Utrolig mye løgn og feil påstander i EU/EØS Debatten i går


Snakk om å juge for det Norske folk
Her er noen av påstandene mine og andre sine funn og som viser at våre sentrale politikere juger
Vi eksporterte større andel av vår eksport og verdier til EU før 1994 enn vi gjør i dag og etter denne EØS avtalen ble signert
-----------------------------------------------------------------------------------
NRK skulle hatt en ekspert i studio som kan arrestere noen av de vanvittige mange feilaktige påstandene som kommer:
Erna Solberg påstår at vi unngikk toll på aluminium fra EU på grunn av EØS-avtalen. Nei, EUs egen fjorten linjer lange begrunnelse sier ingenting om at EØS-avtalen berget Norge, og faktisk har vi tidligere blitt utsatt for straffetoll fra EU, så vi vet med sikkerhet at EØS-avtalen ikke sikrer oss mot straffetoll.
SIv Jensen sier vi risikerer straffetoll på laks uten EØS. Nei, det aller meste av laksen vår eksporteres rund til øst-europeiske land. De kommer ikke til å slutte å kjøpe råvarene de lever av å foredle. Selv om de ønsket å skyte seg selv i foten, sikrer bestevilkårsregelen i WTO (som er selve grunnmuren i internasjonal handel) at f.eks. Polen ikke kan fjerne nulltollsavtalene og avtalene med redusert toll. Norge beholder disse uansett. Foredlet fisk betaler vi allerede toll på. Masse toll, noen produkt opp mot 25% toll.
Jonas Gahr Støre sier Norge selv kan sikre et ordnet arbeidsmarked. Nei. Høyesterett har avgjort at EUs direktiver står over norsk lov, over norske tariffavtaler og til og med over ILO-konvensjoner som vi har tatt inn i Grunnloven. Har vi kontroll? Nei, ikke så lenge vi er med i EØS.
Jonas Gahr Støre sier at norsk laks vil bli hindret på grensen, hvis vi går ut av EØS. Det er løgn. I følge WTO har ikke EU lov å forskjellsbehandle. Norge har harmonisert alle sine regelverk med EUs, derfor finnes det ingen objektive begrunnelser for å hindre laksen vår. EU har prøvd seg på å hindre laksen vår inn i markedet sitt før, ved å legge straffetoll på den, men ble dømt av WTO, og måtte snu. Norsk laks kommer inn på det europeiske markedet uansett.
Siv Jensen sier 80% av det vi selger går til EU, derfor er EØS helt nødvendig, og å gå ut av EØS vil koste folk i olje og gass jobben. Nei. Olje og gass er vår aller største eksportartikkel, men er ikke omfattet av EØS. De bilaterale avtalene som regulerer denne handelen er langsiktige, og EU er fullstendig avhengig av dem. Vår nest største eksportartikkel, fisk, er heller ikke omfattet av EØS-avtalen. Industriprodukter er tollfrie under EØS, men det er de også under handelsavtalen som automatisk blir gjeldende hvis vi sier opp EØS. Faktumm er at andelen av eksporten vår som går til EU aldri har vært så høy som i 1994, det året vi gikk inn i EØS. Siden det har EU kjøpt en stadig mindre andel av vår eksport.
Jonas Gahr Støre sier nordmenn er for EØS. Stemmer det? Kanskje. Spør du en nordmann om han vil gå ut av EØS-avtalen sier rundt sytti prosent nei. Spør du derimot om han foretrekker EØS eller en normal handelsavtale endrer plutselig tallene seg dramatisk, og et flertall svarer at de vil ut av EØS. Det er litt som å spørre folk om de har lyst til å si opp jobben. Du får helt andre svar da, enn hvis du spør om de kunne tenke seg å bytte jobb.
Det var en lang rekke andre påstander som er rent faktisk feil, men det er grenser for hvor lenge jeg gidder å notere. Ingen tema i norsk politikk er så preget av bløff, propaganda, renheklet løgn og dikt som EU-/EØS-spørsmål, og ingenting annet er så komplisert at man faktisk kan slippe unna med minst et titalls grove feil på så kort tid.
------------------------------------------------------------
Alle politikere som var med i debatten i går juger for det norske folk.
Både de som er for EU og EØS avtalen og de som er mot begge disse jugde .
Vi har rett og slett ikke folk som snakker sant blant våre politikere

https://tv.nrk.no/serie/debatten/201905/NNFA51052819/avspiller
Redigert 29.05.2019 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
29.05.2019 kl 12:55 491

Håper de blir enige om at veiprising er veien å gå , så blir det likt for alle...