NODL - vellykket "distressed asset player" for semier/boreskip


1.1 NODL - OVERSIKT
NODL ble stiftet i mars 2017, med hovedkontor på Bermuda, og tatt opp på Oslo Axess med første noteringsdag 26.10.2017. Forut for notering på Oslo Axess var NODL registrert på den norske OTC-listen siden 20.3.2017. Det ble i den forbindelse publisert et noteringsprospekt, dog uten at det ble satt noen emisjon, som følge av at grunnleggerne i mars 2017 allerede hadde foretatt en rettet emisjon.

NODL ble tatt opp på hovedlisten på OSE den 3.7.2018. Med virkning fra 3.12.2018 ble Scott McReaken utpekt som ny CEO. CEO ble i november 2018 tildelt opsjoner på 100 000 aksjer i NODL fordelt på 3 ulike transjer med strike-kurs NOK 63,80, og følgelig vesentlig «out of the money» pr i dag.

NODL har ingen egen administrasjon og ingen ansatte, og har inngått en management-avtale med Seadrill Global Services (SGS), et datterselskap av SDRL, for å håndtere prosjektoppfølging og øvrige administrasjonsoppgaver («general administration, contract management, building supervision, crew and technical management services») for NODL. Etablering under Bermuda-lovgivning gir også en rekke besparelser i administrasjonskostnader og særlig skattebelastning (ingen inntektsskatt eller kapitalgevinstbeskatning) i forhold til selskaper underlagt norsk lovgivning.

Selskapets hovedstrategi har vært å kjøpe "distressed assets", i et spill på en gjeninnhenting av offshore drilling-markedet, etter at den mest omfattende nedgangstiden i moderne tid startet i 2014. NODL har vært planlagt av John Fredriksen (JF) siden høsten 2015, da under navnet Sandbox. Eierskapet til riggene og boreskipene er organisert i heleide datterselskaper, slik vanlig praksis er.

Av 1Q-2019-rapporten til NODL (https://newsweb.oslobors.no/message/478364) fremgår at i løpet av de 5-6 årene som har gått siden den kraftige nedturen startet er totalt 125 semier blitt skrotet, noe som representerer 30 % av hele flåten basert på 2014-nivået. I dag ser vi at en stor del av de semiene som er eldre enn 30 år har befunnet seg i opplag i mer enn 2 år, hvor omtrent 50 i realiteten er klare skrotingskandidater som følge av reaktiveringskostnader på mer enn MUSD 100. Pr mai 2019 er det mindre enn 20 ikke-kontraherte konkurrerende nybygde semier.

Markedsutnyttelsen av boreskip har økt fra bunnivået på 57 % i sykelbunnen, til omtrent 80 % i dag, som styrkes ytterligere av en 85 % utnyttelsesgrad for de best spec’ede Tier 1 boreskipene. Gjennom konsolideringen av dette markedet som særlig RIG har stått for gjennom sine oppkjøp av SONG og OCR, kontrollerer i praksis 6 aktører hele 75 % av premium-markedet for semier og boreskip. Aktørene i dette markedet viser nå tydelig større tilbakeholdenhet med å tilby sine rigger for rimelig, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og fremover. Flere kontrakter er allerede inngått for boreskip med dagrater nordafor USD 300 000, noe som lover godt for NODLs tre ukontraherte boreskip.

I markedet for harsh environment moderne semier er markedet tilnærmet fullbooket, og NODL forventer at dagratenivået i nærmeste fremtid når USD 400 000, hensyntatt markedsbasert bonusnivåer på toppen av avtalt dagrate som nå også er i ferd med å etablere seg i kontraktspraksis for flytere.

NODL har nå 2 semier på vei ut i markedet på gode kontrakter med fast backlog på MUSD 345 (MUSD 530 forutsatt at alle opsjonene blir benyttet), og 3 ferdige boreskip liggende på verftet DSME i Sør-Korea klar for uttak, én etter én, helt frem til 1Q-2021, så snart tilfredsstillende kontrakter er inngått. Verftet trenger kun 3 mdrs varsel for siste klargjøring for hver rigg/boreskip. I motsetning til andre aktører med semier i markedet uten oppdrag, løper det ingen klokke med nedtelling til kostbar 5-års klassing, og det påløper ingen opplagskostnader eller reaktiveringskostnader. NODL oppnår altså fordelen med å kjøpe flyterne til et historisk lavt nivå i syklusen, men med fleksibiliteten til å utsette levering inntil det underliggende markedet har bedret seg.

Dessuten er West Mira verdens første "grønne" semiborerigg med batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt, levert av Siemens. Det reduserer de årlige CO2-utslippene med inntil 15 % og NOX-utslippene med 12 %, noe som tilsvarer utslippene fra 10 000 biler årlig. Dette gjør West Mira meget ettertraktet på en norsk sokkel hvor fokus på å redusere CO2-utslippene er meget høyt. Batteriene på West Mira vil dessuten redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent. Her har NODL et potensiale å utnytte i anbudsvirksomheten på særlig norsk kontinentalsokkel (NCS) med høyt fokus på karbonavtrykk. (https://petro.no/nyheter/denne-riggen-gar-pa-batteri)

Snakk om strategisk gunstig posisjon!

1.2 NODL FØRST I KØEN I BILLIGBUTIKKEN FOR SEMIER OG BORESKIP
Sett i ettertid kan man fastslå at NODL stod helt fremst i køen da billigsalgsbutikken for flytere åpnet dørene. For UDW-semiene rasket NODL med seg de to aller rimeligste beste «tilbudsvarene» (West Mira og West Bollsta), og lot et par litt dyrere tilbudsvarer stå igjen (West Rigel og Stena MidMax).

For boreskipene rasket NODL med seg et par av veldig få «tilbudsvarer» (West Aquila og West Libra), og fikk samtidig kølapp på ytterligere en tilbudsvare (Cobalt Explorer) som betjeningen ikke hadde lagt ut i butikken ennå (stod på lageret), og som hadde litt mer ekstrautstyr enn de andre varene (to stk BOP verdt MUSD 50). Og alle disse tilbudsvarene var på det nærmeste ferdigstilt, slik at NODL kunne definere når de skulle leveres. Nå er det bare for NODL å finne noen de kan leie ut disse tilbudsvarene til i perioden frem til 1Q-2021.

Sagt på en annen måte var NODL «first mover» både i markedet for harsh environment semier, og for 7. generasjons UDW boreskip. NODL fikk de to CS-60-semiene West Mira og West Bollsta for 25 % lavere pris enn de to påfølgende omsetningene av CS 60’er.

