NODL - vellykket "distressed asset player" for semier/boreskip


1.1 NODL - OVERSIKT
NODL ble stiftet i mars 2017, med hovedkontor på Bermuda, og tatt opp på Oslo Axess med første noteringsdag 26.10.2017. Forut for notering på Oslo Axess var NODL registrert på den norske OTC-listen siden 20.3.2017. Det ble i den forbindelse publisert et noteringsprospekt, dog uten at det ble satt noen emisjon, som følge av at grunnleggerne i mars 2017 allerede hadde foretatt en rettet emisjon.

NODL ble tatt opp på hovedlisten på OSE den 3.7.2018. Med virkning fra 3.12.2018 ble Scott McReaken utpekt som ny CEO. CEO ble i november 2018 tildelt opsjoner på 100 000 aksjer i NODL fordelt på 3 ulike transjer med strike-kurs NOK 63,80, og følgelig vesentlig «out of the money» pr i dag.

NODL har ingen egen administrasjon og ingen ansatte, og har inngått en management-avtale med Seadrill Global Services (SGS), et datterselskap av SDRL, for å håndtere prosjektoppfølging og øvrige administrasjonsoppgaver («general administration, contract management, building supervision, crew and technical management services») for NODL. Etablering under Bermuda-lovgivning gir også en rekke besparelser i administrasjonskostnader og særlig skattebelastning (ingen inntektsskatt eller kapitalgevinstbeskatning) i forhold til selskaper underlagt norsk lovgivning.

Selskapets hovedstrategi har vært å kjøpe "distressed assets", i et spill på en gjeninnhenting av offshore drilling-markedet, etter at den mest omfattende nedgangstiden i moderne tid startet i 2014. NODL har vært planlagt av John Fredriksen (JF) siden høsten 2015, da under navnet Sandbox. Eierskapet til riggene og boreskipene er organisert i heleide datterselskaper, slik vanlig praksis er.

Av 1Q-2019-rapporten til NODL (https://newsweb.oslobors.no/message/478364) fremgår at i løpet av de 5-6 årene som har gått siden den kraftige nedturen startet er totalt 125 semier blitt skrotet, noe som representerer 30 % av hele flåten basert på 2014-nivået. I dag ser vi at en stor del av de semiene som er eldre enn 30 år har befunnet seg i opplag i mer enn 2 år, hvor omtrent 50 i realiteten er klare skrotingskandidater som følge av reaktiveringskostnader på mer enn MUSD 100. Pr mai 2019 er det mindre enn 20 ikke-kontraherte konkurrerende nybygde semier.

Markedsutnyttelsen av boreskip har økt fra bunnivået på 57 % i sykelbunnen, til omtrent 80 % i dag, som styrkes ytterligere av en 85 % utnyttelsesgrad for de best spec’ede Tier 1 boreskipene. Gjennom konsolideringen av dette markedet som særlig RIG har stått for gjennom sine oppkjøp av SONG og OCR, kontrollerer i praksis 6 aktører hele 75 % av premium-markedet for semier og boreskip. Aktørene i dette markedet viser nå tydelig større tilbakeholdenhet med å tilby sine rigger for rimelig, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og fremover. Flere kontrakter er allerede inngått for boreskip med dagrater nordafor USD 300 000, noe som lover godt for NODLs tre ukontraherte boreskip.

I markedet for harsh environment moderne semier er markedet tilnærmet fullbooket, og NODL forventer at dagratenivået i nærmeste fremtid når USD 400 000, hensyntatt markedsbasert bonusnivåer på toppen av avtalt dagrate som nå også er i ferd med å etablere seg i kontraktspraksis for flytere.

NODL har nå 2 semier på vei ut i markedet på gode kontrakter med fast backlog på MUSD 345 (MUSD 530 forutsatt at alle opsjonene blir benyttet), og 3 ferdige boreskip liggende på verftet DSME i Sør-Korea klar for uttak, én etter én, helt frem til 1Q-2021, så snart tilfredsstillende kontrakter er inngått. Verftet trenger kun 3 mdrs varsel for siste klargjøring for hver rigg/boreskip. I motsetning til andre aktører med semier i markedet uten oppdrag, løper det ingen klokke med nedtelling til kostbar 5-års klassing, og det påløper ingen opplagskostnader eller reaktiveringskostnader. NODL oppnår altså fordelen med å kjøpe flyterne til et historisk lavt nivå i syklusen, men med fleksibiliteten til å utsette levering inntil det underliggende markedet har bedret seg.

Dessuten er West Mira verdens første "grønne" semiborerigg med batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt, levert av Siemens. Det reduserer de årlige CO2-utslippene med inntil 15 % og NOX-utslippene med 12 %, noe som tilsvarer utslippene fra 10 000 biler årlig. Dette gjør West Mira meget ettertraktet på en norsk sokkel hvor fokus på å redusere CO2-utslippene er meget høyt. Batteriene på West Mira vil dessuten redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent. Her har NODL et potensiale å utnytte i anbudsvirksomheten på særlig norsk kontinentalsokkel (NCS) med høyt fokus på karbonavtrykk. (https://petro.no/nyheter/denne-riggen-gar-pa-batteri)

Snakk om strategisk gunstig posisjon!

1.2 NODL FØRST I KØEN I BILLIGBUTIKKEN FOR SEMIER OG BORESKIP
Sett i ettertid kan man fastslå at NODL stod helt fremst i køen da billigsalgsbutikken for flytere åpnet dørene. For UDW-semiene rasket NODL med seg de to aller rimeligste beste «tilbudsvarene» (West Mira og West Bollsta), og lot et par litt dyrere tilbudsvarer stå igjen (West Rigel og Stena MidMax).

For boreskipene rasket NODL med seg et par av veldig få «tilbudsvarer» (West Aquila og West Libra), og fikk samtidig kølapp på ytterligere en tilbudsvare (Cobalt Explorer) som betjeningen ikke hadde lagt ut i butikken ennå (stod på lageret), og som hadde litt mer ekstrautstyr enn de andre varene (to stk BOP verdt MUSD 50). Og alle disse tilbudsvarene var på det nærmeste ferdigstilt, slik at NODL kunne definere når de skulle leveres. Nå er det bare for NODL å finne noen de kan leie ut disse tilbudsvarene til i perioden frem til 1Q-2021.

Sagt på en annen måte var NODL «first mover» både i markedet for harsh environment semier, og for 7. generasjons UDW boreskip. NODL fikk de to CS-60-semiene West Mira og West Bollsta for 25 % lavere pris enn de to påfølgende omsetningene av CS 60’er.

ODL betalte verftet MUSD 505 for CS-60’en Stena MidMax i januar 2018. Joint venturet mellom Hayfin og RIG måtte i januar 2018 ut med MUSD 500 til verftet for sin CS-60 i form av SDRLs Atlantic Drillings tidligere West Rigel, senere omdøpt til Transocean Norge. Og AWDR bestilte i mars 2018 fra Keppel FELS en harsh environment CS-60 ECO MW-semirigg for MUSD 425 med levering mars 2021, som ikke er helt sammenlignbar som følge av at den er beregnet for boring mid-water, dvs kun opptil 5 000 fot.

NODL sikret seg også de nyeste 7. generasjons UDW-boreskipene West Aquila og West Libra, og senere også Cobalt Explorer til priser som antakelig var bunnen av sykelen. Ingen slike rimelige boreskip er lenger tilgjengelig fra noe verft i dag.

For boreskip kan man altså fastslå at NODL ikke bare var først inne i butikken med de store rabattene, men de rasket med seg alle tilbudsvarene. Prisen for bestilling av slike boreskip fra verft i dag er vesentlig høyere, byggetiden er lang, og bankene har strammet inn på finansieringskravene. Inntil vi ser en vesentlig markedsbedring vil det neppe bli bestilt nye 7. generasjons boreskip fra annet enn eksisterende riggaktører først etter å ha hanket inn tilstrekkelig lukrative langsiktige kontrakter. Og slike bestillinger er det ikke mange av i dag.


1.3 TOTAL RABATT FOR NODL PÅ MUSD 1 473/NOK 12,8 MILLIARDER
Ser en på den totale rabatten NODL betaler til verftet for disse 5 enhetene, i forhold til opprinnelig totale prosjektpris, representerer det en beregnet rabatt på MUSD 1 543, eller 47,48 % i forhold til hva opprinnelig kontraherende eiernes prosjektpris var.

