Kvartalsrapport Q1


https://newsweb.oslobors.no/message/478670

«The overall financial impact of the cyber attack is estimated at NOK 300-350 million in the first quarter. Hydro has a robust cyber insurance in place with recognized insurers. Hydro has not yet recognized any insurance compensation. This will be recorded when deemed virtually certain.»

«Global primary aluminium consumption was stable compared to the first quarter of 2018, split between a marginally negative development in China and slow growth in the world outside China. Compared to the fourth quarter of 2018, global demand decreased mostly due to seasonal effects in China and a weak European market. Global demand for primary aluminium is expected to grow by 1-3 percent in 2019.»

«The federal court decided to keep the embargos on the new bauxite residue disposal area (DRS2). The current bauxite residue deposit area (DRS1), has an estimated remaining capacity of around one year based on estimated Alunorte ramp-up schedule and volume of bauxite residue processed by the press filters. Subject to ongoing geotechnical verifications, the DRS1 remaining capacity might be extended beyond this horizon. The timing depends on both actual production volumes from Alunorte and DRS1’s final regulated capacity. Using DRS2 in combination with new state-of-the art press filters is the long- term solution for Alunorte to dispose bauxite residue.»
Redigert 05.06.2019 kl 07:19 Du må logge inn for å svare

Nå tror jeg at NHY kan fort stige til kr 40.
Redigert 05.06.2019 kl 07:21 Du må logge inn for å svare

I regnskapet har Norsk Hydro ikke tatt med penger som vil bli refundert fra forsikringselskaper. Det er MYE bedre enn forventet.
Redigert 05.06.2019 kl 07:20 Du må logge inn for å svare
Nikko
05.06.2019 kl 07:21 4042

Dette var bedre enn jeg hadde forventet. Nå kan vi endelig se framover med fornyet optimisme.
Det blir nok en grønn dag i dag, får vi håpe.

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 559 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 3.147 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette reflekterer hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium, høyere råvarekostnader og effekten av produksjonsbegrensningen ved aluminaraffineriet Alunorte.

Underliggende EBIT 559 millioner kroner
Produksjonsbegrensningen ved Alunorte er opphevet av den statlige domstolen - Alunorte, Paragominas og Albras gjenopptar normal produksjon
Den økonomiske effekten av cyber-angrepet var 300-350 millioner kroner i første kvartal – størst innvirkning på Extruded Solutions
Gode resultater i Extruded Solutions, spesielt i den nordamerikanske virksomheten
Resultatet i Primary Metal gikk ned grunnet lavere priser og høyere råvarekostnader
Solid resultat i Energy som følge av høye priser
Det globale markedet for primæraluminium ventes å gå i underskudd i 2019, fortsatt makroøkonomisk usikkerhet

– Jeg er glad for at produksjonsbegrensningen ved Alunorte er opphevet, slik at vi nå kan konsentrere oss om å gjenoppta trygg og normal drift ved Alunorte, Paragominas og Albras. Den brasilianske virksomheten danner grunnlaget for Hydros overordnede agenda og vår ambisjon om å øke lønnsomheten, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Vi er fortsatt optimistiske når det gjelder de langsiktige utsiktene for aluminium. Men grunnet usikkerheten i markedet og utfordringen med lønnsomhet i bransjen generelt, vil vi heve forbedringsambisjonene våre, foreta en strategisk gjennomgang av Rolled Products og sørge for strengere finansiell disiplin og høyere inntjening, sier Aasheim, og legger til at Hydro vil arrangere en investordag 24. september for å legge fram de oppdaterte ambisjonene for selskapet.

Underliggende EBIT for Bauxite & Alumina gikk vesentlig ned sammenliknet med første kvartal året før, fra 741 millioner kroner i 2018 til 153 millioner kroner i 2019. Resultatutviklingen skyldes effekten av redusert produksjon både ved Alunorte og Paragominas som følge av produksjonsbegrensningen, og høyere råvarepriser, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Primary Metal gikk ned fra 823 millioner kroner i første kvartal 2018 til et tap på 771 millioner kroner i første kvartal 2019, hovedsakelig som følge av lavere all-in metallpriser og høyere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Metal Markets gikk opp fra 178 millioner kroner i første kvartal 2018 til 190 millioner kroner i første kvartal 2019, grunnet bedre resultater fra omsmelteverkene og handelsvirksomheten, noe som delvis ble utliknet av negative valuta- og lagervurderingseffekter.

Underliggende EBIT for Rolled Products gikk ned fra 232 millioner kroner i første kvartal 2018 til 138 millioner kroner i første kvartal 2019. Resultatene fra valseverkene var stabile, da positive valutaeffekter ble utliknet av økte personalkostnader. Resultatene ved smelteverket i Neuss gikk ned grunnet lavere all-in metallpriser og økte aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Extruded Solutions gikk ned fra 734 millioner kroner i første kvartal 2018 til 593 millioner kroner i første kvartal 2019, som et direkte resultat av cyber-angrepet. Effekten av cyber-angrepet ble delvis utliknet av høyere marginer, spesielt fra virksomheten i Nord-Amerika.

