Norway Royal Salmon med rekordresultat


Norway Royal Salmon med rekordresultat. Operasjonell driftsresultat EBIT på
232 millioner kroner, opp fra 95 millioner i samme kvartal året før.
Høyeste operasjonelle ebit i selskapets historie.
GF 6 juni 2019.
Utbytte opp til seks kroner. Handles uten rett til utbytte 7. Juni.

Med 6 kr i utbytte neste uke skulle denne kunne kjøpes.
Særlig sett i lys av at selskapets utvikling.