ODL betalte verftet MUSD 505 for CS-60’en Stena MidMax i januar 2018. Joint venturet mellom Hayfin og RIG måtte i januar 2018 ut med MUSD 500 til verftet for sin CS-60 i form av SDRLs Atlantic Drillings tidligere West Rigel, senere omdøpt til Transocean Norge. Og AWDR bestilte i mars 2018 fra Keppel FELS en harsh environment CS-60 ECO MW-semirigg for MUSD 425 med levering mars 2021, som ikke er helt sammenlignbar som følge av at den er beregnet for boring mid-water, dvs kun opptil 5 000 fot.

NODL sikret seg også de nyeste 7. generasjons UDW-boreskipene West Aquila og West Libra, og senere også Cobalt Explorer til priser som antakelig var bunnen av sykelen. Ingen slike rimelige boreskip er lenger tilgjengelig fra noe verft i dag.

For boreskip kan man altså fastslå at NODL ikke bare var først inne i butikken med de store rabattene, men de rasket med seg alle tilbudsvarene. Prisen for bestilling av slike boreskip fra verft i dag er vesentlig høyere, byggetiden er lang, og bankene har strammet inn på finansieringskravene. Inntil vi ser en vesentlig markedsbedring vil det neppe bli bestilt nye 7. generasjons boreskip fra annet enn eksisterende riggaktører først etter å ha hanket inn tilstrekkelig lukrative langsiktige kontrakter. Og slike bestillinger er det ikke mange av i dag.


1.3 TOTAL RABATT FOR NODL PÅ MUSD 1 473/NOK 12,8 MILLIARDER
Ser en på den totale rabatten NODL betaler til verftet for disse 5 enhetene, i forhold til opprinnelig totale prosjektpris, representerer det en beregnet rabatt på MUSD 1 543, eller 47,48 % i forhold til hva opprinnelig kontraherende eiernes prosjektpris var.

Hensyntar en at NODL vil ha forventede tilleggskostnader til verftsprisen på MUSD 70 for disse 5 enhetene for nybyggings supervision, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renteinntekter i perioden frem til uttak, er NODLs sammenlignbare prosjektpris totalt MUSD 1 777. Opprinnelige eiere hadde en prosjektpris på MUSD 3 250 for disse 5 enhetene.

Den totale besparelsen i prosjektprisen for NODL i forhold til opprinnelige eiere er følgelig i størrelsesorden 45,3 % eller MUSD 1 473, som tilsvarer en besparelse på smått utrolige NOK 12,8 milliarder (!)

Og selv om en bare ser på hvor stor «first mover»-fordelen alene utgjør, ble jo den sammenlignbare CS 60-semien West Rigel solgt til et JV bestående av Hayfin (tidlig stor eier i NODL - https://newsweb.oslobors.no/message/451739) Capital Management og RIG for en rabattert pris på MUSD 500 i januar 2018. Tilsvarende ble CS 60-semiene Stena MidMax solgte til ODL i januar 2018 for en pris på MUSD 505. Dette kan sammenlignes med NODL som betalte hhv MUSD 365 og MUSD 400 for sine to CS-60-semier.

NODL fikk altså sine semier 25-30 % billigere enn selv det de andre aktørene som kom litt senere inn i butikkens billigsalg oppnådde.


Edit: oppdatert med interessante markedsopplysninger fra 1Q-2019-rapporten til NODL...
Edit 2: lagt inn nytt punkt 7 i tråden - gjenstående betalingsforpliktelser
Edit 3: lagt inn nytt punkt 8 i tråden - nærmere om ratenivåene
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
really
02.06.2019 kl 00:12 6218

Det er en del negative trekk rundt oljemarkedet som drar kursen nedover nå. En ting er at skiferoljeproduksjonen vokser med oljen rundt 60, og faller oljen under det nivået kan det påvirke investeringene offshore. En annen sak er at det virker som det er en oppfatning om at overgangen til grønn energi akselererer. Det bekreftes av at «grønne» aksjer gjør det bra nå. Det kan føre til redusert vekst eller til og med nedgang i oljeproduksjonen. Det er nok at relativt små prosenter av kapitaleierne har disse oppfatningene for å få store utslag. Og lærdommen fra disruptive teknologi er at det skjer lite lenge, før det plutselig skjer mye. Det kan være at det begynner å bli konsensus at gjennombruddet for grønn teknologi kommer i løpet av få år og kan ødelegge muligheten for god langsiktig cash flow for oljebransjen.

Men dette dreier seg om antagelser og tro, og slik endres fort. Med de prisene NODL har betalt for rigger og skip og dagens aksjekurs skal det veldig mye til at det ikke er en god investering. Fredagens oljeprisfall skremmer nok, så ytterligere fall er ikke usannsynlig til uka, men kommer det ikke et uventet sammenbrudd i oljeprisen bør vi nærme oss en bunn snart.

Om SDRL overtar? Ikke umulig, men først må de få orden på butikken. Det kan ta lang tid, nå er de på stø kurs mot en ny refinansiering om ikke de får økt inntektene kraftig. Jeg mener det ikke er noe alternativ det er verdt å bruke tid på før SDRL begynner å tjene penger.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
Tm3P
02.06.2019 kl 08:38 6096

Når du sier grønne investeringer går så bra, hvilke er det du tenker på? Lille Nel og Scatec?
Prøvde å søke opp utviklingen til forskjellige fornybare aksjer, så ikke ut som de hadde gått så spesielt bra i det siste. Det største av de alle (Tesla) har jo gått på en skikkelig smell.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

Jeg sitter og går gjennom cash flow-analyser jeg har, som nok kan være litt utdaterte på noen punkter Gjeldsforfallsstrukturen er kjent, og dermed også gjeldsforfallene og renteberegningen. Dette er jo gitt av selskapet selv.

Det jeg ser jeg særlig trenger litt faglige innspill på er hva som er NODLs realistiske "All-in operationg cost pr floater", dvs flyterens opex, herunder reimbursable expenses og G&A-kostnader, kort sagt de daglige løpende utgiftene til NODL for sine flytere. Jeg er opptatt av beløpet ex alle finansieringskostnader, rentekostnader etc, da jeg har grei oversikt over dette. OPEX er eksklusive alle non-cash-momenter som for eksempel av- og nedskrivninger.

Grunnen til at jeg kunne tenkt meg å få mine estimater kvalitetssikret er at NODL jo er i den gunstige posisjon at de kjøper inn tjenesten som i hovedsak utgjør opex'en fra SDRL. SDRL har nylig vært gjennom en Chapter 11-prosess, og har strømlinjeformet sin organisasjon med sikte på en så lav opex som mulig. Naturligvis har alle aktører gjort dette, men SDRL har vært særlig "motivert". Samtidig har SDRL også i investorpresentasjoner nettopp fremhevet sin sterke reduksjon av kostnadsstrukturen.