Underliggende EBIT for Energy økte fra 278 millioner kroner i første kvartal 2018 til 517 millioner kroner i første kvartal 2019. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere priser og bedre kommersielle resultater.

Hydros forbedringsprogram "Bedre" vil ikke nå det opprinnelige målet for 2019. Dette skyldes hovedsakelig produksjonsbegrensningen ved Alunorte og påfølgende produksjonskutt ved Alunortes bauksittkilde Paragominas, og ved Hydros deleide aluminiumverk Albras.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 8,7 milliarder kroner til 12,1 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, blant annet som følge av en gjeldsøkning på 3,1 milliarder kroner knyttet til innføring av IFRS 16 - Leieavtaler. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 0,8 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,6 milliarder kroner.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 20 millioner kroner i første kvartal 2019, sammenliknet med 3.301 millioner kroner i første kvartal 2018.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Aluminiumsselskapet Hydro leverer sterkere resultater enn ventet for første kvartal, og nedjusterer samtidig anslaget for regningen etter cyberangrepet i kvartalet.

Effekten av cyber-angrepet var 300-350 millioner kroner i første kvartal. ....Betyr det at man kan forvente ytterligere kostnader i andre kvartal, mon tro?
05.06.2019 kl 07:29 3936

Ja de forventer ytterligere kostnader på 200-250 millioner i 2 kvartal.
05.06.2019 kl 07:32 3903

Hydro nedjusterer onsdag dette beløpet til mellom 300 og 350 millioner kroner for første kvartal. Samtidig varsler selskapet at kostnadene knyttet til cyberangrepet vil være på mellom 200 og 250 millioner kroner i andre kvartal.
Falco1
05.06.2019 kl 07:32 3893

Ingen tvil om at denne burde stige mye på dette her i dag og fremover. Er en stor short her og som skal dekkes inn, sier ikke mer.

Husk at NHY tapte penger i Q4 2018, da priset markedet NHY på rundt kr 36.

Jeg har sammelignet kursen til Alcoa og NHY og har sett at da Alcoa var priset i 22 usd, så var kursen til NHY kr 38-39. Da uten SAPA. Så derfor har jeg altid ment at kursen til NHY burde være på det nivå.

Cyber-angrepet koster 500 og 600 millioner kroner.

Tidligere i vår meldte Hydro at dataangrepet ville kunne koste 450 millioner kroner. I forbindelse med dagens kvartalspresentasjon så har flere medier påpekt at at dette er blitt "nedjustert" til mellom 300 og 350 millioner kroner i første kvartal - MEN, at kostnadene knyttet til angrepet vil ligge på mellom 200-250 millioner i andre kvartal. ..... DE TOTALE KOSTNADENE for cyber angrepet blir dermed 500-600 millioner kroner

https://e24.no/boers-og-finans/norsk-hydro/ferske-hydro-tall-kutter-cyberkostnadene-med-100-millioner-kroner/24634966
Redigert 05.06.2019 kl 07:50 Du må logge inn for å svare

Hva blir åpningskurs i dag?
Hva med kr. 33,50 ??

Cyberangrep var bare EN GANG tilfelle, det er ikke så viktig i det store sammenheng. Det viktigste er hvordan det går med driften, og det ser ut som at det vil bli mye bedre.
Nikko
05.06.2019 kl 07:59 3692

Enig med deg doktor! Samtidig så er nok Hydro mye bedre rustet mot tilsvarende angrep i framtiden. Jeg er sikker på at selskapet til syvende og sist vil få igjen for dette.
Redigert 05.06.2019 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Frodon
05.06.2019 kl 08:06 3632

Kostnadene ble rapportert i perioden med den gamle konsernsjefen. Tilbakebetalingen fra forsikringen blir inntektsført under den nye konsernsjefen snart, så hun får en knall_start ;)
baikal12
05.06.2019 kl 08:08 3611

Fra aftenbladet:Norsk Hydro er til vanlig tilkoblet Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) varslingssystem for digital infrastruktur (VDI), som overvåker nettverkene til samfunnskritiske norske virksomheter og bedrifter, og som har som jobb å varsle dersom nettverkene blir utsatt for angrep. Under det omfattende dataangrepet var Hydros sensor imidlertid ikke påkoblet.
.....
Kan en risiker problemer med utbetaling av forsikring som følge av dette??

Med Extruded Solution (Sapa) så er Norsk Hydro mye sterkere nå enn før. Extruded Solution leverer over 2 milliarder kroner overskudd vært år.
Redigert 05.06.2019 kl 08:20 Du må logge inn for å svare

elendig resultat :-(

har heldigvis kun en mikkemus post allikvel hater å tape pæng

klarer daukjøttfabrikken å fjerne all daukjøttet mon tro?

