NODL - vellykket "distressed asset player" for semier/boreskip


1.1 NODL - OVERSIKT
NODL ble stiftet i mars 2017, med hovedkontor på Bermuda, og tatt opp på Oslo Axess med første noteringsdag 26.10.2017. Forut for notering på Oslo Axess var NODL registrert på den norske OTC-listen siden 20.3.2017. Det ble i den forbindelse publisert et noteringsprospekt, dog uten at det ble satt noen emisjon, som følge av at grunnleggerne i mars 2017 allerede hadde foretatt en rettet emisjon.

NODL ble tatt opp på hovedlisten på OSE den 3.7.2018. Med virkning fra 3.12.2018 ble Scott McReaken utpekt som ny CEO. CEO ble i november 2018 tildelt opsjoner på 100 000 aksjer i NODL fordelt på 3 ulike transjer med strike-kurs NOK 63,80, og følgelig vesentlig «out of the money» pr i dag.

NODL har ingen egen administrasjon og ingen ansatte, og har inngått en management-avtale med Seadrill Global Services (SGS), et datterselskap av SDRL, for å håndtere prosjektoppfølging og øvrige administrasjonsoppgaver («general administration, contract management, building supervision, crew and technical management services») for NODL. Etablering under Bermuda-lovgivning gir også en rekke besparelser i administrasjonskostnader og særlig skattebelastning (ingen inntektsskatt eller kapitalgevinstbeskatning) i forhold til selskaper underlagt norsk lovgivning.

Selskapets hovedstrategi har vært å kjøpe "distressed assets", i et spill på en gjeninnhenting av offshore drilling-markedet, etter at den mest omfattende nedgangstiden i moderne tid startet i 2014. NODL har vært planlagt av John Fredriksen (JF) siden høsten 2015, da under navnet Sandbox. Eierskapet til riggene og boreskipene er organisert i heleide datterselskaper, slik vanlig praksis er.

Av 1Q-2019-rapporten til NODL (https://newsweb.oslobors.no/message/478364) fremgår at i løpet av de 5-6 årene som har gått siden den kraftige nedturen startet er totalt 125 semier blitt skrotet, noe som representerer 30 % av hele flåten basert på 2014-nivået. I dag ser vi at en stor del av de semiene som er eldre enn 30 år har befunnet seg i opplag i mer enn 2 år, hvor omtrent 50 i realiteten er klare skrotingskandidater som følge av reaktiveringskostnader på mer enn MUSD 100. Pr mai 2019 er det mindre enn 20 ikke-kontraherte konkurrerende nybygde semier.

Markedsutnyttelsen av boreskip har økt fra bunnivået på 57 % i sykelbunnen, til omtrent 80 % i dag, som styrkes ytterligere av en 85 % utnyttelsesgrad for de best spec’ede Tier 1 boreskipene. Gjennom konsolideringen av dette markedet som særlig RIG har stått for gjennom sine oppkjøp av SONG og OCR, kontrollerer i praksis 6 aktører hele 75 % av premium-markedet for semier og boreskip. Aktørene i dette markedet viser nå tydelig større tilbakeholdenhet med å tilby sine rigger for rimelig, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og fremover. Flere kontrakter er allerede inngått for boreskip med dagrater nordafor USD 300 000, noe som lover godt for NODLs tre ukontraherte boreskip.

I markedet for harsh environment moderne semier er markedet tilnærmet fullbooket, og NODL forventer at dagratenivået i nærmeste fremtid når USD 400 000, hensyntatt markedsbasert bonusnivåer på toppen av avtalt dagrate som nå også er i ferd med å etablere seg i kontraktspraksis for flytere.

NODL har nå 2 semier på vei ut i markedet på gode kontrakter med fast backlog på MUSD 345 (MUSD 530 forutsatt at alle opsjonene blir benyttet), og 3 ferdige boreskip liggende på verftet DSME i Sør-Korea klar for uttak, én etter én, helt frem til 1Q-2021, så snart tilfredsstillende kontrakter er inngått. Verftet trenger kun 3 mdrs varsel for siste klargjøring for hver rigg/boreskip. I motsetning til andre aktører med semier i markedet uten oppdrag, løper det ingen klokke med nedtelling til kostbar 5-års klassing, og det påløper ingen opplagskostnader eller reaktiveringskostnader. NODL oppnår altså fordelen med å kjøpe flyterne til et historisk lavt nivå i syklusen, men med fleksibiliteten til å utsette levering inntil det underliggende markedet har bedret seg.

