NEL - EL Busser i Oslo


Ladder man dem slik? https://www.facebook.com/ken.svenning.3/videos/10156344807273977/UzpfSTYwMTIzNzU0OToxMDE1NjkxMTA0MjU4NzU1MA/

Dette er jo utrolig pinlig men kanskje fremtiden. EL ladde system for busser osv er veldig tungvint, tar lang tid å ladde opp og gir ingen mening.
Det er på tide at regjering bygger ett hydrogen nettverk i Norge.