Jeg håper de norske Oslo børs eierne blir sittende.


https://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/nasdaq-trekker-seg-fra-budkampen-om-oslo-boers/24629108

KLP har ca 10 %, og DNB ca 20 %. Det er kanskje andre også ?
Skjebnen til Oslo børs er viktig for norsk næringsliv.
Nasdaq har de andre nordiske børsene. Dette hadde nok derfor vært en bedre løsning.
Nasdaq kan jo vurdere å starte en ny Oslo børs II. Evt. sammen med norske interesser.

Jeg håper KLP og DNB blir sittende, og gjerne skaffer seg negativ kontroll. Håper at norske
interesser setter seg på mest mulig av de ca 46,5 % som Euronext antagelig foreløbig ikke har.
Eller samle de 46,5 % i et selskap, og børsnotere det.

https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/RRKLb5/Aftenposten-mener-Harreisende-hets-av-lokalpolitikere
Dettte var i Stortingets spørrretime i dag.
Det ble ikke den helt interessante debatten fordi Finansministeren vred seg litt unna og spørsmålene var kanskje
ikke godt nok plasserte.
Børsreglementet var ikke nevnt. Det er jo egentlig viktigere enn hvem som eier.
En ganske overfladisk seanse det vi fikk høre.