NODL - vellykket "distressed asset player" for semier/boreskip


1.1 NODL - OVERSIKT
NODL ble stiftet i mars 2017, med hovedkontor på Bermuda, og tatt opp på Oslo Axess med første noteringsdag 26.10.2017. Forut for notering på Oslo Axess var NODL registrert på den norske OTC-listen siden 20.3.2017. Det ble i den forbindelse publisert et noteringsprospekt, dog uten at det ble satt noen emisjon, som følge av at grunnleggerne i mars 2017 allerede hadde foretatt en rettet emisjon.

NODL ble tatt opp på hovedlisten på OSE den 3.7.2018. Med virkning fra 3.12.2018 ble Scott McReaken utpekt som ny CEO. CEO ble i november 2018 tildelt opsjoner på 100 000 aksjer i NODL fordelt på 3 ulike transjer med strike-kurs NOK 63,80, og følgelig vesentlig «out of the money» pr i dag.

NODL har ingen egen administrasjon og ingen ansatte, og har inngått en management-avtale med Seadrill Global Services (SGS), et datterselskap av SDRL, for å håndtere prosjektoppfølging og øvrige administrasjonsoppgaver («general administration, contract management, building supervision, crew and technical management services») for NODL. Etablering under Bermuda-lovgivning gir også en rekke besparelser i administrasjonskostnader og særlig skattebelastning (ingen inntektsskatt eller kapitalgevinstbeskatning) i forhold til selskaper underlagt norsk lovgivning.

Selskapets hovedstrategi har vært å kjøpe "distressed assets", i et spill på en gjeninnhenting av offshore drilling-markedet, etter at den mest omfattende nedgangstiden i moderne tid startet i 2014. NODL har vært planlagt av John Fredriksen (JF) siden høsten 2015, da under navnet Sandbox. Eierskapet til riggene og boreskipene er organisert i heleide datterselskaper, slik vanlig praksis er.

Av 1Q-2019-rapporten til NODL (https://newsweb.oslobors.no/message/478364) fremgår at i løpet av de 5-6 årene som har gått siden den kraftige nedturen startet er totalt 125 semier blitt skrotet, noe som representerer 30 % av hele flåten basert på 2014-nivået. I dag ser vi at en stor del av de semiene som er eldre enn 30 år har befunnet seg i opplag i mer enn 2 år, hvor omtrent 50 i realiteten er klare skrotingskandidater som følge av reaktiveringskostnader på mer enn MUSD 100. Pr mai 2019 er det mindre enn 20 ikke-kontraherte konkurrerende nybygde semier.

Markedsutnyttelsen av boreskip har økt fra bunnivået på 57 % i sykelbunnen, til omtrent 80 % i dag, som styrkes ytterligere av en 85 % utnyttelsesgrad for de best spec’ede Tier 1 boreskipene. Gjennom konsolideringen av dette markedet som særlig RIG har stått for gjennom sine oppkjøp av SONG og OCR, kontrollerer i praksis 6 aktører hele 75 % av premium-markedet for semier og boreskip. Aktørene i dette markedet viser nå tydelig større tilbakeholdenhet med å tilby sine rigger for rimelig, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og fremover. Flere kontrakter er allerede inngått for boreskip med dagrater nordafor USD 300 000, noe som lover godt for NODLs tre ukontraherte boreskip.

I markedet for harsh environment moderne semier er markedet tilnærmet fullbooket, og NODL forventer at dagratenivået i nærmeste fremtid når USD 400 000, hensyntatt markedsbasert bonusnivåer på toppen av avtalt dagrate som nå også er i ferd med å etablere seg i kontraktspraksis for flytere.

