenkt struktur kunne for eksempel RIG tilby aksjonærene i ODL en kombinert pris på kr 10,- kontant, samt aksjer i RIG tilvarende det resterende som måtte være nødvendig for å få Oddfjell Partners fornøyd. Om man ville ønske å unngå å komme i posisjon som EK-investor, kunne man alternativt i tillegg bake inn en konvertibel obligasjon for en andel av kjøpesummen.

Det eneste som taler MOT en slik transaksjon pr i dag, er etter mitt skjønn den lave verdien RIGs aksjer har nå. En slik transaksjon vil være avhengig av godkjenning også av RIGs egne aksjonærer. Ankepunktet for dagens RIG-aksjonærer mot en slik transaksjon kan være at nye aksjonærer kommer inn på for billig kurs. RIGs nåværende aksjonærer kan argumentere med at transaksjonen skjer på et tidspunkt hvor RIG prises nær ATL-nivået.

Men jeg vil tro Thigpen vil klare å overbevise sine egne aksjonærer om at tilsvarende vurderinger vil selgere i dagens marked gjøre seg. Ved hjelp av litt skreddersøm tror jeg det vil være mulig å la alle parter bli fornøyd.

Når det så gjelder Thigpens siste ulne uttalelser i 2019 om at ytterligere transaksjoner for RIG ikke var så konkrete, men at de samtidig så på muligheter, tror jeg man skal ta dette med en stor klype salt. Ingen aktør ville jo forhåndsannonsert et oppkjøp, og det kunne jo fort også vært et brudd på konfidensialitetserklæringer etc.

Transocean readied a US$500m 2023 - https://markets.businessinsider.com/news/stocks/transocean-ltd-announces-pricing-of-u-s-525-million-of-secured-notes-due-2023-1028205437
Enig: Oppkjøp Aksjer + cash/konvertibel, som Songa, der ODL aksjonærer blir tilbudt usikret konvertibel obligasjon.
Nordkapp skal ihht kontrakt ende på snitt rate ~350k/day for kontraktsperioden, starter på 300k/d, dvs at raten øker gradvis mot slutten av BP kontrakten, ser bra ut i rapportene og en henvisning til hva ratene vil angå for de andre HE riggene ved nye kontrakter.
ODL kontrakter for andre rigger er relativt nærliggende, HE-rigger i NCS området ligger godt ann.
Beacon får de testet før de evt er intr i kjøp, ja raten der er lav, men Kina riggen må vise seg frem før evt økninger, akkuratt per i dag er det kun drift ODL bistår med.
Det kan hende RIG må trå til snart mtp pris per aksje, mao RIG må ta risiko mtp fremtidens utviklinger og rater, om ikke kan det fort bli for dyrt for RIG.

Noe helt annet: Atlantic var operativ igjen 24 Jan, det er heller ikke så galt i forhold til omfanget ref CCB Ågotnes oppholdet.
Redigert 28.05.2019 kl 10:05 Du må logge inn for å svare
delta
28.05.2019 kl 10:06 11361

Bra med veloverveide synspunkter på denne tråden! Den som lever, får se. Er jo spennende dette. Ellers ang. raten til Nordkapp: Her er det slik at de i toårskontrakten har en minimumsrate INKL. prestasjonsbonus på USD 325k/dag i snitt over 2 år. Raten for første år i kontrakten er satt til USD 300k/dag pluss prestasjonsbonus inntil USD 50k/dag. Raten i andre kontraktsår skal settes til markedsrate for den tidsperioden. Jeg tipper andre år kan bli høyere, kanskje USD 325-350k/dag i markedsrate da pluss prestasjonsbonus.I så fall havner effektiv rate over kontraktsperioden trolig langt over avtalt minimumsrate inkl. bonus på USD 325k/dag.
Redigert 28.05.2019 kl 10:10 Du må logge inn for å svare

Slik jeg har lest og forstått det så er det snitt 349k/d, starter på 300k, så kommer prestasjonsbonusene som du nevner. Sjekk det gjerne igjen, vi er intr.
delta
28.05.2019 kl 10:12 11330

