AXA og B2H, økonomi renovatører i et lånedopa samfunn !


Jeg prøver meg på en økonomisk matrise , der jeg har satte inn både AXA og B2H i håp om å få litt oversikt hvordan de mest sannsynlig utvikler seg fremover.
Kort fortalt legges forgående år 2018 inn i matrisen, basert på programmeringen skrives det ut en komplett trendanalyse fordelt på hvert kvartal og årsavslutning for 2019. En trendanalyse tar opp i seg løpende endringer som oppstår og sannsynlig gjøre de i en endret fremtidsprognose. Dette må og skal overstyres ved løpende faktainformasjon Rapportering er mot Total Revenue, (Axa rapp. i Eur, omregnet på kurs 9,70)

Trendanalysen tilsier følgende tall, før Q1 tall er lagt inn i tabellen:

Total Revenue
AXA vokser med 130,4 % som utgjør 36,36 % pr mnd i 2019 (Q2 Kr 1.017.191.748,-)
B2H vokser med 44,36 % som utgjør 15,24 % pr mnd i 2019 (Q2 Kr 870.742.927,-)

Total Operating expenses
AXA har høge kostnader 77,62 % / B2H har langt lavere kostnader 50,64 %

Depricatione mm.
AXA har avskrivings kostnader på 2,9 % / B2H har avskrivings kostnader på 1,93 %

Net Financial items
AXA har finans kostnader 16,5 % / B2H har finanskostnader 19,61 %

Proffit before tax
AXA overskudd på 2,98 % / B2H overskudd 27,82 %

Så legges inn nødvendige tall fra Q1-19 både i AXA og B2H og trendanalysen viser da.

Total Revenue
AXA vokser med 161,2 % som utgjør 42,39 % pr mnd som er 6,03% over trend
B2H vokser med 26,07 % som nå utgjør 9,49 % pr mnd som er (minus) -5,75 % under trend

Total Operating expenses
AXA reduserte kostnader til 69,94 % ned -7,68 % iflg. trend
B2H øket kostnader til 52,69 opp 2,05% iflg. trend

Depricatione
AXA har avsk. opp + 0,18 % iflg trend / B2H avsk. opp +1,41% iflg.trend

Net Financial items
AXA finans kostnader ned -0,34% iflg. trend / (er 16,5% til 16,16%)
B2H finans kostnader går opp 7,90% iflg trend (fra 19,61 til 27,50 %)

Vurdering av manuell justering på enkelte kontogrupper pga sterk trend.

AXA har uttalt mål om å få ned kostnader på Operating Expences, grunnet bedre samordning På drift. Det meste er basert på nytt effektivt dataverktøy og adm.
kostnader, som i perioden bak oss har generert store omstilling og tilpassings kostnader. Velger derfor å sette ca -5% i tillegg til trend. Da reduseres kostnaden til
65,20% iflg. trend. AXA har veldig sterk oms vekst over trend, men den vurderes ikke å endres da trend vekst vurderes i overkant sterk som den er og bør
først bevises videre i Q2
B2H Viser tydelig øket finanskostnader og fallende oms. ,vi nøyer oss med bare å justere for øket finanskostnader som er i sterk trend og legger inn ca 2%
nå opp til 29,5% iflg. trend.

Etter denne justeringen viser nå trendanalysen at Proffit before tax i Q2-19
AXA overskudd opp 15,56% ( opp 12,58 % iflg.trend) / B2H overskudd 14,47% (ned -12,92 % iflg trend)
AXA har EBITDA 34,8% EBIT 31,72% / B2H har EBITDA 47,31% EBIT 43,97 %

AXA viser sterk underliggende oms. vekst, og reduserer drifts kostnader utover trend, med en sterk finansiell funding i god trend. Trendanalysen viser derfor en sterk videre trend. B2H er som det er blitt hevdet et mer modent selskap ,men viser at de nå må funde veksten med lavere finans kostnader foruten de sliter med å opprettholde en oms. vekst i trend. Denne trendanalysen viser også at AXA etter denne forutsetningen ,vil passere B2H i Q2-19 både på oms. og overskudd. Håper dette kan være til nytte !


svar Yngvis

Det du kommer med er bare synsing , og ut i fra svaret så viser du tydelig at du ikke er noen tallknuser. Dermed lar jeg videre diskusjon stoppe her !
Jada, du kan ha meget godt rett i at AXA vil passere B2H i et saktere tempo med lenger horisont.
Så lenge du velger å bare tro så er det greit ,bare det ikke går over til ønsketenking.
30.05.2019 kl 15:59 4520

Det komiske er at disse aksjene er undervurdert, vi burde se en opptur i begge, de leverer varene og vel så det ! ??

Svar Hvemvetbest

Det har du helt rett i Sektoren blir igjen attraktiv vær du sikker ! Diskusjoner rundt gjeld vil fremover bli mer fremtredende ,når vi ser at demningen banken har bygget til slutt vil briste og vi får gjeldstake rett i hode.
For øvrig har jeg ikke laget dette oppsette for å kreditere AXA, eller diskreditere B2H eller omvendt. Jeg forholder meg bare til dokumenterbare fakta.
Yngvis
31.05.2019 kl 08:26 4218

Moroklump: greiene dine viser nå med all tydelighet at du verken er tallknuser eller analytisk anlagt. Bare vås.
31.05.2019 kl 10:14 4101

Doble fustasjehengsforkoblinger!
31.05.2019 kl 11:39 4008


I think that Axa and its manipulative price brokers should turn the price around if they do not want to lose investors ...

Det var vel Storeulv som tok et nytt jafs på 665 000 aksjer a kr 18.
Redigert 31.05.2019 kl 15:01 Du må logge inn for å svare
Iniest
31.05.2019 kl 14:54 3871

Takk til de som selger så billig ❤️
31.05.2019 kl 15:21 3820


AXA is making a lot of money right now! Hopefully they release good news because investors do not sit here invest here to see them make money while here we lose ... a little bit of equality with investors ...

Answer Ruperto
It is difficult to understand, way a “left-handed prognosis” as everyone like to call it can do any harm at all ?
I haven`t read it yet, but as I understand “It applaud the speed of grow, but not the disappointed bottom line.” Who can be disagree by that ?
From my point of view it is understandable, but only as long you explain the potentials. If that is a missing part in the prognosis,
is it also a missing link to the future. If so, that is horrible because what matters most, has been proven by Q1-2019
Saving costs in line as predicted and strong grow, that is all we need to get a bottom line to love.
Everyone who is capable to read numbers, would se we already are in line with those predictions.

Ser at det diskuteres hvorfor Fredriksen ikke bare kan kjøper aksjer på dagens lave kurser og ta Axa av børs ?
Da må en være klar over at han pr dato først må erverve 17.749.890,- stk aksjer .Får da tilbudsplikt på 33,33% og kan sette frem et tilbud på de lave nivåene.
(Han må uansett tilby den høyeste pris han har betalt for aksjen inn 6 mnd før tilbudsplikt. eller min. aksjekursen på dagens dato ved tilbudsplikt.
Han må ha 90 % av stemmene i aksjene, før han kan tvangs selge resten 10% )

1 Ser noen for seg at det er mulig å få kjøpt 17.749.890 aksjer på de her lave nivåene ?
2. Ser noen før seg at 56,57% av resterende aksjonærer vil selge til han på nåværende lave nivå så han kan tvang selge resten 10% ?
3. Ser noen for seg at han vil gå glipp av 17 mil warrants som han har betalt en viss premie på som da blir et gedigent tap ?
4.Ser noen for seg at han ikke ønsker å kapitalisere opp sin allerede kjøpe portefølje og samtidig grabbe til seg sine warrants når han LIKEVEL må opp på de nivåene for å få aksept fra øvrige aksjonærer ?
5. Kommer Fredriksen til å kjøpe AXA av børs ?

For min del så velger jeg å tro at HER tømmes nedsiden ut og det bygges opp et gradvis kjøps press i aksjen.
I det vi får vite at Fredriksen har fått kjøpt sine 749.890 aksjer, da går proppen for en rask stigning. I hovedsak tror jeg dette blir drevet av banker, fond store institusjonelle investorer som har tilgang til "grønt lys" for å kjøpe seg kjapt opp.
Kursen presses opp Fredriksen får da sine warrants , mens banker, fond og øvrige investorer får sine RASKE gevinster og alle er happy .
Først da får vi svar på om Fredriksen tar AXA av børs og til hva pris. Men min. Kr 33-40 må det bli i denne kabalen, nærmest uansett.


Beklager skrev feil er 13 mil warrants følgelig 13.749.890 stk
arnterik
01.06.2019 kl 01:50 3337

Det er mye sant i dette innlegget av tenketanken, siden til slutt vil kursen bli presset oppover uansett, shorterne klarer ikke å presse denne stort lenger. Synes synd på de som må selge på disse nivåer.
Rockall
01.06.2019 kl 18:11 3047

Inkasso som renovatører, ja vel...

Uten sammenligning for øvrig, så gikk assosiasjonene mine til Reno Norden (RENO).

Ta opp lån for å kjøpe gjeld på kanten av en ny finanskrise..?

Lykke til..:)-
02.06.2019 kl 14:19 2795

Shorting av solide selskap med lave volum som AXA er ikke annet enn pyramidespill.
Å ta posisjon i normale selskap på OSB er aldri pyramidespill, men slikt som det har blitt drevet på i AXA er en lek med ilden og et pyramidespill.
Når oppgjørets time endelig kommer er det altid pyramidespillere som står der med rævva bar og har tapt rubb og stubb.
Rich
02.06.2019 kl 16:47 2706

Vi nærmer oss et vendepunkt nå, i løpet av de neste 2-3 måneder, kanskje bare uker så vil AXA ‘ta av’.

Postet dette innlegget/spørsmålet i en tidligere tråd, uten hell så jeg prøver igjen:

Er dette regnestykket riktig? De skriver at de baserer seg på 155,395,464 aksjer i AXA. Dersom Storeulv innløser sine warrants vil det vel være 168,395,464 aksjer i AXA, dermed vil Storeulvs eierandel være 30,62%. I tillegg kommer også ledelsens opsjonsprogram som gjør at Storeulv eierandel blir enda mindre. Tar jeg feil her, eller?

Ingen som føler seg kvalifisert til å svare?

Han har pr dato 50.907.148 stk dersom DU TAR MED med 13 mil warrants som utgjør 32,85 % av aksjene 154.971.114 stk og trenger følgelig 749.890 stk for å ha og ha 33,33 %

Tar du vekk warrants så har han 37.907.148 aksjer som er 24,46 % og mangler da følgelig 13.749.890 stk for å ha 33,33 %

Jeg forholder meg til antall aksjer som står på deres hjemmeside, (kan da ikke finnes skjulte aksjer ?) Ledelsesprogram og utstedelse av nye aksjer forholder jeg meg til først blir talt med, nå opsjonsprogrammet forfaller og hver og en får tildelt sine aksjer. På samme måte som en emisjon. Dermed kan selvsagt slike ting endre totalen frem til den 29.okt-19
Inntil det er det for meg i alle fall naturlig å stole på hjemmesiden deres og all den i formasjon som ligger der.

Takk for svar "tenketanken", men jeg vet ikke om du forsto spørs målet mitt, så jeg orøver igjen.:
Dersom Storeulv innløser sine 13 mill warrants, vil ikke da antall aksjer i axa øke til 168,395,464 aksjer?.

Beklager, forøvrig et meget godt spørsmål.
Jeg spurte min bank etter akkurat det samme. langt om lenge svarte de at siden han hadde kjøpt en opsjon /warrants på 13 mil aksjer så meinte de at de måtte være talt med .Jeg ble ærlig talt ikke overbevist.
Så kom jeg over et oppsett på nett som viser en oppsummering slik som jeg har presentert den her på sidene.
Fant til slutt en kopi Jeg hadde lagret i World,som jeg satt opp i excel der alle senere kjøp er registrert med dato.

Her et sammendrag fra den nettsiden:
Den 3 januar 2019 kjøpe Fredriksen 3.206.810 aksjer og har etter dette i 34.402.559 Aksjer som tilsvarer en eierandel på 22,2%.
Videre står der at han eier 13 mil warrants Blir alle disse utøvet, vil Geveran eie 47.402.559 aksjer i Axactor, tilsvarende 30,59 prosent eierandel.

Da er regnestykket at 47.402.559 av 154.971.114 blir 30,59 % og følgelig er de med
i antall aksjer oppsatt på hjemmesiden. Tilsendt beregning fra meg er hermed da bevist rett.

Takker igjen for svar "TT", men jeg er fortsatt tvilende. Dersom de inngår i dagens aksjer må de jo stå registrert på noen i aksjeoversikten. De er i alle fall ikke registrert på Geveran, så jeg tror at de kommer i tillegg,. I så fall er børsmeldingene misvisende og Geveran trenger 4-5 millioner aksjer ekstra for å få 33, 4%.

Svar Sult

Det var da voldsom, synes ikke noe av det du skriver er betegnende for pyramide spill. Heller ikke forstår jeg hva du mener med så kallet normale selskap .Finnes de ? Jeg tror faktisk du her på siden bare tok ut litt frustrasjon, noe som er helt ok.

Det er viktig å få med seg at AXA er i en oppbyggingsfase og har vandret fra 1,8 til 3 kr flere ganger, det er nøyaktig det som er betegnende for nye selskaper i oppbyggingsfasen.
Se på Nel gjekk ca 3,3 og rett ned i 1,17 og derifra og rett til topps .Hvor mange oppstarts selskap, har ikke hatt nøyaktig samme utviklingens trekkene på børsen. Hvor mang har ikke blitt fille ristet av aksjer i slike periode, og sitter nå med svarteper og skylder på gud og hvermansen.

For meg er aksjer 3 ting : psykologi , forståelse av tall og vissheten om at selskapet forfølger en positiv utviklingskurve.
Da vil det før eller siden bli kapitalisert på høyere kurser.

Jeg har lagt frem tall på denne tråden som uomtvistelig viser at Axa er i en fin utviklingsfase, der oms. øker og kostnadene til stor glede viser tegn til å komme ned. Det er suksessfaktoren som ved videreføring i Q2-19 vil gå direkte på en økt bunnlinjen
Lykke til !

Svar Capitan01

http://kvinner.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/01/John-Fredriksen-videre-opp-i-Axactor

Her er linken til siden der jeg hentet opplysninger som tilsier de er med da 30,59 % stemmer med 154.971.114 aksjer flg. hjemmesiden
Ellers er jeg enig i dine tanker,men dette er det nærmeste svaret jeg kommer da matten stemmer for meg.

takker "TT", har sendt en mail til Jonny Tsolis for å få en avklaring på dette:-)

Hei Capitan01,

Det stemmer som du sier at per nå vil Fredriksen sine warrants ha en utvannende effekt, og dersom han utøver disse så vil han sitte med en eierpost på 30,62% ca. da selskapet må lage 13 mill nye aksjer til Fredriksen.

Men dersom Axactor kjøper inn 13mill aksjer fra markedet innen den tid, så vil Fredriksen kunne kjøpe disse rett fra selskapet, og dermed unngå å utvanne øvrige aksjonærer.

For øvrig tror jeg at når Fredriksen utøver disse rettighetene, dersom han utløser tilbudsplikten, at han kommer til å by lavest mulig pris for å unngå å måtte kjøpe hele selskapet. Dette tror jeg er det beste for øvrige aksjonærer da jeg tror selskapet vil bli betydelig mer verdt om noen år.

Hei Hegginvest
Har akkurat fått bekreftet dette fra Jonny Tsolis i AXA. Dersom "Storeulv" innløser sine warrants vil antall aksjer i AXA stige tilsvarende.
Det betyr i praksis at "Storeulv" fortsatt trenger 5 mill aksjer for å oppnå negativ kontroll, forutsatt at han innløser sine 13 mill warrants. Da vil nok shortingen fortsette enda noen måneder fremover, tenker jeg:-)
Redigert 03.06.2019 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Ganske så fornøyelig at økonomene til Storeulv har feilkalkulert. De tror de har negativ kontroll ved å løse inn sine 13 mill warrants, men i virkeligheten mangler de 5 mill aksjer. Er det denne feilen som gjør at Short posisjonen nå reduseres:-)

Johnny har bekreftet det samme for meg i dag.


SS

Hei gutter godt jobbet, verserer noe forskjellige tall ja.
Jeg oppdaterte nå fra siste sammendraget der Fredriksen kjøpte 665.039 aksjer 31 Mai .
Der er det kalkulert i % mot 155.395.464 aksjer og ikke som tidligere tall fra hjemmesiden deres. (154.970.114 aksje)
Etter det oppsette mangler Fredriksen pr dato nøyaktig 4.559.634 aksjer.

Så hadde Hegginvest en artig teori, som om jeg forstår det rett må bli slik.
Han sier hva om Axa kjøper fra markedet 13 mil aksjer og gav de til Fredriksen ved innløsning av warrants
Hensikt er at de ikke vil, at øvrige aksjonærer skal bli utvannet.
Da vil ikke tot. antall aksjer øke, bare en andel omadressert til ny aksjonær Fredriksen

Da vil regnestykke se slik ut. Fredriksen mangler da pr dato 226.301 aksjer
Med siste kjøp har han 33,19% (inkl 13 mill warrants) i % av 155.395.464 aksjer .
13 mill aksjer warrants får han da på en måte bare omplassert fra ”markedet” via Axa.

Kan være en måte å skape prispress på for så å sende aksjekursen oppover ?? slik at
Fredriksen får sine Warrants ? Da også blir alle like happy !

Her er svaret fra Johnny Tsolis som bekrefter min påstand:
Denne diskusjonen kan ikke jeg ta på vegne av Geveran. Det er deres aksjer og deres warrant. Men alt annet likt så vil antall utestående aksjer gå opp og eierandel ned, ref den forrige mailen jeg sendte deg.

Mvh,

Johnny

PS: Enten driver Geveran feilinformasjon, eller så har de lurt seg selv, jeg tror på det siste:-)
Redigert 03.06.2019 kl 20:01 Du må logge inn for å svare

Svar Capitan01

Ja da må bli slik dere nå hevder , følgelig må han ha 4.559.663 aksjer. Da er også
siste kjøpet på 665.039 aksjer fra 31 Mai trukket fra. (var ikke med tidligere)


Ingen Short inndekning i går, kanskje Storeulv har oppdaget regnefeilen:-)


Ser ikke ut til at disse gutta følger med på HO:-)

Geveran Trading Co. Limited ("Geveran"), a company indirectly controlled by
trusts established by Mr. John Fredriksen for the benefit of his immediate
family, has on 4th June 2019 acquired 818,046 shares in Axactor SE ("Axactor")
at a purchase price of NOK 18.75 per share. Following the acquisition, Geveran
will own 39,390,233 shares in Axactor which will constitute 25.35% of the shares
and votes in Axactor. Geveran also holds 13,000,000 warrants exchangeable into
13,000,000 ordinary shares in Axactor (the "Warrants"). The Warrants entitles
Geveran to subscribe Axactor shares at NOK 32.50 per share until 24 October
2019. Assuming all Warrants are exercised, Geveran would own 52,390,233 shares
in Axactor constituting 33.71% of the shares and votes in Axactor. The foregoing
calculations are based on 155,395,464 outstanding shares in Axactor. This
information is subject to the disclosure requirements set out in sections 4-2
and 4-3 of the Norwegian Securities Trading Act


Her går det unna nytt kjøp i dag 818.046 aksjer , hevdes gir han 33,71% Dette har skarpingen Capitan01 nå avklart er feil .
Dette fordi warrents må utstedes som nye aksjer dersom den blir innløst .Dette vil øke totalt antall aksjer tilsvarende,
derfor har han egentlig bare 31,11 % og mangler fortsatt 3.741.588 aksjer frem til tilbudsplikt

Med utgangspunkt i siste dagers handel, så ble nedsiden 18 kr ved dagens børs slutt avvist mot dobbel bunn 17,58 .
Dette er et meget sterkt tegn ,som gir long posisjoner. Dobbel bunn blir først bekreftet ved brudd av 19,44 ved børsslutt.
Da er vi igjen i en oppgangstrend, i første omgang til 20,40. Der møtes kortsiktig stigende trend fra 17,58 ,og tidligere langsiktige fallende trend .
Den må påregnes blir testet, som først ved brudd åpner opp for en ny test av 23,20

Her kan vi få heftige bevegelser opp for vi vet med god grunn, at kjøps presset i denne aksjen øker proporsjonalt med høyere kurser.