Dessuten er West Mira verdens første "grønne" semiborerigg med batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt, levert av Siemens. Det reduserer de årlige CO2-utslippene med inntil 15 % og NOX-utslippene med 12 %, noe som tilsvarer utslippene fra 10 000 biler årlig. Dette gjør West Mira meget ettertraktet på en norsk sokkel hvor fokus på å redusere CO2-utslippene er meget høyt. Batteriene på West Mira vil dessuten redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent. Her har NODL et potensiale å utnytte i anbudsvirksomheten på særlig norsk kontinentalsokkel (NCS) med høyt fokus på karbonavtrykk. (https://petro.no/nyheter/denne-riggen-gar-pa-batteri)

Snakk om strategisk gunstig posisjon!

1.2 NODL FØRST I KØEN I BILLIGBUTIKKEN FOR SEMIER OG BORESKIP
Sett i ettertid kan man fastslå at NODL stod helt fremst i køen da billigsalgsbutikken for flytere åpnet dørene. For UDW-semiene rasket NODL med seg de to aller rimeligste beste «tilbudsvarene» (West Mira og West Bollsta), og lot et par litt dyrere tilbudsvarer stå igjen (West Rigel og Stena MidMax).

For boreskipene rasket NODL med seg et par av veldig få «tilbudsvarer» (West Aquila og West Libra), og fikk samtidig kølapp på ytterligere en tilbudsvare (Cobalt Explorer) som betjeningen ikke hadde lagt ut i butikken ennå (stod på lageret), og som hadde litt mer ekstrautstyr enn de andre varene (to stk BOP verdt MUSD 50). Og alle disse tilbudsvarene var på det nærmeste ferdigstilt, slik at NODL kunne definere når de skulle leveres. Nå er det bare for NODL å finne noen de kan leie ut disse tilbudsvarene til i perioden frem til 1Q-2021.

Sagt på en annen måte var NODL «first mover» både i markedet for harsh environment semier, og for 7. generasjons UDW boreskip. NODL fikk de to CS-60-semiene West Mira og West Bollsta for 25 % lavere pris enn de to påfølgende omsetningene av CS 60’er.

ODL betalte verftet MUSD 505 for CS-60’en Stena MidMax i januar 2018. Joint venturet mellom Hayfin og RIG måtte i januar 2018 ut med MUSD 500 til verftet for sin CS-60 i form av SDRLs Atlantic Drillings tidligere West Rigel, senere omdøpt til Transocean Norge. Og AWDR bestilte i mars 2018 fra Keppel FELS en harsh environment CS-60 ECO MW-semirigg for MUSD 425 med levering mars 2021, som ikke er helt sammenlignbar som følge av at den er beregnet for boring mid-water, dvs kun opptil 5 000 fot.

NODL sikret seg også de nyeste 7. generasjons UDW-boreskipene West Aquila og West Libra, og senere også Cobalt Explorer til priser som antakelig var bunnen av sykelen. Ingen slike rimelige boreskip er lenger tilgjengelig fra noe verft i dag.

For boreskip kan man altså fastslå at NODL ikke bare var først inne i butikken med de store rabattene, men de rasket med seg alle tilbudsvarene. Prisen for bestilling av slike boreskip fra verft i dag er vesentlig høyere, byggetiden er lang, og bankene har strammet inn på finansieringskravene. Inntil vi ser en vesentlig markedsbedring vil det neppe bli bestilt nye 7. generasjons boreskip fra annet enn eksisterende riggaktører først etter å ha hanket inn tilstrekkelig lukrative langsiktige kontrakter. Og slike bestillinger er det ikke mange av i dag.


1.3 TOTAL RABATT FOR NODL PÅ MUSD 1 473/NOK 12,8 MILLIARDER
Ser en på den totale rabatten NODL betaler til verftet for disse 5 enhetene, i forhold til opprinnelig totale prosjektpris, representerer det en beregnet rabatt på MUSD 1 543, eller 47,48 % i forhold til hva opprinnelig kontraherende eiernes prosjektpris var.

Hensyntar en at NODL vil ha forventede tilleggskostnader til verftsprisen på MUSD 70 for disse 5 enhetene for nybyggings supervision, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renteinntekter i perioden frem til uttak, er NODLs sammenlignbare prosjektpris totalt MUSD 1 777. Opprinnelige eiere hadde en prosjektpris på MUSD 3 250 for disse 5 enhetene.

Den totale besparelsen i prosjektprisen for NODL i forhold til opprinnelige eiere er følgelig i størrelsesorden 45,3 % eller MUSD 1 473, som tilsvarer en besparelse på smått utrolige NOK 12,8 milliarder (!)

