Photocure- AUA oppgradering av Guidlines til Grade A !?

focuss
PHO 05.06.2019 kl 10:30 19862

Går det mot Grade A for Photocure?
AUA (American Urologic Association) grader sine anbefalinger på følgende måte:

Grade A er den sterkeste anbefalingen og betyr « Shall use»
Grade B betyr « Should use»
Grade C betyr « May use»

Innen område cystoscopi i blærekreft har Photocures BLCC Grade B, mens NBI (Narrow Band Imaging har Grade C. Ingen har Grade A. Disse graderingene gås gjennom av AUA med noen års mellomrom. Siden forrige oppdatering har det skjedd mye nytt med Photocurs BLCC.

Fase 3 studiet er godkjent og det er dokumentert at 20-40% av ulike blærekreft former forblir uoppdaget og ubehandlet dersom Photocure`s BLCC ikke benyttes. Videre er det dokumentert at pasienter som behandles med BLCC har lengre tid til tilbakefall, om tilbakefall i det hele tatt inntreffer, og det er også dokumentert at pasientene som behandles med BLCC lever lengre enn andre pasienter. Dette gjelder for pasienter med høy og middels risk for utvikling til en farligere tilstand som er vanskeligere og behandle.

Daniel Schneider, Photocurs CEO og President sier at 40% av pasientene er i denne gruppen. Med all denne nye informasjonen har AUA`s urologi eksperter, 17 spesialister, blitt samlet for å gå gjennom hvor de skal forholde seg til dette og se hvordan konsensus kan oppnås.

Resultatet er som følger?
17 av 17 eksperter i AUA, 100%, av gruppen er enige om at pasientene med høy risiko er tjent med at BLCC benyttes.77% av gruppen mener de med middels risiko er tjent med at BLCC benyttes.

Lav risiko gruppen var ikke inkludert i Fase 3 studiet og det foreligger ikke anbefaling for disse pasientene.
Spørsmålet blir da: Går vi nå mot historiens første Grade A anbefaling (Shall use) for pasienter med høy til middels risiko? Høres logisk ut for meg. Det kan være tid for AUA og oppdatere sin guidlines nå.

https://www.nature.com/articles/s41585-019-0184-4
Redigert 05.06.2019 kl 10:33 Du må logge inn for å svare
focuss
12.06.2019 kl 07:50 1315

tunktee
Det er et hav av argumenter for hvorfor USA er langt mer attraktiv for aksjonærene enn Europa.
focuss
12.06.2019 kl 07:59 1297

Tunktee
USA hadde ikke vært så attraktivt dersom selskapet måtte søke og få innvilget godkjennelse og refusjon i hver enkelt av de 52 statene i USA. Kombinerer du det med at i USA så er dekningsbidraget per dose mer en det dobbelte av hva Ipsen får i Europa så burde det være lett å se at USA er et langt mer attraktivt marked for PHO enn hva Europa er for Ipsen. Til tross for det så sender Ipsen drøye 60 mill i året til Photocure.
Redigert 12.06.2019 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

tunktee
Vel, dersom du selv ikke evner å se forskjell på USA og Europa, så gidder jeg ikke bruke tid på å overbevise deg. Hvorvidt du, pafo, Bravi og andre likesinnede blir positivt innstilt til PHO er for meg knekkende likegyldig.

Jeg velger å forholde meg til hva som har skjedd i PHO siden 2018, at selskapet har nødvendig FDA godkjenning for sitt produkt, samt gode refusjonsordninger for TURBT og surveillancemarkedet og en ny ledelse med kompetanse og erfaring fra kommersialisering av farmasiselskaper i det amerikanske markedet. Så lar jeg tiden gjøre resten.

PHO er allerede en suksess. At markedsaktørene tydeligvis trenger mer bevis før de priser denne suksessen inn, det kan jeg gjøre lite med. Det biten fikser tiden.