NODL har nå 2 semier på vei ut i markedet på gode kontrakter med fast backlog på MUSD 345 (MUSD 530 forutsatt at alle opsjonene blir benyttet), og 3 ferdige boreskip liggende på verftet DSME i Sør-Korea klar for uttak, én etter én, helt frem til 1Q-2021, så snart tilfredsstillende kontrakter er inngått. Verftet trenger kun 3 mdrs varsel for siste klargjøring for hver rigg/boreskip. I motsetning til andre aktører med semier i markedet uten oppdrag, løper det ingen klokke med nedtelling til kostbar 5-års klassing, og det påløper ingen opplagskostnader eller reaktiveringskostnader. NODL oppnår altså fordelen med å kjøpe flyterne til et historisk lavt nivå i syklusen, men med fleksibiliteten til å utsette levering inntil det underliggende markedet har bedret seg.

Dessuten er West Mira verdens første "grønne" semiborerigg med batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt, levert av Siemens. Det reduserer de årlige CO2-utslippene med inntil 15 % og NOX-utslippene med 12 %, noe som tilsvarer utslippene fra 10 000 biler årlig. Dette gjør West Mira meget ettertraktet på en norsk sokkel hvor fokus på å redusere CO2-utslippene er meget høyt. Batteriene på West Mira vil dessuten redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent. Her har NODL et potensiale å utnytte i anbudsvirksomheten på særlig norsk kontinentalsokkel (NCS) med høyt fokus på karbonavtrykk. (https://petro.no/nyheter/denne-riggen-gar-pa-batteri)

Snakk om strategisk gunstig posisjon!

1.2 NODL FØRST I KØEN I BILLIGBUTIKKEN FOR SEMIER OG BORESKIP
Sett i ettertid kan man fastslå at NODL stod helt fremst i køen da billigsalgsbutikken for flytere åpnet dørene. For UDW-semiene rasket NODL med seg de to aller rimeligste beste «tilbudsvarene» (West Mira og West Bollsta), og lot et par litt dyrere tilbudsvarer stå igjen (West Rigel og Stena MidMax).

For boreskipene rasket NODL med seg et par av veldig få «tilbudsvarer» (West Aquila og West Libra), og fikk samtidig kølapp på ytterligere en tilbudsvare (Cobalt Explorer) som betjeningen ikke hadde lagt ut i butikken ennå (stod på lageret), og som hadde litt mer ekstrautstyr enn de andre varene (to stk BOP verdt MUSD 50). Og alle disse tilbudsvarene var på det nærmeste ferdigstilt, slik at NODL kunne definere når de skulle leveres. Nå er det bare for NODL å finne noen de kan leie ut disse tilbudsvarene til i perioden frem til 1Q-2021.

Sagt på en annen måte var NODL «first mover» både i markedet for harsh environment semier, og for 7. generasjons UDW boreskip. NODL fikk de to CS-60-semiene West Mira og West Bollsta for 25 % lavere pris enn de to påfølgende omsetningene av CS 60’er.

ODL betalte verftet MUSD 505 for CS-60’en Stena MidMax i januar 2018. Joint venturet mellom Hayfin og RIG måtte i januar 2018 ut med MUSD 500 til verftet for sin CS-60 i form av SDRLs Atlantic Drillings tidligere West Rigel, senere omdøpt til Transocean Norge. Og AWDR bestilte i mars 2018 fra Keppel FELS en harsh environment CS-60 ECO MW-semirigg for MUSD 425 med levering mars 2021, som ikke er helt sammenlignbar som følge av at den er beregnet for boring mid-water, dvs kun opptil 5 000 fot.

NODL sikret seg også de nyeste 7. generasjons UDW-boreskipene West Aquila og West Libra, og senere også Cobalt Explorer til priser som antakelig var bunnen av sykelen. Ingen slike rimelige boreskip er lenger tilgjengelig fra noe verft i dag.

For boreskip kan man altså fastslå at NODL ikke bare var først inne i butikken med de store rabattene, men de rasket med seg alle tilbudsvarene. Prisen for bestilling av slike boreskip fra verft i dag er vesentlig høyere, byggetiden er lang, og bankene har strammet inn på finansieringskravene. Inntil vi ser en vesentlig markedsbedring vil det neppe bli bestilt nye 7. generasjons boreskip fra annet enn eksisterende riggaktører først etter å ha hanket inn tilstrekkelig lukrative langsiktige kontrakter. Og slike bestillinger er det ikke mange av i dag.