Hensyntar en at NODL vil ha forventede tilleggskostnader til verftsprisen på MUSD 70 for disse 5 enhetene for nybyggings supervision, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renteinntekter i perioden frem til uttak, er NODLs sammenlignbare prosjektpris totalt MUSD 1 777. Opprinnelige eiere hadde en prosjektpris på MUSD 3 250 for disse 5 enhetene.

Den totale besparelsen i prosjektprisen for NODL i forhold til opprinnelige eiere er følgelig i størrelsesorden 45,3 % eller MUSD 1 473, som tilsvarer en besparelse på smått utrolige NOK 12,8 milliarder (!)

Og selv om en bare ser på hvor stor «first mover»-fordelen alene utgjør, ble jo den sammenlignbare CS 60-semien West Rigel solgt til et JV bestående av Hayfin (tidlig stor eier i NODL - https://newsweb.oslobors.no/message/451739) Capital Management og RIG for en rabattert pris på MUSD 500 i januar 2018. Tilsvarende ble CS 60-semiene Stena MidMax solgte til ODL i januar 2018 for en pris på MUSD 505. Dette kan sammenlignes med NODL som betalte hhv MUSD 365 og MUSD 400 for sine to CS-60-semier.

NODL fikk altså sine semier 25-30 % billigere enn selv det de andre aktørene som kom litt senere inn i butikkens billigsalg oppnådde.


Edit: oppdatert med interessante markedsopplysninger fra 1Q-2019-rapporten til NODL...
Edit 2: lagt inn nytt punkt 7 i tråden - gjenstående betalingsforpliktelser
Edit 3: lagt inn nytt punkt 8 i tråden - nærmere om ratenivåene
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare

2 TO OPSJONER PÅ STERKT RABATTERTE HARSH ENVIRONMENT SEMI-RIGGER
Mulighetene for NODL oppstod som følge av at det JF-kontrollerte Seatankers Management Ltd, satt på to lukrative opsjoner som ga rett til å kjøpe de to harsh environment semiene West Mira (ex Seadrill) og West Bollsta (ex Bollsta Dolphin fra FOE/DDASA), etter at de opprinnelige kjøperne hadde kansellert kontraktene som følge av forsinkelser fra verftet. Begge riggene er bygget ved HHI, er harsh environment-rigger, med kapasitet for boreoperasjoner inntil 10 000 fot. Begge riggene har Moss Maritime CS-60MK-design, DP3, og er fullt vinteriserte, og tilfredsstiller de strenge kravene for operasjoner på NCS.

2.1 WEST MIRA
Prisen for West Mira var MUSD 365, betalbar i to like nedbetalinger hhv ved effektuering av opsjonsavtalen, og ved levering av riggen. West Mira ble levert til NODL den 7.1.2019, og NODL har betalt full kjøpesum iht avtalen.

Denne riggen var opprinnelig kontrahert av SDRL med en byggekostnad på MUSD 650 (total prosjektkostnad - https://newsweb.oslobors.no/message/311211), dvs NODL fikk en "rabatt" på MUSD 285. Riggen skulle etter de opprinnelige planer hos SDRL vært levert 1Q-2015 (https://newsweb.oslobors.no/message/326939).

2.2 WEST BOLLSTA
Prisen for Bollsta Dolphin var MUSD 400, betalbar i to like nedbetalinger hhv ved effektueringen av opsjonsavtalen i januar 2018, og ved levering av riggen.

Denne riggen var opprinnelig kontrahert av FOE/DDASA med en total prosjektkostnad på MUSD 740 (inkl "spare parts, owner furnished equipment and yard project team" - https://newsweb.oslobors.no/message/326600), dvs NODL fikk en "rabatt" på MUSD 340. Riggen hadde etter de opprinnelige planer hos FOE/DDASA et fastsatt leveringstidspunkt i løpet av 3Q-2015 (https://newsweb.oslobors.no/message/357175).

West Bollsta er planlagt levert i 2Q-2019, hvor NODL vil betale ned siste halvdel av kjøpesummen. NODL har sikret seg en tilbakebetalingsgaranti for den allerede effektuert halvdelen, som sikkerhet hvis West Bollsta ikke skulle bli levert fra verftet iht avtalen/tidsfristen.

Betalingsprofilen på disse semiene var meget gode, med 50 % betaling ved signering, og 50 % ved levering.

3 TRE OPSJONER PÅ STERKT RABATTERTE UDW BORESKIP
Via JF-sfæren har NODL også fått tilgang til tre lukrative opsjoner på å kjøpe tre av verdens mest avanserte 7. generasjons DSME 12000-design UDW boreskip. Boreskipene er bygget for boreoperasjoner inntil 12 000 fot, og er utstyrt med DP3-sertifiserte thrustere. De var opprinnelig bestilt av andre aktører (SDRL og Vantage Drilling), hvor nybyggingskontraktene senere ble kansellert av ulike årsaker.

Det er tale om de to 7. generasjons UDW boreskipene West Aquila og West Libra som opprinnelig var bestilt av SDRL for en prosjektpris på omtrent MUSD 600 pr stk, som NODL har kjøpt til MUSD 296 pr stk, dvs en anslått sammenlignbar prosjektpris til MUSD 310 pr stk.I tillegg har NODL kjøpt ex-Vantage Drilling-riggen Cobalt Explorer for MUSD 350 (inkl 1 stk ekstra BOP med verdi minst MUSD 25), hvor Vantage hadde en prosjektpris på MUSD 660. NODL har faktisk kjøpt disse boreskipene med nesten 50 % rabatt på daværende prosjektpris (!) Og dette er boreskip som ikke har mer enn 3 måneder igjen før de kan tas ut fra verftet, samtidig som NODL har opsjon på å vente helt til 1Q-2021 med å foreta seg noe.

NODL har nå erklært alle disse opsjonene for hhv West Aquila, West Libra og Cobalt Explorer, for en total pris ex verft (DSME) på MUSD 942, hvorav MUSD 192 er betalt, og MUSD 93 skal betales i 2019 og 2020. Resten av kjøpesummen for disse boreskipene - samlet MUSD 657 - skal først betales når boreskipene tas ut fra verftet.

Var betalingsbetingelsene for semiene gode, er jo betingelsene for boreskipene ekstreme. Kun 30 % betales ved signering/tidlig, mens 70 % betales ved levering. Ingen andre aktører oppnår slike betingelser i markedet, og her kan NODL takke JF sin evne til å gjøre gode dealer.

Verken prisen på boreskipene, eller de utrolig gunstige back-loadede betalingsvilkårene, er lenger tilgjengelig i markedet.
Redigert 03.06.2019 kl 06:27 Du må logge inn for å svare

4 EMISJONER I NODL
Siden notering på Oslo Axess har NODL vært rett så aktive og hentet inn kapital ved flere anledninger, for å delfinansiere de inngåtte lukrative rigg-kjøpene. På dager hvor NODL dager gir stadig nye ATL-noteringer, kan det være en viss trøst å vite at ingen noensinne har kommet inn rimeligere i selskapet enn investorer som kjøper NODL på dagens kurser, heller ikke JF selv ved etableringen(!) Det kan jo være en viss trøst for aksjonærer som vurderer inntreden i NODL. De transaksjonene og rettighetene JF-dominerte selskaper satt på, som gjorde det mulig for NODL å gjøre disse dealene, har JF lagt inn i NODL uten å ta seg noe "finders fee" eller betaling. All oppside er følgelig gått inn i NODL. Dette i sterk kontrast til for eksempel hva vi opplever at de tidligere investorene i for eksempel ULTIMO gjorde.

JF har vist seg som en handlingens mann, som ikke går av veien for å gjøre kraftige tilleggskjøp av aksjene i egne kontrollerte selskaper, hvis kursen blir for lav. Når NODL nå handles på kurser tilsvarende hva stifterne av selskapet betalte, vil det nok ligge en viss støtte på dette nivået.

Selskapet har foretatt 3 emisjoner, hvor det tilsammen er hentet inn MUSD 730. Dette har sammen med låneopptak vært tilstrekkelig til å finansiere alle hittil foretatte delbetalinger for hver av de 5 enhetene NODL har bestilt, hhv 2 semirigger og 3 UDW boreskip. Her er en kronologisk oversikt over foretatte emisjoner i NODL.

4.1. RETTET EMISJON 17.3.2017 - 46 MILLIONER AKSJER - MUSD 230 - TIL KURS NOK 43,50 (USD 5)
Private placement av 46 millioner aksjer til kurs USD 5/NOK 43,50 ble rettet mot Greenwich Holding Ltd med 23 millioner aksjer (JF-kontrollert), Euroclear Bank S.A/N.V med 5,82 millioner aksjer, og State Street Bank and Trust Company med 5,45 millioner aksjer.

