NOM - Nordic Mining er under angrep og shortes av storkapitalen

NOM 05.06.2019 kl 12:40 11784

Finner det litt merkelig at ingen kommenterer short posisjonen som har dukket opp i NOM ;-)

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010317340

GSA Capital er altså ingen liten aktør, og de har funnet det for godt å shorte bittelille NOM. Ups! ;-)
17.06.2019 kl 15:53 3737

Boss,

stille før stormen tipper jeg ;-) Ser 2,05 innen uken er omme.
Redigert 17.06.2019 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
17.06.2019 kl 15:56 3735

Vi får vel snart den klassiske " swoooooshen" i NOM: 10-20 øres ras hvor algoen til shortermafian kommer til å kose seg max ;-)
Boss 99
17.06.2019 kl 19:22 3653

Noen med tilgang til Firda idag. Gruveselskapet krever 1 milliarder av Naustdal kommune.
Limetree
17.06.2019 kl 22:33 3528


Gruveselskapet krever 1 milliarder av Naustdal kommune.
For 5 timer siden - Dersom Naustdal kommune vedtar den nye planen for Engebø, slik Nordic Mining vil ha den, vil konkurrentane i Arctic Mineral Resources ...
18.06.2019 kl 08:27 3436

Ja, det er aldri fred å få i den bygda der ;-)

Idag ser vi nok emi kurs. Tipper vi sveiper nedom 2,1.
Boss 99
18.06.2019 kl 09:45 3362

Vi får se på det da.Tror ikke de jeg men . Håper det blir stille bort i bukke bygda. Og de som skal overlever!
18.06.2019 kl 12:03 3271

Da har turen ned til 2,1 startet. Flott at legges ut litt kjøpsposter, slik at vi får "lettet" oss litt ;-)
reid-han
18.06.2019 kl 12:29 3267