1.3 TOTAL RABATT FOR NODL PÅ MUSD 1 473/NOK 12,8 MILLIARDER
Ser en på den totale rabatten NODL betaler til verftet for disse 5 enhetene, i forhold til opprinnelig totale prosjektpris, representerer det en beregnet rabatt på MUSD 1 543, eller 47,48 % i forhold til hva opprinnelig kontraherende eiernes prosjektpris var.

Hensyntar en at NODL vil ha forventede tilleggskostnader til verftsprisen på MUSD 70 for disse 5 enhetene for nybyggings supervision, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renteinntekter i perioden frem til uttak, er NODLs sammenlignbare prosjektpris totalt MUSD 1 777. Opprinnelige eiere hadde en prosjektpris på MUSD 3 250 for disse 5 enhetene.

Den totale besparelsen i prosjektprisen for NODL i forhold til opprinnelige eiere er følgelig i størrelsesorden 45,3 % eller MUSD 1 473, som tilsvarer en besparelse på smått utrolige NOK 12,8 milliarder (!)

Og selv om en bare ser på hvor stor «first mover»-fordelen alene utgjør, ble jo den sammenlignbare CS 60-semien West Rigel solgt til et JV bestående av Hayfin (tidlig stor eier i NODL - https://newsweb.oslobors.no/message/451739) Capital Management og RIG for en rabattert pris på MUSD 500 i januar 2018. Tilsvarende ble CS 60-semiene Stena MidMax solgte til ODL i januar 2018 for en pris på MUSD 505. Dette kan sammenlignes med NODL som betalte hhv MUSD 365 og MUSD 400 for sine to CS-60-semier.

NODL fikk altså sine semier 25-30 % billigere enn selv det de andre aktørene som kom litt senere inn i butikkens billigsalg oppnådde.


Edit: oppdatert med interessante markedsopplysninger fra 1Q-2019-rapporten til NODL...
Edit 2: lagt inn nytt punkt 7 i tråden - gjenstående betalingsforpliktelser
Edit 3: lagt inn nytt punkt 8 i tråden - nærmere om ratenivåene
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
Tm3P
18.09.2019 kl 13:27 4045

Solgte mye Borr nå og kjøpte meg inn her. Er nå 50/50 Med Borr og Nodl.

Nodl har gjort det veldig dårlig i forhold til bla. Borr og andre riggselskaper de siste par ukene uten at jeg skjønner helt hvorfor. For min del syns jeg uroligheten i Midtøsten er mye mer positiv for floaters enn jackups da en stor del av jackupmarkedet faktisk ligger i Midtøsten.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
Surik
06.09.2019 kl 11:10 4355

Ja da, den er ikke helt glemt vettu.
Ingen upris å kjøpe på disse nivåer men det er litt tungt i UDW så tar kanskje tid før kursen går.
Ser at RIG skraper 3 boreskip bygd i 1997, 1999 og 2000. Det gir ingen enorm reduksjon av flåten (3 av 126 boreskip) men alle monner drar. Kanskje flere tar til vettet og sender til skraping også, får starte en egen "skraping av boreskip"-tråd i så fall.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
abbos
05.09.2019 kl 23:31 4417

Tok idag noen lodd i denne i tillegg til akkumulering i Sdrl - noen som følger glemte Nodl ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
Riggsjef
27.08.2019 kl 23:13 4821

pessssimistisk 27 blank og optimistisk 50 blank Føre julå!
Te opplysning åljå stiger kraftig i aftens!
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
26.08.2019 kl 19:38 5041

Jeg tenker at diverse avvik som må rettes opp er helt normalt og ikke noe som må børsmeldes. Det er en grunn til at den gjennomgås og ferdigstilles i på CCB i Norge før den skal ut i drift.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
habbiten
26.08.2019 kl 18:27 5072

Hadde vært fint om dette hadde blitt børsmeldt, noen som vet noe mer?

https://www.ptil.no/en/supervision/audit-reports/2019/aoc-audit-seadrill-west-mira--electrical-facilities-and-technical-safety/

AoC audit – Seadrill – West Mira – Electrical facilities and technical safety
We have carried out an audit of Seadrill Management (Seadrill) in connection with the company’s application for an Acknowledgement of Compliance (AoC) for the West Mira mobile drilling facility. The audit was focused on the domain of electrical facilities and technical safety.