Av de 23 millioner aksjer som ble utstedt til Greenwich Holding Ltd var 22 millioner aksjer oppgjør av MUSD 110 for et rentefritt lån under en låneavtale det JF-kontrollerte Sterna Finance hadde ytt til NODL på totalt MUSD 182,5, tilsvarende første avdrag til HHI for West Mira. Det resterende beløpet på MUSD 72,5 under denne låneavtalen betalte NODL til Sterna i mars 2017 av betalingen som var kommet inn ifm den rettede emisjonen. Ytterligere 1 million aksjer ble utstedt til Sterna Finance som oppgjør for MUSD 5 i honorar for å gi det rentefrie Sterna-lånet og støtte kjøpet av West Mira.

Av emisjonsprovenyet ble derfor tilsammen MUSD 182,5 benyttet til å betale første avdrag på West Mira som selskapet hadde kjøpt fra verftet Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd for småpene MUSD 365. Betalingsbetingelsene innebar to nedbetalinger med likt beløp (MUSD 182,5 x 2).

Selskapets aksjonærsammensetning så da slik ut pr 23.10.2017:
1. Greenwich Holding Ltd - 50,01 %
2. Euroclear Bank S.A/N.V - 12,64 %
3. State Street Bank and Trust Company - 11,84 %

Kursen ved denne første emisjonen foretatt av innsiderne i selskapet var altså nær sagt på dagens sluttkurs. Sagt med andre ord er det nå mulig å kjøpe seg inn i NODL på samme lave kurs som JF opprinnelig kapitaliserte selskapet på, før selskapet hadde inngått noen av sine lukrative røverkjøp av nye high spec’ede rigger og borefartøyer.


4.2. RETTET EMISJON 9.11.2017 - 31,75 MILLIONER AKSJER - MUSD 250 - TIL KURS NOK 64,00
Emisjonen ble vesentlig overtegnet (https://newsweb.oslobors.no/message/438407) og var rettet mot utvalgte institusjonelle investorer. Tilretteleggerne var Pareto, Fearnley Nordea og Carnegie.

Det JF-eide Hemen Holdings Ltd tegnet seg og ble tildelt 8 257 000 aksjer i denne emisjonen (https://newsweb.oslobors.no/message/438419). Sammen med Greenwich Holding Ltd eier, kontrollerte JF 31 257 100 aksjer, tilsvarende 40,2 % av aksjene i selskapet.

Disse aksjonærene som tilførte selskapet et bruttoproveny på NOK 2,03 milliarder (MUSD 250) ved denne emisjonen betalte altså NOK 20,30 høyere pris pr aksje enn dagens sluttkurs. NODL kunne altså kjøpes i dag på OSE til 35,7 % lavere kurs. Sagt på en annen måte må NODL stige med 46,5 % for å komme opp til denne emisjonskursen.

Etter denne emisjonen var det tilsammen 77 750 100 aksjer i NODL.


4.3. RETTET EMISJON 29.6.2018 - 29,8 MILLIONER AKSJER - MUSD 250 - TIL KURS NOK 68,00
Det ble emittert 29 805 883 nye aksjer i emisjonen, hvorav Hemen ble tildelt 8 941 765 aksjer, og hadde etter emisjonen 40 198 865 aksjer, tilsvarende 37 %.Emisjonen ble vesentlig overtegnet (https://newsweb.oslobors.no/message/438407) og var rettet mot utvalgte institusjonelle investorer. Tilretteleggerne var Pareto, Fearnley Nordea og Carnegie.

Disse aksjonærene som tilførte selskapet et bruttoproveny på NOK 2,03 milliarder (MUSD 250) ved denne emisjonen betalte altså NOK 24,30 høyere pris pr aksje enn dagens sluttkurs. NODL kunne altså kjøpes i dag på OSE til 31,7 % lavere kurs. Sagt på en annen måte må NODL stige med 55,6 % for å komme opp til denne emisjonskursen.

Emisjonsprovenyet gikk til ytterligere ekspansjon av flåten, herunder finansiering av første nedbetaling på de to 7. generasjons DP3 UDW-kapable boreskipene West Aquila og West Libra som er under konstruksjon ved verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (DSME), med forventet levering i 2021. Hvert av boreskipene kostet MUSD 296, tilsammen MUSD 592, iht en avtale av 8.5.2018 mellom NODL og DSME. SDRLs beregnede prosjektpris da de bestilte disse boreskipene fra verftet var omtrent MUSD 600 pr stk.

NODLs betalingsbetingelser innebar at MUSD 90 pr skip, tilsammen MUSD 180, skulle betales ved kontraktssignering, og den resterende andelen på MUSD 206 pr skip, tilsammen MUSD 412, skal betales ved levering. NODL benyttet emisjonsprovenyet fra denne 3. rettede emisjonen, og betalte MUSD 180 som første avdrag for disse to boreskipene i mai 2018.

Etter emisjonen var det tilsammen 107 555 983 aksjer i NODL.
Redigert 01.06.2019 kl 11:17 Du må logge inn for å svare

5. COBALT EXPLORER
Under avtalen med DSME beskrevet i punkt 3.3 hadde NODL også sikret seg en opsjon (via selskapet Blue Sea Navigation Holding Inc) på å kjøpe et 3. boreskip - Cobalt Explorer - fra samme verft til en pris på MUSD 350. Dette etter at DSME den 19.8.2015 hadde kansellert avtalen fra 18.7.2013 som følge av at Vantage Drilling Co ikke hadde betalt det de skulle etter kontrakten.

Vantage Drilling Co sin prosjektpris var MUSD 660, slik at prisen NODL betaler representerer nesten halv pris. Inkludert i prisen for Cobalt Explorer er ekstra reservedeler som inkluderer to BOP (blow out preventer) som til sammen har en konservativt fastsatt verdi på MUSD 50 (MUSD 25 pr stk).

Den 30.4.2019 meldte NODL at de også erklærte denne opsjonen (https://newsweb.oslobors.no/message/475691). Det er avtalt fleksibelt leveringstidspunkt inntil Q1-2021.

Forut for at opsjonen ble erklært hadde NODL i januar 2019 betalt MUSD 12, for å få opsjonsavtalen, som opprinnelig utløpt i november 2018, forlenget til først utløpet av mars (iht 4Q-2018), siden til utløpet av april 2019 (uten at denne siste utsettelsen medførte noen ytterligere betalingskrav). I tillegg ble NODL belastet for ytterligere opplagskostnader til DSME for 4 måneders-perioden som opsjonsutvidelsen innebar, på MUSD 1, som de ikke fikk tilbakeført gjennom reduksjon av kostprisen (se 4Q-2018). Dette beløpet går som fradrag i den totale kjøpesummen. Den resterende kjøpesummen blir å betale med 93 millioner fordelt på 5 like nedbetalinger hver på MUSD 18,6 over 10 måneder regnet fra juni 2019. De resterende MUSD 245 betales ved levering av boreskipet.

I samme børsmelding som denne opsjonen ble erklært, fremgår det at det JF-kontrollerte Sterna Finance har ytt NODL en MUSD 100 Revolving Credit Facility (RCF), med en løpetid på 3 år og en rentesats på 6,75 %. Det blir understreket at dette viser hovedaksjonærens fortsatte forpliktelse og støtte til NODL.

6 KONTRAKTSTILDELINGER
6.1 KONTRAKT MED WINTERHALL FOR WEST MIRA
NODL børsmeldte 27.6.2018 (https://newsweb.oslobors.no/message/454660) at de var tildelt en 6-brønns borekontrakt med Wintershall om bruk av West Mira på Nova-feltet (http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=field&nav2=PageView|All&nav3=33197696&culture=en) i norsk del av Nordsjøen (NCS). Avtalen har forventet oppstart i mars 2020, med 4 tilhørende opsjoner for Wintershall til å kreve tidligere oppstart. Gjennom erklæring av samtlige fire opsjoner for tidligere oppstart har Wintershall fremskyndet oppstart på først på Maria-feltet i august 2019 (https://newsweb.oslobors.no/message/475691) . Avtalen hadde opprinnelig en estimert kontraktsverdi på MUSD 106, som er økt til MUSD 146 etter at Wintershall har benyttet alle de 4 front-end opsjonene på tidligere oppstart.