2 milliarder kroner fra Extruded Solutions og 2 milliarder kroner fra Energi, det er 4 milliarder kroner hvert år fra de to foretningsområder, så hvorfor skal man ikke sitte med NHY aksjer ?

Deponi problematikken er en av de grunnene

etterspørsel etter ALU kommer til å stupe i tiden fremover...

oxo kjent som daukjøttfabrikken hvor kameraderi og rævslikking fører en til topps

forskjellige klaner innad som slåss om tronen aka games of the thrones LOL

Norsk Hydro kan ta i bruk DSR2 hvis selskap ønsker det, mens søkeprosessen pågår. Det er bare en formalitet og alle regner at det skal gå i orden.
Redigert 05.06.2019 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Nikko
05.06.2019 kl 08:39 3486

Herregud! Hva har du spist til frokost?
Du er rett og slett useriøs på måten du framstår.
Selg begge aksjene dine og finn deg noe bedre å gjøre!

i 2019 er Norsk Hydro ikke bare avhengig av aluminiumspris :) våk opp.

herregud er menigheten forelsket i daukjøttfabrikken? hehe

skjønner det er mange som har vært med helt ned fra 50-60kr og slikker sårene men å drømme må en aldri gjøre i markedet

Nikko
05.06.2019 kl 08:51 3397

Jeg har ikke tapt en eneste krone på NHY, men du framstår som en sur gammel forumklovn som har som livsmotto å mobbe de som har tapt...

ok urealisert tap er ikke tap LOL

jeg har tapt penger selv på dritten men jeg hausser ikke dritten opp i skyene for det!

skjønner mange blir agressive når de har tapt store summer på daukjøttfabrikken og håper på et mirakel


Jeg kommenterte for 2-3 uker siden at det vil skje en reprising av NHY den 5,juni, og NHY kan stige 10-15 %, og det ser ut som jeg har rett. Men jeg vil laste opp flere NHY aksjer.
Redigert 05.06.2019 kl 08:55 Du må logge inn for å svare

Det gjelder hele aluminium industrien og særdeleshet Norsk Hydro.

Det er noen som prøver å hedge på NHY, fordi de sitter med andre aksjer. Den store oppgangen vil komme, bare sitt og vent. De skjønner ikke at NHY er veldig underpriset.
Redigert 05.06.2019 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

aluminiumpris klatrer over 1800 usd igjen :)
05.06.2019 kl 13:01 2977

Matusalem
Derfor de skal vente .. de vil se de reelle kostnadene.
Extremt bra handtert.
Nhy har forskuttert kostnadene og de vil forhandle fram en meget akseptabel kompensasjon.

Falco1
05.06.2019 kl 13:11 2963


Norsk HydroRealtidskurs
Endring4.48%Siste32,62 NOK
Kjøp
Selg
Les mer
NHY:VENTER NY PRISDYNAMIKK NÅR LAGRENE NÅR 50 DAGER VED NYTTÅR -KALLEVIK

12:48
Oslo (TDN Direkt): Norsk Hydro venter en ny prisdynamikk ettersom verdens aluminiumslagre vil nærme seg 50 dager mot nyttår, sier finansdirektør Eivind Kallevik på selskapets kvartalspresentasjon onsdag.

Før finanskrisen ble lagernivåer tilsvarende 50 dager sett på som stramt, sier han. Samtidig er utsiktene til ny kapasitet vesentlig lavere enn i tiden før finanskrisen.

En forskjell fra tiden før finanskrisen var at alle vestlige selskaper hadde en ganske stor prosjektpipeline på å bygge nye smelteverk. Når man har begynt på et slikt så fullfører man det gjerne, fordi det ligger så mye investert allerede, sier Kallevik.

- Men ser vi på pipeline av nye prosjekter i dag utenfor Kina så er den veldig begrenset. Albras skalerer opp produksjonen igjen, og du vil antakeligvis se noe tilleggskapasitet i India og Indonesia, men det er relativt begrenset med nybyggkapasitet, sier han.

Han sier det for Hydro ville tatt 4-5 år fra man startet byggingen av en ny fabrikk til produksjonsstart, slik at man har ganske god oversikt over pipelinen.

Kallevik ser ikke noe på horisonten som tilsier at det ikke skal bli et positivt etterspørselsbilde fremover, men legger til at dersom man får en global BNP-nedgang så vil det selvsagt trekke ned.

- Men historien lærer oss at LME-prisen er volatil, og representerer ikke bare det fysiske tilbudet og etterspørselen, men også en vesentlig andel finansiell handel, og dette gjør det veldig vanskelig å spå prisutviklingen, sier han.

BNS, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Jeg skjønner ikke hvorfor noen selger på så lav kurs som idag, er de ikke edru ?
Redigert 05.06.2019 kl 21:03 Du må logge inn for å svare
Falco1
05.06.2019 kl 13:44 2887

Man vender seg til mye idoti her på hegnar, denne brukeren er en av mange. Gudskjelov en blokker knapp her.