NODL - vellykket "distressed asset player" for semier/boreskip


1.1 NODL - OVERSIKT
NODL ble stiftet i mars 2017, med hovedkontor på Bermuda, og tatt opp på Oslo Axess med første noteringsdag 26.10.2017. Forut for notering på Oslo Axess var NODL registrert på den norske OTC-listen siden 20.3.2017. Det ble i den forbindelse publisert et noteringsprospekt, dog uten at det ble satt noen emisjon, som følge av at grunnleggerne i mars 2017 allerede hadde foretatt en rettet emisjon.

NODL ble tatt opp på hovedlisten på OSE den 3.7.2018. Med virkning fra 3.12.2018 ble Scott McReaken utpekt som ny CEO. CEO ble i november 2018 tildelt opsjoner på 100 000 aksjer i NODL fordelt på 3 ulike transjer med strike-kurs NOK 63,80, og følgelig vesentlig «out of the money» pr i dag.

NODL har ingen egen administrasjon og ingen ansatte, og har inngått en management-avtale med Seadrill Global Services (SGS), et datterselskap av SDRL, for å håndtere prosjektoppfølging og øvrige administrasjonsoppgaver («general administration, contract management, building supervision, crew and technical management services») for NODL. Etablering under Bermuda-lovgivning gir også en rekke besparelser i administrasjonskostnader og særlig skattebelastning (ingen inntektsskatt eller kapitalgevinstbeskatning) i forhold til selskaper underlagt norsk lovgivning.

Selskapets hovedstrategi har vært å kjøpe "distressed assets", i et spill på en gjeninnhenting av offshore drilling-markedet, etter at den mest omfattende nedgangstiden i moderne tid startet i 2014. NODL har vært planlagt av John Fredriksen (JF) siden høsten 2015, da under navnet Sandbox. Eierskapet til riggene og boreskipene er organisert i heleide datterselskaper, slik vanlig praksis er.

Av 1Q-2019-rapporten til NODL (https://newsweb.oslobors.no/message/478364) fremgår at i løpet av de 5-6 årene som har gått siden den kraftige nedturen startet er totalt 125 semier blitt skrotet, noe som representerer 30 % av hele flåten basert på 2014-nivået. I dag ser vi at en stor del av de semiene som er eldre enn 30 år har befunnet seg i opplag i mer enn 2 år, hvor omtrent 50 i realiteten er klare skrotingskandidater som følge av reaktiveringskostnader på mer enn MUSD 100. Pr mai 2019 er det mindre enn 20 ikke-kontraherte konkurrerende nybygde semier.

Markedsutnyttelsen av boreskip har økt fra bunnivået på 57 % i sykelbunnen, til omtrent 80 % i dag, som styrkes ytterligere av en 85 % utnyttelsesgrad for de best spec’ede Tier 1 boreskipene. Gjennom konsolideringen av dette markedet som særlig RIG har stått for gjennom sine oppkjøp av SONG og OCR, kontrollerer i praksis 6 aktører hele 75 % av premium-markedet for semier og boreskip. Aktørene i dette markedet viser nå tydelig større tilbakeholdenhet med å tilby sine rigger for rimelig, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og fremover. Flere kontrakter er allerede inngått for boreskip med dagrater nordafor USD 300 000, noe som lover godt for NODLs tre ukontraherte boreskip.

I markedet for harsh environment moderne semier er markedet tilnærmet fullbooket, og NODL forventer at dagratenivået i nærmeste fremtid når USD 400 000, hensyntatt markedsbasert bonusnivåer på toppen av avtalt dagrate som nå også er i ferd med å etablere seg i kontraktspraksis for flytere.

NODL har nå 2 semier på vei ut i markedet på gode kontrakter med fast backlog på MUSD 345 (MUSD 530 forutsatt at alle opsjonene blir benyttet), og 3 ferdige boreskip liggende på verftet DSME i Sør-Korea klar for uttak, én etter én, helt frem til 1Q-2021, så snart tilfredsstillende kontrakter er inngått. Verftet trenger kun 3 mdrs varsel for siste klargjøring for hver rigg/boreskip. I motsetning til andre aktører med semier i markedet uten oppdrag, løper det ingen klokke med nedtelling til kostbar 5-års klassing, og det påløper ingen opplagskostnader eller reaktiveringskostnader. NODL oppnår altså fordelen med å kjøpe flyterne til et historisk lavt nivå i syklusen, men med fleksibiliteten til å utsette levering inntil det underliggende markedet har bedret seg.

Dessuten er West Mira verdens første "grønne" semiborerigg med batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt, levert av Siemens. Det reduserer de årlige CO2-utslippene med inntil 15 % og NOX-utslippene med 12 %, noe som tilsvarer utslippene fra 10 000 biler årlig. Dette gjør West Mira meget ettertraktet på en norsk sokkel hvor fokus på å redusere CO2-utslippene er meget høyt. Batteriene på West Mira vil dessuten redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent. Her har NODL et potensiale å utnytte i anbudsvirksomheten på særlig norsk kontinentalsokkel (NCS) med høyt fokus på karbonavtrykk. (https://petro.no/nyheter/denne-riggen-gar-pa-batteri)

Snakk om strategisk gunstig posisjon!

1.2 NODL FØRST I KØEN I BILLIGBUTIKKEN FOR SEMIER OG BORESKIP
Sett i ettertid kan man fastslå at NODL stod helt fremst i køen da billigsalgsbutikken for flytere åpnet dørene. For UDW-semiene rasket NODL med seg de to aller rimeligste beste «tilbudsvarene» (West Mira og West Bollsta), og lot et par litt dyrere tilbudsvarer stå igjen (West Rigel og Stena MidMax).

For boreskipene rasket NODL med seg et par av veldig få «tilbudsvarer» (West Aquila og West Libra), og fikk samtidig kølapp på ytterligere en tilbudsvare (Cobalt Explorer) som betjeningen ikke hadde lagt ut i butikken ennå (stod på lageret), og som hadde litt mer ekstrautstyr enn de andre varene (to stk BOP verdt MUSD 50). Og alle disse tilbudsvarene var på det nærmeste ferdigstilt, slik at NODL kunne definere når de skulle leveres. Nå er det bare for NODL å finne noen de kan leie ut disse tilbudsvarene til i perioden frem til 1Q-2021.

Sagt på en annen måte var NODL «first mover» både i markedet for harsh environment semier, og for 7. generasjons UDW boreskip. NODL fikk de to CS-60-semiene West Mira og West Bollsta for 25 % lavere pris enn de to påfølgende omsetningene av CS 60’er.

ODL betalte verftet MUSD 505 for CS-60’en Stena MidMax i januar 2018. Joint venturet mellom Hayfin og RIG måtte i januar 2018 ut med MUSD 500 til verftet for sin CS-60 i form av SDRLs Atlantic Drillings tidligere West Rigel, senere omdøpt til Transocean Norge. Og AWDR bestilte i mars 2018 fra Keppel FELS en harsh environment CS-60 ECO MW-semirigg for MUSD 425 med levering mars 2021, som ikke er helt sammenlignbar som følge av at den er beregnet for boring mid-water, dvs kun opptil 5 000 fot.

NODL sikret seg også de nyeste 7. generasjons UDW-boreskipene West Aquila og West Libra, og senere også Cobalt Explorer til priser som antakelig var bunnen av sykelen. Ingen slike rimelige boreskip er lenger tilgjengelig fra noe verft i dag.

For boreskip kan man altså fastslå at NODL ikke bare var først inne i butikken med de store rabattene, men de rasket med seg alle tilbudsvarene. Prisen for bestilling av slike boreskip fra verft i dag er vesentlig høyere, byggetiden er lang, og bankene har strammet inn på finansieringskravene. Inntil vi ser en vesentlig markedsbedring vil det neppe bli bestilt nye 7. generasjons boreskip fra annet enn eksisterende riggaktører først etter å ha hanket inn tilstrekkelig lukrative langsiktige kontrakter. Og slike bestillinger er det ikke mange av i dag.


1.3 TOTAL RABATT FOR NODL PÅ MUSD 1 473/NOK 12,8 MILLIARDER
Ser en på den totale rabatten NODL betaler til verftet for disse 5 enhetene, i forhold til opprinnelig totale prosjektpris, representerer det en beregnet rabatt på MUSD 1 543, eller 47,48 % i forhold til hva opprinnelig kontraherende eiernes prosjektpris var.

Hensyntar en at NODL vil ha forventede tilleggskostnader til verftsprisen på MUSD 70 for disse 5 enhetene for nybyggings supervision, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renteinntekter i perioden frem til uttak, er NODLs sammenlignbare prosjektpris totalt MUSD 1 777. Opprinnelige eiere hadde en prosjektpris på MUSD 3 250 for disse 5 enhetene.

Den totale besparelsen i prosjektprisen for NODL i forhold til opprinnelige eiere er følgelig i størrelsesorden 45,3 % eller MUSD 1 473, som tilsvarer en besparelse på smått utrolige NOK 12,8 milliarder (!)

Og selv om en bare ser på hvor stor «first mover»-fordelen alene utgjør, ble jo den sammenlignbare CS 60-semien West Rigel solgt til et JV bestående av Hayfin (tidlig stor eier i NODL - https://newsweb.oslobors.no/message/451739) Capital Management og RIG for en rabattert pris på MUSD 500 i januar 2018. Tilsvarende ble CS 60-semiene Stena MidMax solgte til ODL i januar 2018 for en pris på MUSD 505. Dette kan sammenlignes med NODL som betalte hhv MUSD 365 og MUSD 400 for sine to CS-60-semier.

NODL fikk altså sine semier 25-30 % billigere enn selv det de andre aktørene som kom litt senere inn i butikkens billigsalg oppnådde.


Edit: oppdatert med interessante markedsopplysninger fra 1Q-2019-rapporten til NODL...
Edit 2: lagt inn nytt punkt 7 i tråden - gjenstående betalingsforpliktelser
Edit 3: lagt inn nytt punkt 8 i tråden - nærmere om ratenivåene
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.06.2019 kl 14:11 4212

Hvor er det man kan se en liste over aksjonærene her?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
25.06.2019 kl 13:26 4231

Det meste av riggaksjer har kommet seg noe opp fra årets bunnivåer. NODL er vel unntaket. For meg synes det som om den lagger noe av en eller annen grunn. Robotene synes å ha stor innflytelse på kursbevegelsene deler av børsdagene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
25.06.2019 kl 10:30 4275

Da har det blitt handlet mer :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
24.06.2019 kl 14:11 4359

Tydeligvis lenger ned!
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
23.06.2019 kl 21:44 4475

Jeg tok ihvertfall sjansen og kjøpte BORR på torsdag. NODL sitter jeg også med, selvsagt med minus på VPSen etter den siste tids fall.
Mulig det faller videre på kort sikt men får ha is i magen og lengre perspektiv på disse investeringene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
23.06.2019 kl 18:22 4538

Aksjene ser dårlig ut men det fundamentale ser ganske bra ut. Bdrill ser billig ut og i mine øyne og altfor billig. Utnyttelsesgraden er stigende og snart 80 prosent. Bdrill får kontrakter men tydeligvis for sent i forhold til investorene og selskapet har ikke for mye gjeld. Jeg er skeptisk til de med for mye gjeld frykter for emisjon i enkelte selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
23.06.2019 kl 18:02 4546

p8
Lurt med eksponering mot premium jack up markedet? Høres ut som om det kan bli bra utvikling i dette markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
23.06.2019 kl 16:32 4584

Seadrill er billigst i forhold til nav men også veldig stor risiko der, mens nodl er den billigste av de mer safe aksjene. Jeg har handlet godt i nodl den siste tiden. Jeg eier også litt seadrill siden den for kan gå mye hvis interessen for rigg snur, men dette er en liten post i forhold til nodl. Rigg tror jeg blir nyttårsraketter og de står mye høyere i begynnelsen av 2020 enn idag. Odl har jeg eid tidligere men nå fremstår nodl som et rimeligere og bedre valg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
23.06.2019 kl 14:18 4634

p8 12:58
Jeg tror retningen er avhengig av hvor riggaksjer globalt beveger seg i tiden som kommer. Både DnB Markets og Sp1 Markets har sektoroppdateringer helt nylig. Her finner jeg utviklingen i EV/GAV for de enkelte riggaksjene i USA og Norge som veldig interessant. Iht. DnB med oppdatering basert på siste torsdags kurser lå SDRL, NODL og ODL ganske likt på dette nøkkeltallet, hhv. 0,75, 0,76 og 0,78. Pga. forskjeller i EV/GAV og i større grad pga. forskjeller i gjeldsgrad tilsvarte dette følgende P/NAV for SDRL, NODL og ODL: 0,14, 0,47, 0,55. BDRILL hadde EV/GAV på og P/NAV på 0,91 og 0,69. Transocean og Diamond med EV/GAV på 0,88 og 0,87 og P/NAV på 0,66 og 0,71. EnscoRowan på hhv. 0,72 og 0,31. Over de ti siste årene har både EV/GAV og P/NAV liggen i snitt på ca. 1,00 for riggaksjeuniverset som DnB dekker. Dog med store svingninger. EV/GAV har svingt mellom 0,75 (under et dypdykk i 2010) og 1,3 (under en spike rundt årsskiftet 2016/17) mens den sist torsdag var 0,81.Ellers har EV/GAV ikke vært lavere enn nå siste 10 år selv om den et par ganger nesten nådde ned til dagens nivå. Den lå og svingte i området 1,1-1,2 i ett års tid inntil riggkollapsen på slutten av 2018 hvor den bunnet ut rundt ca. 0,84. Etter det har det vært sørgelige greier. I siste tiårs periode har den sjelden vært under 0,9. Den lå rundt 0,9 fra starten av året og før den siste riggkollapsen startet for noen måneder siden.

Hvis rasjonell tankegang om fundamentale utsikter for riggnæringen skulle begynne å prege investorsentimentet innen rigg, skulle man tro at riggaksjer vil bli priset en del høyere om ikke alt for lenge. Mange sliter litt med å forstå hvorfor riggaksjer har vært så slappe i det siste hvor man i forkant av et forventet fundamentalt oppsving som nå normalt forventer spreke riggaksjer. Det kan jo være at kjøp av riggaksjer nå er utmerket timing for investorer med litt tidshorisont på investeringene. DnB har kursmål kr. 85 for NODL og SP1 Markets har kursmål kr. 70. Pareto har ca. kr. 100, Nordea kr. 100. Alle kan vise seg å få rett med tiden. Hvis den skal til 100, må den gjennom 70 først - og da kan det jo være at Sp1 M finner å justere opp kursmålet. Hvis ratene og andrehåndsverdiene skulle begynne å få gli oppover, kan det sette fart på riggaksjer. Økning i andrehåndsverdier kan dra GAV oppover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
23.06.2019 kl 12:58 4654

Har vi sett bunnen eller skal den videre ned?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
akje1234
18.06.2019 kl 17:06 4899

Er nok best å selge unna for heller å ta inngang på nytt senere. Veldig negativt moment og helt flat på en god børsdag. Viser bare dårlige tegn nå om dagen dessverre
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
17.06.2019 kl 23:30 5073

Surik 22:20
Jeg skrev at det forventes dagens spotrater, som er veldig lave (men over lavmålet i denne sykelen) det neste halvannet året. Og alle de 4 kontraktene du nevner, har oppstart og avslutning innenfor det tidsrommet med varighet fra 40 dager til ett år.

Fram i tid er det flere meget sterke slutninger, som:
- Diamond Offshore utenfor Senegal (Woodside): 4 riggår for 2 rigger med 3 årskontrakt for Ocean BlackRhino med oppstart nov. 2020 og 1 års kontrakt for Ocean BlackHawk med oppstart jan. 2022. I snitt er ratene for disse riggårene estimert til ca. USD 290k/dag.
- Transocean (Petrobras) for rigger overtatt gjennom kjøpet av Ocean Rig med oppstart tidlig i 2021 tror jeg det er og med noen års varighet og rate som ikke er imponerende, kanskje rundt USD 225k/dag (renset for ekstraarbeider) - og som antas å være iht. en anbud fra Ocean Rig før de ble kjøpt og som antas å være noe nedpresset som følge av at Ocean Rig trolig hadde et sterkt ønske om arbeid for riggene i en stresset finansiell situasjon
- Maersk (Inpex Australia) fra 2021 og i mer enn 2 år til rate rundt 300k/dag
- Transocean: et nybygg fra 2021 med Chevron for antakelig den best spec'ede 7G'en som vil finnes i 2021. Den har en brutto dagrate på USD 450k/dag over 5 år. CEO omregner det til USD 350-375k/dag for en normal high spec 7G UDW med kontraktsstart i 2021.Dette er altså en premiumpremium rigg, og ratene er kanskje noe høyere pga. at Chevron ønsker denne, og Transocean har kontrakten i bakhand ifm. bygging av riggen.

Det er vel en sum av disse slutningene som er avspeilet i en form for forwardkurve for riggrater for UDWs. Nye kontrakter fram i tid med nye datapunkter vil utfylle bildet og kan hende endre oppfatningen av forwardkurven den ene eller andre veien.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Tm3P
17.06.2019 kl 22:50 5095

Diamond offshore og Transocean har fått kontrakter som starter 2021+ som har vesentlig høyere rater enn dagens spotmarked.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
17.06.2019 kl 22:20 5117

Delta,
kan du si noe mer om disse UDW kontraktene du nevner i en annen tråd med rater over dagens spotrater?
Jfr. siste slutninger for 7G boreskip:
West Carina, 2014 (Petronas, 175 000)
Maersk Voyager, 2015 (Noble Energy, 165 000)
Maersk Viking, 2014 (AGM Petroleum, 160 000)
ENSCO DS-9, 2015 (Total, 160 000)

Tapsprosjekter for disse riggoperatørene såvidt jeg kan bedømme. Er det gode grunner til å betale mer for NODLs UDWs enn disse ovennevnte eller er det basert på en forventning om ratestigning frem i tid, og vet du dagratene, oppstart, varighet, operatør, lokalisasjon på disse kontraktene?

Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
14.06.2019 kl 20:36 5289

USD 200mill. over 12 år, 6% rente, gir USD 29mill renter+avdrag 1.år --> 18mill. 12.år. Delt på 365 dager USD 79k/dag renter+avdrag 1.år --> 49k/dag 12.år.
Med OPEX 150k/dag og G&A 10k/dag ligger da cash breakeven for riggene rundt 240k/dag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
14.06.2019 kl 18:21 5340

p8 16:22
P/B 0,63 basert på siste kvartalsregnskap og siste USDNOK.
Basert på begge HSHE'ene i full drift i 2. halvår 2020 og på Paretos resultatestimat for H2'20 tilsvarer det PE=19 med dagens USDNOK.
PE 2021 iht. Paretos estimat er 11,3 med dagens aksjekurs kr. 36,40.

Utrolig hvor råttent sentimentet i rigg er. Riggaksjer pleier å være mye sprekere i forkant av en fundamental oppgangsfase som trolig ligger foran oss nå. Mulig mange har trodd det ville bli mye sprekere greier, og hopper av en mass nå når det ikke har skjedd. Det er svære dagsvolum som pøses ut på NYSE i riggiganten Transocean på de mange stygge stupdagene som har vært den senere tid.

ODL er selskapet med best fundamentale forhold på kort sikt, og de er fullfinansiert. Og trolig pga. det blir de ikke "herset med" på samme måten som riggaksjer flest.
Basert på Paretos estimater er PE for ODL ca. 12 basert på forventet resultat for 2020 og 5,2 for 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
14.06.2019 kl 18:16 5349

Dnm regnet NAV til 76 kr/aksje så vi er vel under 0.5.
Virker latterlig billig nå men det sa jeg vel på 45 kr også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
14.06.2019 kl 16:22 5376

Hva er P/B nå? og Er det noen som har regnet ut hva P/E er hvis man regner med West Mira og Bollsta i full drift.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
13.06.2019 kl 22:35 5456

Ja den nye avtalen på lån var 12 år altså de 400 mill usd. Fredriksen lånet på 100 mill usd har kun 3 år, men dette er selvsagt bare en mellom finansiering før Drillshipene blir levert.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
13.06.2019 kl 22:03 5483

Noen som har kjennskap til nedbetalingstid for disse riggene/skipene? 12 år? Prøver å gjøre meg opp en mening om cash breakeven dagrater her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
habbiten
13.06.2019 kl 15:42 5569

Spetalen sier visst at det er best å holde seg unna rigg, så kan jo hende det fører til et ekstra press nedover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
13.06.2019 kl 12:03 5651

Jeg har kjøpt syns rett og slett aksjen har blitt for rimelig, men problemet er det lave volumet i aksjen dessverre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
habbiten
12.06.2019 kl 17:21 5764

Kjøpte meg inn på 42tallet selv, dobler eventuelt posisjonen 10kr lavere, men håper jeg slipper det.

Håper en eventuell deal i Angola blir bedre enn det Garderobemannen skisserer. Synes ikke det virker logisk å leie ut to skip billig for å kjøpe to til, bedre å få en god deal på de man har. Uansett god lesning, takk for det!
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
akje1234
12.06.2019 kl 15:59 4061

Kjøpte på 46 og trodde det var en god inngang. Ned 15 % for meg allerede svir. Ser ikke ut som det stopper heller dessverre
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

...kan være at det var JF som nettopp kjøpte en ny post på 190 000 aksjer.

Om noen minutter får vi beskjed...
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
delta
12.06.2019 kl 10:51 4083

Empire 09:45
Du kan jo bare ringe Seadrill for å spørre hva OpEx er for NODLs HSHE på norsk sokkel istedet for å sitte å spekulere og gi uttrykk for at du ikke vet. Seadrill skal jo drifte dem for NODL. Analytikere som Pareto bruker også USD 150k/dag pluss G&A for disse riggene. DS Bergen (4G) har til sammenligning ca. USD 110k/dag pluss G&A på norsk sokkel. Norsk sokkel har kanskje det høyeste OpEx-nivået i verden.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
Empire
12.06.2019 kl 09:45 4121

Er 150 000 (inkludert G&A) det dere nå går ut ifra er OPEX for NODL?

Er dette pga "Delta" sier han har snakket med selskapet eller er dette et gyldent snitt av hva man tror, med utgangspunkt i Odfjell?

Da kan jo jeg komme med min tro, som er at OPEX er vesentlig lavere enn 150 000 Usd/day. Tar man utgangspunkt i at det er drillen som skal betjene disse riggene og tar utgangspunkt i drillens egne kostnader, så ligger dette mye nærmere 100 000 Usd/day enn 150 000 Usd/day for flytere (litt varierende alder). For Jack ups så er Opex rundt ca. 75 000 Usd/day. Drillen ekskluderer rigger som er i opplag (Ca.10 000 - 20 000 Usd/day avhengig av type opplag og lokalisasjon). Hva drillen skal ha for G&A er jo opplyst, både i innlegg fra "garderobemannen", NODL og Drillen. Vi er ikke på 150 000 USD/day da, selv for det dyreste område å operer i? At Drillen har lavere OPEX enn odfjell er kanskje heller ikke så rart? Jeg er skeptisk til anslaget 150 000 Usd/day, men kan godt skoleres hvis noen mener at det trengs

Angående fremtidig finansiering, så har f.eks NODL en RCF med Sterna som de kan bruke fritt. Akkurat som Flex har og brukte i den retning som "Garderobemannen" påpeker. En betalingsplan for fremtidig levering av de ulike riggene er back loaded, noe som betyr at NODL kan bruke tilgjengelig kapital nå (egenkapital, lån, kreditt) for å kunne betjene leveringsforpliktelsene, samt at de kjøpe seg tid for å kunne få riggene på kontrakter. Når da riggene får kontrakter eller et annet selskap i JF sfæren gjennomfører "sales-lease-back", vil det være en smal sak å gå i banken og skaffe lån for den enkelte rigg. RCF vil da rulleres til neste rigg som mangler bankfasiliteter. Dette er det same spor som f.eks FLEX nå gjør og er som "garderobemannen" påpeker, en smart måte å innhente kapital til riggene uten at NODL henter mer egenkapital. NODL har vel også uttalt at de ser for seg at resten av den nødvendige kapitalen hentes gjennom bank fasiliteter og ikke egenkapital. Mer egenkapital hentes dersom det dukker opp flere interessante rigger for salg fremover.

Ser også det henvises til Pareto og deres forward kurve i forhold til riggmarkedet. Denne er kanskje ikke spesielt god å bruke? Jeg mener, Drillen 2.0 ble bygget på disse antagelsene og denne kurven har blitt justert flere ganger, da både V-kurven og U-kurven har vist seg å være ganske feil. En mer horisontal tilnærming virker å være det riktige for utilisation og rater for 2019 og sannsynligvis 2020?
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 23:42 4413

Jeg tror Samsung vil ha mer enn Fredriksen ønsker å betale, men det er selvfølgelig mulig han kjøper noe privat som han ofte gjør, men det begynner å bli mindre tilgjengelig nå. Ikke veldig mye som ligger på verftene lenger. Vi går nok over i en ny fase i rigg nå. Mindre kjøp og fokusere på drift og eventuelt utbytte
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
delta
09.06.2019 kl 23:11 4432

Garderobemannen
Tenker du en flåteutvidelse delfinansiert med nye emisjoner da? Med dagens aksjekurs er det vel ikke interessant i alle fall. Så spørs det hvor lenge riggaksjekursene skal holde seg lavt. Evt. lav BB-rate på et par UDW kan muligens føre til lavere aksjekursbane i lengre tid enn ellers. Så det kan være at evt. langsiktig vinning på nye UDWs går opp i spinningen på emisjonsutvanning. Kanskje Fredriksen privat kan kjøpe ut noen av de UDWs du nevner, og tilby dem for NODL eller SDRL på et senere tidspunkt som er gunstigere for aksjonærfellesskapet i NODL. En "modell" han har benyttet seg av før. Han har vel allerede kjøpt nye LNG skip som passer inn i Flex LNG og som muligens vil bli tilbudt Flex LNG senere,
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8 og delta,

Vi er alle enige om at høyere BB-rate naturligvis er bedre for NODL i et slikt scenario, og mitt poeng med å benytte selv dagens lavere ratenivå på boreskip er for å illustrere hvor lavt jeg tror NODL kan være villig til å gå.

delta, i ditt regnestykke ser jeg ikke at du hensyntar at NODL i mitt eksempel gjennomfører en transaksjon idag - på dagens depressive nivåer. De vil dermed kunne komme i posisjon til å sørge for ytterligere tilgang til to UDW boreskip, som kan benyttes til å vente ut en rateoppgang. Isolert sett i ditt regnestykke kan jeg være enig i at mitt eksempel gir for lav totalavkastning, og dette nivået gir få/ingen insentiver til å inngå slike avtaler idag. Da er nok NODL mer tjent med å vente til et godt stykke ut i 2020 før ratene inngås.

Men hvis du tar med deg i regnestykket at et slikt grep fra NODL IDAG, vil gi NODL anledning til å kjøpe ytterligere 2 nye boreskip, sitter i praksis NODL med samme opsjoner på fremtidig økning i ratenivå, samtidig som de har fått "banket" en sikker inntjening på sine to rater. NODL er i ferd med å bygge selskap, og vil nok nødig la et par gode kjøp IDAG gå fra seg.

En slik fordeling mellom kortsiktige og langsiktige nivåer er jo JF kjent med fra både GOGL og FLNG...

Jeg har tro på at JF tenker strategisk utover disse to kontraktene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
delta
09.06.2019 kl 20:46 4513

Altfor lav BB det som foreslås ovenfor. Det øverste punktet i BB-rangen kan ikke engang forsvare normalavkastning på dagens second hand value på USD 325 mill. hvis leietaker også skulle måtte betale selv for 100% for klassingsutgiftene for de foreslåtte 5 års periodene. Må nok opp i minst det som tilsvarer TC USD 300k/dag for at det skal begynne å bli interessant. Paretos indikerte forwardkurve basert på kontraktsdata som foreligger, tilsier ca. USD 225k/dag fra starten av 2021, ca. USD 300k/dag TC fra starten av 2022, ca. USD 325k/dag fra starten av 2023, ca. USD 350k/dag fra starten av 2024. Hvis NODLs UDW'er kommer i boreoperasjoner i løpet av 2021 når siste frist for å ta levering er tidlig i 2021, vil de treffe godt på timing av leveringstidspunkt dersom de kan få kontrakter med rater som i Paretos forwardkurve.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 20:34 4517

Kursen har falt etter at West B fikk kontrakt. Rigg er upopulær for tiden. Var ikke 80-100 litt lavt da ? Jeg regner med de satser på ca 300.000 om dagen for disse skipene på vanlig avtale i 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8,

Men hva mener du vil skje med kursen om NODL melder om en BB-avtale på f. eks. 5+5 år på et ratenivå på USD 80 000-100 000 pr boreskip for Aquila og Libra?

Det er jo forutsetningen min for at NODL skal kunne vurdere de øvrige boreskipene...
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 18:41 4575

Er ikke negativt med lån fra Fredriksen, men hadde aksjekursen vært feks 80 hadde de hentet mer penger. Det var nok også det selskapet forventet da de ikke hentet mer kapital da de kjøpte de andre drillshipene. Selskapet har hentet 730 Mill USD i egenskapital og kjøpt rigger for ca 1700. Det må nok hentet mer egenkapital hvis de skal kjøpe mer, og det gjør de ikke på dagens aksjekurs.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8,

Da har jeg rettet opp tallangivelsene i innlegget, uten at det endrer poengene mine - men takk for den "litt dramatiske" korrigeringen!

Poenget mitt står imidlertid fast - avtalen med Sonangol kan SDRL komme til å oppfylle ved bruk av NODL-boreskipene.

Det er som du sier SDRL som bestemmer, noe jeg også legger til grunn.

Problemet du nevner for NODL, er jo i disse dager ikke akkurat eksklusivt for NODL. Hele riggnæringen ligger kursmessig nede for telling, inklusive de amerikanske aktørene som ellers kunne tenkes å by opp prisen på de resterende boreskipene som verftene har til salgs. De mest aktuelle alternativene i dag kan være private equity-fond/finansielle spekulanter ala Hayfin og desslike.

I tillegg har NODL hentet inn betydelige mengder EK i løpet av kort tid. Det er slik jeg vurderer det ikke usannsynlig at NODL vil kunne komme til å få lånefinansiert hele sitt resterende betalingsbehov for de tre boreskipene gitt at de oppnår gode langsiktige avtaler, slik også joneug er inne på foran i tråden. Det er såvidt jeg kan se registrert kun en 1. prioritets sikringsobligasjon på hver av semiene i DnBs navn, oppad til MUSD 560 pr stk, som sikkerhet for at ingen andre får bedre pant i riggene. Dette gir NODL en helt annen fleksibilitet i sin finansieringsstruktur enn andre aktører med kreditorer som har direkte pant i hver enkelt av flyterne.

Jeg oppfatter at du fremstiller det som noe nær negativt at NODL var i stand til å få erklært opsjonen også kjøpet av Cobalt gjennom JF-systemet. Jeg ser tvert i mot på tilknytning til JF sin sfære som en stor asset, som ingen andre aktører har tilgang til.

NODL har jo tidligere vist at det som i utgangspunktet er lånefinansiert, enkelt og smertefritt kan omgjøres til EK-finansiering. Jeg tenker her på hvordan MUSD 110 i lånefinansiering ble omgjort til aksjer ved den 1. emisjonen 17.3.2017. Hvilke andre långivere tror du uten videre vil gå med på noe slikt?
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare

p8,

Jeg har som du sier blandet prisen mellom boreskip og semier. Skal rette opp på teksten i mine innlegg. Tallene blir annerledes.

Får jo håpe jeg ikke er blitt gal...
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 14:50 4664

Skulle NODL være i stand til å sikre seg noen av de 4 UDW-boreskipene i tabellen ovenfor til for eksempel priser på MUSD 420-430

?? Er du gal? Prisen er vel rundt 300.

Nodl har nok prøvd seg på de to West skipene som ble kansellert av Seadrill, men Samsung har nok ville hatt mer enn 300 for de.

Det virker på meg som de blander litt mellom drillship og HE semier. Skipene på Samsung er drillship og de prises til ca 300, men en HE semi prises opp mot 500. Du må nok rette litt på teksten. Nå er bolette et veldig bra drillship og bedre spec enn de samsung drillshipene. Bolette har dual bop, og slik jeg har oppfattet det er drilllshipet så og si klasset for 5 nye år.

Problemet til NODL er at aksjekursen er mye lavere enn NAV derfor er det vanskelig å kjøpe flere assets. Tidligere har de kunne trykke nye aksjer til stigenede kurser, men det er ikke lenger mulig. For at de skulle få mulighet til å kjøpe Cobalt måtte de få privat lån av Fredriksen. Foreløping tror jeg Nodl skal være fornøyd med den flåten de eier. På sikt har de nok mulighet for flere investeringer.

Hvilke ship som skal inn i Sonadrill er det Seadrill som bestemmer. Det blir uansett Seadrill som skal drifte skipene, og om de ønsker like ship eller ulike skip vet vi ikke. Vi vet lite om avtalen, men Seadrill vil nok tenke på seg først.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
p8
09.06.2019 kl 14:42 4668

Dette er til orientering tilnærmet identiske søsterskip til de to boreskipene West Aquila og West Libra, som NODL kjøpte til MSD 365 og MUSD 400.

De betalte 296 for West Aquila og West Libra.
Redigert 21.01.2021 kl 02:34 Du må logge inn for å svare