Published: 14 August 2019
Electrical installations Technical safety
Seadrill has applied for Acknowledgement of Compliance (AoC) for West Mira.

In connection with an AoC application, the PSA conducts audits within selected specialist domains.

From 12 to 14 May 2019 we conducted an audit of electrical facilities and technical safety on board West Mira while it was berthed at the CCB yard in Ågotnes.

During the audit, the facility was in the process of being prepared for operation on the NCS. The facility will be owned and operated by Seadrill Europe Management AS. West Mira is a semi-submersible facility of the Moss CS60 design.

Objective
The objective of the audit was to verify the technical condition and relevant parts of the management system in order to monitor that requirements in the petroleum regulations were being met.

Result
Non-conformities were identified relating to:

Performance standards
Electrotechnical system analyses
Completion and inspection of explosion-proof equipment
Overpressure ventilation and ignition source decoupling
High voltage installation
Electrical facilities – technical conditions
Technical conditions within technical safety
Work in and operation of electrical facilities
Responsible person for the electrical facilities
Responsible person for communication systems
Familiarisation and training
In addition, an improvement point was identified relating to maintenance management.

What happens now?
We have asked Seadrill to report on how the non-conformities and improvement point will be addressed by 12 August 2019.

For us to issue an AoC, all known safety-critical non-conformities must be rectified and the facility must have been issued with maritime certificates from the relevant flag state.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare

NODL er for dem som ønsker eksponering mot oppsida i rigg. Den er betydelig nå - ettersom det reelle tilbudet av rigger ikke er så mye større enn etterspørselen. Det er oppside i oljeprisen, og oljeselskapene må erstatte utvunnede reserver. NODL tåler å vente.

SDRL er mye mer risikabel.

Kjøper JF tilbake aksjer, så lånes de nok fort ut igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
p8
07.08.2019 kl 12:17 5321

Nå tror jeg du nok kan vente en stund før Seadrill kunngjør hvilke skip som skal inn i Sonadrill. Sonangol Quenguela ligger nå klar for oppdrag utenfor Singapore og Sonangol Libongos ligger utenfor Namibia. Disse skipene skal nok først på kontrakt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
p8
07.08.2019 kl 11:25 5346

Kjøpte feks 88.000 aksjer i desember. Han kjøper igjennom meglerhus som kjøper poster for ham.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
Lamps8
07.08.2019 kl 11:16 5352

Tipper han skal ha litt større poster når han først kjøper. Jeg kjøper meg inn igjen i NODL idag, etter å ha sett med skrekkblandet fryd hvordan aksjen har kommet ned til nivåer jeg ikke trodde var mulig. Må rette en stor takk til gjeldsbombene SDRL, RIG, VAL og DO som har gjort dette mulig.

Når Sonagol kommer tørr jeg ikke være ute, blir spennende å se vilkårene for bareboat-kontrakten.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
p8
07.08.2019 kl 10:53 5367

Kjøper Fredriksen idag? Gikk noen store poster på 50.000 og 20.000 aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
p8
05.08.2019 kl 11:10 5469

West mira er beregnet for tøffe værforhold og har en kontrakt som er mye bedre enn den som kommer i Brazil så nei takk for West mira, men ja, de andre drillshipene til nodl kan være aktuelle, men tviler litt. Jeg tviler på nodl tar ut riggene for tidlig levering hvis ikke ratene er over 250.000.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare

...og NODL er jo den eneste aktøren som har verdens første elektrifiserte semirigg i West Mira (verdens første "grønne" semiborerigg med en batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt).

Men Equinor ønsker vel helst å leie et boreskip fremfor en semi, og da kan jo "litt justeringer" på Cobalt bli løsningen, selv om det nok ligger litt frem i tid. Men klarer teknologene å komme opp med en løsning, hvor Equinor tar ombyggingskostnadene og gir NODL en lang kontrakt, kan vi jo se NODL få sitt siste boreskip leid ut til Equinor...
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
01.08.2019 kl 17:51 5719

Equinor har startet prosessen for innleie av en høyspesifikasjonsrigg for utviklingsprogrammet på Carcará-feltet i Brasil.( https://aksjelive.e24.no/article/WbxBMk )

Inviterte kontraktører skal inkludere Transocean, Seadrill, Diamond Offshore, Valaris (tidligere EnscoRowan), Noble Corporation, Constellation Oil Services og Ocyan.
Kildene antyder overfor Upstream at Equinor helst vil leie inn et sjette- eller syvendegenerasjons boreskip heller enn en halvt nedsenkbar rigg.

Mulig et av NODL sine drillskip havner her også? blir spennende å se.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare

En liten oppdatering knyttet til NODLs muligheter til å være den som får avtalene for de to boreskipene i SDRLs samarbeid med Sonangol:

Ta en titt på denne artikkelen på Seeking Alpha fra 18.7.2019: https://seekingalpha.com/article/4275833-seadrills-new-drillship-contract-raises-questions

Det er flere og flere tegn i tiden som tyder på at West Aquila og West Libra kan være de to mest aktuelle boreskipene....

Og ser en helt enkelt på det, vil jo JF selv ha større personlig eierskap til en slik "gevinst" via NODL enn via SDRL, pga sin betydelig høyere relative eierandel.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
danm
31.07.2019 kl 19:35 5849

Der er også et kæmpe stort efterslæb. Offshore har meget at indhente og jeg tror høsten giver et solidt rebound. Olielagrene faldt mere end ventet og det til trods for mere import og mindre eksport. Havde import og eksport vist status Q havde faldet været dobbelt så stort. Produktionen i USA er næsten tilbage, men vil formodentlig falde hen over året.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
31.07.2019 kl 16:55 5900

Det virker som om det begynner å gå innover på markedet også. trenden har snudd med 9 børsdager på rad med oppgang samtidig som oppstart for West Mira og løpende inntekter nærmer seg veldig.

Etter siste rapport fra Rystad kan det også tenkes at investorers appetitt på rigg kan økes betraktelig fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
p8
28.07.2019 kl 09:01 6160

De 3 drillshipene er på spek ja, men er kjøpt til gode priser og kan gå inn i markedet på forholdvis lave rater, og disse vil nok også bli foretrukket i forhold til de andre skipene som ligger i kaldt opplag. Det er relativt få drillship som ligger i varmt opplag. Jeg tror alle skipene til nodl vil få kontrakt i løpet av 2020 med oppstart fra 2021. Det er seadrill som drifter riggene til nodl, og selskapet har nå alle sine drillship på kontrakt inkludert skipene til seadrill partners.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
Riot
24.07.2019 kl 22:27 6397


I linje med hur jag tänker, folk är rädda för spekulation (med all rätt). Nu är två enhet på väg ut på kontrakt och jag har inte läst om några budget missar......
De tre skeppen är fortsatt spekulation, så avgörande är om kontrakten är på plats vid nästa emission. Om så kan det bli en raket.
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
24.07.2019 kl 20:26 6445

Med tanke på at mange har som tommelfinger regel å ikke invistere i selskaper som ikke har inntekter så bør det kunne begynne å skyve både daglig omsetning og kurs nordover
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
Riot
24.07.2019 kl 16:39 6513


OK... mycket siffror och ännu ingen verkstad.

Om några veckor startar West Mira sitt uppdrag i NCS, West Bollsta är på väg och ligger utanför Mauritius.
Min analys är att när intäkterna kommer så ökar intresset för aktien. Eller vad har jag missat?

Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
p8
17.07.2019 kl 18:35 6661

For Seadrill Partners er det en helt ok rate siden skipet er warm stacked. Når det ligger i warm opplag koster det opp mot 40.000 usd om dagen, mens i opex er ca 160.000 på kontrakt. Derfor tjener de litt på denne kontrakten, og vesentlig mer pga de uansett har kostnader.

I forhold til Nodl sine drillship må de har en bedre rate for at de tar levering før tiden (2021). Delta har skrevet endel om ratennivået over. Ratene bør være ialfall 230.000 ++ for at Nodl skal ta tidlig levering av skipene (hvis en regner opex 160.000 + renter og avdrag lån).
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
mandj
17.07.2019 kl 16:58 6694

Hva tenker du om ratenivået I forhold til det Nodl har betalt for sine drillships?
Redigert 21.01.2021 kl 02:37 Du må logge inn for å svare
p8
17.07.2019 kl 13:18 3355

Seadrill Partners har sikret seg en ettbrønnskontrakt med PC Gabon Upstream for riggen West Polaris offshore Gabon, skriver selskapet på sine hjemmesider. Kontraktssummen estimeres til 22 millioner dollar, eksklusive mobilisering.Dette tilsvarer nærmere 190 millioner kroner.Arbeidene ventes å vare fra september 2019 og ut året.

Da er alle de moderne drillshipene til Seadrill og Seadrill partners på kontrakt. I løpet av 2020 har nok også drillshipene til NODL fått kontrakt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
11.07.2019 kl 22:37 3559

Vi får se om NODL får et løft i morgen etter nyeste ODL kontrakt idag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
03.07.2019 kl 19:19 3740

Nå er mange at skipene fra ocean rig cold stacket, og de kommer ikke i drift på dagens rater. Det svei godt for Transocean da de skulle aktivere mykonos og Corcovado (tidligere Ocean rig) som var smart stacked. Derfor er nok de andre Ocean rig drillshipene som er cold stacked langt unna kontrakt pga lave rater.

Det ser ut som de fleste drillshipene som ruller av kontrakt får nye kontrakter. Seadrill har de fleste drillshipene på kontrakt og eneste som er ledig er West Polaris (warm stacked og klasset i 2018), samt de 2 drillshipene fra sonadrill (utelukker West navigator som har vært cold stacked i evigheter). Jeg regner med drillshipene som ruller av kontrakt for seadrill vil få nye kontrakter. Derfor har ikke seadrill mye ledig. Det er veldig postivt for Nodl. Jeg tror nok det blir kontrakt på disse før levering, og nodl trenger ikke like høye rater som sine konkurrenter pga lav gjeldsgrad. En rate på 250.000 ++ er veldig god inntekt for nodl.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
03.07.2019 kl 12:46 3796

Det er mulig really vil få rett i sine vurderinger om kursutsiktene den nærmeste tiden. Noen investorer er vel p.t. også skeptiske til NODL da selskapet ikke er fullfinansiert. Og fullfinansiert blir de kanskje ikke før etter at de har kontrakter på alle 3 boreskipene. Og kan de greie det uten emisjon som delfinansiering? Og det er ikke umulig at det kan begynne å nærme seg leveringstidspunkt for skipene før de forhåpentligvis får gode borekontrakter. Og da kan de bli litt spennende det siste året før skipene skal leveres. Og hvem vet hvor nær levering kontrakter vil komme. Forhåpentligvis vil det være nær full kapasitetsutnyttelse for 7G drillship globalt når det nærmer seg leveringstidspunkt slik at det er større sannsynlighet for at alle 3 får gode borekontrakter fra oppstart. Det kan bli kjedelig dersom en eller flere ikke har kontrakt å gå til umiddelbart etter levering. Jeg ser ikke bort fra at vi må inn i 2. halvår 2020 før ting begynner å bli mer avklart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
really
03.07.2019 kl 11:34 3794

De to toppriggene NODL har vil generere bra inntekter fremover om vi ikke ser en kollaps i oljeprisen frem mot fornyelse av eksisterende kontrakter. Det er atskillig mer interessant hva de får ut av drillskipene. Der er overkapasiteten stor. Hvor mange av de 10 som Transocean kjøpte i fjor er i arbeid? Ikke mange såvidt jeg kan se.

