TEL Telenor staten skal redusere til 34% fra dagens 53,97%