----- Taxiiiiii ! Game over for dyre drosjer og dårlig service


Kryr det av drosjer blir hver tur dyrere. Kjører en færre turer i timen så blir de en kjører dyrere. Ingen som jobber for luselønn.