Jeg tror ikke det skjer noe særlig med NODL kursen før de kan vise til grei(e) kontrakt(er) på drillskip.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
03.07.2019 kl 00:47 3858

En fundamental friskis de nærmeste månedene kan være knyttet til kontraktsfornyelser for 2 stk ODL HSHEs på norsk sokkel, særlig hvis ODL skulle få rater på opp mot USD 350k/dag pluss prestasjonsbonus. NODL har som kjent to flunkende nye rigger i dette segmentet. Dette selv om begge har kontrakter nå med rater hhv. ca. USD 290k/dag inkl. bonus og ca. USD 300k/dag pluss antatt god prestasjonsbonus. Dog skal opsjonene for disse to kontraktene prises til markedsrater i boreperiodene hvis opsjonene blir erklært - og her kan det bli rundt USD 350k/dag pluss solid prestasjonsbonus hvis markedsforventningene slår til. Opsjonsperiodene starter hhv. i Q1'21 of Q1'22. Ellers fikk Maersk en brukbar kontrakt i forhold til spotrater den senere tid med oppstart og avslutning i 2020 med estimert rate rundt USD 195k/dag i Mexico for en UDW. Hvis det kommer datapunkter framover som indikerer bra rateoppsving for UDWs internasjonalt, vil det kunne være kurstriggere for aksjer med eksponering mot UDW - slik som NODL, Transocean m.fl.. Det er knyttet spenning til utfallet av en del anbud på boring som ventelig vil bli avgjort det nærmeste året som gjelder boring over de neste årene framover. Bl.a. Anadarko (Mosambik) er ventet med anbud for UDW med antatt oppstart i 2021 for 3 års arbeid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
03.07.2019 kl 00:41 3856

Tvilsomt at aksjen går noe særlig lenger ned enn 35, skjer det så vil nok mange inkludert en person vil alle er godt kjent med begynne å handle på tilbud. Det er bare per dags dato få, om ingen triggere på kort og mellomlang sikt med mindre det kommer en overaskelseskontrakt på noen av drillskipene. Derfor er det lav omsetning og de som ikke har god tid selger seg sakte men sikkert ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Fortun25
02.07.2019 kl 18:50 3913

Denne aksjen er pilll råtten. Feiler enkelt på soleklar dobbel bunn.
Vilket betyr at den dobble bunnen er produsert av selgere som skal ut. For å tiltrekke seg flere kjøpere.
Nå er de gjennomskuet. Og aksjen faller sannsynligvis videre nedover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
02.07.2019 kl 11:23 3971

Er vel lenge igjen av 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
02.07.2019 kl 11:12 3974

Det blir nok ingen bevegelse i denne aksjen i 2019
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
akje1234
01.07.2019 kl 17:44 4070

Liker ikke helt at den ble så veldig svak på slutten av dagen. Opp godt over 7 % før den ender dagen cirka 2% opp. Jaja, hvertfall ikke ned i dag da...
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
25.06.2019 kl 15:26 4290

Tm3P 15:17
Jeg følger ikke med på sånt. Linken fant jeg fram i anledning at du spurte om det. Jeg har ikke sett nærmere på den før jeg postet den for deg. John Fredriksen er den største aksjonæren, og han kjøpte her om dagen. Han selger ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.06.2019 kl 15:24 4292

Ned 20% siden Fredriksens innsidekjøp for 3 uker siden samtidig som oljeprisen har hatt en positiv utvikling siden den tid. Det er noen rare greier som foregår i rigg aksjene for tiden..
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.06.2019 kl 15:17 4299

Har du lagt merke til om det er noen av de større som selger?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
25.06.2019 kl 14:45 4297

Aksjonærer i NODL i link under. Se Major Holders nede på siden. Denne er delt i 3 aksjonærgrupper hvor man ved å trykke på knappene ser de største. John Fredriksen med 38,67% av aksjene står unser Direct Holders.

https://www.barrons.com/quote/stock/no/xosl/nodl?mod=DNH_S
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare