Kvartalsrapport Q1


https://newsweb.oslobors.no/message/478670

«The overall financial impact of the cyber attack is estimated at NOK 300-350 million in the first quarter. Hydro has a robust cyber insurance in place with recognized insurers. Hydro has not yet recognized any insurance compensation. This will be recorded when deemed virtually certain.»

«Global primary aluminium consumption was stable compared to the first quarter of 2018, split between a marginally negative development in China and slow growth in the world outside China. Compared to the fourth quarter of 2018, global demand decreased mostly due to seasonal effects in China and a weak European market. Global demand for primary aluminium is expected to grow by 1-3 percent in 2019.»

«The federal court decided to keep the embargos on the new bauxite residue disposal area (DRS2). The current bauxite residue deposit area (DRS1), has an estimated remaining capacity of around one year based on estimated Alunorte ramp-up schedule and volume of bauxite residue processed by the press filters. Subject to ongoing geotechnical verifications, the DRS1 remaining capacity might be extended beyond this horizon. The timing depends on both actual production volumes from Alunorte and DRS1’s final regulated capacity. Using DRS2 in combination with new state-of-the art press filters is the long- term solution for Alunorte to dispose bauxite residue.»
Redigert 05.06.2019 kl 07:19 Du må logge inn for å svare
isaach
08.06.2019 kl 18:59 762

Tror det er helt sentralt for hydro at selskapet får skikkelig betalt for CO2 fri produksjon,særlig fra Karmøy.Hydro har tydeligvis ikke klart å forhandle med gigantselskapene om en bra nok pris på verdens beste aluminium.Jeg tror hydros strategi må være å henvende seg direkte til forbuker,(kjøper av bil,bygningsartikler mv) gjennom reklame på div.media.Forbruker er idag ekstremt villig til å betale ekstra for miljøvennlige produkter.Hydro bør satse på markedesføring i bla Tyskalnd,som kanskje er det viktigste markedet.På denne måten kan hydro oppnå et større press på kontrakspartnerne.Ingen kan nemlig konkurrere med Karmøy aluminium.

Hva gjelder krakkteorier så må man kunne påstå at i Nhy sitt tilfelle så har det vært et krakk x 10 minst. Nedsiden er begrenset. .
MERLOT
08.06.2019 kl 10:36 892

Jau...
Det spekuleres litt rundt om ser jeg at børsene vil gå opp frem til den 19-20juni (FED har et møte 18-19 juni..) og når FED da ikke setter ned renten den 20'ende, vil børsene reagere med å stupe.
Greit å være litt obs på dette kanskje.
isaach
08.06.2019 kl 10:27 896

En analytiker på Bloomberg mente at oppgangen skyldes dels mulig rentenedsettelse,dels at Trump ville forstå at handelskrigen virket uheldig inn på økonomien og derved føre en handelsavtale.Jeg tror at dersom vi ender opp med en rentenedsettelse vil markedet kun reagere positivt over kort tid.Markedet vil ta inn over seg at økonomien svikter og vi kan risikere en rekyl på kursene.Markedet vil spør hvilke virkemidler sentralbanken har for å få fart på økonomien,rentevåpenet er nærmest utbrukt.Sentralbanken vil gjøre et langt smartere trekk ved ikke å sette ned renten.Trump vil da nærmest bli tvunget til en handelsavtale.Vi får se hvordan det går...
MERLOT
07.06.2019 kl 22:34 1033

Ikke alle er helt enige i betraktningen om Sentralbanken ser jeg...

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=US_stocks_jump_as_weak_jobs_data_fuels_rate_cut_talk&news_id=1433688&group_news=ALLNEWS&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=economics,%20&halaman=1

Wall Street stocks rose at the open Friday following a weak US jobs report that bolstered expectations that the Federal Reserve could soon cut interest rates.

