Q2-resultat


Kanskje litt tidlig ennå å fokusere på Q2, men likevel...

Flere ble nok litt skuffet og forventet blå bunnlinje i Q1 når en på forhånd viste at det var gjort flere liftinger og for PEN et rekordstort salg av olje.
Uten å ha sett nærmere på rapporten var det også ved første øyekast også mitt inntrykk og følelse.

Etter å ha sett nærmere på regnskapet og med JabaJaba sitt gode innlegg som påpeker mange av tingene som en bør være oppmerksom på når en ser på Q-rapporten så er det ikke så gale.

Flere har solgt seg ned/ut av PEN nettopp kanskje av "frykt" for røde kvartalsrapporter videre fremover. Har forsøkt å estimere Q2 nå i første omgang og det ser i grunnen ikke så ille ut. Den største usikkerheten slik jeg ser det per nå er hvordan en regnskapsmessig behandler fase2-capex Dussafu med tilhørende explorations.

Hedging av olje gjorde at PEN tok et urealisert tap i Q1 på over 4 musd. Dersom salgspris olje er uendret Q2 vs Q1 så blir det ikke noe ytterligere tapsføring vedr. hedging i Q2.
Når det gjelder cash-beholdning ble mye olje solgt mot slutten av mars og oppgjøret for salget ligger i rapporten som kortsiktig fordring hvor pengene per nå trolig er innbetalt til PEN sin bankkonto. 10 musd er satt av på "låst" konto som skal dekke PEN sine kostnader vedr. SAMW1-brønnen i Tunisia i Q4. Disse blir frigitt etterhvert som kostnadene begynner å løpe vedr. denne brønnen - mao påvirker ikke selskapets øvrige cash-beholdning.

Det ligger dog en akkumulert skattekostnad til Tunisia på over 8 musd som trolig skal betales ila våren/sommeren, men PEN har cash nok til å møte denne forpliktelsen + planlagt Dussafu fase 2. For videre utvikling (Ruche fase 1) eller AJE gass-del så må det hentes inn mer kapital. Særlig for Dussafu vil dette la seg gjøre via bla. RBL som jeg vet at selskapet vurderer. AJE går foreløpig frem i saaakte tempo, så foreløpig har det ingen bråhast med å fremstille kapital til videre utvikling her - men kanskje kan skilpadden snart begynne å røre på seg?!

Tilbake til Q2:
Inntekter - jeg estimerer 128000 fat solgt i Q2 fordelt slik (Q1 i parantes): AJE 48.500 (48720), Dussafu 52500 (116150), Tunisia 27000 (118490).
Forventet 1 lifting fra AJE, 1 lifting fra Dussafu (700.000 fat i Q2 vs 2 liftinger á 650.000 fat i Q1) og innenlands-salg på 27000 fat i Tunisia - mao ingen ekstern lifting.
Inntekt (i hele tusen usd): 8450 (66 usd/fat)
Andre inntekter: 1175 (ref. skatt/royalties Gabon)
SUM inntekt: 9625

Kostnader:
Opex: 3250 musd (7143)
Letekostnader: 500 (her er etter mitt syn den store usikkerheten - se nedenfor)
G&A: 1400 (bekreftet fra PEN at vi kan forvente kostnaden på dette nivået fremover)
EBITDA: 4475

Avskrivninger: 900
Aksjebasert betaling: 160 (usikker hva dette er - men velger å videreføre noe tilsvarende fra Q1)
EBIT: 3415

Rentekostnad: 930
Realisert hedging: 100
Annen finanskostnad: 250
= Resultat før skatt: 2135

Skatt: 1795 (hvorav 1175 gjelder skatt/royalties til Gabon - se inntekt)
= Resultat etter skatt: 340 (blått/positivt resultat).

Lavere avskrivning og skattekostnad grunnet lavere produksjon og lite kostnader vedr. hedging gjør at det ikke ser så ille ut. Avskrivninger er også en ikke-betalbar kostnad dvs berører ikke likviditeten (cash flow).

Men det store usikkerhetsmomentet er hvor mye capex og exploration kostnader som påløper i Q2 vedr. fase 2. Tipper at capex aktiveres i regnskapet og avskrives når produksjon starter så da berører det evt. bare cash flow i Q2.
Letekostnader derimot blir vel kanskje kostnadsført etterhvert som de påløper? Hvis så er tilfelle har det allerede startet å løpe en del kostnader knyttet til fase 2 (hibicus). Spørsmålet blir da bare - hvor mye i Q2. Det kan fort velte tallene fra blått til rødt, men det store bildet er ikke så ille som man gjerne kan frykte ut fra Q1 og med Q2 hvor en vet det blir betydelig mindre olje solgt.

For Q3 har BWO nevnt at det ikke blir noe salg (lifting) annet enn for myndighetene. La oss nå vente å se om det faktisk blir tilfelle. Mulig vi i Q3 igjen kan få en ekstern lifting i Tunisia? Den tilsvarer nesten 2 liftinger fra Dussafu for PEN sin del.

Det som virkelig blir spennende nå fremover er ikke rødt/blått resultat de neste kvartalene - dette vil svinge alt etter når lifting finner sted, til tross for at produksjonen fra alle tre eiendelene (landene) er stabile. Det spennende blir nå først resultat fra letebrønnen Hibicus, deretter 4 produksjonsbrønner på Tortue, 1 letebrønn i Tunisia SAMW-1, FID Ruche fase 1 (ila Q4), valg av prospekt for neste letebrønn(er) på Dussafu.
...og som Gunnarius så ofte har nevnt den hittil sovende AJE som en mulig joker. For sistnevnte må det skje endringer i eierskap/konstellasjon og mulig også operatørskap for å få virkelig ny fremdrift og giv i prosjektet.
Spitzer
02.06.2019 kl 23:09 2212

For egen del liker jeg at selskapet fokuserer på Tunisia og Gabon i stedet for Nigeria. Jeg kunne gjerne tenke meg å fått frigjort kapital fra Nigeria for å skyte dette inn i de to øvrige landene/eiendelene.

Jeg har veldig stor tro på Dussafu og BWE-børsnoteringen følger jeg med stor interesse. Vurderer å flytte noe kapital fra PEN til BWE etterhvert, men inntil videre er det PEN og BWO som er hovedsatsingene mine.
rek1
03.06.2019 kl 09:58 2001

PEN for alle penga for min del,kan få noen kjøpsmuligheter nå som olja og aksjer generellt er nede i knestående..

Re Spitzer
takk for veldig bra oppsett av mulig Q2 scenario!!

Blå tall var viktigere for meg ved Q1 enn det blir ved Q2 da forventningene til slike er mye mindre i Q2 samt at triggere ifm. lete og produksjonsbrønner er mye nærmere i Q2 (er jo allerede i gang med Hibiscus ved Q2). Disse vil bidra til å øke forventningene og dermed dra kursen oppover.

Samtidig tenker jeg at det er running business som er det viktigste. Ditt estimat viser at dette holder seg godt på tross av få liftinger. At det påløper både Capex til utbygging og expl. cost sier seg selv, men dette er jo operasjoner for fremtidige inntekter. Om resultatet blir rødt av denne grunn bryr ikke jeg meg noe om. Du må høste for å kunne så.
Spitzer
03.06.2019 kl 10:27 1919

Resultat fra Hibiscus kan ventes i slutten av juli/begynnelsen av august, ref. Carl Arnet CEO i BWO (snart BWE).

Hei. Ny her på PEN-forumet. Takker for masse flott info over lengre tid fra mange av dere. Jeg har to spørsmål:
1. Er det helt uaktuelt at selskapet går ut med løpende info om liftinger (utover den første)?
2. Angående boring av nye brønner. Er det aktuelt/ kan man forvente løpende info om resultater av disse?

Sagt på en annen måte; jeg er ikke veldig lysten på å sitte i denne aksjen hvis den skal gå sidelengs frem til Q2 i august. Da vil jeg heller ha det litt moro med et par andre aksjer for å hoppe på igjen over sommeren...
Spitzer
04.06.2019 kl 00:07 1519

Vindens skygge - skal prøve å svare deg.
1. Ikke normalt og trolig lite aktuelt at selskapet løpende skal orientere markedet om forventede liftinger. Vi kan gjerne få indikasjon ved Q-resultat hva de forventer av liftinger den nærmeste tiden. PEN har sagt at vi kan vente i gjennomsnitt 1 lifting pr mnd, men at dette vil fordele seg litt ulikt gjennom året og på ulike felter. F.eks. AJE har lifting ca hver 3. mnd. Dussafu har lifting hver 1,5-2 mnd og Tunisia....vanskelig å si...2 eksterne liftinger pr år, kanskje 3?
Ellers kan vi jo følge litt med via appen FindShip eller MarineTraffic. Her på forumet har vi som regel delt info om lifting før selskapene selv har meldt om det.