ERSTATNING: Tore Viana-Rønningen, dagleg leiar i Arctic Mineral Resources, vil krevje erstatning frå Naustdal kommune dersom kommunen legg band på ressursar han meiner tilhører selskaept. Beløpet kan komme opp i ein milliard kroner, skriv dei. Tore Viana-Rønningen, dagleg leiar i Arctic Mineral Resources, vil krevje erstatning frå Naustdal kommune dersom kommunen legg band på ressursar han meiner tilhører selskaept. Beløpet kan komme opp i ein milliard kroner, skriv dei.
Dersom Naustdal kommune vedtar den nye planen for Engebø, slik Nordic Mining vil ha den, vil konkurrentane i Arctic Mineral Resources krevje milliarderstatning frå kommunen.
– Ei detaljregulering, som føreslått av Nordic Mining, vil påføre AMR betydeleg økonomisk tap og skade.Det skriv Arctic Mineral Resources (AMR) i sitt høyringssvar til den nye planen for Engebø. Etter fleire rundar vart reguleringsplanen for mineralverksemd i Engebøfjellet i Naustdal vedtatt i kommunestyret i 2011. I 2015 vart han endeleg godkjend av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. No er det detaljreguleringa som er til behandling i Naustdal kommune. Nordic Mining (NOM) manglar avtalar med grunneigarane på vestsida av fjellet, men dette området er likevel regulert i planen som no er til behandling.AMR meiner den nye planen vil føre til ei ulovleg bandlegging av deira ressurs. Dette gjeld mellom anna ei omregulering frå gruvedrift til veg, i eit område som AMR meiner å ha rett til å drive fordi dei har avtale med grunneigarane.
Utfordraren krev at Engebø-reguleringa blir sett på vent . Kan krevje ein milliard. Ei slik bandlegging av ressursar vil selskapet krevje erstatta av Naustdal kommune. – Det same gjeld ein kvar verknad av detaljreguleringa som kan komme til hinder for AMR si planlagde verksemd, står det i skrivet.AMR har berekna at det erstatningskravet kan utgjere rundt éin milliard kroner, for det området som er råka av planen. Dette skal vere rekna ut frå ein noverdi av verksemda. – AMR har detaljerte budsjett for si planlagde verksemd, som er kvalitetssikra av forskjellige samarbeidspartnarar. Ein eventuell strid om tapets storleik vil i hovudsak handle om berekninga av noverdien, skriv selskapet, og peikar på at NOM også har gjort ein del berekningar av noverdi som kan legge føringar for kva som er det rette talet. Selskapet viser vidare til ei kommentarutgåve av Plan- og bygningslova, som seier at det må vere eit kvalifisert inngrep i eigarinteressa til grunneigarane, for at kommunen skal ha erstatningsansvar når dei vedtar nye planar. AMR meiner granatressursen er drivverdig åleine, og at grunneigarane etter lova har retten til å drive på eigne ressursar. Derfor må ei bandlegging av ressursen vere eit kvalifisert inngrep i eigarinteressa.
Kommunen legg inn høggir – kan bli gruvegodkjenning før valkampen strid om rettigheiter. Dersom NOM ikkje får sirka seg avtalar med grunneigarane på vestsida, er planen å ekspropriere. Det kan dei etter lova, fordi dei har rett til å vinne ut rutil, men lova seier også noko om grunneigarane sine rettar. NOM har rett til å vinne ut rutil, som er statens mineral, men har ingen avtale om granat, som er grunneigarane sitt mineral. Spørsmålet er om granaten på vestsida er drivverdig åleine. I så fall meiner det nyetablerte gruveselskapet AMR, som er deleigd av grunneigarane, at grunneigar sin rett til å drive på granat kjem først. Dette spørsmålet er det Direktoratet for mineralforvaltning som skal ta stilling til. Svaret vil komme i forbindelse med behandlinga av NOM sin konsesjonssøknad, der dei har søkt om å få drive på rutil og granat utover det området dei har avtalar for.
Ei utfordring for detaljreguleringsplanen, er at den blir vedtatt før Direktoratet for mineralforvaltning har avgjort spørsmålet om kven som skal få konsesjon på kva område.
Høyringsfristen for detaljreguleringsplanen er ute, og Naustdal kommunestyre skal gjere vedtak i saka før sommaren. Utval for plansaker skal seie sitt allereie torsdag 20. juni.
18.06.2019 kl 12:33 3259

AMR krever altså at Engebø reguleringen blir satt på vent. Ups! Om så skulle skje er det vel bare å si god natt.

På overtid at NOM kjører en mye hardere linje.
drot
18.06.2019 kl 12:48 3240

Her gjør jo TVR det rimelig klart, at dersom detaljreguleringen vedtas, så er i realiteten hele AMR-initiativet parkert.
Planutvalget i Naustdal har møte 20. juni for å gjøre det klart til å bli dunket igjennom på kommunestyret neste uke - 27. At dette er en formalitet kom vel tydelig frem på informasjonsmøte i går.. Når begynner forventningsrallyet?
unotert
18.06.2019 kl 12:53 3234

Str8up følger ikke med i timen. Alle vet at dette har vært en problemstilling en god stund, og vi vet at kommunen, og relevante myndigheter, ikke bryr seg mye om narrespillet til AMR. Og alle kan lage en nåverdiberegning på en tenkt aktivitet. Tenk på et tall. God natt, str8up...
18.06.2019 kl 13:43 3170

Legge deg allerede unotert?

Eller er det utviklingen på VPSèn din som aksjonær gjennom mange år i dette tapssluket du refererer til?
18.06.2019 kl 13:47 3162

Jeg har skreket i mange år nå om at dere må komme dere ut av NOM. Aksjen faller år etter år og er således ingen levedyktig investering. Itillegg må dere tåle å vannes ut årlig.

Hva gjør dere? Klamrer dere fast i masten og håper på at den finnen dere ser i vannskorpen tilhører en ikke-kjøttetende fiskeart. Neimen ikke rart tonen er bitter og til tider meget amper. Pengene renner ut og drømmen om industrieventyret viskes sakte men sikkert ut.