But the chances of a rate cut as soon as June or July have increased.The fed-fund futures markets are now pricing in a 98.7% chance of lower rates by December, and an 80% chance that the cut will happen before the end of July, up from 20% merely a week ago, according to data from CME Group.
https://www.barrons.com/articles/the-dow-jones-industrial-average-surged-because-bad-data-may-lead-to-a-rate-cut-51559941327
Redigert 07.06.2019 kl 23:11 Du må logge inn for å svare
isaach
07.06.2019 kl 22:05 1026

Vi får sette vår lit til at en handelsavtale inngås.Det er helt avgjørende i tillegg til at hydros ledelse får til bedre lønnsomhet.Når veksten i USA viser seg noe svakere
håper markedet på at Trump skal komme til fornuft og inngå avtale med Kina.Har kommet til at Sentralbanken ikke vil sette ned renten i USA.De vil ikke bruke opp kruttet og overlater til Trump å få orden på tingene.
MERLOT
07.06.2019 kl 20:56 1071

https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=show_table&field=LME_Al_cash

Både aluprisen og $ar'en har gått ned 1% siste døgnet respektive....
60øre på kursen bare det. Trist og leit.
MERLOT
07.06.2019 kl 20:34 1087

Primary Metal
Results down on lower prices and higher
raw material costs

Key figures .........................................Q119 Q118 Q418
Primary aluminium production, kmt..... 485.. 514.. 490
Total sales, kmt ....................................534. 578... 503
Realized LME price, USD/mt ............1 912 2 140 2 041
Realized LME price, NOK/mt ..........16 291 16 929 17 038
Realized premium, USD/mt................. 344 .295... 362
Implied all-in primary cost, USD/mt . 2 200 2 075 2 350
Underlying EBITDA, NOK million..... (180) 1 349.. (176)
Underlying EBIT, NOK million ..........(771) ...823.. (677)

Store utslag på mindre aluminiumproduksjon. Vil hjelpe med høyere pris også selvsagt.
Det er omtrent 1.5 mrd. NOK forskjell på q119 og q118 her.....det er 6 mrd. NOK i året!

Kostnadene her har gått ned fra q4, det er bra! 70 mill.NOK bare det.
Redigert 07.06.2019 kl 20:40 Du må logge inn for å svare
MERLOT
07.06.2019 kl 20:11 1120

Underliggende EBIT for Bauxite & Alumina gikk vesentlig ned sammenliknet med første kvartal året før, fra 741 millioner kroner i 2018 til 153 millioner kroner i 2019. Resultatutviklingen skyldes effekten av redusert produksjon både ved Alunorte og Paragominas som følge av produksjonsbegrensningen, og høyere råvarepriser, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter.
Underliggende EBIT for Primary Metal gikk ned fra 823 millioner kroner i første kvartal 2018 til et tap på 771 millioner kroner i første kvartal 2019, hovedsakelig som følge av lavere all-in metallpriser og høyere råvarekostnader.
Underliggende EBIT for Metal Markets gikk opp fra 178 millioner kroner i første kvartal 2018 til 190 millioner kroner i første kvartal 2019, grunnet bedre resultater fra omsmelteverkene og handelsvirksomheten, noe som delvis ble utliknet av negative valuta- og lagervurderingseffekter.
Underliggende EBIT for Rolled Products gikk ned fra 232 millioner kroner i første kvartal 2018 til 138 millioner kroner i første kvartal 2019. Resultatene fra valseverkene var stabile, da positive valutaeffekter ble utliknet av økte personalkostnader. Resultatene ved smelteverket i Neuss gikk ned grunnet lavere all-in metallpriser og økte aluminakostnader.
Underliggende EBIT for Extruded Solutions gikk ned fra 734 millioner kroner i første kvartal 2018 til 593 millioner kroner i første kvartal 2019, som et direkte resultat av cyber-angrepet. Effekten av cyber-angrepet ble delvis utliknet av høyere marginer, spesielt fra virksomheten i Nord-Amerika.
Underliggende EBIT for Energy økte fra 278 millioner kroner i første kvartal 2018 til 517 millioner kroner i første kvartal 2019. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere priser og bedre kommersielle resultater.
MERLOT
07.06.2019 kl 20:06 1127

Underlying EBIT
Operating segment information
Extruded Solutions reflected as 50% equity accounted investment Q1 2017-Q3 2017 and fully consolidated in Q4 2017 45
NOK million ..........Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Y2017 Y2018
Bauxite & Alumina 756 ..662 ...413 ..1 872. 741 ...364 ...685 ..493 ...153 ..3 704 ..2 282
Primary Metal .......900 1 486 1 298. 1 377. 823... 755... 861 .(677) .(771) 5 061 ..1 762
Metal Markets ........24 ....244 .....91 ....185 178 ....237 ...(3)... 275... 190 ...544...... 686
Rolled Products ....106 .....84 .....95 ......95 232 ....212... 82.. (113).. 138 ....380..... 413
Extruded Solutions 281 ..329 ....209 ...284 734.... 957 .497 ...202 ....593 .1 103... 2 390
Energy ...................423.. 284 ....368 ..457 278 ....417 ..652... 500 ...517 ..1 531... 1 846
Other and Eliminat(207) (159)... (28) (715)161 ..(229).. (97). (145). (261) (1 108) (310)
Total................... 2 284 2 930 .2 446 3 555 3 147 2 713 2 676 534 559 ....11 215 9 069

Underlying EBITDA
NOK million ..........Q117. Q217 Q317 Q417 .Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Y2017 Y2018
Bauxite & Alumina 1 334 1 248 1 057 2 551 1 370. 937 ..1 193 ..877.. 758 ..6 190. 4 377
Primary Metal .......1 392 1 991 1 795 1 900 1 349 1 309 1 424 (176) (180). 7 078 .3 906
Metal Markets ............47 ..268 ....114.. 209.... 201... 262 ....22 ..301 ..219..... 638 ....786
Rolled Products .......307 ..297.... 312.. 325 ....456 ...438 ..314 ..133 ..384 ..1 240. 1 340
Extruded Solutions ..281 ..329 ....209.. 728. 1 155 1 383.. 931.. 645 1 099. 1 547. 4 114
Energy .....................476. 337 .....424 ..519 ....339 ...479 ..716 ..566 ...583. 1 757. 2 100
Other and Eliminati (200) (151) ...(21) (708) ...169 .(223) ..(90) (135) (231) (1 081) (280)
Total..................... 3 637 4 319 3 889 5 524 5 038 4 586 4 510 2 210 2 633 17 369 16 344

Underliggende EBIT for Rolled Products gikk ned fra 232 millioner kroner i første kvartal 2018 til 138 millioner kroner i første kvartal 2019. Resultatene fra valseverkene var stabile, da positive valutaeffekter ble utliknet av økte personalkostnader. Resultatene ved smelteverket i Neuss gikk ned grunnet lavere all-in metallpriser og økte aluminakostnader.

Rolled Products var vel ikke de verste, q1 og q2 2018 skilte seg vel ut særdeles positivt.
Redigert 07.06.2019 kl 20:08 Du må logge inn for å svare
isaach
07.06.2019 kl 18:37 1179

Hvordan er det mulig at Rolled Products har en så svak inntjening?Som et verdensledende selskap innen dette betydelige segmentet burde hydro klart å fremforhandle priser det blir lønnsomhet av.Hvor feilen/problemene ligger begravd kjenner ikke de fleste av oss aksjonærer.Det er ihvertfall en grunn til at kursen er såpass lav.Hvis ikke handelskrigen blir løst innen 3 måneder må vi sannsynligvis vente noen år før pilene peker oppover igjen.Jeg har ikke behov for pengene og vil bruke midler til å kjøpe meg videre inn-for opp skal det en vakker dag.

