Må være et godt selskap å sette inn litt penger på siden ingen skriver om det på hegnar eller tekinvestor