Hockeymonkey 10:09
Hvis man forholder seg til hva som er på trykk fra ODL, kan det oppfattes noe tvetydig hva man sier om dagratene iht. kontrakten med Aker BP.. Jeg har hatt samtaler med selskapet over tid og spurt om nettopp hvordan ratene for Nordkapp skal forstås. Det skal være rene markedsrater og prestasjonsbonuser. I tilfelle summen av disse over kontraktsperioden skulle komme ut med et snitt lavere enn USD 325k/dag inkl. prestasjonsbonus, skal Aker BP betale ODL i snitt over 2 år USD 325k/dag inkl. prestasjonsbonus.
Redigert 28.05.2019 kl 10:17 Du må logge inn for å svare

Det høres bra ut Delta, takk for info.

HAR RIG ALLEREDE SKAFFET SEG FINANSIELL FLEKSIBILITET TIL Å BY PÅ ODL?
RIG børsmeldte 15.5.2019 at deres heleide datterskap Transocean Sentry Limitied ville utstede obligasjoner tilsvarende MUSD 525 (MNOK 4.568) i investormarkedet, med et antatt disponibelt nettoproveny på MUSD 517. Obligasjonene får morselskapsgaranti og kryssgaranti fra Transocean Inc, i tillegg til at sikkerhet stilles i riggene Transocean Endurance og Transocean Equinox, samt visse andre eiendeler. Obligasjonene får en rente på 5,375 %, som vitner om RIGs gode plasseringsevne. Plasseringer skjer ikke i det amerikanske markedet.

Mer interessant er det at RIG ikke har klartgjort nøyaktig hva dette skal benyttes til, utover å si "general corporate purposes".

Ser vi her en plassering som RIG tenker seg skal benyttes til kontantandelen og utgifter knyttet til et snarlig oppkjøp av ODL? Jeg må innrømme at jeg har lett gjennom om RIG har varslet annet behov for denne plasseringen, uten at jeg har funnet det. Det er tydelig at RIG ønsker å skaffe seg finansiell fleksibilitet.


RIG ANSER HARSH ENVIRONMENT MARKEDET I NORSK DEL AV NORDSJØEN SOM ET AV SINE VIKTIGSTE MARKEDER
Fra presentasjonen av RIGs 1Q-2019 fremgår det også at de er anser det norske markedet som ett av sine viktigste markeder, og de er også meget fornøyd med sin satsing her, oppkjøpene av SONGA og OCR sine rigger, og sine seneste inklusjoner av øvrige rigger. De viser spesifikt til at slike harsh environment-rigger i praksis er utsolgt i norsk del av Nordjøen frem til 2Q-2020. Dette er jo det viktigste markedet til ODL. RIG kontrollerer store deler av dette markedet allerede, men vil ta totalt kontroll hvis de også får kloa i ODL sine rigger. Den prisingsmakten RIG da vil få, iet markedet hvor øvrig aktører i realiteten mangler finansiell fleksibilitet ti å bli noen alvorlig konkurrent på mange år ennå, vil i seg selv være verdt en ganske så solid premie.

Jeg siterer hva CEO Thigpen sa ordrett på 1Q-2019-presentasjonen, som viser en meget aktiv og fremoverlent holdning:

"Turning now to our harsh environment fleet. During the quarter, in Norway, Lundin exercised a 1-well option for the Leiv Eiriksson. Also, we're excited that our most recent addition to the harsh environment fleet, the Transocean Norge, has almost completed her journey to Norway, where she will begin her maiden contract in just over 2 months.

Between the Norge and the Songa Offshore and Ocean Rig acquisitions, over the past 15 months, we have added 5 high-specification harsh environment semisubmersibles and 9 high specification ultra-deepwater drillships to our fleet. These additions have helped us to assemble the largest, most capable and most marketable floater fleet in the industry.

As such, we believe that we are uniquely positioned to continue to benefit from the recovery in the harsh environment markets and to take advantage of what we believe to be the early stages of a recovery in the ultra-deepwater markets around the world.

Regarding the recovery, we are encouraged by the start to 2019, with the floating active rig count up 7% in the first quarter. Importantly, when including future rigs contracted, the floating count is nearing 160 assets, which would drive overall marketed utilization to a level approaching 80%.

The story becomes even more encouraging when delving into our 2 primary markets, the high-specification Norwegian-compliant harsh environment market and the high-specification ultra-deepwater market. For the Norwegian market, there's effectively no availability of high-spec assets until the second quarter of 2020. And for the ultra-deepwater market, the number of sixth- and seventh-generation drillships on contract has increased by 20% over the past 6 months, and we see a clear path for the utilization of these assets to exceed 90% by early 2020.

This increase in demand is not surprising. To begin with, our customers generated robust operating cash flow in 2018 and with a quick recovery of oil prices following last year's fourth quarter dip, 2019 is shaping up to be strong for them as well. This cash flow has provided our customers with the ability to solidify their balance sheets, return capital to shareholders and invest in longer cycle projects offshore, as opposed to being almost exclusively focused on the quick cash-on-cash returns in the shale.


RIG NEDTONET AT DE AKTIVT VAR I FERD MED YTTERLIGERE M&A-PROSESSER
Thigpen fikk spørsmål fra en analyiker i Goldman Sachs på 1Q-2019-presentasjonen om de fortsatt så for seg deltakelse i ytterligere konsolideringer. På dette spørsmålet nedtonet Thigpen RIGs ønsker om dette. Her er ordvekslingen som kom: (hentet fra: https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-rig-earnings-conference-235132436.html)


Angeline Marie Sedita, Goldman Sachs Group Inc., Research Division - Research Analyst [11]

--------------------------------------------------------------------------------

That's helpful. Could I slip in one more on the consolidation? Obviously, you've been very busy on the consolidation side, but do you think you're going to see or we will see more consolidation across the industry as far as major consolidation? And do we need to to see better pricing discipline?

--------------------------------------------------------------------------------

Jeremy D. Thigpen, Transocean Ltd. - President, CEO & Executive Director [12]

--------------------------------------------------------------------------------

I think consolidation would be helpful. I'm not sure what you're going to see over the near term. We've constructed our fleet. We're happy with what we have now from the harsh environment and ultra-deepwater standpoint. We need to put some of these assets that we recently acquired to work on, on longer-term high dayrate contracts before we go and look at further enhancing the fleet at this point in time.

Obviously, we get approached with every opportunity that's out there and we take a look. But I think at this point in time, we're satisfied with what we have. Can't really speak for the other players at this point in time, but it's kind of challenging to figure out who would be the acquirer over the course of the next several months.


Når man er i samtaler, vet man jo ikke om de vil føre frem. Man vil derfor neppe ønske å legge listen for høyt, ved å signalisere at man føler behov for ytterligere grep. Det som skaper minst nedside å melde for Thigpen til sine egne aksjonærer, er jo at man er meget fornøyd med situsjonen slik den er idag (og dermed indirekte sier at vi lever meget god med det). Thigpen legger vekt på at man må sikre seg kontrakter for rigger man allerede har, før man skaffer seg nye. Men han holder samtidig alle muligheter åpne. Situasjonen for ODL er som kjent at de har alle sine rigger på gode kontrakter allerede. Sånn sett vil ikke ODL legge noen sten til byrden for RIG, om de skulle være interessert.


TIMINGEN AV EN POTENSIELL TRANSAKSJON - FÅR VI SVARET ALLEREDE I MORGEN?
Publiseringen av en slik transaksjon kan i praksis ikke skje før ODL publiserer 1Q-2019-tallene, noe som skjer imorgen onsdag. Tallene til ODL vil foreligge noen minutter over kl 0800, mens den tillyste investor-presentasjonen først vil finne sted imorgen kl 1500. Den kan gi flere svar. Nærmere detaljer om hvordan du får netttilgang til denne finner du her:

https://newsweb.oslobors.no/message/477197

I morgen vil altså all kjent finansiell informasjon publiseres i markedet, slik at ODL, dets styre og administrasjon ikke lenger sitter med innsideinformasjon av finansiell art. Hvis det kommer noen substansiell informasjon i morgendagens børsmelding om at ODL har tenkt å skille ut brønntjenestene sine i eget selskap, vil nok markedet lese tegningen ennå tydeligere, og se at dette har en grunn.

Har samtaler pågått en stund mellom RIG og de største aksjonærene, vil nok aktørene som derav er blitt satt i innsideposisjon ønske at også denne informasjonen om samtalene blir frigitt i markedet, slik at de selv kan aktivt handle i ODL-aksjen igjen. Styret i ODL vil nok i et slikt scenario selv være i innsideposisjon, siden storaksjonærene er representert i styret. En aksjonær som settes i innsideposisjon har som kjent ikke anledning til verken å kjøpe, selge eller inngå derivatkontrakter i ODL-aksjen så lenge de sitter i innsideposisjon. Siden aksjonærer ikke kan operere med et effektivt handelsforbud for lenge, er det derfor i praksis åpenbare rammer for hvor lenge det er praktisk mulig å holde på med slike forhandlinger.

Jeg ser frem til ODLs presentasjon i morgen, og vil være spesielt nysgjerrig på antydninger om rendyrking av semirigg-satsingen i eget selskap, evt andre kommentarer som kan antyde oppfølging av signalene fra forrige generalforsamling i 2018. I beste fall får vi "katta ut av sekken" i morgen, evt få dager deretter. I værste fall får vi "bare" resultater fra den mest potente semirigg-aktøren i Norge.

Om noen ønsker mer kjøtt på bena rundt hvordan RIG hadde konstruert den gamle SONGA-transaksjonen, gir nok denne tråden fra det gamle forumet god og forståelig informasjon:

https://forum.hegnar.no/archive/thread/2410815/view

...og for de som er interessert har jeg på side 2 i denne eldre tråden også sakset fra RIGs børsmeldinger til SEC hvor de detaljert beskriver hvor lenge og nøyaktig hvordan forhandlingens skred frem, før SONG-dealen var et faktum. Her beskrives nøyaktig hvordan fremgangsmåten var med kontakten med aksjonærene, advokater, meglerhus etc. Ganske fascinerende i sin detaljgrad!

Og caset har fascinerende likheter med ODL, både eierskapsmessig og prismessig! Jeg siterer:

- de initielle kontaktene ble tatt allerede 6.3.2017, hvor Mohn fikk den første konkrete henvendelsen fra RIG, og etterhvert ble satt i en innsideposisjon

- forhandlingene ble tidlig ført fra øverste nivå i RIG, dvs adm.dir. Thigpen

- det var største aksjonær Mohn v/Pareto som kom opp med forslaget om å inkludere en konvertibel obligasjon i dette tilbudet

- prisantydning fra RIG var opprinnelig 12.4.2017 antydet på kr 38,50 pr SONG-aksje (hvor SONG stod i NOK 30,10 på OSE)

- deretter ble det etter forhandlinger den 7.6.2017 meddelt fra Mohn via PAS at han ville være villig til å selge til NOK 45

- RIG ville ha forbehold om hva som kunne skje i voldgiftssaken SONG var involvert i
- SONG kunne ikke akseptere dette, og ville ha et "rent" bud, uten slike forbehold

- det var Mohn/PAS som foreslå at tilbudet også måtte inkludere et kontant-element på NOK 100.000 - 200.000 for de mindre aksjonærene, noe de fikk gjennom

- forhandlingene ble derfor lagt på is i påvente av voldgiftssaken med verftet DSME som SONG hadde gående

- voldgiftssaken endte som kjent med et godt resultat for SONG som ble publisert fredag etter børsslutt den 21.7.2017, og kursen steg 10 % på nyheten på mandag 24.7.2017 (fra NOK 31 til NOK 34,90)

- da det i juli ble klart at denne falt positivt ut, spurte RIG Mohn om de ikke kunne ta opp forhandlingen igjen

- Mohn kom tilbake 7.8.2017 og sa at et bud nå måtte være høyere som følge av nettopp det positive utfallet, og nå ville Mohn akseptere NOK 47,50
(...)
Redigert 28.05.2019 kl 20:09 Du må logge inn for å svare

Bytt ut "voldgiftssaken" med "utskilling av brønnboringstjenestene i eget selskap" i sitatet overnfor, så er du antakelig nært nettopp en prising og deal-struktur også Helene ville akseptere for ODL...

ODL: ODL - USD 775 million refinancing commitments

Odfjell Drilling has today received firm bank commitments for a refinancing
related to its 2019 debt maturities, as further described below.
Deepsea Atlantic and Deepsea Stavanger USD 425 million senior bank facility and
USD 100 million junior bank facility:
- The existing facility covering Deepsea Atlantic and Deepsea Stavanger,
currently with USD 400 million outstanding, will be replaced by a new senior
facility of USD 425 million. In addition, a junior facility of USD 100 million
will be entered into.
- The senior facility will be repaid by quarterly instalments of USD 12.5
million, first time six months after drawdown. The junior facility has no fixed
instalments, but shall on certain conditions be partly repaid annually from 3Q
2021 by free and available liquidity of the Odfjell Drilling Group above USD 175
million, however so that any such repayment shall be limited to 50% of the
previous year's net result and adjusted for any identified liquidity
requirements. Dividends and other distributions on the common shares of Odfjell
Drilling are subject to lender's prior written consent for as long as the junior
facility is outstanding.
- Interest is payable at LIBOR plus an overall margin depending on the level of
net debt to EBITDA for the Odfjell Drilling group, resulting in an estimated
combined average margin of around 400 bps over LIBOR during the tenor of the
facilities.
- The senior facility is available in one drawing after signing of the facility
documentation and the junior facility is available in three drawings until 31
March 2020. The tenor of both facilities is 5 years.
Drilling Services USD 250 million bank facility:
- The Drilling Services facility, currently with USD 250 million outstanding,
will be amended and extended to November 2021. The facility will be divided in
two tranches; Tranche A of USD 150 million which is non-amortising, and Tranche
B of USD 100 million with semi-annual instalments of USD 20 million, first time
in November. Interest is payable at LIBOR plus an average margin of 470 bps.
The commitments are mutually dependent, and otherwise subject to final
documentation and customary conditions precedent for drawdown.

Der kom en etterlengtet bekreftelse på at ODL har fått bekreftet refinansiering via banklån av låneforfallene i 2019.

(https://newsweb.oslobors.no/message/478135)

Dette har vært etterspurt fra analytikere og investorer i noen måneder nå, og har nok lagt en kraftig demper på aksjekursen. Jo lenger tiden gikk forsterket det nok markedets oppfatning av usikkerhet, noe som fikk ny næring ved den siste nedturen vi nå ser i rigg-sektoren.

Svært positivt da at det kommer rett forut for 1Q-2019-rapporteringen, hvor vi vil få ytterligere informasjon i morgen, både om Atlantic/Stavanger-faciliteten, og Drilling Services-faciliteten.

En rask på dette nå forteller meg at ODL sikrer seg bedre fleksibilitet fremover, gjennom mindre tyngende tilbakebetalingsprofiler enn eksisterende faciliteter, og en hyggelig maksimalgrense på tilbakebetaling av deler av fasilitetene - begrenset til 50 % av foregående års netto resultat ("Junior facility"):

"...however so that any such repayment shall be limited to 50% of the previous year's net result and adjusted for any identified liquidity requirements."

Til gjengjeld krever utbyttevedtak i ODL samtykke fra långiverne så lenge denne "Junior facility" er utestående. ODL har jo pløyd nettoresultatet inn i virksomheten i årene 2015-2018, så dette er ikke noe negativt, slik jeg ser det.

Når det gjelder Drilling Services-faciliteten, merker jeg meg at ODL sikrer seg en oppdeling av denne, og begrenser likviditetsbelastningen frem til 2021 ved at 60 % (MUSD 150) løper uten avdragsbetalinger mens 40 % (MUSD 100) nedbetales med MUSD 20 pr år.

Fremstår for meg som også Drilling Services-området klargjøres for utskilling i egen enhet, med mer levedyktige vilkår. Dette kan være brura som gjør seg i stand til giftemålet, ved at ODL klargjør for utskilling av brønnboringstjenestene fra MODU-segmentet, hvor MODU kjøpes av RIG. Blir spennende å følge med.

Alt i alt vitner dette om et ODL som har kunnet forhandle med banksyndikatet ut fra en viss finansiell STYRKE, i sterk kontrast til de refinansieringsøvelser stort sett alle andre aktører nå må gjennom.

Meldingen gjelder "firm commitment" av hele pakken fra bankene, og er kun betinget av standard-betingelser som må oppfylles for å effektuere avtalene.

1Q-2019-tallene er her - https://newsweb.oslobors.no/message/478154

Noen korte refleksjoner etter å ha lest gjennom 1Q-2019-report:

Solide tall - men intet nytt om evt separat utskilling av MODU... vi får vente til presentasjonen senere idag, og se om administrasjonen har noe de selv vil fortelle, evt om de får spm fra analytikerne som går på dette.

I går fra kl 1500 hadde ODL den gjennomgangen med Q&A-session. Det foreligger nå en transcript fra denne (https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-odl-ol-earnings-200132450.html), som jeg har gått gjennom på leting etter oppdaterte uttalelser fra selskapet på evt rendyrking av MODU-område.

CEO Lieung bekreftet i Q&A-session at selskapet for tiden ser på hvordan de skal organisere hele selskapet (les: evt rendyrke MODU):

--------------------------------------------------------------------------------

Antoine Coutand, [17]

--------------------------------------------------------------------------------

Sure. And maybe just one last question, maybe the excess liquidity that you would have with recent bank financing could be used for a self-pay down on this unit, you think or....

--------------------------------------------------------------------------------

Simen Lieungh, Odfjell Drilling Ltd. - CEO & President [18]

--------------------------------------------------------------------------------

As I said, I don't think you should speculate on that too much. We have created -- the refinancing package was successfully concluded yesterday. So we have created some flexibility for us to look at certain options going forward. We have not earmarked anything for anything. So as I said, I don't think you should expect us to just to buy -- kind of pay down the rig like we did some years ago, back in like, for example, we did the Nordkapp. That's not going to happen. So it's going to be a different structure on this potential acquisition. Maybe a combination of fair market values, relative values, shares and so forth. We have also announced that we are looking at the structure of the total company, so this is in total combination we are currently trying to find a smart way and the value creation way to do this potential acquisition. But the flexibility with the financial setup we do have today has just created flexibility for us to act on certain potential things coming ahead -- coming against us. That's why we have not earmarked anything for any special cases. Okay?

--------------------------------------------------------------------------------

Antoine Coutand, [19]

--------------------------------------------------------------------------------

Sure.

--------------------------------------------------------------------------------

Her opplyser Lieung følgende:

We have also announced that we are looking at the structure of the total company, so this is in total combination we are currently trying to find a smart way and the value creation way to do this potential acquisition.

Han fikk ingen spørsmål om dette fra deltakerne.
Redigert 30.05.2019 kl 17:35 Du må logge inn for å svare
delta
30.05.2019 kl 18:21 10593

Jeg var nysgjerrig hva ODL sa om forventede rater for de to riggene som går av nåværende kontrakter mid-2020. De sa ikke annet enn at ratene kommer til å gå opp fra den siste tids slutningsnivå rundt USD 300k pr dag pluss bonus. ODL har fått refinansieringen på plass, og med økte lånerammer som gir bedre likvid fleksibilitet. ODL sier de ser på strukturen i selskapet. Her kan finansieringsstruktur inngå. Jeg tror noe av det som kan gi best avkastning hvis de skal bruke noe av denne likviditeten, er å tilbakebetale noe på den dyre preferansekapitalen ift. Akastor ifm. finansieringen av DS Nordkapp. Den er dyr og legger begrensninger på ODLs frihet til å utdele utbytte til aksjonærene når lønnsomheten tar seg ytterligere opp.
Redigert 30.05.2019 kl 18:26 Du må logge inn for å svare
delta
30.05.2019 kl 21:19 10536

Om prestasjonsbonus i kontrakter sier CEO:

As you say, the day we started about $300,000, which is the perfect rate and we are now moving into the campaigns with our alliance partner and frame agreements partners, which both of them like Equinor and Aker BP has bonus schemes, incentive schemes on top. This is quite new really, and none of those schemes have really been tested over some time, but I can say that, I will say maybe little conservative some room, you can kind of talk about the 10% average on top of the day rate typically. Sometimes more, sometimes may be much more and sometimes less and hopefully not too much less.