sitter rolig nå med snitt rundt 32 :-)

virket som piratene jobbet intenst med å holde denne nede

Nå må vi kjøpe med begge så ikke kursen skal løpe fra oss :)

hva skjer?

trodde seriøst denne skulle stige over 32kr idag :-(

er det børsmafian som holder dritten nede for å hamstre billige aksjer?

lovet ikke dere 40kr aksjen :P

Nå har selgere gått tomt for krutt, så NHY kan bli en rakett.
halvpris
07.06.2019 kl 13:23 1347

Har aldri sett slik styremani av NHY kurs. Virker sykelig .
ledstar
07.06.2019 kl 13:02 1380

Har Hydro lagt ut q1 presentasjon (oppptak) finner den ikke?
07.06.2019 kl 12:43 1412

Du er meg litt av en type, kritisert Nhy lenge og i dag er du overasket over den svake utviklingen..

Du er som enkelte i NEL trådene, negativ ene dagen og positiv neste..

Selgere har kanskje gått tomt for krutt. Nå er veien åpen for oppgang over kr 32 ?

feil tråd dette er ikke SDRL :D

jeg er overrasket over den svake utviklingen idag, men benyttet dagen til å laste mere opp :-)
hango
07.06.2019 kl 12:23 1438

Skal nok ned til 20 før året er over..

haha har du sitte helt fra 60kr og snittet hele veien ned til dagens 30? LOL

hvor mange aksjer har du? mistenker at jeg har flere aksjer enn deg :D

du som har så høy utdannelse var vel en av de som spådde 40kr innen et par uker :-)
Falco1
07.06.2019 kl 10:25 1531

Ikke for og være stygg, men dine innlegg her inne tyder på at en aksje som koster 32 kr i Nhy har du ikke penger til så aksjer her har du neppe. Ta deg en utdannelse skaff deg en jobb så kan du være med istedet for og skrive pjatt her inne.

er daukjøttfabrikk aksjen dau? LOL

for en tragisk aksje faller mer ved nedgang og stiger mindre ved oppgang :-(

skulle ikke den til 40kr? jeg selger på 34kr med en liten fortjeneste :P

Jeg har mer tro på det blir større oppgang i dag enn i går, fordi kjøperne venter på at selgere selger mye på lav kurs først .
MERLOT
06.06.2019 kl 22:28 1772

SUMMARY
› We now believe that the Federal Reserve (Fed) could deliver two ‘insurance’ rate cuts
of 25bps in coming months (up to now, we expected rates to be on hold in 2019-2020).
› We see three drivers that could dictate the exact timing of these cuts: 1) a
continuation of President Trump’s pro-tariff stance (with a risk of dampening
business sentiment and therefore investment); 2) confirmation in the data in coming
months that business investment is indeed slowing; and 3) broader financial
conditions, including the crucial role of inflation expectations.
https://perspectives.pictet.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-03-Flash-Note-Dovish-Fed-could-turn-even-more-dovish-with-insurance-rate-cuts.pdf

Mulig vi står ovenfor en noe lenger oppgang nå...

Møtekalenderen til FED....
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

June18-19* * Meeting associated with a Summary of Economic Projections.
(Teoretisk kan de altså kutte rentene allerede nå den 20th....forstår jeg da.)


Barclays expects the Fed to cut 75 basis points this year.
https://www.investing.com/news/economy-news/us-jobs-report-eyed-for-cracks-in-labor-market-1890074
Friday’s U.S. jobs report will be especially scrutinized by economists, investors and Federal Reserve policy makers watching for signs of cracks in the labor market as trade tensions weigh on the economy and spur bets interest-rate cuts are coming.

....Job report i morgen altså.

Release Date Time Actual Forecast Previous
Jun 07, 2019 (May) 08:30 185K 263K
May 03, 2019 (Apr) 08:30 263K 181K 189K
Apr 05, 2019 (Mar) 08:30 196K 175K 33K
Mar 08, 2019 (Feb) 09:30 20K 181K 311K
Feb 01, 2019 (Jan) 09:30 304K 165K 222K
Jan 04, 2019 (Dec) 09:30 312K 178K 176K
Redigert 06.06.2019 kl 22:57 Du må logge inn for å svare
MERLOT
06.06.2019 kl 21:55 1814

Fortærende at de kjører ned til 1630 når europeiske børser stenger...og så etterpå opp igjen.
Nasdaq100 snart i 7300 og mulig NHY må åpne på 33 i morgen, og vifte bort ma20 som var motstand i dag.

Som teknisk signal er dette det ytterste vrøvl selvsagt men når ma50 sjeldent sett undenfra krysser øvre bollinger band i Hydro har det historisk sett blitt følgt av en oppgang i kursen de nærmeste dagene.....
Nasdaq en tanke ned siste halvtime, et spinkelt "no good" signal for i morgen, men går antageligvis bra likevel.
Redigert 06.06.2019 kl 22:07 Du må logge inn for å svare
isaach
06.06.2019 kl 19:39 1902

Ofte er det ikke logikk i dette.Frykten for avtagende vekst i verdensøkonomien og videre fallende aluminiumspriser styrer kursen uansett.Tror at en slags avtale mellom USA og Kina er nødvendig for at kursen skal skyte fart oppover.Nedsiden er vel rimelig begrenset.Jeg tror Trump sikter på å styre politikken/økonomien akkurat slik at han skal kunne ble gjenvalgt.Første skritt blir å presse sentralbanken til å senke renten.Når virkningene av rentenedsettelsen gir seg kommer handelsavtalen med Kina,som vil forlenge oppgangsperioden til valget og sannsynligvis lengre ut.
Nikko
06.06.2019 kl 16:45 2007

Samme leksa hver dag. Opp fra formiddagen for så å sige tilbake på ettermiddan...
MERLOT
06.06.2019 kl 13:44 2094

Om The European Central Bank senker renten om et minutt så...


Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent.

Dette var som ventet.
Redigert 06.06.2019 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
halvpris
06.06.2019 kl 13:37 2108

Litt finpussig ett kvartal og to , ja så er NHY en pengemaskin igjen. Og det vet enhver idiot.
MERLOT
06.06.2019 kl 13:34 2117

når nasdaq100 endelig en gang i dag bryter gjennom etter 4 timers hamring på 7260-motstanden vil Hydro nærme seg 33 tror jeg...
Redigert 06.06.2019 kl 13:35 Du må logge inn for å svare

Jeg skjønner ikke hvorfor kursen til NHY er fremdeles så lav. Den burde være rundt kr 34-35 allerede etter Q1 rapporten.
MERLOT
06.06.2019 kl 13:13 2142

Deponi2 i Alunorte, forsikringdekning cyberangrep, stigning alupris....+++sikkert noe mer.

Tekniske signaler er relativt viktige i Hydro forstår jeg......og indekser (nasdaq100 f.eks.)
Redigert 06.06.2019 kl 13:22 Du må logge inn for å svare

Hvilken triggere fremover er det for NHY utenom den såkalte handelskrigen mellom USA?
MERLOT
06.06.2019 kl 13:03 2161

Nordnet-økonom tror Fed vil fyre opp børsene
- Vi kan fort få en klassisk shortskvis.
Da vil REC Silicon, Elkem, Golden Ocean og Norsk Hydro sannsynligvis være aksjer man skal eie.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/06/Nordnet-oekonom-tror-Fed-vil-fyre-opp-boersene?r=refresh

Tiden da Norsk Hydro var totalt avhengig av aluminiumspris for å gjøre det bra er historie, etter oppkjøp av Sapa. Selvfølgelig en høyere aluminiumspris vil bli et bedre resultat. Jeg mener med aluminiumspris rundt 1850-1950 vil NHY forsvare en kurs over kr 40.