Kontrakten har opsjoner på forlengelser av boreprogrammet, og insentiver som innebærer at NODL blir belønnet for effektive og sikre operasjoner (https://www.wintershall.no/no/nyheter-media/pressemeldinger/detalj/wintershall-tildeler-riggkontrakt-for-nova-feltet.html). Dagraten i opsjonsperiodene er gjenstand for justering basert på en markedsbasert indeks. Dette sikrer oppside for NODL hvis ratenivået skulle stramme seg til før opsjonen erklæres. Hvis alle opsjonene blir utnyttet av Wintershall forventes det å holde West Mira beskjeftiget i 1 år og 9 måneder til Q4-2021 (justert for erklærte opsjoner om førtidig oppstart).

Denne avtalen er inngått mellom Wintershall og SDRL, hvor SDRL har valgt å by inn og benytte West Mira for oppdraget. NODL har inngått en avtale med SDRL om å mobilisere og drifte riggen i kontraktsperioden. SDRL og Wintershall har dessuten inngått en langsiktig rammeavtale for å dekke fremtidige riggbehov.

6.2 KONTRAKT MED LUNDIN NORWAY FOR WEST BOLLSTA
NODL børsmeldte 28.2.2019 (https://newsweb.oslobors.no/message/470833) at det var tildelt en 10-brønns riggkontrakt med Lundin Norway om bruk av West Bollsta på Luno II-feltet (http://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?culture=nb-no&nav1=discovery&nav2=PageView%7CAll&nav3=23295901) og Rolvsnes-funnet (http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=17196400&culture=en) i norsk del av Nordsjøen. Avtalen har forventet oppstart er 2Q-2020, med en kontraktsverdi for den faste perioden på MUSD 200. I tillegg kommer «performance bonus» og eventuelle tilleggstjenester. Kontrakten er betinget av visse vanlige vilkår for å endelig fastsette boreprogrammet, som forventes løftet av Lundin i løpet av 3Q-2019.

Kontrakten har dessuten opsjoner for boring av ytterligere inntil 4 brønner. Dagraten i opsjonsperiodene er gjenstand for justering basert på en markedsbasert indeks. Dette sikrer oppside for NODL hvis ratenivået skulle stramme seg til før opsjonen erklæres. Hvis alle opsjonene blir utnyttet av Lundin forventes det å holde West Bollsta beskjeftiget i 2 år til Q3-2022.

NODL har inngått en avtale med SDRL om å mobilisere og drifte riggen i kontraktsperioden.
Redigert 10.06.2019 kl 23:38 Du må logge inn for å svare

7 GJENSTÅENDE BETALINGSFORPLIKTELSER
NODL har hatt en relativt høy EK-andel på sine innskudd i flyterne frem til i dag, etter å ha hentet inn totalt MUSD 730 gjennom de tre emisjonene beskrevet foran. Med små administrasjonsutgifter som følge av at NODL ikke har noen ansatte, men leier inn alle tjenester, har det meste av kapitalinnskuddene gått til egenkapitalinnskudd i de 5 flyterne.

Frem til utløpet av 1Q-2019 hadde NODL betalt tilsammen MUSD 757 til verftet Hyundai Heavy Industries (HHI) av den totale kjøpesummen på MUSD 1 707 for sine 5 flytere. Resterende forpliktelser pr 31.3.2019 var MUSD 950.

NODL vil ta levering av West Bollsta om noen få dager (begynnelsen av juni 2019), og vil da betale siste del av verftsprisen på MUSD 200. Dette beløpet finansieres i sin helhet av at det eksisterende RCF på West Mira (MUSD 200) utvides med ytterligere MUSD 200 i en ny transje for West Bollsta til en rentesats på LIBOR + 3,5 %.

Etter denne betalingen er begge semiene fullt nedbetalt til verftet med tilsammen MUSD 765. Hensyntatt et anslått tillegg i verftsprisen på MUSD 14 pr semi for nybyggingsoppfølging, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renter, vil NODLs prosjektpris for disse to flyterne være hhv MUSD 379 og MUSD 414, tilsammen MUSD 793. Av prosjektprisen på MUSD 793 er MUSD 400 lånefinansiert og MUSD 393 EK-finansiert, dvs en EK-finansiering på omtrent 50 %.

Etter at NODL har tatt levering av West Bollsta om få dager, ser NODLs resterende betalingsforpliktelser til verftene slik ut (alle tall i MUSD):

NR.FLYTER...........TYPE......VERFT....EX-EIER...VERFTSPRIS..BETALT..UBETALT...LEVERING...KONTRAKTSSTART...BORESTED
1. West Mira........Semirigg..HHI......SDRL...........365..............365...........0.....07.01.2019.........15.08.2019.....NCS-Nova
2. West Bollsta.....Semirigg..HHI......FOE.............400..............400...........0.....07.06.2019(E)....01.07.2020.....NCS-Luno II/Rolvsnes
3. West Aquila......Boreskip..DSME....SDRL...........296...............90........206.....01-2021(E)........ukontrahert......I/A
4. West Libra........Boreskip..DSME....SDRL...........296...............90........206.....03-2021(E)........ukontrahert......I/A
5. Cobalt Explorer..Boreskip..DSME....Vantage.......350...............12........338.....03-2021(E)........ukontrahert......I/A

SUM..............................................................1 707.............957........750

Av det ubetalte beløpet i tabellen på MUSD 750 forfaller MUSD 93 i 2019 og 2020. I løpet av 10 mdr-perioden fra 1.6.2019-1.4.2020 skal det betales 5 like store avdrag på MUSD 18,6 som nedbetaling på Cobalt Explorer. Nedbetalingen er allerede lånefinansiert av NODL via et lån på MUSD 100 fra Sterna Finance (JF-relatert selskap) som løper over 3 år til 6,75 % rente.

Etter at nedbetalingen på West Bollsta blir foretatt om få dager ifm overlevering, har NODL behagelig lave betalingsforfall de neste 2 årene. De løpende utgiftene som NODL vil ha i årene 2019-2021 til nybyggingsoppfølging, mobiliseringskostnader og aktiverte renter, vil være finansiert av NODLs kontantbeholdning, som utgjorde MUSD 100,3 pr 31.3.2019. NODL vil dessuten begynne å generere positiv cash flow fra anslagsvis september 2019, etter at West Mira har påbegynt Wintershall-kontrakten, ytterligere mer fra juli 2020 hvor også West Bollsta påbegynner Lundin-kontrakten.

Siste betalinger på de tre boreskipene på MUSD 657, fordelt på MUSD 206, MUSD 206 og MUSD 245 på hhv West Aquila, West Libra og Cobalt Explorer når de tas ut i 1Q-2021, viser en ekstrem backloaded betalingsprofil. Dette skjer nok først etter at det er inngått antakelig langsiktige kontrakter på det vesentlig mer lukrative ratenivået NODL beskriver utvikler seg i markedet for Tier 1 UDW boreskip.

Av den totale verftsprisen på boreskipene på MUSD 942, vil altså NODL da ha betalt MUSD 285 tilsvarende 30 %, mens MUSD 657 tilsvarende 70 % gjenstår. Gitt at alle boreskipene til NODL blir sluttet på relativt langvarige og gode kontrakter med solide kontraktspartnere, vil jeg tro at NODL kan refinansiere den samlede lånebelastningen i for eksempel ett felles banklån, med sikkerhet i samtlige fem flytere, til ennå litt gunstigere rente. JF-selskapet FLNG har for eksempel i dag (1Q-2019) meldt at de har plassert et banklån på deler av sin flåte (tre FLNG'er) til lave LIBOR + 2,85 %.

Finansieringen av det kommende uttaket av disse 3 boreskipene er ikke sikret ennå, men vil ventelig i det vesentlige bli lånefinansiert, evt kombinert med en sale&leaseback-avtale lik den vi ser for eksempel (JF-søsteren) FLNG gjør for flere av sine 13 LNG'er. Alternativt kan NODL gjøre en delemisjon som sikrer et visst EK-innskudd, gitt at kursen på NODL da tilsier dette.

Aksjonærene, långiverne og kontraktspartnerne til NODL kan nå rolig avvente tilstrammingen i Tier 1-markedet for boreskipene, og ytterligere bygging av kontraktsportefølje på semiene. Her er markedet for harsh environment-semier allerede nesten utsolgt.
Redigert 01.06.2019 kl 11:14 Du må logge inn for å svare

8 RATENIVÅENE PÅ KONTRAKTENE, CASH FLOW-BEREGNINGER OG STØRSTE AKSJONÆRER

8.1 WINTERSHALL-KONTRAKTEN FOR WEST MIRA
Kontrakten med Wintershall Norge for bruk av West Mira på Nova-feltet er av selvskapet selv angitt å være MUSD 145 i den faste delen av avtalen, etter at Wintershall utnyttet alle 4 opsjoner for førtidig oppstart. I tillegg kommer potensielle bonusutbetalinger basert på effektivitet og visse andre fastsatte kriterier. I tillegg til de 6 brønnene som inngår i den faste avtalen, har Wintershall opsjoner på ytterligere 4 brønner. Blir alle opsjonene utnyttet vil dette beskjeftige West Mira frem til 1Q-2022. Den faste delen av kontrakten løper fra ca 15.9.2019 og frem til omtrent 15.2.2021, mens opsjonsperioden i tilfelle vil løpe frem til omtrent 1.2.2022.

Bassøe Offshore har anslått dagraten under Wintershall-kontrakten til USD 290 000.

West Mira blir for øvrig verdens første hybride UDW-semi som kan operere i perioden på elektrisk drift via et avansert Lithium Ion-batteri-system som genererer inntil 6 megawatt. Dette gir West Mira en vesentlig grønnere profil enn øvrige rigger, som følge av en anslått reduksjon på 42 % av driftstiden på diesel-motorene ombord. Dette reduserer igjen CO2-utslippene med 15 % og NOx-utslippene med 12 %, tilsvarende de årlige utslippene av 10 000 biler. Denne elektrifiserte løsningen - betegnet BlueVault - leveres av Siemens.

Selv om besparelsene til West Mira ikke nødvendigvis blir så tydelige, spesielt ikke i den innledende fasen hvor systemet skal kjøres inn, og erfaringer skal vinnes, har jeg tro på at denne løsningen vil gjøre West Mira svært attraktiv i spesielt NCS for nye oppdrag. Presset mot å redusere utslippene på norsk sokkel vil bare forsterke seg, så denne løsningen er meget tidsriktig, samtidig som dens unikhet p.t. gjør at West Mira virkelig skiller seg ut. Jeg ser for meg at West Mira av denne grunn er såpass attraktiv at jeg ikke ser bort fra at den kan få nye attraktive kontrakter FØR vi ser vår første kontrakt for boreskipene.


8.2 LUNDIN-KONTRAKTEN FOR WEST BOLLSTA
Kontrakten med Lundin Norway for bruk av West Bollsta på Luno II og Rolvsnes-feltet er av selskapet selv angitt å være på MUSD 200 i den faste delen av avtalen. I tillegg til de 10 brønnene som inngår i den faste avtalen, har Lundin opsjoner ytterligere 4 brønner. Blir alle opsjonene utnyttet vil dette beskjeftige West Bollsta frem til Q3-2022. Den faste delen av kontrakten løper fra ca 15.6.2020 og frem til omtrent 15.1.2022, mens opsjonsperioden i tilfelle vil løpe frem til omtrent 15.8.2022.

Bassøe Offshore har anslått dagraten under Lundin-kontrakten til USD 330 000. Betingelsene for opsjonene kommer med en markedsindeksjustering, som gjør at NODL i det vesentlige vil nyte godt av en ytterligere tilstramming i ratenivået i opsjonsperiodene.

8.3 CASH FLOW-BEREGNINGER
(kommer når jeg får tid til å legge det ut)

8.4. STØRSTE AKSJONÆRER
Her er en oversikt over de 10 største aksjonærene i NODL, som er rapportert:

NR.NAVN...........................................Antall aksjer.........%
1. John Fredriksen..............................41,135,738.......38.20%
2. DNB Asset Management AS................5,641,141.......5.24%
3. Danske Capital AS.............................3,526,167.......3.28%
4. First Fondene AS...............................2,738,981.......2.55%
5. Skagen AS ......................................2,000,000.......1.86%
6. Evermore Global Advisors LLC............1,391,663........1.29%
7. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS........1,295,950........1.20%
8. Nordea Investment Management AB...1,099,022........1.02%
9. Gladwyne Investments LLP...................920,625........0.86%
10. Handelsbanken Fonder AB..................868,000........0.81%
Redigert 03.06.2019 kl 06:33 Du må logge inn for å svare
Tm3P
31.05.2019 kl 08:57 10213

Tror jeg kjøper meg inn i denne idag :)

Hva som skjer i 2019 og 2020 har jo ingen påvirkning på dem, de to riggene som blir levert i den perioden har vel allerede sikret kontrakter?
At ting ser litt usikkert ut i umiddelbar framtid bør ikke slå såpass inn på aksjekursen her.
really
31.05.2019 kl 09:40 10138

På dagens kurs er rabatten ift egenkapitalen i størrelsesorden 200 MUSD. Det er mye som skal gå galt for at ikke dagens kurs er en meget attraktiv inngang.
Surik
31.05.2019 kl 09:58 10117

Takk for flott tråd, bra jobbet.
Aksje kursen har fått juling til de grader og jeg er kanskje dum men NODL fremstår som nesten latterlig billig nå. Vi nærmer oss vel 0.5xNAV i prising, siste analyse jeg leste priset verdi justert egenkapital til 76 kr/aksje. Kjøp med begge hender?

Holder på å oppdatere basen og trådene med tall og opplysninger fra 1Q-2019-tallene.

Stikkordene er at NODL er fullfinansiert med avdragsbetalingene til verftene for hele 2019 (MUSD 274,4) og 2020 (MUSD 18,6), frem til de tar levering av boreskipene i 1Q-2021, hvor de må ut med MUSD 657. NODL avventer nå en best mulig avtale for de tre borskipene - og da førtidig uttak. Med kostprisen NODL har på boreskipene (mindre enn MUSD 300 i snitt - også for Cobalt Explorer som leveres med to BOP), er dagens ratenivå mer enn tilstrekkelig til å gi grei inntjening. Hvis NODL begynner å få et stykke over USD 300 000 på boreskipene, er dette meget bra allerede.

Det skal et ganske dramatisk fall i ratenivået før NODL bør begynne å bekymre seg...

really
31.05.2019 kl 10:22 10081

Vi kan jo ta med denne også. Får de rett med at ratene skal over 400 000 vil dette bli en rakett.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/05/Northern-Drilling-blir-stadig-mer-bull-paa-riggmarkedet

På nåværende kurs NOK 43,50 har man mulighet til å kjøpe seg inn i NODL på samme kurs som stifterne gjorde da de stiftet selskapet 2 år og 3 måneder tilbake i tid. JF gjorde sin første investering i NODL på NOK 43,50 (kurs USD/NOK 8,70), sammen med en rekke andre norske og utenlandske fond og profesjonelle investorer, alt samlet under nominee-kontiene til hhv Euroclear Bank og State Street Bank.

Og det var lenge før selskapet hadde gjennomført de verdiøkende transaksjonene med å få tak i 2 semier, og senere 3 boreskip til helt sykelbunnspriser, med senere finansiering via høy EK-andel, og fullfinansiert utviklingsløp frem til flyterne tas ut i 2021 (evt tidligere ved inngåtte kontrakter).

Selv om ikke kursen nødvendigvis skal stige raskt fra disse nivåene, er det en meget rimelig inngangspris på et selskap som ikke brenner noe cash på rigger/boreskip i opplag, og ikke brenner noe av tiden til 5 års-klassinger på flytere uten kontrakter. Børsen kan vise seg å bli depressiv en stund fremover, og NODL kan også falle videre. Men leter man etter selskap med flytere er det vanskelig å finne et selskap du kan sove bedre med i børsstormen enn NODL.

I motsetning til samtlige andre riggselskaper som også blir truffet av nedturen på børsen, har ikke NODL en portefølje med flytere som er i markedet ennå. De har sine flytere på verftene, og tar de ut når og hvis de får tilstrekkelig gode kontrakter. Likevel blir NODL truffet av samme depressive rigg-marked som presser kursen stadig lavere.

Jeg vil også tro at JF igjen kan komme til å børsmelde at han kjøper aksjer i selskapet. Dette gjorde han jo sist i desember ved tre anledninger, hvor han kjøpte på 15-20 % høyere kurser enn det vi ser nå.
Redigert 07.06.2019 kl 18:28 Du må logge inn for å svare
p8
31.05.2019 kl 13:38 9971

Veldig bra oppsummering GM!
delta
31.05.2019 kl 23:45 9781

Du har stått i her, Garderobemannen!
Jeg trodde NODL siktet på noe høyere lån enn USD 200 mill. for West Bollsta for å ha bedre finansiell fleksibilitet over de neste årene. Jeg synes å oppfatte at du angir CapEx USD 14 mill. pr boreenhet utover prisen til verft. I alle kalkylene jeg har sett og i samtaler med ODL og NODL oppfatter jeg at de regner med USD 50 mill. pr boreenhet i CapEx på toppen av verftpris (da er boreenheten "ready to drill"; inkl. mobilisering fra verft,byggeoppfølging, uttesting. muligens "byggelånsrenter" også, etc.). I tillegg kommer investering i arbeidskapital rundt USD 15-20 mill pr boreenhet (ODL angir USD 17 mill. i sin kalkyle for DS Nordkapp).
Redigert 31.05.2019 kl 23:57 Du må logge inn for å svare
Empire
01.06.2019 kl 10:11 9634

Bra oversikt og velkommen etter må det vel være lov å si? Jeg ser Surik, really og delta også er her og det lover jo godt. NODL er meget godt posisjonert og er vel et av de bedre rigg selskapene med tanke på oppside, bare rigg blir litt mer sexy og interessant for investorer flest. Får også håpe at antall ord nedlagt i innleggene gjenspeiles i kursen og at det ikke blir en nye PRS eller HLNG :)

I motsetning til mange andre, så mener jeg fortsatt at NODL ikke blir kjøpt opp/fusjonert inn i SDRL, men heller at noen av drillens rigger kan bli innlemmet i NODL. Jeg har dog tatt feil før
Redigert 01.06.2019 kl 10:12 Du må logge inn for å svare

delta,

Takk for innspillene.

Jeg er enig med deg i at mitt anslag på tillegget til verftsprisen som kommer av nybyggingsoppfølging, mobilisering og aktiverte byggelånsrenter er satt for lavt. Skal gjøre litt mer dypdykk her, og oppdatere. Hva angår arbeidskapitalen tar jeg ikke denne med, da det såvidt jeg kan se heller ikke var med i ex-eiernes anslag over prosjektprisen.
p8
01.06.2019 kl 10:57 9604

Nodl har ikke dårlig tid. Når de får drillshipene på kontrakt sitter de meget godt i det. En skal ikke se bort i fra at nodl vil vokse enda mer, men gjør de ikke det kan det bli et godt utbytte case. På et eller annet tidspunkt blir nodl en del av Seadrill, men det kan ta mange år. Seadril er ikke i posisjon til oppkjøp før om lang tid.
Redigert 01.06.2019 kl 10:58 Du må logge inn for å svare

Empire,

Godt å se nok en ringrev her...

Som du sier er rigg rimelig usexy akkurat nå, med stadige ATL styrt av nedgangen i USA. Skulle jo tro at riggselskapene var et derivat i n'te potens på oljeprisen...

Jeg får ikke helt fremtidsutsiktene, det økende ratenivået og den økonomiske stillingen til flere av riggselskapene til å henge sammen med kursutviklingen, men det er jo ikke første gang det skjer...

Tanken med å være såpass omfattende i beskrivelsen av NODL er jo å gi også andre enn innsiderne som har fulgt selskapet i årevis, et enkelt sted for å få god totaloversikt. Dette er selv noe jeg gjerne savner når jeg skal se på nye selskaper. Og uten nye investorer/ ny interesse fra andre, vil jo fort kursen fortsette sin mistrøstige utvikling.

Jeg har også nesten avskrevet at SDRL er i posisjon til å overta NODL - til det har de p.t. ikke ressurser nok. Selv om JF er storeier i NODL via Greenwich og Hemen, vil han ikke kunne tvinge gjennom noen integrasjon som gir NODLs aksjonærer en dårlig deal. Som deg tror jeg faktisk det er mye mer sannsynlig at NODL vil være en mulig avtaker av et evt "mini firesale" som litt lenger ned i veien kan bli nødvendig for SDRL.

Men strategien til NODL ligger jo fast, de ønsker å være et spill på kjøp av "distressed assets", som betaler langt under virkelig verdi.
Redigert 01.06.2019 kl 11:16 Du må logge inn for å svare

...tenker jeg skal fylle ut den siste delen av tråden, med mine vurderinger/anslag på riggrater og cash flow-estimater etc. - kan jo godt være jeg får noen faglig vektige innspill på dette...
Empire
01.06.2019 kl 11:34 9561

Jeg er nok ingen ringrev, mer et nick som treffer ca. 50% på en god dag. Og i rigg har det vært langt mellom de gode dagene hvis man har vært long den siste perioden, men jeg tror at tingenes tilstand er i ferd med å snu, men da ikke nødvendigvis for alle rigg selskapene.

Jeg forstår poenget ditt med å gjøre denne jobben og jeg takker deg for at du gjør den. Jeg ser at innlegget mitt kanskje er skrevet med en litt "sur undertone" og det beklager jeg. Når det kommer til innsikt i diverse selskaper, så har du flere ganger vist at du innehar mer enn de fleste her på forumet, inkludert meg selv. Men vi har ikke alltid vært enig i ulike case og det synes jeg egentlig er bra.

Dette med at NODL skal fusjoneres med drillen har jeg aldri forstått hvor kommer fra? Jeg tror at dette er en "sannhet" som oppstod her på forumet og det er mange som har ment at dette er riktig? Jeg har alltid ment at dette er feil, mye pga mitt syn på drillen 2.0 og markedet, der Tier 1 vil nyte godt fremover og da vil det være merkelig å blande inn "gammelt stål" fra drilllen 2.0 som vil påvirke cashflow og utbytte.
Redigert 01.06.2019 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
delta
01.06.2019 kl 11:50 9543

Empire 11:34
Nettopp det du påpeker, gjør NODL og ODL til unike selskaper med top premium boreenheter som er ventet å få de beste ratene innen hhv. HSHE- og UDW-segmentene. Ingen av de store boreselskapene har i nærheten så stor andel top premium boreenheter. Entusiasme mht. "oppkjøpskandidater" her på forumet kan delvis være besmittet av ønske om at aksjer man selv sitter i, skal bli oppkjøpt mens man er inne så man lettere kan få en stor engangsaksjegevinst. For egen vil jeg gjerne ha både ODL og NODL på OSE om 10 år da de er meget interessante selskaper som man kan være eksponert som aksjonær i når man ønsker. Og det er bra oppsidepotensial i dem også hvis riggmarkedet går som mange håper de neste årene. Hvis rateutviklingen går som man tror, vil NODL kanskje være blant de siste som får kontrakter for UDW med borestart i 2021 - og de siste med kontrakter i et riggmarked med rateoppgang, pleier å få de beste ratene.
Redigert 01.06.2019 kl 11:54 Du må logge inn for å svare
p8
01.06.2019 kl 12:03 9529

Nodl er et Fredriksen selskap, og like selskap finner sammen i Fredriksen systemet på et eller annet tidspunkt. Argumentet med nye rigger kjøper jeg ikke. Seadrill har en moderne flåte de også. Ja, de har mye gjeld, men på et eller annet tidspunkt vil Seadrill ha en bedre balanse.

Eksempelvis Knightbride og Gogl funsjonerte i 2014. Knightbrigde hadde bare helt nye skip, mens gogl hadde en flåte som var litt eldre, men fremdeles moderne. Dette kan sammenlignes med nodl/seadrill. I 2015 fusjonerte Frontline 2012 og Frontline. Samme her, Frontline eier en moderne flåte, mens Frontline hadde bare eldre tankere. Uansett finner de samme. Når det er sagt er det ikke sikkert det er blir seadrill som tar over nodl, men motsatt. Uansett på et eller annet tidspunkt blir de ett selskap.

Det er også mye lettere for fredriksen å ble enig med seg selv om en fusjon. Da kjører de bare NAV på begge selskap og lager en fordeling i det nye selskapet. Eksempelvis et Odfjell drilling oppkjøp blir mer vanskelig. De fleste småselskap ønsker ikke selge, og de er aldri fornøyd med pris.

En ting til i forhold til nodl/seadrill fusjon i fremtiden er at Fredriksen liker store selskap. Han vet at større selskap har større interesse fra finansmarkedene, og aksjene har bedre likviditet, og bedre prising på børs. Fredriksen tjener mye penger på å låne ut aksjene sine også.
Redigert 01.06.2019 kl 13:04 Du må logge inn for å svare

Sentimentet i riggsektoren er svært negativt, særlig styrt fra USA. Utviklingen på fredag var intet unntak...

Men prøver man å heve blikket litt over dette, kan stemningen snu, og da går det gjerne fort. De første 15-20 prosentene når det snur, kan komme på 1-2 dager. At vi begynner å nærme oss bunnen, tror jeg er opplagt. Riggsektoren synes allerede å ha bakt inn et dypt oljeprisfall, med tilsynelatende svekket satsing fra oljesektoren inn i riggsektoren. Trenden for olja er jo veldig bearish i USA, støttet av tekniske forhold, og det har nok vært med å forsterke nedturen. Uansett vil vel det å kjøpe i dagens marked vise seg historisk å være svært gunstig, så lenge man unngår Chapter 11-kandidater, refinansieringskandidater og dess like. Her er jo NODL, ODL (og noen få andre) i en annen klasse.

Jeg minnes tiden for knappe 2 år siden hvor RIG holdt på med oppkjøpet av SONG i august/september 2017, hvor RIG var betydelig ned i begynnelsen på lave USD 7, for så å stige til mellom USD 10-11 mindre enn en måned senere. RIGs steg så mye at den konvertible obligasjon som var en del av tilbudet til SONG-aksjonærene og var satt med 20-25 % premie (tar litt på hukommelsen), gikk "in the money", og det før tilbudsperioden var påbegynt (!)

Må jo være attraktivt at man kan komme inn i NODL idag på ATL, selv lavere enn JF selv skjøt inn da han startet selskapet for 2 år og 3 mdr siden...

Trumps gjøren og laden er jo en helt egen sak - og fra en investors synspunkt umulig å forutse/spå... Jeg trøster meg foreløpig med at han hittil har lagt stor vekt på utviklingen på børsen (i USA), og at han står fremfor et kommende valgkampanje for å bli gjenvalgt. Selv om han vil ha oljeprisen ned, sammenfaller jo dette ofte med kraftige børskorreksjoner. Vi er jo ikke lenger enn en "liten" tweet fra en kraftig korreksjon, opp eller ned.

Når det er sagt, er det vel også en viss overdrivelse av effekten en fortsatt tollbelastning vil ha på verdensøkonomien. Jeg har sett beregninger fra USA på hvor stor virkning dette vil ha på gjennomsnittshusholdningen i USA, og det er jo overkommelig. Jeg vil tro resten av verden heller vil øke frihandelen og samhandelen, enn å redusere den. Paradoksalt kan vel Kina blir mer villig til å sikre seg gode handelsløsninger med (alle) andre land enn USA.
Redigert 01.06.2019 kl 13:36 Du må logge inn for å svare
p8
01.06.2019 kl 13:40 9469

Hvis man ser enkelt på det. Riggene nodl har kjøpt er historiske lave, og ingen har fått slike priser som Nodl har fått. I tillegg har masse kapital kommet inn på ca 60 kroner, og en kan idag kjøpe aksjen for ca 40. 40 prosent av flåten har fått gode kontrakter som de tjener penger på, og selskapet brenner ikke masse cash. Dagens prising er en gavepakke litt fremover i tid.
Redigert 01.06.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
Empire
01.06.2019 kl 13:47 9467

Short er gjerne noe long hater, men de som er long skal være glad i short. Short er gjerne de første som kjøper etter en lengre nedtur :)

P8, jeg sier som deg. Jeg kjøper den ikke. Selskapene og betingelsene (gjeld, marked, driftsorganisasjoner og eiendeler) er noe ulikt fra de casene du mener vil være fasit for Nodl. Å slå sammen to relativt ulike selskaper på bakgrunn av Nav er heller ikke en enkel løsning, som du mener. Jeg er ikke så sikker på om dette "forum rykte" har så mye mer enn i seg enn de grunner som delta nevner.

Nodl ble opprettet for å kjøpe utsatte eiendeler som kan ha en fremtid. Drillen har hele tiden vært i den kategorien, uavhengig av hva meglerstanden mente i 2018, 2019 og i år.
Redigert 01.06.2019 kl 13:53 Du må logge inn for å svare

p8, følger deg her...

Ingen del av kapitalen som er hentet inn på høye NOK 64 og NOK 68 er tapt, eller sølt vekk på administrasjon eller investeringer i markeder som er falt eller eiendeler som er blitt mindre verdt.

Alt er tvert imot pløyet inn i flytere som er blitt mer verdt siden de ble kjøpt. Og flyterne ble ikke kjøpt til markedspris i 2017 heller, men til langt under markedspris.

Og risikoen i caset er redusert, ved at finansiering er sikret, og kontrakter er inngått. Sannsynligheten for nye kontrakter på boreskipene er også økt.

Oppsidepotensialet har også økt, ved at det nå er 5 enheter, og ikke 2, som det opprinnelig var.

Samtidig er kursen idag ca 30 % lavere enn de siste store emisjonene. Få slike case på OSE...
p8
01.06.2019 kl 14:06 9827

Hva var Frontline 2012 da? De ble opprettet for at Frontline skulle overleve og de kjøpte nybyggforpliktelsene til frontline samt de moderne skipene. Frontline 2012 kjøpte en masse assets en periode, men etter en periode gikk de over i høste fase og fusjonerte med Frontline.

Sykelen forandrer seg. Det er snart ikke igjen billige rigg assets på verftene. Hvis dere fulgte med på bdrill sin webcast svarte Trøim at nå skal de over i en høste fase. Han sa det kun var 4 ledige jack up som de var interessert i, men de kostet 160-170 mill USD, og var derfor ikke interessant pga lav aksjekurs.

Nodl står også i en veldig svakt possisjon for å kjøpe flere assets pga aksjekursen . Den siste emisjonen var vel på 67, og selskapet kan ikke trykke flere aksjer på dagens kurs. De måtte få ekstra lån av fredriksen til å finansiere Cobalt. Ser ikke ut som Nodl sin flåte blir noe større med det første. Bolette Dolphin riggen er til salgs, men Nodl har nok ikke finansiering til denne.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
Empire
01.06.2019 kl 14:39 9807

Gangen i Frontline var vel noe mer nyansert enn det du sier her? SFL var f.eks involvert med bare-boat avtaler. De skip som ble ført over til Frontline 2012 ble overført til markedspris, noe som ikke er tilfellet for f.eks NODL. Frontline 2012 var heller ikke notert på hovedlisten (OTC) og dette var en måte å skape et stort selskap med børsnotering i 2015. Hvem driftet skipene i de to selskapene? Drillen drifter f.eks NODL sine rigger pga en driftsorganisasjon som er ekstremt god. Listen er lang med tanke på forskjellene mellom de casene du legger frem og NODL vs Drillen og svarene ligger ofte i detaljene og ikke i det generelle. Det vi kan være enige om, er vel at aksjonærene til ett av selskapene var vinneren i fusjonene, mens aksjonærene i det andre selskapet, tja...?

Vi kan fint enes om å være uenig. Jeg har fått kjeft for mitt syn lenge og jeg lever veldig godt med det. Jeg tror jeg hadde gjort svært lite penger på børs, hvis jeg i et flertall av de selskap jeg følger, hadde fulgt de råd og anbefalinger som kommer fra Ho forum :)

Du er vel forøvrig enig når du sier "de kjøpte nybyggforpliktelsene til frontline samt de moderne skipene". Det er jo akkurat det jeg sier. NODL kan ende opp med å kjøpe de rigger det verdt å ha fra drillen pga drillens posisjon.

Et annet viktig perspektiv i forhold til Frontline/Frontline 2012 og Golden/Knightbride er det strategiske. Det var en måte å spisse selskapene innenfor hvert sitt segment i forhold til hvem som eide hvilke eiendeler. Eiendeler ble f.eks byttet mot aksjer istedenfor en mer "rotete" tilnærming, der noen eide skip, som andre leide og driftet disse, med ulike avtaler om profitt og underskudd. Selskapene ble mer transparente og enklere å forstå for aksjonærene og det bør vel gjenspeiles i aksjekurser på sikt? Litt samme måte kan kanskje NODL og Drillen ses på? NODL er kanskje et selskap for "høy spec rigger", mens drillen er mer "søppelbøtta" i fremtiden?. Men om det blir sånn gjenstår vel å se og det er vel mer avhengig av hvordan drillen gjør det fremover enn NODL.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
p8
01.06.2019 kl 15:08 9781

Innen 3-4 år er Nodl og seadrill ett selskap, og det er ikke bare folk på forum som skriver det også analytikere og meglerhus, men vi snakker ikke mer om det.

Nodl er jeg sikker på blir en suksess, men de sliter litt med lav aksjekurs som gjør det vanskelig å vokse mer nå. Det er snart ikke flere tilbud igjen, og det er ikke sikkert man kan kjøpe billige rigger om 2 år.

En skal ikke se bort i fra at Fredriksen kan starte enda et selskap innen rigg. Jeg tror nok Fredriksen/seatankers har lagt inn bud på Sete brasil riggene. Det er også noen Jack up i kina som kan være aktuelle, samt drillship fra samsung verftet. Bolette Dolphin er nok interessant for Fredriksen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
joneug
01.06.2019 kl 15:59 9745

Hvorfor i all verden skulle NODL vurdere å kjøpe et fem år gammelt 6. gen UDW som selgerne vil ha rundt 340mUSD for? Som att på til ligger i opplag med de reaktiverings- og klassing(?) kostnader det medfører.
Fordelen til NODL er at de har head room til å ta imot UDW'ene uten å måtte hente penger, forutsatt at FCF fra Mira/Bollsta er tilstrekkelig til å dekke fees, mobilisering og arbeidskapital. Forutsetter da at bankene er villige til å yte belåning opp til 40% egenkapitalandel. UDW'ene er unencumbered, sett bort fra JF's RCF.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
p8
01.06.2019 kl 16:15 9728

Hadde kursen vært 80 hadde de nok vurdert Bolette. De får nok ikke 340 for skipet i dagens markedet. Det er vel ingen som er interessert i å kjøpe for den prisen i dagens marked. Bolette har dual bop som er veldig populært.

Det er som jeg skriver over at pga aksjekursen er det lite sannsynlig de kjøper noe som helst.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

Har lekt meg litt med tall, og sett på hvor mye merverdi det er for kjøpere av NODL idag, ved at tidligere emisjoner er satt på NOK 64 og NOK 68.

Hadde disse to emisjonene i 2017 og 2018 blitt satt med samme antall aksjer, men på dagens kurs NOK 43,50, hadde de gitt hhv MUSD 175,5 og MUSD 164,7 i brutto emisjonsproveny (med sammenlignbar daværende kursforhold USD/NOK). De to emisjonene ga begge MUSD 250.

Dette er smått utrolige MUSD 160 eller NOK 1,3 milliarder i merverdi siden den gang - eller nesten en halv semirigg, hvis en regner NODLs historiske priser da...

En gavepakke til dagens aksjonærer altså, som fortsatt er i behold.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
joneug
01.06.2019 kl 16:27 9715

Nei, de fikk ikke 340. Kjøperen kom til fornuften å trakk seg. Men det er ikke lenge siden. Det er for mange UDW fra 2010-2014 liggende i opplag. Kjøp av et slikt skip med umiddelbar levering uten å ha kontrakt til det, hensyntatt opplags- og reaktiveringskost, ville vært totalt destruktivt - selv om aksjekursen hadde vært 200.
Men er enig med deg, det er synd at aksjekursen er så lav for det er nok andre interessante prospekter.
Noe av det kjipe med at hele OSD-markedet (kursmessig) har kollapset er at det nå begynner å bli interessant risk-reward i en del andre selskaper, med dårligere balanse og flere enheter i bøyene, men med multibagger-potensiale.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

p8,

Jeg tror kanskje JF hadde vært interessert i å få kloa i Bolette Dolphin, men kan ikke helt se hvordan det skal skje idag, og spesielt ikke under NODL-paraplyen. Men jeg synes det blir interessant å følge med hvilken pris som kreditorene oppnår på dette forventede salget. Det å emittere på dagens nivå i NODL vil nok ikke være så populært. Spesielt siden en slik emisjon må bli på tilnærmet hele kjøpesummen, da jeg ikke tror kreditorfellesskapet ville nøyd seg med en tilsvarende backend-loaded betalingsbetingelser som JF oppnådde da de sikret seg de flyterne.

Skal jeg spekulere, vil jeg tro at RIG, i samarbeid med ett eller flere kapitalforvatningsselskap, kan gå seirende ut av denne kampen. Litt som Hayfin/Breakwater og RIG gjorde da de sikret seg West Rigel.

Hadde kursene ikke vært så depressive i disse dager, ser jeg flere andre aktører som ville vært interessert, da de kunne benyttet trykket opp mer av valutaen sin (aksjer). For kjøperne som forhandler med kreditorene, er det nok et ideellt markedssentiment for en god pris.

Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

Oppdatert vurdering av NODL fra våre svenske venner i Swedbank/Kepler Cheuvreux, etter 1Q-2019-tallene:

EFTER RAPPORT
Det bästa valet genom stormen - kjøpsanbefaling med kursmål NOK 125

https://www.swedbank-aktiellt.se/analyser/2019/05/31/index.csp

De kommer til at kursnivået impliserer en prising av flyterne på MUSD 340, mens de mener riktig verdi er MUSD 575 for semiene og MUSD 525 for boreskipene, noe som gir en kurs på NOK 125.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
delta
01.06.2019 kl 17:53 9652

Jeg ser av en Paretooppdatering av 2. mai (de kommer kanskje med ny oppdatering snart etter Q1-rapporten) at Paretos kalkyler ikke tilsier at de to HSHE-ene i drift vil generere cashflow stor nok til å bidra av betydning til å delfinansiere gjenstående investeringsbeløp for de 3 UDWs som skal leveres tidlig i 2021. I tillegg til gjenstående betalinger til verft kommer CapEx til mob., klargjøring og testing samt arbeidskapitalinvesteringer. Pareto har regnet med kvartalsvise inntekter på USD 54 mill. fra de to HSHE-ene i 2. halvår 2020. Pareto har ikke spesifisert hvordan USD 54 mill. framkommer. Hvis riggene skulle greie en utnyttelsesgrad på 98%, tilsvarer det USD 295k/dag for West Mira (som er rateanslag fra NODL inkl. forventet bonus) og rundt USD 305k/dag fra West Bollsta. Da er det nok ikke regnet med særlig prestasjonsbonus for West Bollsta. Vi vet ikke nivået i bonusavtalen for Bollsta, men hvis de skulle få rundt USD 30k/dag hvis de oppfyller vilkårene for bonus, kan det bety i underkant av USD 3 mill. ekstra i kvartalsinntekter. Paretos estimat for bankinnskudd pr. 31.12.20 er USD 12 mill.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
p8
01.06.2019 kl 18:12 9635

Hadde en av de store eid Bolette ville den nok vært på kontrakt. Eksempelvis Seadrill limited har alle sine moderen drillshipene på kontrakt. Bolette er et bra drilship og den har dual bop, og utnyttelsesgraden for disse enhetene er høy, og markedet strammer seg til. Som nodl skriver i sin kvartalsrapport eier 6 av de store selskapene 75 prosent alle de moderne drillshipene.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
joneug
01.06.2019 kl 18:48 9612

Ja, men eg. RIG og ESV har flere både tilsvarende, nyere og ikke-ferdigstilte skip uten kontrakt. Ingen ville kjøpt denne med mindre man fikk den for rundt 200 mUSD (250 mUSD-ish ready to drill). Og selv da er det vanskelig å forsvare slike kapitalinvesteringer når du har uutnyttede skip i balansen selv. Mao.; agree to disagree.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
p8
01.06.2019 kl 19:06 9596

Nå får vi vel se hva skipet går for. Det blir nok solgt for 300+. Det er ikke mange ledige drillship med dual bop for 2020. Det er også få moderne dillship fra 2010+ som er warm stack. De fleste sitter enscorowan på.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
joneug
01.06.2019 kl 19:13 9581

Personlig antar jeg en EBITDA-margin for NODL på 40-50%. Add back depreciation og minimal overhead cost og du sitter igjen med cash flow fra drift = EBITDA. Konservativ rentekost på 7% -> 9mUSD i rentekostnad per kvartal. Legg til 10 mUSD(?) i avdrag per kvartal, og du sitter igjen med 24-19= 5mUSD per kvartal i free cash med to rigger i arbeid, konservativt vurdert. Cash at hand + RCF + FCF er tilstrekkelig til å dekke Cobolt intallments + ready to drill expenses for HSHE.

Det jeg er mest redd for er hvor enkelt (les: vanskelig) det blir å (1) finansiere de 660 mUSD man trenger ved levering av 3*UDW senest H1 2021, (2) refinansiere/tilbakebetale RCF H1 2022 og (3) HSHE balloon/refinansiering rundt overgangen 2021/2022. Det er 1760mUSD som må forfaller/må trekkes innen kort tid. I tillegg kommer UDW ready to drill kostnad på 30-50 mUSD/skip.
Heldigvis har man minst 950 mUSD ledig i skipene - og det vil være enkelt å refinansiere HSHE etter en debt/EBITDA-tilnærming dersom markedet utvikler seg slik vi tror. Kort oppsummert, jeg tror ikke NODL har behov for å hente egenkapital, selv ikke for å ta levering av UDW'ene. Forutsetter da at man har kontrakt til dem senest når man må ta levering. Helst på et "Transocean-Chevron"-nivå.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
akje1234
01.06.2019 kl 21:23 9522

Hva mener dere er en "fair" prising av nodl i dag? og hva er kursen i pessimistisk og optimistisk scenario?
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare