PEN - Tullow back-in


Back-in rettighet til Tulip/Tullow har vi diskutert flere ganger tidligere (se et par utdrag nedenfor fra tidligere i år).
Jeg har holdt fast på mitt estimat på 5-7 musd, men dette er bare et guestimat.

BWO nevner i sin BWE-presentasjon at det er uenighet om prisen for back-in prisen Tullow må betale. Tullow mener prisen skal være 28 musd, mens BWO mener det skal være 49 musd.

Ser vi på GOC sin 10% andel som de kjøpte fra BWO (tipper dette var en del av dealen når de kjøpte fra HNR/PEN for å "sukre pillen" overfor myndighetene i Gabon), så betalte disse 28 musd. Tullow mener de også skal betale 28 musd for 10 % eierandel.
Vi kjenner ikke betingelsene som lå til grunn for salg fra BWO til GOC, men betingelsene knyttet til farm-in for Tullow så ligger det at de skal dekke historisk kost. Så blir det et spørsmål hva skal inkluderes i historisk kost og hvor lang tilbake i tid skal en gå mht kostnader som skal medregnes.
Har hatt noe kommunikasjon med John (CEO i PEN) tidligere og det naturlige vil være å tenke fra den tid EEA ble sikret (dvs etter funnet i Ruche og Tortue). Vi snakker da fra sommer 2014. PEN eide da 33,33% av lisensen og skal ha dekket en del av sine kostnader.

Jeg tenker at differansen 28 vs 49 kanskje skyldes kostnader i perioden fra sommer 2014 og frem til BWO overtok lisensen.
Mitt bet er at de møtes ca på halvveies dvs 38-39 musd hvor PEN skal ha 1/3 av de 10 musd som overstiger 28 musd. Dette gir et oppgjør på 6 musd til PEN, GOC får knappe 3 musd (2,8) og BWO får ca 30 musd (kanskje marginalt mer).
Dette fortsatt et guestimat så ta det for det det er.

Spitzer 12.02.2019 kl 14:24 1495
En slik opsjon som Tulip (Tullow) har er gjerne noe en ser staten selv eier, men Gabon solgte i sin tid sin back-in-rettighet til Tulip. Dette til tross, BWO tilbydde Gabon Oil 10 % av sin eierandel - trolig for å få aksept og goodwill når de kjøpte lisenser fra Harvest og PEN. Men i Tulip sin back-in-rettighet ligger at de skal dekke sin andel (10 %) av historisk kost. Så er det vel litt diskusjoner/forhandlinger hva som inngår i kostprisen. PEN eide ca 33% av lisensen over flere år hvor de tok sin andel av kostnader til utvikling av lisensen. PEN skal da få dekket kostpris hvor de skal ha 1/3 av Tulip sin 10% kost-andel frem til BWO overtok. Deretter er de jo bare 8,33%.
Forhandlingene bør være ferdig snart og forventer egentlig nytt herfra hvilken dag som helst. Blir spennende å se hvor mye cash PEN faktisk får utbetalt. De må gi fra seg 0,833% eierandel.


Spitzer 12.02.2019 kl 15:58 1370
Fluefiskeren skrev: "Spitzer Vet du hva som skjer med Harvest sin del av kostnadene? De hadde jo 66,7 % eierandel sammen.. "
Tulip må betale 10% av historisk kost, mener d er fra EEA ble etablert. (2014?). BWO skal ha mesteparten av disse 10%-godtgjørelse, men si må BWO da gi bra seg 9,17%eierandel. PEN må gi fra seg 0,83% eierandel, men vil motta forholdsmessig en del mer fra Tulip enn hva BWO får da PEN eide en betydelig større andel av lisensen tidligere. Dette har også PEN bekreftet er rett forstått.
Tipper 5-7musd til PEN, men vanskelig å vite da vi ikke vet helt hva/hvor mye som defineres inn i begrepet historisk kost.

https://forum.hegnar.no/thread/16224/view/359566
Redigert 02.06.2019 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
Spitzer
13.08.2019 kl 19:35 1223

Bør snart få en avklaring på denne saken nå. Håper på en oppdatering under Q2.

Spitzer skrev
Forstår det slik at det er samlet av hva Tullow skal betale. PEN må gi avkall på 0,83% eierandel, me..
PEN 8,33 % andel
BWO 81,67 % andel
Totalt 90 % andel

Hvis det er samlet så er det vel for PEN ved BWO sitt anslag 8,33/90 x 49 mUSD = 4,53 mUSD til PEN.
Hvis det er samlet så er det vel for PEN ved BWO sitt anslag 8,33/90 x 28 mUSD = 2,59 mUSD til PEN.

Nå er det kanskje slik at Gambia ikke har betalt noe.

PEN 8,33 % andel
BWO 81,67 % andel
Totalt 90 % andel

Hvis det er samlet så er det vel for PEN ved BWO sitt anslag 8,33/90 x 49 mUSD = 4,53 mUSD til PEN.
Hvis det er samlet så er det vel for PEN ved BWO sitt anslag 8,33/90 x 28 mUSD = 2,59 mUSD til PEN.

Nå er det kanskje slik at Gambia ikke har betalt noe. Da blir vel andelen av kostnadene slik

PEN 8,33 + 8,33x100/90 = 9,256 %
BWO 81,67 + 8,167x100/90 = 90,74 %

Tullow sitt tilbud er 28 mUSD. Det vil si 28x 8,33 = 2,33 mUSD for PEN hvis 90 %

BW0 sitt krav er 49 mUSD. Det vil si 49 x 9,256 % = 4,54 mUSD for PEN hvis 100 %

Men så kommer kostnadene som PEN hadde før BWO. Da hadde PEN hele 33,3 % andel.

Såvidt jeg husker ble det boret 1 letebrønn + 2 sidesteg på Ruche
og 1 letebrønn og 1 sidesteg på Tortue.

Dengang var riggleie signifikant høyere enn den var i 2018. Dessuten ble det benyttet halvt nedsenkbar rigg som har gjennomgående høyere rater enn oppjekkbare.

Estimat for brønnkostnader for letebrønn : 35 mUSD
Estimat for brønnkostnader sidesteg : 25 mUSD

Totalt 2x35 mUSD + 3x25 mUSD= 145 mUSD

PEN sin andel : 145 mUSD x 33,3 % = 47,9 mUSD

Tullow skal vel da betale PEN 4,79 USD fra «gamle dager»

Totalt for PEN: 4,79 + 4,54 = 9,33 mUSD

I tillegg kommer 3D seismikk hvor PEN også har tatt 33,3 % av kostnadene. Også havbunnsundersøkelse hvor vel PEN tok 100 % av kostnadene. Da er vi over 10 mUSD

Jeg får ikke dette til å stemne sammenlignet med Spitzer sitt estimat.

Hvor har jeg eventuelt tenkt feil?

EDIT Hadde glemt å regne med at Tullow skulle betale kun 10 %. Rettet opp nå.

Tilbake til Tullow. Back-inn retten til Tullow kan vel sammenlignes med å kjøpe seg inn med en viss eierandel. Her med 10 %.

Det å ville betale 28 mUSD må betegnes som en vits. Dette er et produserende felt og med store prospektive prospekter. Det har vært snakk om ca. en millard bbo, men det er nok en god del redusert hvis de har nedjustert A/B så markert.

Hva skal man sammenligne med? Jeg mener Lukoil sitte kjøp av vår gamle kjenning NeW Age sin andel på 25 % av et Cluster field i Kongo Brazzaville (nabolandet til Gabon) er godt egnet.

https://www.offshoreenergytoday.com/lukoil-enters-enis-license-offshore-congo-for-800-million/

Det er større enn Dussafu sannsynligvis med reserver på 1,3 milliard boe.

«The Marine XII license covering 571 sq. km is located on the continental shelf of the Republic of Congo 20 km from the shore with the sea depth of 20-90 meters. The license covers five discovered fields containing 1.3 billion barrels of oil equivalent of proved and probable (2P) reserves according to international independent auditor.»

Altså litt grunnere enn Dussafu, men det burde bety lite. Produksjonen pr. dag er:

«Two fields, Nene and Litchendjili, launched in 2015, currently produce 28 thousand barrels of oil (mainly light and low-sulfur) and gas condensate per day, and 1.7 million cubic meters per day of marketable gas.»

Altså litt mer enn det vi forventer på Dussafu etter at de fire nye brønnene settes i produksjon. Legg imidlertid at det tilkommer produksjon av produksjon av gass som gir lavere inntekter enn tilsvarende boe for olje. 1,7 million kubikkmeter gass tilsvarer forøvrig 15 mboed

Altså mer reserver enn Dussafu selv om vi regner prospektive ressurser.

Eierstruktur ikke så langt fra oss. New Age 25 %. Operatoren ENI har 65 % og det statelige selskapet har de siste 10 prosentene.

Salgssum

«Commenting on the deal, Jean-Baptiste Bouzard, senior research analyst at Wood Mackenzie, said: “The deal consideration is $800 million cash. This represents a 36% discount to our $1.26 billion valuation (NPV 10, January 2019). This can be explained by NewAge’s well-known desire to sell and the development costs associated with complex reservoirs»

Altså kjøper de 25 % av noe som er verdt mer 1 milliard USD. Ved å gjøre om 10 % blir det over 400 mUSD

Sammenlignet med dette må da Tullow sitt forslag på 28 mUSD være et «skambud» Håper virkelig BWO/PEN ikke vil godta noe slik.

Spitzer

Mener det er fullstendig ulogisk at de ikke skal betale for alle historiske kostnader. Trodde det var avtalen og at den var inngått før EEA ble opprettet. Det var jo før opprettelsen at PEN og Harvest pøste penger inn Dussafu så vidt jeg husker.
Spitzer
14.08.2019 kl 22:53 914

Er forsåvidt enig med deg, Fluefiskeren, men min forståelse etter samtale med John var at det mest trolig vil være kostnader påløpt fra EEA ble sikret som skal medregnes.
Tidspunkt får når og hvilke kostnader som skal medregnes er nok stridens kjerne mellom Tullow/BWO og PEN.

Som du selv påpeker ble mye av kostnader mens PEN hadde 33% eierandel tatt før sommer 2014.

Dersom det nå bare blir kostnader medregnet fra 2014 tror jeg ikke litt guestimat på ca 5-7 musd (mid-case 6musd) er så ille.

Men jeg sitter ikke med fasit - kun mitt guestimat.

Man skulle jo tro at det finnes en eller annen kontrakt på dette hvor det fremgår helt tydelig hva som skal inngå i kostnader. Da denne avtalen ble gjort var vel ikke EEA etablert engang. Den kom i juli 2014 som du skriver. Hvis de kan unngå å betale for alle brønnene så må da denne avtale rett og slett være en gavepakke. Det er vel da nesten bare seismikken de må betale for. Vet du når back-in avtalen ble gjort?

Hvorfor ble den i det hele tatt inngått? En kjempeavtale En fantastisk avtale for Tullow. Hvis ikke EEA engang var påtenkt da så høres dette helt merkelig ut. De kan sitte og se om dette blir en suksess mens ingen andre kan kjøpe seg inn i deres andel, og så gå inn ved suksess og first oil uten å betale for en stor del av de historiske kostnadene. Trodde ikke det fantes «free lunsj», men der tar jeg visst feil, ser det ut til. Du pleier ikke å ta feil, Spitzer, men her håper jeg du gjør det.
Redigert 15.08.2019 kl 09:51 Du må logge inn for å svare
bmw5
15.08.2019 kl 11:09 628

Ja det er en som virkelig har troa på Pen og fremtiden for sterk vekst i selskapet
Spitzer
15.08.2019 kl 11:22 597

Forstår dine tanker, Fluefiskeren.
Tullow sin back-in-rettighet var opprinnelig staten Gabon sin back-in-rettighet fra starten av når lisensen ble tildelt (altså før PEN kom inn i bildet). Gabon solgte sin back-in-rettighet til Tulip (et datterselskap til Tullow). John har tidligere sagt at den gamle avtalen er ikke rett-frem-avtale, dvs at det trolig vil være forhandlinger om detaljer (som gjerne ikke er spesifisert i særlig grad) når rettigheten skal utøves. Og partene har tydeligvis ennå ikke blitt enige om hva og fra hvilket tidspunkt kostnader skal dekkes.

Mitt ønske er selvsagt slik som ditt - at de som skal inn bør være med å bære sin andel av historisk kost, også letekostnader knyttet til Ruche og Tortue.
Har hatt noe korrespondanse tidligere med John om dette og min forståelse er at en iallefall bør kunne regne med historiske kostnader fra når EEA kom på plass. Kostnader før den tid virket det som kan være mye vanskeligere å få regnet med - men dette er nok også en del av forhandlingene. Derfor har jeg forsøkt å ha en realistisk tilnærming i mitt guestimat - men som deg ønsker jeg selvsagt også tidligere historiske kostnader medregnet. Det får heller være en positiv overraskelse om de greier å få dette med i beregningsgrunnlaget.

Som nevnt i startinnlegget på denne tråden tror jeg 10% eierandel til Gabon Oil Company (GOC) som ble overført direkte fra BWO til GOC for 28 MUSD var en del av dealen BWO gjorde med myndighetene i Gabon for å få godkjent kjøpet av andel fra Harvest Natural Resources. Dette var vel en måte for Gabon å komme inn som deleier på lisensen etter at de tidligere hadde solgt vekk sin rettighet til back-in (den som Tullow nå har og ønsker å utøve).

Tydelig at Tullow regner seg som medeier i Dussafu med 10 % (GOC får sin eierandel redusert til 9 % etter Tullow sin back-in), men de har tydeligvis ikke kommet til enighet om oppgjøret all den tid endelig endring i eierskap og oppgjør ennå ikke er meddelt markedet.

Håper vi slipper rettsoppgjør for denne saken. Partene skal jo arbeide videre sammen.