2. Første brønn som skal borres er letebrønn på Hibiscus-prospektet. BWO sa under sin Q-presentasjon at resultat her er ventet i slutten av juli/begynnelsen av august. Deretter flyttes Norve-riggen til Tortue-feltet hvor den skal borre 2 + 2 brønner som kobles opp mot FPSO-en BW Adolo. Da er vi nok rundet nyttår før alle fire er ferdigstilt og i produksjon. Selskapet har riggen til ut april 2020. Når prod.brønnene er ferdige skal det borres iallefall 1 letebrønn til. Ennå ikke avklart hvor. I Q4 skal også PEN borre SAMW-1 letebrønn i Tunisia.

På kort sikt (2-3 mnd) så vil resultat av Hibiscus-brønnen være en opplagt trigger. Ellers ventes avklaring og oppgjør farm-in for Tullow på Dussafu (se egen tråd) når som helst. AJE kan også plutselig komme med en overraskelse (salg, farm-out eller videre progresjon mot gassdelen av feltet), men det kan også gå både vinter og vår....
Mener BWO nevnte i sin presentasjon (eller var det BWE-presentasjonen?) at det vil komme oppdatering av ressurser på Ruche (og muligens Walt Whitman og Moubenga). Skulle vel komme i sommer. Det vil også være en trigger - å få oppjustert reservene. Tortue ble kraftig oppjustert når de gjorde tilsvarende gjennomgang for det feltet. Bør forvente noe oppjustering av reserver for Ruche og de øvrige funnene.

Ellers er det mye annet spennende på børsen (liker godt BWO/BWE og DNO/RAKP), men er fortsatt mye eksponert mot PEN. Har tro på PEN videre fremover
agawu
04.06.2019 kl 00:10 1509

Også verdt å nevne at eksterne reserveanslag for Ruche (+ NE) fra Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) vil komme i juni. BWO har vel antydet at dette var rett rundt hjørnet de siste to foregående kvartalspresentasjonene, men CFO virket nå veldig tydelig på at det blir i slutten av Q2.
Overgår anslagene internestimatene til BWO kan det lett skape moment (ref tidligere reserverapporter). Sett i lys av BWO sin konservative linje (ref. lov lite, lever mer) er det nesten så en forventer større volumer.

Re vindens skygge

Mener å huske at i alle fall BWO melder om spudding av brønner, men ikke noe fremdrift utover dette før brønnen er ferdig testet (om de finner hydrokarboner). Finner de olje må de i tillegg vurdere om brønnen er kommersiell for det trenger den ikke være selv om de finner olje. Mener de melder om begge deler. Det betyr at det bør begynne å tikke inn meldinger senest i begynnelsen av juli.

Samtidig er det alle jokerne som Spitzer nevner som kan komme som meldinger hvilken dag som helst.

Jeg lurer virkelig på hva som er status på topp 20 nå? Store volum som gikk en av dagene i forrige uke som må ha implisert noen på topp 20 listen. Med oppgangen den dagen tror jeg en av de store må ha ligget inne med store kjøpsordre. Ikke så rart når man tenker på hva PEN er i ferd med å få til.

Jfr. Spitzer på annen tråd i går:

Topp 20 øker igjen. Eier totalt 50,424%. Endring fra forrige uke:

Jeg har påpekt i annen tråd at de store øker ( topp 20 stiger jevnt oppover) Det er ingen grunn til å tro at dette endres med det første. Topp 20 har bedre tid /lenger perspektiv på sin PEN plassering enn mange små aksjonærer. Dersom topp 20 tror aksjen kan dobles innen 1-2 år vil det være en meget god plassering å øke i PEN. Jeg tror det er det som skjer, " det enkleste er ofte det beste"
Redigert 04.06.2019 kl 12:16 Du må logge inn for å svare
Phoenix
04.06.2019 kl 12:29 1121

Spitzer

Fredag kan det komme nyheter fra MX oil ang Aje. Regner med at Dubais sjeik Ahmed bin Dalmook Juma al-Maktoum blir annonsert som chairman. For de som ikke har hørt om han tidligere. Han kjøpte seg opp for noen uker siden til litt under 30% i MX oil, og eneste asset MX oil har er en liten andel på Aje.

Her er en artikkel om saken https://www.upstreamonline.com/hardcopy/1766754/uae-equity-wakes-up-to-african-opportunities?

Og her har noen postet hele artikkelen på mx-forumet på mandag 10:46
http://www.lse.co.uk/ShareChat.asp?ShareTicker=MXO
Spitzer
04.06.2019 kl 14:07 996

Topp 20 er nok større enn hva "topp 20"-listen tilsier i og med at Kistefos (Sveaas) er største eier, men posten(e) er spredd over flere konti og handles vel på forward-kontrakt eller noe slikt.

Helt korrekt. Det fremgår av april presentasjonen at Kistefoss har 6.176 millioner aksjer.