NAS - Vil flyselskapet overleve denne sommeren???


NAS er avhengig av mye fri cash for å få betalt obligasjons lån på ca kr 2,5 milliarder, som forfaller på slutten av 2019. De har også et lån på sek 964 millioner som forfaller august 2020 og et lån på kr 250 mill som forfaller november 2020. Hvis ikke NAS tjener mer penger sommeren 2019 enn de pleier på sommeren, har de ikke råd til å betale obligasjons lån. Dessverre ser det ut til å bli tidenes verste sommer for flyselskapene. Og egenkapitalen i NAS er også så lav at bankene ikke vil refinansiere gjelden. Da gjenstår det en salg av verdier, emisjon eller JV partner. Spørsmålet er om NAS får gode betingelser med en JV partner når økonomien til selskapet er så dårlig som den er nå.

"Kan bli tidenes verste sommer for flyselskapene"

https://e24.no/boers-og-finans/luftfart/sas-og-andre-flyselskaper-merker-laber-interesse-for-badeferier-i-aar/24629784

Det er også stigende frykt i finans miljøene i Norge om hvordan de nye EU-direktiv som skal tre i kraft i september 2019 vil påvirke bank bransjen i Norge. Dette kan føre til at bankene tar ned risiko og viljen til å låne ut blir lavere til de ser hvordan de nye reglene slår inn på inntjeningen
https://www.dn.no/privatokonomi/psd2/teknologi/bank/na-far-bankene-kamp-om-adgang-til-lommeboken-din/2-1-509782

NAS obligasjons lån til forfall

NAS07 forfaller 11.12.2019 Utestående euro 250 mill
https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/NAS07.OSE/data

NAS08 forfaller 07.08.2020 Utestående sek 964 mill
https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/NAS08.OSE/data

NAS09 forfaller 21.11.2020 Utestående nok 250 mill
https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/NAS09.OSE/data

Norwegian Air Shuttle:
Markedsverdi 4,56 milliarder (kurs pr aksje kr 33,46)
Gjeld 64,8 milliarder (er det noen andre selskap på Oslo børs som har mer gjeld uansett størrelse på selskapet?)
Cash pr 31.3.2019 kr 3,151 milliarder + NAS fikk inn kr 2,907 milliarder via emisjonen etter alle utgiftene var betalt.
Kreditorene krever at NAS har minst 1,5 milliarder i fri cash i lånebetingelsene.
Lån til forfall i desember ca kr 2,5 milliarder.(euro 250 mill)
Forpliktelser i 2019 var på ca kr 14,7 milliarder for levering av nye fly pr 31.3.2019.
Forpliktelser i 2020 er på ca kr 10,4 milliarder for levering av nye fly
NAS skal også overta fly totalt i 100 milliarder klassen fordelt utover en del år.

- Bjørn Kjos 25.4.2019 "Vi ser ikke behovet for ytterligere kapital de neste 12 til 18 månedene, svarte konsernsjef Bjørn Kjos"
- Sparebank 1 Markets tror neste emisjon kommer i Q4 2019
- ABG Sundal Collier tror neste emisjon kommer i andre halvår 2019.
- HSBC tror neste emisjon kommer i Q1 2020

«Bjørn Kjos har 699 millioner grunner til å få Norwegian-kursen opp. Bjørn Kjos sitt viktigste investeringsselskap har belånt Norwegian-aksjene med 30 kroner per aksje"

https://e24.no/pluss/kommentarer/borskommentar/borskommentar-bjorn-kjos-har-699-millioner-grunner-til-a-fa-norwegian-kursen-opp/24605153

Kurs i NAS (Norwegian Air Shuttle) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
33.46 -2.35 -6.56% 33.46 33.53 35.99 36.09 33.40 35.81 2 588 912 89 254 074 3 784

Norwegian har kontroll.. Bare vent

hvor er panikken som skulle oppstå om vi ramla under 33....?
det løsna to stop-loss. thats it.

kjøp og irriter vettet av sjorts.

:))) Deilig dette. Moro om det stamper og stamper til det smeller. Dere vet hvilken retning i dette pseikolandskapet :)))

Hvor blir det av tjuetallet?? :))))
Frodon
06.06.2019 kl 23:53 253

Husk, vi skal opp imorgen
Frodon
07.06.2019 kl 10:03 194

Hvis det ikke blir varmt nok i sommer til å kalle det en sommer, gjelder bettene rundt NAS fortsatt??