Innkalling til ekstraordinær generalforsamlinging.


https://photocure.com/globalassets/investor-relations/general-meetings/pho-egm-2019.06.19-notice-nor.pdf

«Samtidig har det kommet ønske fra selskapets største eiere om å få på plass styremedlemmer som i større grad kan ivareta aksjonærenes interesser.»

Sidenotering i U.S.A? Med påfølgende kursstigning på 20-50%; i første omgang?


Ihverfall rart dette skjer nå, og ikke på ordinær generalforsamling. De velges også kun frem til 2020.
Skal styret styrkes før mulig salg?
kreinh
28.05.2019 kl 14:18 2420

Har Nasdaq krav til minimum antall styremedlemmer i tilfelle notering?

Disse nye styremedlemmene ser ut til å være håndplukket av >topp 5, og vil være til gavn for allle aksjonærer.

Det er i ferd med å skje en omveltning i PHO, hvor man utelukkende velger å satse på kommersialisering og utbytte for aksjonærene.

Når vi ser et år fram tror jeg alt er på plass for å kunne innlede ferden mot Standard of Care for Hexvix/Cysview.

Da kan man også gå ut fra at prisen på Hexvix i Europa og Cysview i USA vil stige noen hakk.


Jeg har vært på forumet i noen år og med ujevne mellomrom dukker det opp ønsker om notering et annet sted fra ihuga aksjonærer og ho skribenter. Jeg har alltid sagt at det ikke spiller noen rolle. Det mener jeg fortsatt. Se på gig nå. De måtte jo noteres i Sverige,fordi der skjønte de seg på spillselskaper. Se hva som har skjedd med kursen der.

Begge de nye styremedlemmene ser ut til å ha en solid bakgrunn innen finansmarkedet, og har nok gode kontakter innen media og meglerhus.
Tror disse er hyret inn for å orientere om selskapet ute i finansmarkedene og media, og klarer de den jobben, så tror jeg på betydelig høyere grunnprising av PHO-aksjen grunnet det enorme potensialet og og satsingen som er gjort de siste 2 årene.
28.05.2019 kl 14:50 2296

Ja, det er på tide med litt blest rundt denne sovende aksjen. Neppe noen børsnotering på NYSE/Nasdaq med det første vil jeg tro, da de strengt tatt ikke er kvalifisert uten overskudd.
pafo
28.05.2019 kl 15:00 2253

Ja det virker som en del er både blind og døv. den eller de som kaller inn til ekstra ordinær
generalforsamling må ha minst 10 % av aksjerne. Og er det bare før att velge inn 2 nye
styremedlemmer, så er det før att de er missfornøyd med driften. Det er direkte kritikk til nåvarende
ledelse og styre.

De har helt enkelt ikke levert efter forventninger. Så Dan the man og Egbert har ikke klart att oppnå
det forventede målet. Da må man sette inn nye krefter som setter press på dem.
Att selge eller få til sidenotering behøvs ikke nye styremedlemmer til .

Nej det er helt klart att de bruker alt for mye penger mot vad resultatet tilsier.
Og det er helt sikket Hansson, og han har nok fått medhold fra flere av de store om han
skall vinne frem i generalforsamlingen
Mallone
28.05.2019 kl 15:13 2216

Fra meldingen vedr ord generalforsamling: The nomination committee did not propose to
elect any new board members at this general meeting, but will at a later point
in time propose to elect two new board members at an extraordinary general
meeting.
pafo
28.05.2019 kl 16:14 2129

Ja det er tydeligt att Hansson og gjengen bet ikke på det der med salgsprosessen og flexiscope
som ikke fungerte. Men Schneider prøvde seg. det skall han ha, men nu får han to proffer
att bryne seg på. Da får han nok komme med noe bedre.
thepower
28.05.2019 kl 16:26 2097

Har kommer en emisjon :)

Faller jevnt hver dag.
petrol
28.05.2019 kl 16:27 2092

Nå vaser du igjen pafo,
Det er styret som innkalller til e.o.g. og ikke aksjonærene. Men de som til sammen eier minst 10 % av aksjene kan kreve avholdt g.f. Du kan jo spekulere opp og ned om hvem som eventuelt har påvirket denne beslutningen, uten at det har noen betydning. Normalt er det slik at det gjerne er en løpende kontakt melllom styret/selskapet og de ledende aksjonærene i et selskap. Hovedpoenget må for oss aksjonærer være at de nå supplerer styret med en ønskelig kompetanse. Dette er positivt.
pafo
28.05.2019 kl 16:45 2041

Og hvorfor skulle styret kalle inn til e.o.g klarer de ikke bestemme noe uten 2 ekstra man.
Det er nok aksjenærer som kan begjere det og styret om de behøver GF sin godkjennelse.
Aksjenærer behøver ikke vente ett år om de behøver agere mot noe.

Og behøver de kompletere med ønskelig kompetanse så betyr det att de ikke var gode nok før.
Redigert 28.05.2019 kl 17:03 Du må logge inn for å svare
focuss
28.05.2019 kl 18:08 1918

Bare det at det kommer noen i styret som snakker norsk og bor i Norge kan være bra for noen aksjonærer. At de i tillegg synes godt kvalifisert er bra. Jeg synes dette er et godt initiativ uavhengig av om det kommer fra Hansson eller andre. Men har de aksjer selv, det skulle visst nok være noe av vitsen.

Pafo
Hvor tar du alt dette tøvet fra? Du dikter opp historier uten rot i virkeligheten og insinuerer at Dan Schneider er en løgner og bløffmaker!

Det er alvorlige beskyldninger du nå kommer med og du burde vært stilt ansvarlig for å komme med den slags sjofle beskyldninger, uten å kunne dokumentere et eneste utsagn! Du får være glad du kan opptre som nettroll på et anonymt forum.

Mitt råd til deg er at du bør passe på hva du skriver.,Treffer du den rette personen så må du forklare deg om den slags oppspinn for politiet. For selv om man er anonym er det ikke lov å komme med udokumenterte beskyldninger mot navngitte personer.
Redigert 28.05.2019 kl 18:17 Du må logge inn for å svare
thepower
28.05.2019 kl 20:45 1722

Londonmannen, police? Stop talking even more rubbish.

It's a free world and we have freedom of speech
focuss
28.05.2019 kl 20:52 1703

thepower
Er du bare en løgner eller er du også særdeles tjukk i hodet? Det kommer ingen emisjon her og det bør du vite så mye som du er opptatt av PHO
thepower
28.05.2019 kl 22:11 1599

Co.pared to NEL PHO is just baby food
onuk
29.05.2019 kl 00:07 1490

Compared to Photocure, NEL is a real emisjons maskin........
pafo
29.05.2019 kl 03:43 1399

Du er deg lik LM, det eg seier er att det går ikke att førklare dårlig salg med evig lang salgsprosess
og flexiscope som ikke fungerer. De selger dårlig før att ingen vil kjøpe scope. Det er 12.300
urologer som ikke har rigide BLC scope, og 12.500 som ikke har BLC FLexiscope..

Og enda gikk det 16 selgere i 3 mån uten att finne en enda kjøpere, og 14 klarte att hitte en var.
14 Scope på 3 mån er en i uken på en selger, vilket burde vare overkomligt om han fann kjøpare.
Og da er spørsmålet klarer ikke kjøpere att bestemme seg fast de har hatt mange år på seg
att vurdere BLC. Det er den enkle førklaringen, om man ikke får solgt noe.

Men sanningen er nok att de ikke vil kjøpe. Tallen bekrefter det Så får polisen rede ut vad som er
rett eller feil. Og ulike meninger om årsaker til dårlig salg, må vel stå alle fritt att ha..
Og nu får vi inn to man som førklarer han att han ikke kan bruke hvor mye penger som helst på att
selge noe som nesten ingen vil kjøpe. Det er presis det vi behøver.
kreinh
18.06.2019 kl 10:54 931

Å få inn to økonomer som representerer aksjeeierne er fornuftig. Spennende om når disse to kommer på "innsiden" og skjønner hvordan PHO ligger an setter i gang med innsidekjøp.
Jeg synes selskapet gjør det riktige her og får inn noen som skjønner markedet og ikke bare ha "usynlige nerder" i styret.