Boblen har sprukket


Korthuset har falt. Innsidere ser at 100 mill inntekter og 50 mill tap, ikke er bærekraftig

Innlegget er slettet av Tigeren