Photocure- AUA oppgradering av Guidlines til Grade A !?

focuss
PHO 05.06.2019 kl 10:30 19861

Går det mot Grade A for Photocure?
AUA (American Urologic Association) grader sine anbefalinger på følgende måte:

Grade A er den sterkeste anbefalingen og betyr « Shall use»
Grade B betyr « Should use»
Grade C betyr « May use»

Innen område cystoscopi i blærekreft har Photocures BLCC Grade B, mens NBI (Narrow Band Imaging har Grade C. Ingen har Grade A. Disse graderingene gås gjennom av AUA med noen års mellomrom. Siden forrige oppdatering har det skjedd mye nytt med Photocurs BLCC.

Fase 3 studiet er godkjent og det er dokumentert at 20-40% av ulike blærekreft former forblir uoppdaget og ubehandlet dersom Photocure`s BLCC ikke benyttes. Videre er det dokumentert at pasienter som behandles med BLCC har lengre tid til tilbakefall, om tilbakefall i det hele tatt inntreffer, og det er også dokumentert at pasientene som behandles med BLCC lever lengre enn andre pasienter. Dette gjelder for pasienter med høy og middels risk for utvikling til en farligere tilstand som er vanskeligere og behandle.

Daniel Schneider, Photocurs CEO og President sier at 40% av pasientene er i denne gruppen. Med all denne nye informasjonen har AUA`s urologi eksperter, 17 spesialister, blitt samlet for å gå gjennom hvor de skal forholde seg til dette og se hvordan konsensus kan oppnås.

Resultatet er som følger?
17 av 17 eksperter i AUA, 100%, av gruppen er enige om at pasientene med høy risiko er tjent med at BLCC benyttes.77% av gruppen mener de med middels risiko er tjent med at BLCC benyttes.

Lav risiko gruppen var ikke inkludert i Fase 3 studiet og det foreligger ikke anbefaling for disse pasientene.
Spørsmålet blir da: Går vi nå mot historiens første Grade A anbefaling (Shall use) for pasienter med høy til middels risiko? Høres logisk ut for meg. Det kan være tid for AUA og oppdatere sin guidlines nå.

https://www.nature.com/articles/s41585-019-0184-4
Redigert 05.06.2019 kl 10:33 Du må logge inn for å svare

BLC er ikke i nærheten av å kunne klassifiseres til Grade A.

Spekulasjonene du holder på med nå (også) er bare tull.

Dette til orientering;-))
focuss
05.06.2019 kl 11:57 6606

DTT
Fint om du kan komme med argument og ikke bare en påstand. Dersom 17 av 17 AUA eksperter er enige om at pasientene er tjent med det, hva mer kan man da forlange?

Det er jo åpenbart at det ikke kan bli det umiddelbart når det er så få som har teknologien, men det kan jo komme signaler om at det vil bli det.

Hva er det forøvrig som gjør at du tror du kan få rett nå når du har tatt feil i 12 år?
Redigert 05.06.2019 kl 11:58 Du må logge inn for å svare

I denne sammenheng (kriterier for Grade A) har ekspertuttalelser tilnærmet null betydning.

At jeg har sittet noen år med en liten post i Pho, vil ikke jeg kalle for å ha tatt feil. I min portefølje har jeg noen slike spekulative, men langsiktige poster.
Jeg blir å eie disse aksjene også om 12 år fram i tid, med mindre jeg er kastet ut, eller særskilte hensyn gjør at de selges....eks om cysview «flopper» videre framover. For nå er det ikke noe annet å se fram til. Tidligere hadde pho en svært lovende portefølje, med flere virkelig lovende produkter.
Flopp
Flopp
Flopp
Flopp
Ennå en mulighet. Men vil ta tid.
focuss
05.06.2019 kl 12:19 6496

DTT
Hvis AUA sine eksperter ikke har betydning for AUA sine anbefalinger, hvem har da innflytelse?
focuss
05.06.2019 kl 12:22 6469

DTT
Det er vel en del produkter som er solgt og har bidratt til å finansiere hvor vi er nå. Ikke flopp det vel?
pafo
05.06.2019 kl 12:26 6417

Grade B eller Grade A og kjemperefusjoner biter ikke på amerikanske urologer. De tjener mest
penger på WLC, og da blir det WLC.. Får de en garanti på att de blir kompensert før intektsbortfallet
så har de BLC alle man neste uke. Om Karl Storz klarer levere.
focuss
05.06.2019 kl 12:29 6305

DTT
Men det er jo lett og lese deg, når du har vært frustrert over PHO i så mange år så vil du være skråsikker på at det blir flott før du øker din lille post i PHO. At du er redd for å bli fra løpt før du blir skråsikker er bare en menneskelig reaksjon.
focuss
05.06.2019 kl 12:45 6241

Pafo
De tjener ikke mye penger på å bli saksøkt for 100 vis av millioner. Når 17 av 17 AUA eksperter er enige så blir det ikke klarere.
focuss
05.06.2019 kl 12:47 6215

Pafo
Hvorfor tror du etterspørselen etter BLCC er så kraftig økende i USA?
pafo
05.06.2019 kl 12:52 6173

Om du mener den 0,5 % av markedet de har errøvret på 5 år så aner eg ikke.
bravi
05.06.2019 kl 12:55 6165

Foreløpig er det ingen urologer som er saksøkt for noe som helst i forb. med BLC, da må vi forholde oss til det.
Hvilken forskjell det utgjør om AUA komner med grad A eller beholder B er ikke gitt å si før man ser det. Grad A er heller ikke noe påbud om at BLC skal brukes, det er kun en anbefaling.

Det vi vet er at EUA, det europeiske motstykket til AUA kom med sin anbefaling om å bruke BLC for fjorten (14) år siden.
Og så snakker man i dag om introduksjons fase akkurat som om dette skal være noe helt nytt. Sier som Trump "give me a break".
focuss
05.06.2019 kl 12:59 6151

Pafo
Nei jeg mener den 7,5% markedsandelen i den delen av markedet hvor de foreløpig er i gang og inkluderer de fleste prestisjesykehusene som er viktig for å komme videre.

«så aner eg ikke»

Korrekt Pafo, og det er dessverre en permanent situasjon for deg, for du har vanntette skott mot den virkelige verden.
Hadde din verden vært virkeligheten hadde vi fortsatt bodd i steinhuler.
focuss
05.06.2019 kl 13:02 6117

Bravi
Har du fortsatt ikke fått med deg årsakene til at det er slik i Europa? Da har du åpenbart ikke forstått hvorfor USA er annerledes. Les deg opp. Det må du nesten ta ansvar for selv.
pafo
05.06.2019 kl 13:10 6069

Nu var det vel USA du spørte om, de kan ha 100% på ett sykehus vad eg vet.
Redigert 05.06.2019 kl 13:13 Du må logge inn for å svare

Pafo skrev: De tjener mest penger på WLC, og da blir det WLC...
Jeg er overbevist om at de fleste uruloger ønsker pasientene sine den beste behandlingen og ikke setter grådigheten øverst. (Selv om der alltids er noen som alltid går etter lommeboken.)
De som ikke fornyer seg og ikke bruker den beste behandlingen, vil over noe tid miste sine pasienter og havner i "bakleksa".
Jeg trodde tidligere at det ville gå raskere med å vinne markedsandeler for cysview i USA. Økende salgsinnsats, mer info om cysviews fortrefflighet i media, konferanser og lignende, samt "jungel telegrafen" mellom pasienter, vil dette føre til en akselrerende vekst.
Tror vi vil se dette enda tydligere i kvartalende fremover!

Sorry Pafo, du er allerede langt lavere.
Å påsta at urologer holder på gammelt utstyr som er farlig for pasientene men bra for lommeboka er hårreisende logikk.
For det første er det urologenes oppgave å redde pasientene, ikke ta livetav dem.
For det andre er det ikke lønnsomt å holde på gammel teknologi når det kommer ny og bedre. Da mister man kundene.

Dette har jeg forklart for det så nange ganger at jeg ikke har noen illusjoner om at du vil forstå.
Det er derfor jeg skrev atdu har vanntette skott mot virkeligheten.

Se deg rundt.
Ser du hester og vogn eller biler og fly ?
pafo
05.06.2019 kl 13:39 5989

Ja om det ikke var før att 16 selgere kan gå i 3 mån uten att hitte noen av disse leger. Så
hadde eg vart benegen att hålle med deg.
pafo
05.06.2019 kl 13:45 5974

Har du ikke fått med deg att WLC leger vil hålle dem i livet så lenge som muligt og behandle
dem så ofte som muligt. Og som sagt vi har verken hørt eller sett til noen kø vid dem
som har BLC:

Rolig nå pafo....kø er et relativt begrep.

Scoopene brukes jo tross alt en gang pr uke, så i stort nok perspektiv, kan (muligens) også det defineres som kø....

Du er som en gammel seilskuteskipper som fornektet virkeligheten da motorbåtene tok over.
Det tar bare litt tid.
focuss
05.06.2019 kl 14:43 5874

Pafo skrev:
"Ja om det ikke var før att 16 selgere kan gå i 3 mån uten att hitte noen av disse leger. Så
hadde eg vart benegen att hålle med deg"

Hva vet du om hva disse 16 selgerne har foretatt seg de siste 3 månedene? For alt hva vi vet så kan de ha hjulpet 50 sykehus med å få mer erfaring med teknologien og ha 100 nye scope i pipeline? Du er utrolig snar til å trekke konklusjoner på ting du ikke har noen forutsetning for å vite noe om.

pafo
05.06.2019 kl 14:51 5817

Vad skall de med PHO til de har jo AUA og 17 Eksperter, de behøver ikke hjelp av PHO.
De har sikkert bestillt 500 scope nu nær de lest rapporten.

Meget interessant.
Det er neppe tvil med de foreliggende vitenskapelige data at BLCC er den klart beste og sikreste form for behandlig som pr dags dato er tilgjengelig i det amerikanske markedet, for ikke å si i det globale markedet. Derfor er det rimelig god grunn til å anta at dersom det hadde vært praktisk mulig å kjøre alle amerikanske blærekreftpasienter gjennom BLCC behandling, så ville det vært pålagt.

Men når refusjonsordningene først kom på plass fra 1 jan 2018 for TURBT og 1 jan 2019 for surveillance, så sier det seg selv at det vil ta noe tid å bygge opp infrastrukturen til å kunne dekke mesteparten av behovet. Følgelig er det pr nå ikke praktisk mulig å få dekket alle selv om Grade A ble vedtatt.
Men dette er noe som kan endre seg innen et års tid. Nå er problemene med flexiscopene tilbakelagt og man kan kjøre på med utplassering av både regide og flexiscopene. Og de kommende kvartalsrapportene vil rimelig sikkert vise at veksten i antall utplasserte scope vokser i et akselererende tempo. Det gjør det mulig å innføre Grade A og på den måten sette ytterligere trøkk på sykehus og klinikker som ønsker behandle blærekreftpasienter i fremtiden. I en overgangsfase vil det forståelig nok bli noe kø på de klinikkene og sykehusene som har teknologien på plass, men det vil løse seg når stadig flere og flere sykehus får på plass utstyret.

Helt ærlig,
Synes dere burde slutte å argumentere mot Pafo, bravi dtt og likesinnede.
De er fortapte i pho sammenheng, ingen, absolutt ingen klarer å overbevise dem om noe som helst.
Og bra er det, hva skal vi med slike personer eiersiden i Pho. Ville vært en skam at så negative var å finne på listen over aksjonærer.
Redigert 05.06.2019 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2019 kl 15:05 5793

Pafo
Det du kommer med her blir for dumt. For din del håper jeg du skjønner det selv.
focuss
05.06.2019 kl 15:22 5754

Om BLCC blir oppgradert til Grade A kan jo folk tro hva de vil om, men at 17 av 17 AUA spesialister anbefaler BLCC vil uansett spre seg i fagmiljøene. Pasienter må informeres også får de velge selv. De aller fleste vil skjønne hvilken vei utviklingen går. Begrensningen i fremdriften kan komme til å ligge i PHO sin organisasjon. Samtidig vil situasjonen kunne akselereres ved at når noen i ett sykehus er opplært så kan de veilede andre og da kan KS kanskje bli flaskehalsen.
pafo
05.06.2019 kl 15:23 5713

Kan ikke førstå att du kaller meg negativ, presis alt peker på att BLC/BLFC er det beste som
finnes på markedet. Men att det mangler kjøpere til scope, og pasienter til de som reden er
utplassert det viser resultatet. Og det nytter ikke att bli sur på meg før att eg påpeker det
resultatet lyver ikke...

Og bare for å illustrere hva jeg mener med det så kan vi tenke litt framover, rent hypotetisk, men ikke utenkelig:

Q3 gir overskudd på 1,7 mill. Gjengen vil da ikke være fornøyd, overskuddet burde vært høyere vil dem hevde.

I Q2 blir det utplassert 12 rigide + 9 flexi skop. De fleste vil juble, gjengen vil mene at dette er altfor lite.

Melding om at patentet er forlenget til 2038. Gjengen vil hardnakket påstå at det kan umulig være lenge nok.

And so on, bare et bilde på hvor håpløst dette er.
focuss
05.06.2019 kl 15:29 5719

Forøvrig så må folk skille mellom Grade A og Code A. Grade A betyr den sterkest mulige anbefaling, konsensus og ingen tvil.

Code A betyr at man får refusjon også i "outpatient setting", (poliklinisk). BLCC har allerede Code A refusjon som den eneste i det amerikanske markedet.

For å adressere trådstarters tema, kan Cysview få gradering A i AUA guidelines, og eventuelt når kan det skje.

For det første, ingen tiltak i AUA har pt gradering høyere enn B. Og det gjelder absolutt alle tiltak, fra undersøkelser, til behandling og oppfølging. Diagnostika og terapeutika. Biomarkører og kjemoterapi. Cystoscopi og kirurgi.
Ingen av de tiltakene har gradering A.
Så skulle Cysview få gradering A så vil BLC være det som står øverst på lista, og det eneste man virkelig er forpliktet til å gjøre ved blærekreft, av absolutt alt man kan tenkes å gjøre.

Så hva skal til for å få denne gradering.
Jo et svært stort studie som ikke lar det være noe snev av tvil, et studie som garantert blir stående og med slik tyngde at det med aller største sannsynlighet aldri vil bli utfordret eller motbevist av et nytt studie.

Og Cysview har et slikt studie på gang, registry-studiet ble startet i 2014 og skal være ferdig i desember 2020.
2000 to-tusen pasienter skal inn i det studiet.
AUA. Guidelines ble oppdatert i 2016, og sist gang før det i 2011.
Jeg tenker at fra 2021 er det meget god sannsynlighet BLC med Cysview får kategorisering A i AUA guidelines.
Med alt det medfører.

Jeg er litt enig med Dtt. Jeg tror A henger svært høyt. Spesielt med få scop utplassert. Men jeg tror AUA kan øke trykket ved å anbefale, og deretter indikere at A vil komme innen en tidsfrist. Men dette er for tidlig i 2019, trur eg.....

Pafo,
Jeg blir ikke sur, vil heller kalle det oppgitt. Det er så mye negativitet og samme leksa om og om igjen at det blir slitsomt.
Jeg mener det er på sin plass å være kritisk til enkelte elementer såsom bruksfrekvens, men vi har fått oppgitt at dette jobbes det med paralelt med utplassering.
Vi er alle enige om at den er for lav, men den er stigende og det er vel ikke mulig å tolke negativt? Enten må man tro på at selskapet Pho fatter de riktige beslutninger og stole på det eller så må man kontakte dem og spør hvorfor de gjør det på den måten. Er man ikke fornøyd med svaret, ja da må man komme seg bort fra dette selskapet. Ingen er tjent med å eie aksjer i et selskap hvis man er uenig i det meste dem gjør med unntak av at teknologien er bra.
Akkurat som i arbeidslivet generelt, trives man ikke så sier man opp og starter et annet sted. Men så har man de grinebiterne som mistrives så inn i helvete og aldri gjør noe med det selv og firmaet og kollegaer må slite år inn og år ut med disse arbeidstakerne, akkurat som medaksjonærer i PHO må gjøre.
Du mener også at skop bør tildeles klinikkene gratis. Det er da ikke kostnadene med utstyret som holder igjen klinikker fra å skaffe seg dette utstyret. Det tar 6-12/14 måneder fra første kontakt med klinikk til dem eventuelt signerer, får dem operative og i bruk. Det er tiden det tar, det finnes ingen snarveier.

Et råd, gjør noe med det.
Ta kontakt med selskapet.
Jeg skal garantere at du får svar om du er saklig og konstruktiv.
Redigert 05.06.2019 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
05.06.2019 kl 15:51 5650

Ja, da begynner den store epoken for PHO. Da kan en snakke om erstatninger hvis ikke BLC brukes.
Og jeg vil tro at prisen for behandlingen kan økes siden PHO da nærmest er uten konkurranse. Ikke så lenge til dette i farmasi-sammenheng
pafo
05.06.2019 kl 15:57 5625

Er det bare eg som funderer på hvorfor ingen urologer søker opp Karl Storz eller PHO før
att få blåhvite scope helt frivilligt. De har jo lest AUA sin anbefaling, og vet alt om BLC .
Det tyder ikke på noe interesse.. 2,2 mil før att finne en kjøpere, da er noe som ikke stemmer.
focuss
05.06.2019 kl 16:06 5614

Snøffelen
Jeg mener å ha lest at Photocurs fase 3 studie er det største innen blærekreft som noen gang er kjørt. Når konklusjonene holder en robusthet med p<0,0001 så skulle man tro at vi er langt på vei i mål. Når 17 av 17 AUA spesialister også er enige så står vi sterkt. Spennende det du skriver at det faktisk ikke finnes noen i hele systemet som har Grade A. Det betyr i praksis at de har en gradering som ikke brukes. Men BLCC kan bli den første, Vi snakker tross alt om en veldig utbredt sykdom med 18000 dødsfall i USA per år og 80000 nye tilfeller hvert år. Så jeg synes vel egentlig at Grade A er helt på sin plass. Ikke for alle, men for de med høyest risiko.
focuss
05.06.2019 kl 16:09 5592

Pafo
Jeg må bare legge til grunn at du ikke har erfaring fra arbeidslivet. I hvert fall ikke fra den avanserte delen av det.

Nå har du akkurat fått inn med teskje hvorfor det ikke er aktuelt, eller mulig, med GradeA ut fra dagens status.
Men svaret passet kanskje ikke.....så da løser vi det med 5-6000 nye innlegg. Mer eller mindre likelydende.