Jeg vil som et utgangspunkt legge til grunn at NODL også vil nyte godt av denne optimaliseringen av SDRLs kostnadsstruktur. NODL vil vel derfor i hovedsak oppnå samme opex på sine rigger og boreskip, som det SDRL klarer på sine egne. Hvis noen har noen gode argumenter for det motsatte, er jeg imidlertid lydhør.

OPEX er jo i vesentlig grad også avhengig av lokasjonen på boreoperasjonene, og for mitt formål er beste anslag over opex for 6G-HE-riggene West Mira og West Bollsta under oppdragene pp NCS under Wintershall- og Lundin-kontraktene det sentrale i denne omgang. Hva er beste anslag over forventet OPEX for disse semiene som starter opp nå i august 2019, hhv juni 2020?

Jeg har et base-case på USD 140 000 i OPEX (inkl G&A som faktureres fra JF-relaterte selskaper) for disse to 6G-HE-semiene for operasjoner på NCS, men kunne gjerne tenke meg å høre om noen andre har noen begrunnede forslag til et annet nivå.

Når det gjelder boreskipene som forventes på kontrakt innen 1Q-2021, er jeg også lydhør for innspill på hva som vil være et naturlig nivå, gitt de ulike lokasjonene som kan være aktuelle (NCS, UKCS, GoM, Brasil, Afrika etc.).
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
delta
02.06.2019 kl 18:31 5887

OpEx pr. 6G HSHE på norsk sokkel: USD 150k/dag pluss G&A for NODL leid inn fra Seadrill ca. USD 5 mill. pr år pr rigg. USD 150k/d er hva både ODL og NODL angir når jeg snakker med dem.
OpEx pr 7G UDW normalt USD 130k/dag pluss G&A for NODL leid inn fra Seadrill ca. USD 5 mill. pr år pr UDW: Det er i det området NODL sier det ligger. I spesielle områder av verden er det noe høyere kostnader.

Tilleggstjenester som NODL utfører for kunder, øker OpEx og inntekt, men det er ikke så lett å estimere nivåer for dette. Basert på kvartalsregnskapene for ODL har jeg en formening om hva nivåene for ODL er. Dette kan gi et lite tilskudd til EBITDA pr kvartal.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

delta,

Jeg har sett for meg at NODL kan ha noe lavere opex enn f. eks. ODL, idet minste om en tar med lavere forventet G&A. For West Mira kan man kanskje også tenke seg at hybrid-elementet av plattformen kan vise seg å gi noen ytterligere besparelser, selv om det kanskje ikke er vesentlig (noe drivstoff til diesel-aggregatene) eller blir så uttalt i starten, hvor systemene skal sette seg, etter uttestingen i mobiliseringsperioden. Mulig jeg tar feil her også, hvor del-elektrifiseringen kan vise seg å ha en negativ effekt, selv om effekten på utslipp er meget positiv. Det er dessuten et ganske tydelig press fra utbyggerne med krav om lavere OPEX, senest ved EQNRs utspill i forrige uke hvor de så for seg at bruk av AI burde gi inntil 50 % lavere opex i fremtiden.

Jeg tror jeg faktisk vil være litt konservativ ved å legge en forutsetning om OPEX på USD 150 til grunn for NODL under disse kontraktene, selv inkl G&A. Samtidig legger jeg til grunn en anslått øk utnyttelsesgrad på 97 %.

Når det gjelder ratenivået er vi vel begge enige om at begge kontraktene på semiene inneholder et insentiv-element som innebære mulighet for høyere effektiv ratenivå pga effektivitet og sikkerhet (LTI etc)? Tar litt på hukommelsen her, men mener å ha lest at du mente PAS hadde sagt at det ikke lå noe insentiv-element i West Mira-kontrakten. Jeg (hukommelsen min) kan ta feil, og i så fall beklager jeg på forhånd.

Nivået før bonuser ligger vel på MUSD 290 og MUSD 330 for Mira og Bollsta, basert på hva bl.a. Bassøe har estimert. Så blir det jo litt opp til enhver å estimere nivået ETTER insentivene. For West Mira vil jo høyst sannsynlig en høy effektivitet, medføre at Wintershall ønsker å benytte riggen også på andre oppdrag under sin større rammeavtalen med SDRL. Selv om SDRL nok kan ha et ønske om å benytte sine egne semier, vil jeg tro at Wintershalls ønsker om å fortsette med Mira vil veie tungt i en slik diskusjon. Det ligger vel i kortene at de 6 opsjonene vil kunne bli erklært, men også ytterligere utvidelser av kontrakten.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
delta
03.06.2019 kl 11:30 5456

Garderobemannen 10:53
Raten for West Mira rundt USD 290k/dag er inkl. estimerte bonuser. Jeg har hatt samtaler med NODL om dette - at estimert bonus er inkl. her. For West Bollstad antar de fleste at basisraten er rundt USD 300k/dag (Pareto sier USD 300-305k/d - det er jo det som har vært antatt som høyeste markedsrate så langt) - i motsetning til hva Bassoe sier (kan Bassoe ha antatt prestasjonsbonus inkl. i sitt anslag?). Prestasjonsbonus antakelig i samme område som for ODL kommer på toppen av dette for West Bollsta.

Mht. OpEx
Du får nå regne med hva du vil. Pareto (som jeg holder som meget oppegående på rigg) regner med OpEx på i snitt USD 168k/dag inkl. G&A for NODLs to første enheter i både 3. og 4. kvartal 2020. Det er innenfor det jeg selv opererer med. OpEx 150k/dag pluss G&A. ODLs inntekt for management av den nye kinesiske riggen er anslått til ca. USD 10k/dag. Og da er vi omtrentlig oppe på Paretos anslag for OpEx. For ODL får jeg OpEx USD 150k/dag pluss G&A til å stemme bra når jeg i kvartalsregnskapene bryter opp selskapets totale OpEx ned på hver 6G HSHE boreenhet på norsk sokkel. Her regner jeg med OpEx på USD 130k/dag før G&A på britisk sokkel for DS Aberdeen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

Så fikk vi altså en melding om at JFs Hemen kjøpte 452 646 aksjer i NODL i ettermiddag til kurs NOK 43,00:

https://newsweb.oslobors.no/message/478550

Handelen ble registrert på OSE kl 1601, og børsmeldt kl 1619.

Da JF nok oppfatter dagens nivå som rimelig, ser jeg ikke bort fra at vi kan få tilsvarende meldinger i dagene fremover, slik vi også opplevde i desember 2018.

JF kjøpte jo nå på kurs lavere enn det han var med å stifte selskapet på i mars 2017, hvor han betalte NOK 43,50 pr aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
akje1234
03.06.2019 kl 17:34 5340

Vet du hva snittkursen hans er?
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
Tm3P
03.06.2019 kl 17:38 5340

Det sier endel at han velger å fylle på i Nodl isteden for Seadrill som har falt så mye mer. Ganske utrolig at de ikke klarte å få til en ordentlig refinansiering når de brukte så lang tid på den.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

Kursen er nøyaktig NOK 43, og ble meldt som ett kjøp. Antakelig solgt fra én aksjonær som har hatt dette antallet å selge.

Men du mente kanskje hans totale snittkurs på alle sine kjøp tilbake til mars 2017?
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
akje1234
03.06.2019 kl 17:54 5911

Ja, var tilbake til mars 2017 jeg mente hvis noen hadde det lett tilgjengelig :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
p8
03.06.2019 kl 17:57 5908

Fredriksen har vel snitt langt over 50, men det bruker jeg ike tid på å regne ut. Uansett røverkjøp under 50
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

Her er litt info om hans snittkurs.

JF har organisert sitt eierskap i NODL i selskapene Greenwhich Holding og Hemen Holdings, men fra 5.12.2017 ble hele eierposten overført til Hemen Holding (https://newsweb.oslobors.no/message/440072).

Snittkursen hans etter deltakelse i de to første emisjonene var NOK 48,92 for tilsammen 31.257.000 aksjer. Første emisjon ble satt på NOK 43,50 mens neste emisjon ble satt på kurs NOK 64,00.

JF ble allokert 8 941 765 aksjer i den 3. emisjonen i mai 2018 på kurs NOK 68,00. Her ble midlertid Hemens totale aksjeinnehav ved en feil i børsmeldingen av 9.5.2018 (https://newsweb.oslobors.no/message/450963) summert til 40 205 261. Det riktige skulle være 40 198 865. Dette korrekte antall aksjer er benyttet i de senere meldinger.

JFs Hemen gjorde 5 kjøp fra midten av desember 2018 tom 3.1.2019 på tilsammen MNOK 47,9 av 936 873 aksjer til en snittkurs på NOK 51,13.

Legger en til de 452 646 han kjøpte idag på kurs NOK 43, er hans samlede snittkurs for hans kjøp av tilsammen 41 588 384 aksjer i NODL på NOK 53,00.

Han har betalt tilsammen NOK 2 204 351 841 for sin aksjepost som utgjør 38,67 %.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
akje1234
03.06.2019 kl 18:30 5886

Tusen takk for ryddig oversiktig at du tok deg tid:)
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
danm
03.06.2019 kl 19:33 5865

Der er en grund til, at de rige er rige. De køber på de rigtige tidspunkter. Den sidste nedtur i offshore er hel hul i hovedet, med tanke på, at alt idenfor sektoren er i fremgang.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
akje1234
04.06.2019 kl 18:42 5745

Da kjøpte jeg mine første aksjer på 45,85. Vurderte å gå inn for et par dager siden på 41, så angrer på at jeg ikke gjorde det. Håper uansett at denne inngangen ikke ble for dårlig selv om aksjen har vært sterk siste to dager
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

Tror ikke JF har kjøpt sine siste aksjer i NODL på disse nivåene. I desember/januar gjennomførte han 5 raske "julekjøp" av tilsammen 936 873 aksjer til en snittkurs på NOK 51,13.

Nå har han hittil gjennomført ett "sommerkjøp" på halvparten av dette på snittkurs NOK 43,00, dvs 15,9 % lavere kostpris enn "julekjøpene".

Tror vi kan forvente neste sommerkjøp av han når som helst.

Se etter én stor omsatt post i løpet av dagen. Når det kommer gikk det ca 18 minutter til børsmelding forelå sist, og noe lignende kan skje nå.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

NODL vil også sende børsmelding om at det har overtatt nok en 7. generasjons Harsh environment-rigg - West Bollsta - i løpet av antakelig denne uken (i dag eller i morgen). I likhet med West Mira er dette en NIS-registrert semirigg beregnet for å operere i farvann opptil 10 000 fot, og med boreoperasjoner inntil 35 000 fot. Dette er siste generasjons semirigger, og spec'et maksimalt av hva semier har i dagens marked. SDRL har for eksempel ingen 7. generasjons HE-semier i sin portefølje.

Samtidig med overtakelsen vil NODL foreta betaling av den siste halvparten av verftsprisen på denne riggen på MUSD 200. NODL vil dermed ha overtatt begge sine semier, fullt betalt og fullt finansiert. Begge riggene er dessuten på gode kontrakter:

FLYTER........TYPE....LEVERT........VERFT..PART...........BACKLOG...DAGRATE.......FAST DEL............OPSJONSDEL...........DAGER FAST/OPSJON
West Mira....7G-HE..7.1.2019......HHI.....Wintershall..MUSD 145.. 290 000...19.8.2019-28.2.2021..1.3.2021-28.2.2022...... 500 / 365
West Bollsta.7G-HE..7.6.2019(E)..HHI.....Lundin........MUSD 200.. 330 000...1.4.2020-15.1.2022..16.1.2022-15.9.2022...... 655 / 240

Dagratenivået på begge disse kontraktene består av én del USD og én del i NOK, så lenge riggene opererer på NCS. Nivået i tabellen ovenfor er tilsvarende det Bassøe har anslått, og det er et anslag på dagratenivået omgjort i USD (også delen som går i NOK). Som denne tråden viser kan det være noe usikkerhet rundt hva som kommer i tillegg av insentiver pga effektivitet og sikkerhet.

Jeg er rimelig sikker på at angitt rate på West Mira er oppgitt UTEN insentiver i tabellen ovenfor, basert på en backlog på MUSD 145 i 500 dager, noe som gir USD 290 000 i dagrate. I tillegg kommer da insentiv-elementer som kan utgjøre ganske store trapp opp på linjen, avhengig av effektivitet etc. Nivået i opsjonsperioden på begge riggene, skal også justeres oppover basert på en markedsindeks, slik at den forventede tilstrammingen i riggratene vil komme NODL tilgode. Blir alle opsjonene på West Mira utnyttet vil dette ha en forventet total backlog på MUSD 105,85, hvis en konservativt forutsetter at ratenivået ikke justerer seg oppover.

Total backlog for West Mira inkl fast del og alle opsjoner er derfor MUSD 250,85.

Dagratenivået for West Bollsta i anslaget ovenfor er nok oppgitt MED insentiver innbakt, basert på en kontraktsverdi på MUSD 200 i den faste delen i 655 dager, noe som gir en dagrate på USD 305 000. I tillegg er beløpet anslått med ca USD 25 000 i effektiv insentiv på ratene. Blir alle opsjonene på West Bollsta utnyttet vil dette ha en forventet backlog på MUSD 79,2, hvis en konservativt forutsetter at ratenivået ikke justerer seg oppover.

Total backlog for West Bollsta inkl fast del og alle opsjoner er derfor MUSD 279,2.

Total backlog for begge disse riggene er følgelig på MUSD 530, hvis en forutsetter at opsjonene utnyttes. Og dette anslaget er konservativt siden det ikke tar med seg insentiv-godtgjørelse for noen av riggene, og det forutsetter at ratenivået ikke strammer seg til for opsjonsperioden. Og det er ingen tvil om at begge riggavtalen er inngått MED en slik insentiv-ordning.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

NODL har fått West Bollsta klassifisert den 5.6.2019, og har såvidt jeg kan se mottatt alle sertifikater og godkjennelser.

Tipper vi får en melding i morgen om at NODL har tatt levering av også denne 7. generasjons harsh environment-riggen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
delta
07.06.2019 kl 00:37 5371

Uten at det har noen praktisk betydning, er HSHE'ene til NODL 6G (jf. også NODL-prospekt av 29.6.18 s. 42). Det er den nyeste generasjonen for halvt nedsenkbare borerigger,.

For boreskip er 7G UDW de nyeste, og alle NODLs 3 UDW'er er i denne kategorien.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

delta,

Dette blir nok litt flisespikking, men jeg har benyttet teksten SDRL selv benytter i sin Fleet Status Report 1Q-2019, hvor SDRL selv skiller på riggenes generasjonsbetegnelser - her benytter SDRL betegnelsen 7th - HE på NODL sine rigger, mens kun 6th på sine egne.

http://hugin.info/135817/R/2245050/886742.pdf

Men som du er inne på, så veldig viktig er det ikke, da det er spesifikasjonene som definerer dem.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
habbiten
07.06.2019 kl 10:03 5289

Tok inn en liten post i NODL i dag, men jeg anser ikke meg selv som et vandrende kjøpssignal så det kan være greit å passe på ;)
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

1. SONADRILL - JV (50/50) MELLOM SDRL OG SONANGOL
I begynnelsen av februar 2019 ble det kjent at SDRL hadde etablert et JV - SonaDrill - sammen med det statlige angolanske oljeselskapet Sonangol E.P., for å stå som operatør av fire boreskip. Avtalen innebærer at begge de to eierne i JV'et har forpliktet seg til å levere to boreskip inn i JV'et.

I utgangspunktet skulle en tro at SDRL ville være opptatt av å sikre beskjeftigelse for boreskip som er i SDRLs eget eie, spesielt i disse dager hvor presset på SDRL er stort. Her er noen begrunnede tanker for hvorfor jeg tror at NODL sine to første boreskip West Aquila og West Libra vil kunne være vel så aktuelle å bringe inn i dette JV'et.


2. SONANGOL - ANGOLAS STATLIGE OLJESELSKAP MED FULL KONTROLL FRA PRESIDENT DOS SANTOS
Sonangols rolle og betydning i oljeindustrien i Angola er som Equinor i n'te potens i Norge. Til illustrasjon stod kona til den angolanske presidenten José Eduardo dos Santos stod for selve dåpen av boreskipet Sonangol Libongos, mens datteren Isabel dos Santos siden juni 2016 har innehatt tittelen som styreleder i Sonangol. Det andre boreskipet - Sonangol Quenguela - forventes overtatt i inneværende måned (juni 2019).

Avtalen er inngått med en part og i en jurisdiksjon som har en jurisdiksjonsrisiko et par hakk over avtaler inngått i Vesten, så høyere risiko er det nødvendig å ta hensyn til. Men avtalen er likevel interessant siden den involverer det sentrale oljeselskapet i et land med stor aktivitet i oljenæringen, og allerede høy deltakelse fra flere internasjonale aktører gjennom årtier (bl.a. Equinor, Total, ExxonMobil og BP).

Det er allerede klart at Sonangol vil stille med de to 7. generasjons boreskipene Libongos og Quenguela, som er bygget ved DSME i Sør-Korea. SDRL har kompetansen på drift av boreskipene, og vil derfor stå for drift og operasjon av alle de 4 boreskipene i en periode på minst de 5 kommende årene.

Det som er interessant er at disse to flyterne til Sonangol er av samme type, og bygget ved samme verft som NODLs to boreskip Aquila og Libra. Et slikt grep vil nok både være musikalsk overfor SonaDrill, og fremstå som effektivt og hensiktsmessig i forhold til den videre driften av 4 like boreskip.

NODL kan derfor oppleve at de om ikke lenge får oppleve at begge de to første boreskipene de bestilte får kontrakt samtidig i Angola.


3. KORT OM SONANGOLS NÆRE OG LITT VONDE HISTORIE RUNDT BORESKIP
Historien bak Sonangols to boreskip er smertefull, som en rekke flyterbestillinger ble, som fant sted på sykeltoppen (2013). Tilbake i 2013 bestilte Sonangol disse to boreskipene for levering i 2016, og den avtalte prisen fra verftet var på friske MUSD 1 240, eller MUSD 620 pr boreskip. Sonangol betalte MUSD 250 i forskuddsbetaling av avtalt kjøpesum for de to boreskipene, likt fordelt på hvert av dem, før forhandlingene begynte.

Som følge av nedturen i olje- og offshoreindustrien som rammet fra 2014, og motstand fra Sonangol mot å betale opprinnelig avtalt verftspris etter at de selv ble hardt rammet av nedturen, ble det imidlertid utsettelser på leveringen, og forhandlinger mellom DSME og Sonangol i lengre tid. Forhandlingene endte i julen 2018 (26.12.2018) med at Sonangol fikk redusert prisen til MUSD 1 049 for begge boreskipene, tilsvarende ca MUSD 524,5 pr boreskip, og levering i 1H-2019. Sonangol EP ble enig med DSME om en tilleggsbetaling på MUSD 799 for begge boreskipene. Ett av disse boreskipene er nå levert til Sonangol - Sonangol Libongos den 27.3.2019, mens det andre ventes levert i denne måneden (juni 2019).

Dette er til orientering tilnærmet identiske søsterskip til de to boreskipene West Aquila og West Libra, som NODL kjøpte for MUSD 296 pr stk.


4. JV SONADRILL - VIL KREVE BORESKIP PÅ BAREBOAT-AVTALER OG IKKE TCP'ER
Et forhold som ikke har vært så mye diskutert i markedet, er hva denne organiseringen vil innebære for kontraktsstrukturen. La meg forsøke å kaste litt lys over det, og gi mine begrunnede tanker om hva dette kan bety av strategiske alternativer.

Denne organiseringen av et JV innebærer at SDRL og Sonangol vil oppfylle sin del av avtalen med å inngå BAREBOAT-avtaler med Sondadrill. Dette i motsetning til ordinære TCP-avtaler,evt Daywork-kontrakter, evt som inngås når man har tidsbegrensede leie-avtaler direkte med sluttkunden.

Bareboat-avtaler innebærer at leietakeren (JV'et) står for (tar risikoen for) alle løpende driftsutgifter, herunder innleie av mannskap, drift av boreskipene og risikoen for tilfeldige skader/uhell. NODL leier rett og slett ut et skip, og lar det være opp til leietaker (SonaDrill) hvordan de vil benyttes fartøyet i leieperioden.

Fordelen for NODL som utleier i en slik avtale, er at de sikrer seg langvarig beskjeftigelse av sine boreskip, som på nettobasis likevel er konkurransedyktig leie. Bareboat-avtaler er typisk vesentlig mer langsiktige avtaler enn ordinære tidscertepartier. NODLs slipper det aller meste av OPEX i slike avtaler.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

De store kostnadspunktene som i stor grad definerer OPEX, må leietakeren (JV'et) bære. Dette omfatter blant annet løpende bemanning og øvrige driftsutgifter (drivstoff etc).

NODL kan i løpet av kort tid melde at de har sikret seg bareboat-avtaler med JV'et SonaDrill på begge boreskipene West Aquila og West Libra.

Et spenningsmoment vil være hvilke ratenivåer en BB-avtale vil inngås på, men NODL vil naturligvis trenge vesentlig lavere bareboat-rater for at dette skal bli butikk. Anslår en at NODL grovt sett har en OPEX på USD 150 000 inkl G&A, som jeg synes det er rimelig å anta, vil kanskje så mye som USD 120 000 - 130 000 være kostnader som kun påløper under TCP-/Dayworks-avtaler. Dette blir nødvendigvis litt spekulasjoner fra min side, men jeg vil tro at NODL vil kunne ha så lavt som USD 20-30.000 i daglig OPEX (og kanskje ennå lavere) under en bareboat-avtale.

Dette innebærer at en bareboat-avtale med et dagratenivå på USD 80 000 vil være noe NODL vil kunne leve meget godt på. Netto EBITDA-bidrag pr dag vil å så fall kunne være på USD 50-60.000, noe som tilsvarer en ordinær dagrate på anslagsvis USD 200 000 - 210 000, noe som er et godt nivå (men ikke supert) pr idag for UDW DP3 boreskip. Jeg vil tro at NODL kan være villig til å gå såpass lavt, siden dette er mer langsiktige avtaler med vesentlig mindre risiko for NODL enn en ordinær avtale vil ha. NODL er jo i ferd med å "bygge selskap", hvor to langvarige bareboat-avtaler for West Aquila og West Libra vil sørge for et trygt, jevnt og positivt netto EBITDA-bidrag i årene fremover. Jeg ser for meg at en bareboat-avtale typisk kan løpe i fast 5 år, med tilhørende opsjon på én eller flere nye 5 års-perioder.

Dette vil innebære at NODL raskt kan inngå gunstige langsiktige bankfinansieringsavtaler for disse to boreskipene, og erklære førtidig levering fra verftet. Eventuelt har JF-systemet vist at Sterna Finance Ltd raskt kan tre inn og sikre nødvendig brofinansiering frem til tilfredsstillende bankavtaler er sikret, evt kjøpsfinansiering.


5. STRATEGISKE ALTERNATIVER HVIS NODL INNGÅR BB-AVTALER FOR AQUILA OG LIBRA
En annen åpenbar positiv effekt av en slik avtale for begge NODLs første boreskip, er at det ville gitt NODL finansiell fleksibilitet til å kunne snappe opp ytterligere et par-tre interessante UDW DP3-boreskip. Ved å gjøre transaksjonene i dagens relativt pressede marked, hvor en rekke av de amerikanske aktørene har nok med å sikre forsvarlig gjennomføring av kommende låneforfall, vil et fleksibelt NODL kunne gjøre gode kjøp.

Det er kjent i markedet at minst 3 interessante boreskip ligger tilnærmet ferdigstilt ved et par verft, og venter på nye eiere:

NR.NAVN................DYBDE......DESIGN............VERFT
1. West Dorado........12 000.....Samsung 12000..Samsung Heavy Industries
2. West Draco..........12 000.....Samsung 12000..Samsung Heavy Industries
3. Pacific Zonda........10 000.....Samsung 12000..Samsung Heavy Industries
4. KFELS Can Do DS..10 000.....KFELS Can Do.....Keppel FELS

I tillegg er det kjent at kreditorene som kontrollerer Bolette Dolphin er i markedet for å finne en kjøper, etter at en tidligere kjøper på et nivå på anslagsvis MUSD 340 trakk seg i 2018. Sistnevnte boreskip er av Bassøe anslått å ha en verdi i størrelsesorden MUSD 294-325 (2014-bygget boreskip som ligger "warm stacked", og uansett må gjennomføre 5 års-klassingen når eksisterende sertifikat nå utløp 29.7.2019).

Skulle NODL være i stand til å sikre seg noen av de 4 UDW-boreskipene i tabellen ovenfor til for eksempel priser på MUSD 275-300 vil jeg anse dette attraktivt, og på linje med de gode kjøp NODL tidligere har gjort.

NODL kan kanskje være i stand til å forhandle seg frem til en slik gunstig pris pr idag, pga at få andre aktører er i stand til å løfte noen slike nyinvesteringer, før de har fått refinansiert eksisterende boreskip. Og i kjent JF-stil vil dette nok kunne være avtaler med betalingsbetingelser som er sterkt back-end-loadede, med maksimalt 30 % ved kontraktssigering. Jeg vil også tro at JF-systemet vil være i stand til å forhandle frem meget gunstige uttaksbetingelser, som for eksempel sikrer at boreskipene ikke har estimert leveringstid før i begynnelsen av 2022. JF har tidligere vist at han har stor evne til å oppnå de beste betingelsene med verdens ledende verftsgrupper.

Samtidig faller jo dette sammen med at SDRL dessverre ikke på noen måte vil være i stand til å løfte noen slike avtaler. JF må jo da benytte de verktøy (les: NODL) han disponerer over. Og NODL vil jo ikke være i stand til å løfte en slik ny avtale, uten at det har sikret seg kontrakter på eksisterende boreskip. Dette (SDRLs utfordringer med kommende refinansiering av store låneforfall) kan jo også fort vise seg å være den beste grunnen til at den som i praksis styrer SDRL (JF), vil ønske å la NODL-riggene inngå i JV'et med Sonangol. JF vil jo via sin større eierandel i NODL enn i SDRL, ta del i større oppside av en slik transaksjon i NODL enn i SDRL.
Redigert 21.01.2021 kl 05:13 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 14:42 4952

Dette er til orientering tilnærmet identiske søsterskip til de to boreskipene West Aquila og West Libra, som NODL kjøpte til MSD 365 og MUSD 400.

De betalte 296 for West Aquila og West Libra.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 14:50 4948

Skulle NODL være i stand til å sikre seg noen av de 4 UDW-boreskipene i tabellen ovenfor til for eksempel priser på MUSD 420-430

?? Er du gal? Prisen er vel rundt 300.

Nodl har nok prøvd seg på de to West skipene som ble kansellert av Seadrill, men Samsung har nok ville hatt mer enn 300 for de.

Det virker på meg som de blander litt mellom drillship og HE semier. Skipene på Samsung er drillship og de prises til ca 300, men en HE semi prises opp mot 500. Du må nok rette litt på teksten. Nå er bolette et veldig bra drillship og bedre spec enn de samsung drillshipene. Bolette har dual bop, og slik jeg har oppfattet det er drilllshipet så og si klasset for 5 nye år.

Problemet til NODL er at aksjekursen er mye lavere enn NAV derfor er det vanskelig å kjøpe flere assets. Tidligere har de kunne trykke nye aksjer til stigenede kurser, men det er ikke lenger mulig. For at de skulle få mulighet til å kjøpe Cobalt måtte de få privat lån av Fredriksen. Foreløping tror jeg Nodl skal være fornøyd med den flåten de eier. På sikt har de nok mulighet for flere investeringer.

Hvilke ship som skal inn i Sonadrill er det Seadrill som bestemmer. Det blir uansett Seadrill som skal drifte skipene, og om de ønsker like ship eller ulike skip vet vi ikke. Vi vet lite om avtalen, men Seadrill vil nok tenke på seg først.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8,

Jeg har som du sier blandet prisen mellom boreskip og semier. Skal rette opp på teksten i mine innlegg. Tallene blir annerledes.

Får jo håpe jeg ikke er blitt gal...
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8,

Da har jeg rettet opp tallangivelsene i innlegget, uten at det endrer poengene mine - men takk for den "litt dramatiske" korrigeringen!

Poenget mitt står imidlertid fast - avtalen med Sonangol kan SDRL komme til å oppfylle ved bruk av NODL-boreskipene.

Det er som du sier SDRL som bestemmer, noe jeg også legger til grunn.

Problemet du nevner for NODL, er jo i disse dager ikke akkurat eksklusivt for NODL. Hele riggnæringen ligger kursmessig nede for telling, inklusive de amerikanske aktørene som ellers kunne tenkes å by opp prisen på de resterende boreskipene som verftene har til salgs. De mest aktuelle alternativene i dag kan være private equity-fond/finansielle spekulanter ala Hayfin og desslike.

I tillegg har NODL hentet inn betydelige mengder EK i løpet av kort tid. Det er slik jeg vurderer det ikke usannsynlig at NODL vil kunne komme til å få lånefinansiert hele sitt resterende betalingsbehov for de tre boreskipene gitt at de oppnår gode langsiktige avtaler, slik også joneug er inne på foran i tråden. Det er såvidt jeg kan se registrert kun en 1. prioritets sikringsobligasjon på hver av semiene i DnBs navn, oppad til MUSD 560 pr stk, som sikkerhet for at ingen andre får bedre pant i riggene. Dette gir NODL en helt annen fleksibilitet i sin finansieringsstruktur enn andre aktører med kreditorer som har direkte pant i hver enkelt av flyterne.

Jeg oppfatter at du fremstiller det som noe nær negativt at NODL var i stand til å få erklært opsjonen også kjøpet av Cobalt gjennom JF-systemet. Jeg ser tvert i mot på tilknytning til JF sin sfære som en stor asset, som ingen andre aktører har tilgang til.

NODL har jo tidligere vist at det som i utgangspunktet er lånefinansiert, enkelt og smertefritt kan omgjøres til EK-finansiering. Jeg tenker her på hvordan MUSD 110 i lånefinansiering ble omgjort til aksjer ved den 1. emisjonen 17.3.2017. Hvilke andre långivere tror du uten videre vil gå med på noe slikt?
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 18:41 4859

Er ikke negativt med lån fra Fredriksen, men hadde aksjekursen vært feks 80 hadde de hentet mer penger. Det var nok også det selskapet forventet da de ikke hentet mer kapital da de kjøpte de andre drillshipene. Selskapet har hentet 730 Mill USD i egenskapital og kjøpt rigger for ca 1700. Det må nok hentet mer egenkapital hvis de skal kjøpe mer, og det gjør de ikke på dagens aksjekurs.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8,

Men hva mener du vil skje med kursen om NODL melder om en BB-avtale på f. eks. 5+5 år på et ratenivå på USD 80 000-100 000 pr boreskip for Aquila og Libra?

Det er jo forutsetningen min for at NODL skal kunne vurdere de øvrige boreskipene...
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 20:34 4801

Kursen har falt etter at West B fikk kontrakt. Rigg er upopulær for tiden. Var ikke 80-100 litt lavt da ? Jeg regner med de satser på ca 300.000 om dagen for disse skipene på vanlig avtale i 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
delta
09.06.2019 kl 20:46 4797

Altfor lav BB det som foreslås ovenfor. Det øverste punktet i BB-rangen kan ikke engang forsvare normalavkastning på dagens second hand value på USD 325 mill. hvis leietaker også skulle måtte betale selv for 100% for klassingsutgiftene for de foreslåtte 5 års periodene. Må nok opp i minst det som tilsvarer TC USD 300k/dag for at det skal begynne å bli interessant. Paretos indikerte forwardkurve basert på kontraktsdata som foreligger, tilsier ca. USD 225k/dag fra starten av 2021, ca. USD 300k/dag TC fra starten av 2022, ca. USD 325k/dag fra starten av 2023, ca. USD 350k/dag fra starten av 2024. Hvis NODLs UDW'er kommer i boreoperasjoner i løpet av 2021 når siste frist for å ta levering er tidlig i 2021, vil de treffe godt på timing av leveringstidspunkt dersom de kan få kontrakter med rater som i Paretos forwardkurve.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8 og delta,

Vi er alle enige om at høyere BB-rate naturligvis er bedre for NODL i et slikt scenario, og mitt poeng med å benytte selv dagens lavere ratenivå på boreskip er for å illustrere hvor lavt jeg tror NODL kan være villig til å gå.

delta, i ditt regnestykke ser jeg ikke at du hensyntar at NODL i mitt eksempel gjennomfører en transaksjon idag - på dagens depressive nivåer. De vil dermed kunne komme i posisjon til å sørge for ytterligere tilgang til to UDW boreskip, som kan benyttes til å vente ut en rateoppgang. Isolert sett i ditt regnestykke kan jeg være enig i at mitt eksempel gir for lav totalavkastning, og dette nivået gir få/ingen insentiver til å inngå slike avtaler idag. Da er nok NODL mer tjent med å vente til et godt stykke ut i 2020 før ratene inngås.

Men hvis du tar med deg i regnestykket at et slikt grep fra NODL IDAG, vil gi NODL anledning til å kjøpe ytterligere 2 nye boreskip, sitter i praksis NODL med samme opsjoner på fremtidig økning i ratenivå, samtidig som de har fått "banket" en sikker inntjening på sine to rater. NODL er i ferd med å bygge selskap, og vil nok nødig la et par gode kjøp IDAG gå fra seg.

En slik fordeling mellom kortsiktige og langsiktige nivåer er jo JF kjent med fra både GOGL og FLNG...

Jeg har tro på at JF tenker strategisk utover disse to kontraktene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
delta
09.06.2019 kl 23:11 4716

Garderobemannen
Tenker du en flåteutvidelse delfinansiert med nye emisjoner da? Med dagens aksjekurs er det vel ikke interessant i alle fall. Så spørs det hvor lenge riggaksjekursene skal holde seg lavt. Evt. lav BB-rate på et par UDW kan muligens føre til lavere aksjekursbane i lengre tid enn ellers. Så det kan være at evt. langsiktig vinning på nye UDWs går opp i spinningen på emisjonsutvanning. Kanskje Fredriksen privat kan kjøpe ut noen av de UDWs du nevner, og tilby dem for NODL eller SDRL på et senere tidspunkt som er gunstigere for aksjonærfellesskapet i NODL. En "modell" han har benyttet seg av før. Han har vel allerede kjøpt nye LNG skip som passer inn i Flex LNG og som muligens vil bli tilbudt Flex LNG senere,
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 23:42 4697

Jeg tror Samsung vil ha mer enn Fredriksen ønsker å betale, men det er selvfølgelig mulig han kjøper noe privat som han ofte gjør, men det begynner å bli mindre tilgjengelig nå. Ikke veldig mye som ligger på verftene lenger. Vi går nok over i en ny fase i rigg nå. Mindre kjøp og fokusere på drift og eventuelt utbytte
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
Empire
12.06.2019 kl 09:45 4405

Er 150 000 (inkludert G&A) det dere nå går ut ifra er OPEX for NODL?

Er dette pga "Delta" sier han har snakket med selskapet eller er dette et gyldent snitt av hva man tror, med utgangspunkt i Odfjell?

Da kan jo jeg komme med min tro, som er at OPEX er vesentlig lavere enn 150 000 Usd/day. Tar man utgangspunkt i at det er drillen som skal betjene disse riggene og tar utgangspunkt i drillens egne kostnader, så ligger dette mye nærmere 100 000 Usd/day enn 150 000 Usd/day for flytere (litt varierende alder). For Jack ups så er Opex rundt ca. 75 000 Usd/day. Drillen ekskluderer rigger som er i opplag (Ca.10 000 - 20 000 Usd/day avhengig av type opplag og lokalisasjon). Hva drillen skal ha for G&A er jo opplyst, både i innlegg fra "garderobemannen", NODL og Drillen. Vi er ikke på 150 000 USD/day da, selv for det dyreste område å operer i? At Drillen har lavere OPEX enn odfjell er kanskje heller ikke så rart? Jeg er skeptisk til anslaget 150 000 Usd/day, men kan godt skoleres hvis noen mener at det trengs

Angående fremtidig finansiering, så har f.eks NODL en RCF med Sterna som de kan bruke fritt. Akkurat som Flex har og brukte i den retning som "Garderobemannen" påpeker. En betalingsplan for fremtidig levering av de ulike riggene er back loaded, noe som betyr at NODL kan bruke tilgjengelig kapital nå (egenkapital, lån, kreditt) for å kunne betjene leveringsforpliktelsene, samt at de kjøpe seg tid for å kunne få riggene på kontrakter. Når da riggene får kontrakter eller et annet selskap i JF sfæren gjennomfører "sales-lease-back", vil det være en smal sak å gå i banken og skaffe lån for den enkelte rigg. RCF vil da rulleres til neste rigg som mangler bankfasiliteter. Dette er det same spor som f.eks FLEX nå gjør og er som "garderobemannen" påpeker, en smart måte å innhente kapital til riggene uten at NODL henter mer egenkapital. NODL har vel også uttalt at de ser for seg at resten av den nødvendige kapitalen hentes gjennom bank fasiliteter og ikke egenkapital. Mer egenkapital hentes dersom det dukker opp flere interessante rigger for salg fremover.

Ser også det henvises til Pareto og deres forward kurve i forhold til riggmarkedet. Denne er kanskje ikke spesielt god å bruke? Jeg mener, Drillen 2.0 ble bygget på disse antagelsene og denne kurven har blitt justert flere ganger, da både V-kurven og U-kurven har vist seg å være ganske feil. En mer horisontal tilnærming virker å være det riktige for utilisation og rater for 2019 og sannsynligvis 2020?
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
delta
12.06.2019 kl 10:51 4367

Empire 09:45
Du kan jo bare ringe Seadrill for å spørre hva OpEx er for NODLs HSHE på norsk sokkel istedet for å sitte å spekulere og gi uttrykk for at du ikke vet. Seadrill skal jo drifte dem for NODL. Analytikere som Pareto bruker også USD 150k/dag pluss G&A for disse riggene. DS Bergen (4G) har til sammenligning ca. USD 110k/dag pluss G&A på norsk sokkel. Norsk sokkel har kanskje det høyeste OpEx-nivået i verden.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

...kan være at det var JF som nettopp kjøpte en ny post på 190 000 aksjer.

Om noen minutter får vi beskjed...
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
akje1234
12.06.2019 kl 15:59 4345

Kjøpte på 46 og trodde det var en god inngang. Ned 15 % for meg allerede svir. Ser ikke ut som det stopper heller dessverre
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare