Justisminster Jøran Kallmyr med ulovlig au pair

atnorhe
29.05.2019 kl 16:00 3139

https://www.dagbladet.no/nyheter/aftenposten-justisministerens-au-pair-matte-forlate-landet/71131059

Hi-hi, Han "innrømmer" at han burde sjekket oppholdstillatelsen nøyere. Den fyren burde førtidspensjonert seg og flyttet til et land som har samme type omgang med regler som han foretrekker. Au pairen fikk en dag til å forlate landet!.

Hvorfor skal innbyggerne følge pålegg og regler, når sjefen sjøl driter i det:-)
Er det mulig..
Baren
31.05.2019 kl 10:15 890

Denne Kallmyr paragraf saken er vel noe uverdig av UDI når de skulle være vel vitende om saker ellers der uregistrerte får boltre seg i årevis med fri næringsvirksomhet av kriminell art, kanskje UDI har rotet seg bort som en del andre statlige etater allerede er kjent for?

Da Europarådet i 1960 behandlet spørsmålet om au-pikene status og arbeidsvilkår var det p g.a.hyppig utnyttelse av bl.a.norske au-pair piker i utlandet.
Her kaster de norske myndigheter seg over en dannet pike fra Philipinene og kaster henne brutalt ut av Norge.
Under behandlingen av saken i Europarådet sto Norge i første rekke for å hjelpe au-pair pikene.
Hva slags egoistisk nasjon utvikler vi oss til å bli.

Det er noe fornøyelig over det som er skrevet i tråden.
Vi har altså en person med lovlig opphold i landet, som skiftet vertsfamilie. Det blir altså blåst opp til en stor sak, personen kastes ut av landet i mellomtiden, og enkelte forlanger at vertsfamiliens mann må miste jobben for dette.

Parallell til saken er disse enkelte er de samme som har støttet de som har tatt ulovlige innvandrere med utkastelsessesbegjæringer i hus. Gitt de opphold. De har jo bare vist hjertevarme og menneskelighet, ikke sant!

De freppofobiske fornekterne her inne viser seg igjen tydelig frem som den venstrevridde pressens nyttige idioter.
Forumets mest freppofobiske, ArneB klarer igjen å toppe seg selv med å hevde at det er ulovlig å ha en ikke-arbeidene au-pair hos seg :D
Hver tråd, hvert innlegg handler om hatstyrte følelser mot Frp. Typisk "ser ikke bjelken i eget øye" begrensing

RR
Redigert 31.05.2019 kl 19:53 Du må logge inn for å svare

Mens sotah leker med seg selv, er det godt å se at noen i pressen ikke sliter med samme freppofobi

"I iveren etter å kritisere den nye statsråden fra Fremskrittspartiet overser mediene det helt åpenbare poenget: Å nekte en ny vertsfamilie å gi husrom til en au pair som vil bytte vertsfamilie, gjør de unge kvinnene enda mer sårbare for overgrep og misbruk."
https://www.nettavisen.no/okonomi/heksejakt-og-helt-urimelig-au-pair-kritikk-mot-frps-justisminister-joran-kallmyr/3423691891.html

RR
Sotah
31.05.2019 kl 21:25 821

Vanskelig for noen dette, RR. Det har vært posta her før, og jeg får gjenta det. Det er så innmari enkelt. Vi kan rett og slett ikke ha en justisminister som driter i loven. Helt generelt, og uten å peke på noen. Vi kan ikke ha stortingsrepresentanter som driter i loven heller. De er lovgivende forsamling, og pålegger oss å følge deres minste innspill. Det bør man tenke over når man stiller til valg. Fortidens synder kan lett tilgis hvis de bringes til torgs, vi har gjort vårt alle sammen. Mitt velmente råd til mulige fremtidens politikere, få spøkelsene ut av skapet og vis dem frem selv. Da slipper du at pressen gjør det.
Melvind
31.05.2019 kl 21:58 809

- og akkurat når dreit justisministeren i loven da Sotah?
Sotah
31.05.2019 kl 22:03 808

I fjor. Med mine fordommer mot freppere og advokater generelt så har fyren i utgangspunktet ikke en snøballs sjans i helvete her i gården. Det skal jeg lett innrømme. Jeg er ubegeistra for begge gruppene, og mine innlegg bør sees i lys av det.
Melvind
31.05.2019 kl 22:10 804

Åja, du mener justisminister Tor Mikkel Wara. Kallmyr ble justisminister 29.mars i år han.
Redigert 31.05.2019 kl 22:12 Du må logge inn for å svare
Sotah
31.05.2019 kl 22:27 801

Av det vi veit dreit han i loven i fjor. Det var det du spurte om.
Melvind
31.05.2019 kl 22:34 798

Jeg spurte om når JUSTISMINISTEREN dreit i loven jeg Sotah. Man kan vel ikke regne statsrådsposten tilbake i tid vel?
Sotah
31.05.2019 kl 22:48 793

Så teit du er. Jeg har svart. Og siterer twitterhumoren:
Erna: *sukk. Der røyk den inneklemte fridagen!
Melvind
31.05.2019 kl 23:00 789

Det er vel du som er teit vel Sotah. Kallmyr var ikke justisminister i 2018 og har heller ikke "driti" i loven som justisminister. Du er bare en tosk Sotah.
Sotah
31.05.2019 kl 23:05 787

Sikkert. Skal vurdere å tro på deg hvis Kallmyr sitter etter St. Hans. Minn meg på det.

Hvilken lov har han driti i sotah?
Au-pairen fikk bo der, ble inkludert i familien, fikk komme og gå som hun ville, har bekreftet at hun ikke jobbet.
Og var heller ikke justisminister når dette var aktuelt

RR

jeg vedder en flaske vin med deg at han sitter etter St. Hans også, men du får ha baller nok til ta den imot personlig om jeg taper :D

RR
Sotah
31.05.2019 kl 23:26 775

Hehe, RR. Jeg kun sikkert møtt hvem som helst på forumet og hatt en hyggelig kveld. Også deg. Men det ferdes dessverre folk her som har lyst til å dra meg ned på Akershus Festning. Og det er ikke jug. Dessverre.

Regnet med det, så du får klare å fortelle hvilken lov han har driti i da?
Eller mangler ballene til det også :)

RR

" det ferdes dessverre folk her som har lyst til å dra meg ned på Akershus Festning"

Har du tenkt over hva som gjør at noen vil det da?
Sotah
01.06.2019 kl 09:11 827

Jepp, Franz. De er kokos.

Da er det vel bare å slå fast at du nok engang ikke kan svare på dine egne påstander, Sotah!

Kallmyr blir sittende, og du har nok engang vist at du er drevet av irrasjonell frykt, nærmest hat, for folk i Frp.
Det er en slags rasisme i det, Sothings. Det er i hvert fall tydelig freppofobi

RR
Sotah
01.06.2019 kl 09:52 809

Vi får ta opp temaet rundt St. Hans, RR. Advokatene er i full sving. De og du mener au pairen bare har bodd og kost seg som gratis gjest hos Kallmyr. Det må dere få lov til. I teorien kan jo det stemme, vi får se etterhvert.

Det er bekreftet av au-pairen også at hun ikke jobbet i påvente av møtet hos politiet.
Det som stinker i denne saken er UDI, og spm er mange.
F.eks
-Kan UDI vise til noen tidligere praksis der en au-pair er utvist med kort frist i et sammenlignbart forhold?
-Når hun skulle bytte versfamilie, hvordan mener UDI at hun burde innrettet seg? Oppsøkt krisesenter? Hotell? Bodd på gaten?

Men du har neppe svar på dette heller, for du driter i au-pairen bare du får tilfredsstilt freppofobien din

RR
dirken
01.06.2019 kl 11:38 781

Vi stoler ikke på det utlendinger forteller av røverhistorier til staten for ikke å bli utvist, RR. Er du ny på HO?

Stoltenberg hadde svart dagmamma.

– Det er ikke jeg som skal betale skatt. Det er hun som skal betale skatt. Jeg kan ikke vite om hun betaler skatt.

Han slapp unna med det.

https://resett.no/2019/06/01/kallmyr-stoltenberg-og-loven/


Da vi hadde norske au-piker i utlandet før vi fikk Europarådets konvensjon i midten av 1960-årene, var det piker som ble kastet på gaten også norske. De kom i store vansker, og dette var bakgrunnen for at saken ble tatt opp i Europarådet. Det var for å sikre pikenes rett og helse. Det er uhørt at de norske myndigheter i dag følger en inhuman politikk overfor unge piker, som kommer hit som gjester i norske familier. Rett og slett skam for vårt folk.Dokument-ID : 1969-11-24
Ikrafttreden : 30.05.1971
Ratifikasjonsdato : 29.04.1971
Dokumentdato : 24.11.1969
Europeisk avtale om ansettelse ”au pair”
Oversettelse

De undertegnede stater medlemmer av Europarådet,

som anser at Europarådets formål er å skape større enhet mellom medlemsland­ene, særlig med henblikk på å åpne veien for sosiale fremskritt;

som har notert seg at stadig flere unge mennesker i Europa, særlig unge piker, reiser til utlandet for å ta ansettelse «au pair»;

som, uten å ville foreta noen kritisk vurdering av denne utbredte praksis, an­ser det formålstjenlig at vilkårene for en slik «au pair» plassering nå blir definert og standardisert i alle medlemsland;

som anser at ansettelser «au pair»;

gjør et betydelig sosialt problem i medlemsstatene med juridiske, moralske, kulturelle og økonomiske aspekter ut­over landegrensene, og som derved får en europeisk karakter;

som anser at personer som tar ansettelse «au pair» hverken tilhører kategorien studenter eller kategorien arbeidere, men til en spesiell kategori som har trekk til felles med begge, og at det derfor er nyt­tig å etablere spesielle ordninger for dem;

som særlig erkjenner nødvendigheten av å yte personer som tar ansettelse «au pair» et tilstrekkelig sosialt vern i over­ensstemmelse med de prinsipper som er fastsatt i Den europeiske Sosialpakt;

som tar i betraktning at mange av disse personer er mindreårige som i lengre tid savner støtte av sine familier, og at de derfor bør nyte godt av spesielt vern med hensyn til de materielle eller moralske forhold i mottakerstaten;

som anser at bare de offentlige myndigheter helt ut kan sikre og overvåke iverksettelsen av disse prinsipper;

som er overbevist om nytten av slik koordinering innen rammen av Europarådet,

er blitt enige om følgende;
Art. 1

Hver kontraherende part skal i sitt territorium i størst mulig utstrekning befordre iverksettelsen av bestemmel­sene i denne avtale.
Art. 2

1. Med ansettelse «au pair» forstås midlertidig opphold i familier, mot visse tjenesteytelser, av unge ut­lendinger som kommer for å øke sine språkkunnskaper og eventuelt fagkunn­skaper, og for gjennom et bedre kjenn­skap til mottakerlandet å utvide sin all­mennutdanning.

2. Slike unge utlendinger vil i det følgende bli betegnet som «personer ansatt «au pair».
Art. 3

Ansettelse «au pair», hvis opprinnelige varighet ikke skal overstige ett år, skal imidlertid kunne forlenges til maksimalt to år.
Art. 4

1. En person ansatt «au pair» skal ikke være under 17 og ikke over 30 år.

2. I det enkelte tilfelle skal mottaker­landets kompetente myndighet allikevel kunne gjøre unntak fra den øvre alders­grense når dette anses berettiget.
Art. 5

Den som ansettes «au pair» skal ha legeattest, utstedt mindre enn tre måneder før ansettelsen, som gir opp­lysninger om vedkommendes alminneli­ge helsetilstand.
Art. 6

1. Rettighetene og pliktene til den som ansettes «au pair» og til mottakerfamilien, slik som disse rettigheter og plikter er fastsatt i denne avtale, skal gjøres til gjenstand for en skriftlig kon­trakt mellom partene i form av et dokument eller brevveksling, fortrinnsvis inngått før den som ansettes «au pair» har forlatt bostedslandet eller senest i løpet av den første uken av ansettelsen etter til­tredelsen.

2. En kopi av den kontrakt som er nevnt i foregående punkt, skal deponeres hos den kompetente myndighet i mot­takerlandet eller hos den organisasjon denne har utpekt.
Art. 7

Den kontrakt som er nevnt i artikkel 6 skal bl.a. spesifisere hvordan den som ansettes «au pair» skal delta i mottakerfamiliens liv, idet vedkommende samtidig også skal nyte godt av en viss grad av uavhengighet.
Art. 8

1. Den som ansettes «au pair» skal ha kost og losji i mottakerfamilien og, hvor det er mulig, eget rom.

2. Den som ansettes «au pair» skal ha tilstrekkelig tid til å delta i språkkurs og til å utvide sine kulturelle og faglige kunn­skaper, og det skal gis all mulig støtte til å ordne arbeidstiden med tanke på dette.

3. Den som ansettes «au pair» skal ha minst en hel fridag i uken og minst én slik fridag i måneden skal være søndag, og vedkommende skal ha full anledning til å delta i gudstjenester.

4. Den som ansettes «au pair» skal ut­betales et visst beløp i lommepenger. Beløpets størrelse og utbetalingsperiode skal fastsettes i den kontrakt som er nevnt i artikkel 6.
Art. 9

Den som ansettes «au pair» skal yte mottakerfamilien tjenester i form av deltakelse i familiens daglige ar­beidsplikter. Den effektive tid som går med til slike tjenester skal i alminnelighet ikke overstige fem timer daglig.
Art. 10

1. Hver kontraherende part skal oppgi, ved å oppføre dem i vedlegg I til denne avtale, de ytelser som personer ansatt «au pair» har krav på i dets ter­ritorium i tilfelle sykdom, nedkomst eller ulykke.

2. Dersom og i den utstrekning de ytel­ser som er nevnt i vedlegg I ikke kan dekkes av den nasjonale sosialtrygdlovgiv­ning i mottakerlandet eller av andre of­fentlige sosialtrygdordninger idet en tar i betraktning bestemmelsene i internasjonale avtaler eller forordninger vedtatt in­nenfor De europeiske Fellesskap, skal rette vedkommende i mottakerfamilien tegne en privat forsikring på egen bekost­ning.

3. Enhver endring i listen av ytelser i vedlegg 1 skal notifiseres av de kontra­herende parter i henhold til artikkel 19, punkt 2.
Art. 11

1. I tilfelle hvor den kontrakt som er nevnt i artikkel 6 er inngått for en ubestemt tid, skal hver av partene kunne si opp kontrakten med to ukers varsel.

2. Uansett om avtalen er inngått for et bestemt tidsrom eller ikke, kan den med øyeblikkelig virkning bringes til opphør av en av de partene i tilfelle av alvorlig brudd på god oppførsel av den annen part eller hvis andre alvorlige omstendig­heter gjør øyeblikkelig oppsigelse nødvendig.
Art. 12

Hver av de kontraherende parters kompetente myndigheter skal ut­peke offentlige instanser og kan god­kjenne private organer som vil drive «au pair» plassering.
Art. 13

1. Hver av de kontraherende parter skal med femårige mellomrom sende Europarådets generalsekretær en rapport i en form som skal fastsettes av Ministerkomitéen, angående anvendel­sen av bestemmelsene i artiklene 1 til 12 i denne avtale.

2. De kontraherende parters rapporter skal forelegges og granskes av Europarådets sosiale komité av regjeringseksper­ter.

3. Den sosiale komité av regjerings­eksperter skal fremlegge for Ministerko­mitéen en rapport med sine konklusjo­ner. Den kan også fremsette forslag med sikte på:

i) å forbedre den praktiske iverksettel­se av avtalen,

ii) å endre eller supplere dens bestem­melser.

Art. 14

1. Denne avtale er åpen for undertegning av Europarådets medlemsstater, som kan bli part i den:

a) ved å undertegne uten forbehold om ratifikasjon eller godkjenning, eller

b) ved å undertegne med forbehold om ratifikasjon eller godkjenning, etterfulgt av ratifikasjon eller godkjen­ning.

2. Ratifikasjons‑ eller godkjenningsdokumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.
Art. 15

1. Denne avtale trer i kraft en måned etter den dato da tre av Rådets medlemsstater er blitt part i avtalen i hen­hold til bestemmelsene i artikkel 14.

2. For hver medlemsstat som senere undertegner avtalen uten forbehold om ratifikasjon eller godkjenning, eller som ratifiserer eller godkjenner den, trer av­talen i kraft en måned fra den dagen for slik undertegning eller fra dagen for depone­ringen av ratifikasjons‑ eller godkjen­ningsdokumentet.
Art. 16

1. Etter at avtalen har trådt i kraft kan Europarådets Ministerkomité innby enhver ikke‑medlemsstat til å tiltre den.

2. Slik tiltredelse skal skje ved å depo­nere et tiltredelsesdokument som får virkning en måned fra deponeringsdagen hos Europarådets generalsekretær.
Art. 17

1. Hver undertegnende stat kan ved undertegningen eller ved depo­neringen av sitt ratifikasjons‑ eller god­kjenningsdokument, og hver tiltredende stat kan ved deponeringen av sitt tiltred­elsesdokument, spesifisere det eller de territorier som avtalen skal gjelde for.

2. Hver undertegnende stat kan, ved deponeringen av sitt ratifikasjons‑ eller godkjenningsdokument eller på hvilket som helst senere tidspunkt, og hver til­tredende stat kan ved deponeringen av sitt tiltredelsesdokument eller på et hvil­ket som helst senere tidspunkt, ved erklæring stilet til Europarådets generalsekretær, utvide avtalen til å omfatte hvilket som helst annet territorium eller territorier spesifisert i erklæringen og for hvis internasjonale forbindelse den er ansvarlig eller på hvis vegne den er bemyndiget til å inngå forpliktelser.

3. Enhver erklæring avgitt i henhold til foregående punkt, kan for ethvert ter­ritorium som er nevnt i erklæringen, trekkes tilbake i samsvar med den fremgangsmåte som er fastsatt i artikkel 20 i denne avtale
Art. 18

1. Hver undertegnende stat kan ved undertegningen eller ved depo­neringen av sitt ratifikasjons‑ eller god­kjenningsdokument, og hver tiltredende stat kan ved deponeringen av sitt tiltred­elsesdokument, erklære at den benytter seg av en eller flere av de forbehold som er oppfort i vedlegg II til denne avtale. Ingen andre forbehold er tillatt.

2. Hver undertegnende stat eller en­hver kontraherende part kan helt eller delvis trekke tilbake et forbehold som den har tatt i samsvar med foregående punkt, ved en erklæring stilet til Europarådets generalsekretær. Denne får virk­ning fra den dagen den er mottatt.
Art. 19

1. Hver undertegnende stat skal ved undertegningen eller ved depo­neringen av sitt ratifikasjons‑ eller god­kjenningsdokument og hver tiltredende stat skal ved deponeringen av sitt tiltredelsesdokument, oppgi de ytelser som er nevnt i vedlegg I i samsvar med bestem­melsene i artikkel 10, punkt 1.

2. Enhver notifikasjon som nevnt i artikkel 10, punkt 3, skal stiles til Europarådets generalsekretær og skal angi den dato da den får virkning.
Art. 20

1. Denne avtale skal forbli i kraft på ubestemt tid.

2. Hver kontraherende part

Sotah og de andre freppofobe driter i Europarådet og forpliktende avtaler med dem

RR

Relativt til Trump, som har hatt tusenvis av illegale innvandrere jobbende for seg på sine klubber, på slavelønn, i årenes løp, og som utad har stemplet de samme som voldtektsforbrytere og morderere og for å ha stjålet jobber fra amerikanere, så er dette en fillesak. Vi er imidlertid mye mindre korrupte i Norge så det blir heldigvis mer fokus på slike saker her, i motsetning til i USA, hvor man trekker på skuldrene over Trumps mange lovbrudd.
dirken
01.06.2019 kl 16:35 713

Denne saken blir bare bedre og bedre når freppere begynner å vise til forpliktende internasjonale avtaler for å behandle innvandrere bedre. Også Jaglands Europarådet av alle. Fantastisk.
HanVann
01.06.2019 kl 16:46 712

Ett ord for mye på en 0-tråd. Ett ord.
--->Peppern dit han gror. Gone. Ett feil pepperkorn til feil 0-tid på nostalgi kommunisttråd.
#vannskadefondet forsikrer at alt flyter som før

HanAuPeer neste--->rettut

Ring Menneskesvettbyrået i Bruslens EU sentralt om du er plaget av svetteflom av noe så uskyldig som flytende vann.


Regner du bastant står for din start på denne tråden atnorthe.......... Svi litt og ta feil vel?
Melvind
11.06.2019 kl 15:44 639

Kanskje ts kan endre overskriften i tråden sin til lovlig??? Hihihihihihi....

Dagens nyheter bekrefter vel at Kjellemyr ikke har gjort noe galt i denne saken

Redigert 11.06.2019 kl 17:49 Du må logge inn for å svare