Og selv om en bare ser på hvor stor «first mover»-fordelen alene utgjør, ble jo den sammenlignbare CS 60-semien West Rigel solgt til et JV bestående av Hayfin (tidlig stor eier i NODL - https://newsweb.oslobors.no/message/451739) Capital Management og RIG for en rabattert pris på MUSD 500 i januar 2018. Tilsvarende ble CS 60-semiene Stena MidMax solgte til ODL i januar 2018 for en pris på MUSD 505. Dette kan sammenlignes med NODL som betalte hhv MUSD 365 og MUSD 400 for sine to CS-60-semier.

NODL fikk altså sine semier 25-30 % billigere enn selv det de andre aktørene som kom litt senere inn i butikkens billigsalg oppnådde.


Edit: oppdatert med interessante markedsopplysninger fra 1Q-2019-rapporten til NODL...
Edit 2: lagt inn nytt punkt 7 i tråden - gjenstående betalingsforpliktelser
Edit 3: lagt inn nytt punkt 8 i tråden - nærmere om ratenivåene
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
Lamps8
08.10.2019 kl 18:29 2866

Børsklimaet i dag var nok ikke den beste timingen. Regnearket mitt med NODL ser uansett meget positivt ut nå når Cobalt har falt bort.

Finansieringspøkelse er for min del ute av bilde nå og nevnte vel i en annen tråd om det var mulig å kansellere Cobalt og hva dette eventuelt ville koste. Svaret har vi nå og tipper det blir en deal med verftet før en rettssak, da ingen verft i verden vil være uvenn med Fredriksen, det er dårlig business.

Muligheter som denne som gjør at det går an å gjøre gode penger på børsen og tipper at vi får se flere kjøpere fremover.

Har noen en formening om hvem som selger, er det dnb-fondet som selger seg ut til enhver pris eller er det shorting?
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
pasoc
08.10.2019 kl 18:42 2851

Vet ingenting, men jeg antar at store banker og fond shorter aksjen slik som de gjør med de fleste rigg og offshoreaksjer.
Er forsåvidt enig i det, men ikke her:) Og derfor har jeg og kjøpt en posisjon. Tror de skal slite når nå inntektene begynner å komme og skulle vi få kontrakter på de to båtriggene ja da vil jeg ikke gjette på kurs, men har ikke lyst på sitte utenfor da. Synes det er rett at Seadrill går ned, det er et helt annet case enn denne.
Men latterlige meglere hadde kursmål på 200 på seadrill for inntil noen måneder siden. Nodl derimot er bortglemt i dagens marked akkurat slik som Avance var da jeg gikk inn der. Satser på at det samme skal skje her:) Men på sikt bør oljeprisen opp mot 70 dollar for at det skal være et marked i sikker bedring. (21/22.)
Nå vil jeg bare ha begge riggene i arbeid og løpende inntekter. Ventetid nå!

Denne er ikke akkurat oppløftende, men det vil til slutt presse prisen høyere ?

"Analytiker Howie Lee i OCBC mener ifølge TDN Direkt at problemene har ført oljemarkedene i retning av risikoaversjon, til tross for at markedet fortsatt er i tilbudsunderskudd som støtter en oljepris over 60 dollar per fat.

– Markedet er simpelthen for negativt på nåværende tidspunkt, og for opptatt av etterspørselssiden, sier Lee, ifølge nyhetsbyrået."

https://finansavisen.no/nyheter/olje/2019/10/09/7459814/slik-gar-det-med-oljeprisen
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
R19
10.10.2019 kl 13:07 2623

Hadde forventet litt mer futt i denne etter at Cobalt ble kansellert.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
danmark1
10.10.2019 kl 13:16 2612

Jeg tror, at vi er tæt på et stemningsskifte. Olieprisen holder sig fornuftigt, til trods for den megen uro og der kommer en løsning mellem USA og Kina inden Trump skal på valg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Back on track...
Nå er det vel bare å vente på at godmeldinger popper ut...!?
Lever annonymt denne...men når til og med Dnb spår min dobbling..ja da....er det bare å fylle ut ett par loddbøker....
Mvh.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Trist at den gamle tjukke mannen og hans underståtter fremdeles holder aksjen i en "jernhånd"...
Får håpe at den gamle jernhånden plutselig svekker seg..og pang... så passerer vi femtilappen...!?
Mvh.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Ja du har jo vært positiv siden tidenes morgen til disse riggselskapene. I mine øyne er du ikke annet enn en stor taper på forumet her. Det er mange som er med å hausse taperaksjer men du tar kaka. Hvor mye har du tapt?
Du har jo sikkert tapt 80% av formuen din om en følger all haussing en din tilbake i tid.
Snakk om å gå ned med mann og mus! Men standhaftig er du, det skal du jaggu ha!
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

