Medisinmangel


Vi tror ikke på forklaringene som gis.
Fiks det.