MDG/AP med 400% økning av prisene på kollektivtransport!?


For tilsvarende å følge opp suksessen rundt bompenger for bilistene og en mer sosialistisk/rettferdig skattepolitikk

Ja, for alle ønsker jo en raskest og best mulig utbygging av sykkelveier slik at vi slipper disse forurensende og støyende bussene/trikkene

Mulig det blir litt mindre på bunnlinjen slik at det ikke blir så mye til overs til rødvin, busserull, fotformtøfler men målet helliger midlet