19.51

Lille Sutregris...
Er det haussing og gjennta target til Dnb som er av de laveste i markedet...
Synes å huske at du bare tilfører negativitet og selvskrøyt..!?
Håper det lykkes til slutt for deg bittelille mann(gutt)
Mvh.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
pasoc
10.10.2019 kl 20:21 2418

Oljeprisen ser ut til å komme på mer anstendige nivåer igjen. Håper den etablerer seg over 60. I aften ser den ut til å komme seg over 59.
Denne kommer om olja beveger seg over 60 i et lengre perspektiv. Nå vil jeg ha west Mira ut på bøljan blå:)
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Hei og takk for svar El Gordo,

Jeg skriver bare det jeg registrerer på forumet her. Selvskryt kan jeg ikke huske å ha bedrevet med men du om det.
Du er vel kanskje en av de som har blitt med ned hele veien og tviholder på aksjene?
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
danmark1
11.10.2019 kl 12:50 2247

Der er vel ingen, der er i tvivl om, at drill-aktierne er drevet for langt ned?
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

11.17

Nei..
Går inn og ut...og har større tap enn gevinst i drill aksjer pdd i år.
Mvh.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Nå er jeg ute av denne...
Ser ut som Dnb dumper mer...og jernhånden tar i mot..!?
Så får vi se om det var smart..?
Men har generelt kjempetro på nodl når tjukken frigir den..!?
Mvh.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

tja, har ikke fulgt særlig mye med, men er ikkevolumet mye høyere i dag en vanlig?
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

13.35

Gikk en post på 785.000 aksjer (Dnb - Hemen..?)
Mvh.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Umulig å si foreløbig, Fredriksen/Heman kjøpte 500.000 på 27,- for litt siden, kommer i tilfelle en melding på det.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
danmark1
11.10.2019 kl 15:29 2125

Her tror jeg bare, man skal holde på.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Klart Nodl kommer til å stige fremover. Har ikke fulgt Bdril,l så jeg tenker det er like før vi ser en mer solid oppgang her også. Kan vi se en kurs rundt 40-50 kr før desember? En kontrakt eller noe sånt vil gjøre susen. Hva tenker dere andre?
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Til ettertanke! Nodl har gått svært lite opp i forhold til Bdrill. Høyere oljepris noe som bør sies er positivt for drill selskapene, også Nodl.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
pasoc
11.10.2019 kl 16:35 2065

Posten på 750 000 aksjer ble kjøpt på 24,5 i dag.
Fredriksen storhandler vel her etterhvert. Ikke rart så billig som denne aksjen er blitt.
Nå tror jeg vi fyker rett opp om ikke lenge. Dette kan ikke holdes nede med to rigger som starter arbeid ganske snartOg to særdeles billige drillskip som leveres i 21/22 med økende rater.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare

Positiv trend fortsetter. så er NODL kursen 30-32 til neste uke.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
Surik
11.10.2019 kl 17:28 2022

Megler husene var stort sett positive til Cobalt kanselleringen, men jeg er ikke så sikker når jeg har fått grublet litt på det. Northern Drilling har signalisert optimisme og vært stål bull hele veien, jeg tenker at kanselleringen betyr at de har fått second thoughts og at de ser for seg å kjøpe Cobalt eller tilsvarende billigere på et senere tidspunkt. I så fall er det ikke noe kjøps signal på kort sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
R19
11.10.2019 kl 17:36 2015

Negativt fordi drillship markedet er mindre sprekt enn forventet, men nå har de også vektet seg ned i dette markedet og det er positivt. Grunnen til at de kansellerte er at det vil bli utfordrende å finansierere et tredje drillship med dagens egenkapital og at drillshipene har falt i verdi, og cobalt er ikke lenger in the money.

Jeg syns selskapet ser meget bra ut, 2 semier som de har kjøpt til gode priser som er på kontrakt, og 2 drillship med levering 2021. De har tid til å drillship markedet bedrer seg. Ek som er hentet inn er fra 42 kroner og opp til nesten 70 kroner og kursen er nå 25, røverkjøp! Nodl trenger ikke kjempe rater for å overleve. De kan ha helt ok rater og fremdeles betale utbytte.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
Surik
11.10.2019 kl 17:38 2013

Må vel presisere at jeg mener NODL er underpriset på dagens nivåer og at den fortjener en reprising. Men har ikke noen tro på sky-is-the-limit på kort sikt.
For ordens skyld har jeg endel aksjer her.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
R19
11.10.2019 kl 17:41 2006

Helt enig. Kanskje når West bollsta er i arbeid er kursen endel høyere da tjener nodl gode penger. Nå kan diverse rigg aksjer blir nyttårsraketter, og nodl kan reprises rundt juletider.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare