Investor præsentation og q1 regnskap 28.05


Jeg kan ikke komme ind på tele forbindelsen til denne investor præsentation..

Er der nogen der følger den.?
Er der noget omkring den nye udstedelse af en evt. ny aktie tegning.... + ?

renai