Redigert 12.06.2019 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
focuss
12.06.2019 kl 08:24 1246

Det at all den nye dokumentasjonen som har kommet i det siste også vil påvirke utviklingen i Europa bør det vel være grunn til å forvente. Lengre overlevelse og lengre tid til tilbakefall. Det samme med flexiscopenes inntreden som øker fordelene med BLCC kapitalt bør påvirke Europa også. Blærekreft er jo en veldig utbredt kreftsykdom også i Europa.
bravi
12.06.2019 kl 08:37 1217

At Pho må bruke så mye som usd 300.000 i salgskostnader for å få utplassert ett (1) skop i Us sier også noe om hvor "attraktivt" dette markedet er. Kanskje derfor ikke noen partner har meldt seg for å distribuere der. Kostnaden for å få ut skop er for høy, den er egentlig helt hinsides sett i forhold til inntektene. Det må være dette som har trigget EGF.
focuss
12.06.2019 kl 08:44 1205

Bravi
Bare trist at du ikke skjønner at det PHO driver med er å bygge en organisasjon i USA som skal selge Cysview for milliarder i året. Dette i et av USA`s største kreftmarkeder. Da blir det ikke seriøst med en organisasjon med 5 ansatte. Det blir heller ikke mulig.
Redigert 12.06.2019 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
12.06.2019 kl 08:57 1178

Bravi
Forøvrig er regnestykket ditt bare bullshit. Forstår du ikke det selv? Ikke enda??
m73102
12.06.2019 kl 09:09 1162

Tunktee - det er godt å bo i Norge, hvor vi har ytringsfrihet:) Jeg ønsker å rette noen kommentarer til det du skriver;

- Jeg er ikke uenig med deg i at det er viktig for et selskap å tjene penger, men hvordan en definerer om et selskap har lykkes må etter mitt syn vurderes basert på hvilken fase selskapet er inne i. Jeg registrerer at flere poengterer at BLC/Hexvix har vært på markedet i flere år - og at det blir feil å si at PHO fortsatt er i lanseringsfasen. Her må en selv vurdere om det Schneider gir uttrykk for stemmer - og om de siste års hendelser i forhold til FDA godkjennelse (2018), refusjonsordninger (2018/2019), AUA-guidelines mv vil ha betydning i denne sammenheng. Det som jeg forholder meg til er at vi i alle fall de siste to årene har sett en markant økning i omsetning/antall Scopes i USA - og etter mitt syn er ikke dette tilfeldig. Dersom en kun skulle forholdt seg til historikken til PHO - hva er grunnen til denne økningen? Kan det være riktig at PHO nå - selv om produktet har vært på markedet i flere år - er i startfasen ift kommersialisering/lansering, og at PHO endelig har fått på plass alle brikkene (som Schneider har gitt utttrykk for?). Spørsmålet er om det er grunnlag for å mene at PHO vil fortsette denne utviklingen - og om vi skal ha større tiltro til det fremtidsbilde som Schneider tegner eller om vi skal stole mer på det som skrives på HO-forumet. Jeg sier ikke at det er en garanti for at PHO vil lykkes - mitt poeng er at jeg pr i dag ikke har noen grunn til å mene at Schneiders taktikk er noe dårligere enn det som blir presentert på HO. Husk samtidig at PHO allerede i dag har en omsetning på nesten 200 mill - og jeg er ikke den minste tvil om at PHO, dersom målet hadde vært å gå med overskudd i 2019, hadde klart det (kuttet alle kostnadene i USA i tilknytning til markedsføring/salg for å øke markedsandelen). Selskapet går nå, selv med satsningen i USA, nesten break even. Jeg mener at det helt klart ville vært en feil strategi - gitt det potensialet som PHO har i dag og muligheten for virkelig slå igjennom i USA (det viktigste markedet). Her har vi nok tunktee helt klart ulik oppfatning når det gjelder mål/definisjonen på suksess/lykkes.
- Det er skrevet mye rundt forholdet mellom Europa/USA - jeg mener det blir feil å sammenligne disse to markedene direkte - her viser jeg til mange av de tidligere trådene.
- Enig i at en må vurdere risikoen opp mot fremtidig inntektspotensiale. Det er selvfølgelig risiko i ethvert selskap. Jeg mener at dagens kurs viser at markedet ikke har tatt innover seg NOE av fremtidig inntektspotensialet - og at PHO i stor grad kan forsvare dagens kurs med omsetningen de hadde i 2018 (gitt at de samtidig hadde kuttet kostnadene de har i USA i dag). Som E24 også skrev i børskommentaren sin etter Q1 - dersom PHO vil oppnå noe av potensialet sitt er selskapet "latterlig lavt priset".
- Alle må selvfølgelig få lov til å mene akkurat de selv ønsker, og for min egen del er det viktig at alle kritiske tanker/synspunkter kommer frem på HO (for å skape en konstruktiv diskusjon). Det som jeg reagerer på - og som også gjelder både de såkalte baisserne/hausserne - er trangen til å komme med nedsettende bemerkninger, samt manglende logikk i resonnementet til flere av skribentene. Det blir etter mitt syn helt feil å argumentere med at kursen til PHO vil falle fordi de ennå ikke har overskudd (eller frykten for emisjon) - samtidig som at en anbefaler NEL... Videre har jeg ingen tiltro til skribenter som ikke har noe tiltro til ledelsen i et selskap - og som, slik jeg leser det, gir uttrykk for at selskapet ikke vil lykkes - samtidig som at skriver at en er aksjonær i et selskap.

Jeg oppfordrer alle sammen til å sette seg godt inn i selskapet, lese analyser, vurdere risikoen (opp mot inntektspotensialet) - samt basere sine beslutninger (kun) på egne vurderinger!

Lykke til!
Redigert 12.06.2019 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
JT
12.06.2019 kl 09:09 1160

Når PHO leverer positive tall var vel, såvidt meg bekjent, kun en slengbemerkning fra Dahl på en av de siste kvartalsrapportene.
Her er en enkel regneøvelse til dere som er "kritiske" til satsingen til PHO (Bravi, Thepower, DTT)
Hvis utviklingen i både inntekter og utgifter i PHO fortsetter slik den har gjort det siste året og som har stø kurs mot guidingen i 2020...
Når kommer dere til at PHO leverer positive tall ?

m73102
Tusen takk for et meget godt innlegg. Ditt syn er 100% sammenfallende med mitt eget og jeg finner det underlig at allmuen av investorer på OSE fortsatt ikke evner å lese "skriften på veggen". Kanskje det skyldes at det PHO er i ferd med å oppnå i USA har vært fullstendig urealistisk for norske farmasiselskaper hittil. Og derfor nekter de å tro på hva som faktisk er i ferd med å skje, rett foran nesetippen på dem.

Men enda mer overraskende er det at personer som hevder de har vært Pho-aksjonærer i flere år, ikke har klart å få med seg det som har skjedd med PHO de siste to årene. For selv om tidligere ledelse har gjort en fremifra jobb med å lede PHO til å få Cysview FDA godkjent, og levere selskapet fra seg med et relativt få antall emisjoner bak seg, samt med penger på bok, så burde aksjonærene erkjenne at det først var i 2018 selskapet virkelig begynte å få luft under vingene, rent kommersielt. Og holder vi oss i den terminologien, så er vel PHO knapt nok airborn på dette tidspunkt, men på full fart nedover rullebanen mot take off.

For et solid grunnlag av fundamentale faktorer er lagt, antall scope i operativ drift øker måned for måned og hypen rundt BLCC som et særdeles viktig tilbud til blærekreftpasientene, kan vi lese om i artikkel etter artikkel. å grunnmuren som The Bladder Cancer Company skal vokse seg stor på, blir sterkere og mer solid måned for måned.

Jeg stoler på at Dan Schneider evner å vise vei og ta PHO til store høyder. Men vi må akseptere at mannen trenger mer enn ett år på å fullføre jobben. Men det vi har sett av hans innsats så langt virker lovende. Jeg tror at vi har mye godt å se frem til, selv om markedet pr dags dato ikke synes å være enig med meg. Det kan jeg leve med.
tunktee
12.06.2019 kl 11:24 1025

m73102, Takk igjen for et fornuftig og balansert innlegg.

Hadde majoriteten av innleggene vært såpass saklig som ditt og ikke hatt en "blind" tro på suksess, så hadde der trolig også vært ferre som hadde kontret disse med å skrive sterke motargumenter. Om du sikter til meg når det gjelder nedsettende bemerkninger, vet jeg ikke. Uansett, så blir det i for peaøtter å regne i forhold til den voldsomme reaksjonen som jeg ser flere kommer mot alle som er kritisk. (Ba vell én om å lese innlegget mitt igjen, og kalte ham "lille venn" i går, men det var etter en usaklig kommentar fra hans side, så det får være greit i mine øyne.) Kan si at jeg ikke er tilhenger av å synke ned på personkritikknivå her, men som du helt sikkert har sett så er det uungåelig på forumet for Photocure på grunn av den sterke språkformen fra menigheten.

Så til sak;
Jeg har ikke sagt at kursen skal ned. (Eller anbefalt NEL, eller andre selskap. Hvis jeg tippser om et selskap på forumet, så skriver jeg at det kan være værd å ta en titt på. Ikke at folk bør kjøpe aksjer. Samme gjelder når det kommer til å selge; Tror aldri jeg har sagt at noen bør komme seg ut av et selskap.)
Har heller ikke påstått at selskapet er overpriset - kun sagt at markedet har bestemt hvilken verdi denne risk/rewarden har.
Er enig i at selskapet kunne levert en positiv bunnlinje om dem ønsket i dag, men tror ikke den ville vært blå nok til å prise selskapet til dagens i underkant av 1 mrd.
Er også enig i at man skal ha tillitten til ledelsen i selskap, gitt at dem ikke har bevist at de ikke er den verdig. Når det gjelder tidligere ledelse i Photocure har der vært mye surr, og tillitten til dem har nok vitret hen med årene. Samtidig har ledelsen ALDRI GUIDET TALL I NÆRHETEN AV DET MANGE HER FABLER OM.
Det siste er viktig! Jeg tror de som sitter langt nærmere markedet enn oss er klar over visse begrensinger som blant annet Focuss m.fl. ikke hensyntar.

Til både Focuss, Londonmannen, deg og flere; Det er godt mulig (og sannsynlig) at der er diverse grunner til å annse det amerikanske markedet som mer verdifult enn det europeiske. Å derimot ikke gjøre visse sammenligninger og komperative regnestykker virker på meg som å stikke hodet i sanden.

Oppsummert tror jeg selskapet kan gå både til 20 og 200 kroner. Men 1900? Det er det like liten sjans for som å vinne WM i poker.
Korreksjon til det siste: Kursen kan, i likhet med Opticom, gå til 1900,-, men de fundamentale verdiene vil kun komme ditt ved ekstremflaks. (i overskuelig fremtid)

Lykke til til deg og m73 :)
focuss
12.06.2019 kl 11:34 1014

LM
Hvis det er en ting jeg skulle ønske Schneider sa så ville det være: "Målet vårt er å bli ny Standard of Care i USA." Det trenger jeg ikke ønske meg lenger for det har han allerede sagt. At et av verdens største kreftsykehus i Canada sier at BLCC skal bli ny Standard of Care der også er jo bare fantastisk.

Mot slikt har baisserne en vanskelig jobb å gjøre.
thepower
12.06.2019 kl 11:36 1012

Focuss, the stock price tells us all we need to know. Dropping every single day.

Soon under 40 again
focuss
12.06.2019 kl 11:42 998

Tenker også at teamet til Schneider tar med seg at 17 av 17 AUA eksperter anbefaler BLCC når de skal snakke med nye kunder.
focuss
12.06.2019 kl 11:45 994

thepower
Mulig at aksjeprisen forteller deg alt du trenger å vite, men det er ikke slik for meg. Med ditt syn så ser jeg ingen grunn for deg å kjøpe aksjer, hverken i PHO eller andre steder.

Power,

Og Nel bare stiger?
Kanskje ikke så rart at PHO faller noe tilbake. Vet ikke, det betyr ikke allverden for min del, før eller siden får vi en høyere prising.
Av de 15 selskapene i farmasi på OSE er PHO den som har klart seg nest best de siste 12 måneder, kun forbigått av Medistim.

Nano eksempelvis er nå på sin laveste kurs siden september 2016
Redigert 12.06.2019 kl 11:48 Du må logge inn for å svare

Nok en gang ser jeg at man sauser sammen begrep og initierer at skribenter her på forumet har «guidet» kurs kr1900,-. Tidligere har vi sett dem hevde at kr 1900,- har vært fremsatt som kursmål, sågar kortsiktige kursmål.

Dersom man sliter med å lese norsk, eller kun er ute for å fordreie skribenters innlegg, så nytter det ikke å diskutere en sak.

La det nå være klart en gang for alle; focuss har presentert et regnestykke der han viser at, gitt visse forutsetninger så vil kurspotensialet være kr 1900,- ved en markedsandel på 20%. Han har ikke uttalt at dette er et Kursmål, han har heller ikke sagt at markedet vil betale kr 1900,- PR aksje. Han har kun illustrert hvilket voldsomt potensiale PHO har, gitt at selskapet oppnår 20% markedsandel og dersom man benytter en PE faktor på 20.

Dette er et regnestykke hver enkelt av dere kan gjøre og da benytte helt andre PE verdier, helt andre kostnadsoverslag og helt andre priser PR Cysview enhet. Og man kan gjøre denne eksersisen for forskjellige markedsandeler. Det blir uansett ikke noe annet enn vurderinger av et kurspotensiale, og aldri noe kursmål eller noen guidance.

Si meg er dette så veldig tungt å forstå? Dere gir jo inntrykk av dere er oppegående personer som ønsker en saklig debatt. Da må dere først som sist slutte med å fordreie andre skribenters innspill og forholde dere til det som faktisk skrives. Så la oss nå slippe å se slike ubegrunnede og falske anklagelser i fremtidige innlegg. Kun fremtiden vil vise hvilke kurs PHO vil toppe ut på.
Redigert 12.06.2019 kl 11:53 Du må logge inn for å svare

We are not discussing NEL.or any other stocks. We are discussing PHO and the latest price development since Q1 has been awful
focuss
12.06.2019 kl 11:52 988

Tunktee
Hvordan begrunner du at kurs på 1900 krever ekstrem flaks som å vinne VM i poker?

Klar over det Power.
Men siden du anbefalte Nel på det sterkeste for en tid tilbake er jeg glad for at jeg stod på min strategi om å holde på Pho og ignorere saueflokken i Nel.
focuss
12.06.2019 kl 11:56 977

Nano nå på 37 tallet. Laveste nivå siden 2016
focuss
12.06.2019 kl 11:59 967

Andy
thepower har vel nå brent seg på flere av de hardest rammede aksjene på OSE, slik som NEL og DOF. Sikkert ikke lett å være han om dagen. Archer var vel også blant hans favoritter.
Redigert 12.06.2019 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
tunktee
12.06.2019 kl 11:59 966

Det ville priset selskapet til 41 milliarder.
Selskapet måtte trolig ha omsatt for minst 7-8 milliarder.
focuss
12.06.2019 kl 12:04 959

tunktee
Du må nesten mene noe om kostnadene også for å ha en formening.
Redigert 12.06.2019 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
SørenE
12.06.2019 kl 12:13 940

Hej Norge

Andyhagen: Klask/smak sagde det til Girlpower, han sidder og slikker sårene efter Nel, Archer og DOF, -- snart kun hans kaffebønner tilbage
Mange Teslaer gået tabt -- he he

Højt at flyve -- dyyyyyyyyyybt at falde -- jeg er ikke skadefro, men måske skulle man tænke over når man sviner andres investeringer så meget til som Girlpower har gjort igennem en lang periode.
Har læst en del af hans tidligere indlæg på de nævnte aktier -- han har set lyset, men omgivet af idioter på alle de tråde han frekventerer på -- lige som her på dette forum ved han bedre end alle til sammen , -- bare en tanke og et klask fra Danmark :-)
Lykke til med vores fantastiske investering i PHO

En glad dansker der holder fast i PHO
Tålmodig 3-5 kvartaler
focuss
12.06.2019 kl 12:26 915

tunktee
Salg på 7-8 milliarder i USA betyr en markedsandel på ca 50%. Schneider sitt mål er å bli ny SoC i USA, hvilken markedsandel tror du da er realistisk?
tunktee
12.06.2019 kl 12:32 904

Jeg skrev minst 7-8!! Trolig mer.
Det er bevvist hvor helvetes krevende det er å selge dette produktet.
Å beregne hvilken størrelse organisasjonen må ha for å oppnå slike tall er umulig, men ingen tvil om at den må være veldig stor.
Forlater dere for i dag, lykke til!

Ja, og som SoC så antar jeg at du må øke faktoren markedsandel i ditt regnestykke, fra 20% til antagelig et sted mellom 40-60%, som et minimum. Men jeg vil fraråde deg å poste eventuelle overslag over kurspotensiale på HO. Det vil nok provosere mer enn godt er.

Men skulle andre få lyst til å regne på kurspotensialet når BLCC blir SoC, så anbefaler jeg vannavkjølte kalkulator for å unngå varmgang.

Men enn så lenge må vi vare konstatere at markedet priser PGO aksjen til et helt annet nivå. Hvorvidt markedet har rett, gjenstår å se. I tilfellet Algeta hang markedet kraftig etter og måtte til slutt innse at de hadde tatt grundig feil. Vil slett ikke bli synderlig overrasket om det samme skjer i tilfellet PHO.

At akselererende vekst i salget av Cysview skulle være bevis på hvor vanskelig produktet er å selge, er mer enn hva jeg skjønner. Men vi mennesker er jo så ulike.

Soon under 40 again. Tragic
focuss
12.06.2019 kl 12:55 2030

Tunktee kommenterer hvor tung solgt BLCC er og det kan vel ingen være uenig i, så langt. Som Schneider sier: Vi er fortsatt i en tidlig introduksjonsfase, ikke bare med flexible scope men også med stive scope. Hvorfor sier han dette? Jeg tror det selvfølgelig er fordi han mener det. Jeg forventer at denne tungsolgt heten ikke vil vedvare. For det første fordi PHO selv har erfaring med at selgernes produktivitet 4 dobles når de er inne i ett modent marked. Men vel så viktig er at sykehus og klinikker vil selv se hvilke vei utviklingen går, at 17 av 17 AUA eksperter anbefaler BLCC vil også bli lagt merke til. I sum så tror jeg situasjonen vil endres fra å gå fra tungsolgt til en situasjon med ventelister. Ventelister vil kunne reduseres ved at sykehus egne ansatte kan gi nødvendig veiledning. Dette er ketchup effekten.
pafo
12.06.2019 kl 12:58 2000

Ja att de bruker 121 mil i salgs og markedsføring før att øke inntekterne med 21,3 mil i USA
2018 er vanskelig att skjønne før de fleste vad som er så fantastiskt med det.
kreinh
12.06.2019 kl 13:40 1945

Fint at vaktbikkja pafo passer på å spamme ned ett hvert innlegg som har ett snev av optimisme....
Redigert 12.06.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
thepower
12.06.2019 kl 13:42 1942

Focuss. When is the best time to sell Hexagon?

Pafo
Det er visst ikke bare på ett felt du og dine våpendragere har vanskeligheter. Det er jo litt trist at dere finner det galt at PHO velger en strategi der kostnadene initielt er større enn inntektene. Men såvidt meg bekjent er ikke det noe spesielt for noe selskap som befinner seg i oppstartfasen for å vinne innpass i et marked. I den grad dere ikke skjønner dynamikken i dette, så er det bare å beklage. Da antar jeg at dere også har solgt deres post i PHO. Eller følger dere ikke deres egen overbevisning?
Redigert 12.06.2019 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
focuss
12.06.2019 kl 14:03 1911

Jeg solgte umiddelbart når jeg hørte om eksplosjonen.
thepower
12.06.2019 kl 14:55 1856

Wise move. Did you sell NEL too?

Decent profit in HEX I have to say. In all fairness I have you to thank for that.

Redigert 12.06.2019 kl 14:56 Du må logge inn for å svare
focuss
12.06.2019 kl 15:24 1820

thepower
NEL solgte jeg før eksplosjonen. Bare en snartur innom med en liten post. Foretrekker nå scatec solar i grønn energi segmentet.
tunktee
12.06.2019 kl 17:43 1690

Ja, det hadde Minidisc og Betamax også. Utrolig hva man får til hvis man bare putter nok penger i markedsføringen.
Alle vet hvordan det til slutt endte med de to nevnte, uten videre sammenligning som sådan.

Jeg er jo ikke gjennomført negativ til Photocure, men hvis du vil ha flere beskivelser på hvordan dette potensielt kan gå til helvete, er det bare til å fortsette Londonman!

Nå har da ikke utviklingen de siste to årene signalisert at det går til helvete. Man har fått på plass gode refusjonsordninger, utplasseringen av scope har nesten doblet seg på et og et havet år og salget av Cysview stiger kvartal for kvartal. I tillegg var det PR Q4 18 kun 10-12% av kapasiteten til utplasserte scope brukt. Så bare på de scopene som allerede er utplassert vil inntjeningen stige betydelig fra det den er i dag. Nå hører jeg allerede argumenter som stiller seg tvilende til at brukerfrekvensen vil stige. Tror noen at scopene er kjøpt for å stå til pynt? Så naive er dere vel forhåpentligvis ikke.

Nei, du kan spare deg å tegne opp flere scenarier over hvordan det kan gå til helvete. For enn så lenge tyder det meste på at dette vil gå til himmels.

Men jeg respektere din rett til å være både negativ, depressivvog sågar suicidale om du skulle ønske det. Jeg legger ikke skjul på at jeg er begeistret for PHO og ser positivt på deres muligheter i det amerikanske markedet.