-----
Etter hva jeg har forstått, er prestasjonsbonus i to kontrakter begrenset oppad til hhv. USD 30k/dag og USD 50k/dag. Dette synes å være i samsvar med hva som beskrives av CEO.
va_le
31.05.2019 kl 16:23 10414

Tror fortsatt vi skal ned før vi utover høsten muligens skal oppigjen. Riggmarkedet har skuffet stort iforhold til de forutsetningne markedet hadde i 2018.

På tide å ta et lodd i ODL? Har vel vært flatt siden Borr var 2 kr...
Bolster
06.04.2020 kl 17:16 8805

Har selv kjøpt odfjell på 8kr. Selskapet har solide attraktive rigger med unntak av DSS Bergen.
Atlantic er vell stor favoritt til Sverdrup fase 2 kontrakten.
Stavanger skal starte på en kontrakt i Afrika med en god dagrate.
Aberdeen har også god kontrakt på engelsk side.
Sammen med NOL er odfjell det klart beste og sikreste caset innen rigg.

Stille i fjøset her. Er ODL på 8kr et ok kjøp?
oxion
15.04.2020 kl 15:21 8274

Dette må jo være en utrolig lavt priset aksje, på dette nivå..
Attraktive rigger,med kontrakter.
Hvordan kan denne ha falt så mye???
bvo1
15.04.2020 kl 17:24 8123

Om du tenker å selge dagen etter at du har kjøpt er det ikke det. Om du derimot regner på marketcap på selskapet med dagens kurs, og ser på kontraktene selskapet har, er dette billig.

Jeg kjøpte på 8 og det ser idiotisk ut nå såklart. Jeg laga meg excel-ark og det er grisebillig på 8kr. Beholder de kontraktene sine gjennom pesten er det tidenes kjøp.
Longline
15.04.2020 kl 17:41 8086

Lurer på å bytte mine SDRL til ODL,,ser prisene er nesten den samme..Ser ett par år fram i tid,,så tror jeg ODL har mye større sjangser til og klare seg en SDRL.?
R19
15.04.2020 kl 18:20 8040

ODL overlever uansett denne krisen og trenger ikke kapital. Seadrill trenger ny kapital. Ikke et dumt bytte fra sdrl til odl.

Får dra frem denne tråden om 1-2 år, stor sannsynlighet for brede smil
HP17
16.04.2020 kl 10:15 7810

Vil ikke overraske meg om Odfjell D blir kjøpt opp og uansett her kan det gå raskt mot kr 10
bvo1
16.04.2020 kl 11:13 7774

Har ikke noe tro på oppkjøp nå.
Denne er blitt billig nå, nesten på nivå med oljekrisen i 15/16. Selskapet er langt mer solid nå, og signaliserte senest før jul at de planlegger utbytte i 2021. Naturligvis er situasjonen litt endret nå, men slike uttalelser sier noe om den finansielle situasjonen. Langsiktig er denne gull, tror jeg.
R19
16.04.2020 kl 13:10 7702

Det er vel få som har cash til oppkjøp nå. Transocean angrer nok nå at de kjøpte ocean rig og ikke odfjell. Tviler også på ledelsen er interessert i å selge i dagens marked, Helene Odfjell eier vel ca 40 prosent og har full kontroll.
Redigert 16.04.2020 kl 13:14 Du må logge inn for å svare
bvo1
16.04.2020 kl 13:21 7689

Nei , hun eier 60,2%.
R19
16.04.2020 kl 13:31 7511

Stemmer! Jeg tenkte på Northern Ocean hvor fredriksen eier ca 40 prosent.
Redigert 20.01.2021 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
Bolster
16.04.2020 kl 13:50 7473

TO prøvde etter hva jeg har hørt å kjøpe odfjell før Ocean rig ble kjøpt.
Jeg undrer om konkurransetilsynet ville satt en stopper for ett evt oppkjøp? TO blir dominerende om odfjell skulle bli kjøpt nå, noe jeg tviler på.
Redigert 20.01.2021 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
R19
16.04.2020 kl 14:27 7428

Ja, det hadde nok ikke vært så greit med TO oppkjøp i forhold til konkurransen. Odfjell drilling er også to selskap, riggeier og salg av borretjenester. TO er kun interessert i riggene. Det er nok greit med litt konkurranse på norsk sokkel. Selv om konkurrasen er forholdsvis liten når det kommer til tier1 rigger. Transocean, seadrill (gruppen) og odfjell styrer det markedet.
Redigert 20.01.2021 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
Surik
16.04.2020 kl 23:02 7254

Ref. Denne liquidity runway til Huseby Karlsen i Dnm trenger Odfjell påfyll av penger innen Q4 2021. Husker også det var snakk om at de var i utbytte posisjon for kort tid tilbake. Får ikke dette helt til å henge sammen. Skal innrømme at jeg ikke har lest noen kvartalrapporter, men det har kanskje du og gjort deg opp en mening om finansene?
Redigert 20.01.2021 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
zxcvbnm
17.04.2020 kl 07:10 7092

Odl tjente vel 0.14 usd pr aksje i 2019. Med dagens usd kurs er det over 1.4 kr pr aksje. Ser ingen grunn til at odl skal tjene mindre i år.
Så inngang på mellom 6-7 kr er neppe feil.
I tillegg fikk de stor ekosfisk service kontrakt som starter opp i q3 i år.

Det er forskjell på å hente/trenge penger og å refinansiere lån.

Odfjell Drilling is pleased to announce that we have been awarded the contract for ... drilling facilities on three offshore platforms in the Greater Ekofisk Area. ... The contract start date is estimated to the beginning of Q3 2020.

Er sikker på at det er disse som legger press på kursen: (dette vet folk å utnytte med å ligge lavt på kjøpersiden). Selger er fornøyd om de får ut siste rest mellom
6-7 kr tydeligvis. Lite skjer før de er ute.

Notification of Major Holdings - Odfjell Drilling Ltd
Schroders plc, hereby notifies you according to the Securities Trading Act that the voting rights position in Odfjell Drilling Ltd fell below the 5% threshold on 5th March 2020.

The total number of shares held by Schroders plc with proxy voting as of 5th March 2020 was 11,705,702; which represents 4.944% of the total number of shares in issue, namely 236,783,202.

The total number of all shares held by Schroders plc as of 5th March 2020 was 11,877,502, which represents 5.016% of the total number of shares in issue, namely 236,783,202.

This disclosure obligation was triggered by a sell of 502,290 shares by Schroder Investment Management Limited on 5th March 2020.

The group’s position is held across five legal entities as shown below:

Schroder Investment Management Limited 11,071,316 4.676%
Schroder Investment Management (Switzerland) AG 358,645 0.151%
Schroder & Co. Limited 267,957 0.113%
Schroders (C.I.) Limited 7,784 0.003%
Schroders plc 11,705,702 4.944%

**Jeg har kursmål 12-15 kr i løpet av 6 måneder.
Redigert 20.01.2021 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
Klimbull
17.04.2020 kl 08:05 7029

Ingen andre riggselskap som har cash for å kjøpe noen andre.
De har mer enn nok problemer med å finansiere seg selv.
Redigert 20.01.2021 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
oxion
17.04.2020 kl 08:49 6952

Denne er kraftig oversolgt,. Konge rigger og kontrakter på riggene.
Ikke marked for flere nybygg.
Mye skroting, med et oppsving ii markedet,vil denne gå Bananas💥
Redigert 20.01.2021 kl 19:21 Du må logge inn for å svare