Flertallet av skribentene her inne har sittet så lenge at snittet nok må ligge på både 4 og 5 tallet, om ikke høyere. Håper dere skjønner at de pengene aldri kommer tilbake. Klart aksjen kan gå 50 øre når emisjons-tåka er over, men fra hvilket nivå? Aksjen shortes hardt nå og det er 100% sikkert at emi kurs skal testes. Basert på erfaring vil vi ser kurser godt under emikurs, og derfor er nok 1 tallet ikke langt unna. 50 øre opp fra f.eks 1,9 er neimen ikke langt fra dagens nivå. Håper dere skjønner poenget gitt at NOM nok må hente penger om ikke altfor mange måneder.
Redigert 18.06.2019 kl 13:57 Du må logge inn for å svare
Boss 99
18.06.2019 kl 14:33 3132

Hvis vi hadde kommet oss ut av nom, hadde det vert noen ny vi der. Hehehehe.

Må si jeg er glad for at vi har en egen facebokside der man må stå frem med navn så slipper man å høre på alt pisspreiket til strup. Men regner med at vedkommende har begynt å plukke nå siden det er det evige maset om hvor dårlig Nom er. Lenge siden jeg har vært å lest på forumet og jaggu skal det bli lenge til neste gang jeg er her inne og leser om Nom.

Hvorfor skriver du ikke på fb str8up ? Ups....kan ikke være anonym , så da tørr neppe en som deg stille opp der..... hehehe
18.06.2019 kl 15:40 3036

Nå er det vel valgfritt hvor man skriver eller hva kortbukser?

Innholdet er uansett likt, og som du sikkert vet, stemmer det meget godt ;-)
19.06.2019 kl 12:18 2767

Lite kjøpsvilje. Raset er nært forestående. Target 2,1
Boss 99
19.06.2019 kl 13:51 2689

Skal du ut eller inn mr.
19.06.2019 kl 14:47 2623

Vurderer rundt 1,9. Men litt usikker, gitt fare for ny emi og AMR bråk.
19.06.2019 kl 15:38 2594

Da begynner nedgangen. Lykke til ;-)
abroker
19.06.2019 kl 17:11 2518

Alle med litt ben i nesen og is i magen vet jo at NOM kommer når den kommer?
Selg dere ut da vel... og se selv?
L O L
20.06.2019 kl 09:03 2319

Tiiiimmmmbbbeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrr
ondur
20.06.2019 kl 16:00 2195

Tøøøømmmmmmmeeeeeerrrrrrrrrrr., bra tråd dette, lykke til Strupmoen!
20.06.2019 kl 16:01 2211

Vi kan ta opp tråden når kursen står på 1-tallet Honnør.
21.06.2019 kl 12:16 2036

Ligger visst litt skjulte poster på salgssiden ;-) hmmmm, lurer på hvorfor ;-)
21.06.2019 kl 12:19 2033

Halslinjen i en liten HS med target 2,1ish ryker snart. Til info! ;-)
Kvike11
21.06.2019 kl 12:23 2037

Hele den norske bors er bund rådden og styres af shorter og norske bankers robotter.
NOM er en guldgrubbe, med værdier der kan 100 gange kursen op.
21.06.2019 kl 12:25 2057

Hjelper ikke å sitte på verdier når du ikke har kapital til å utvikle.

NOM trenger vel ca. 2 MILLIARDER kroner for å få Engebø i drift. 2 MILLIARDER!!!!. ;-) Og dette er altså et selskap hvor emisjoner på 50 mill ikke nødvendigvis er så lett å få fylt grunnet mye småtasser fra vestlandet som aksjonærer. Hjalp seff å få en stor eier med på leken, og det skal dere være VELDIG glad for ;-)

En liten observasjon: de store handler handler kun i emisjoner til stadig lavere kurs. Merkelig at de ikke handler i det frie marked? Nei, egentlig ikke da de vet emisjonene kommer på løpende bånd. Her spiser de seg store og tjukke mens småtassene fosvinner sakte men sikkert.
Redigert 21.06.2019 kl 12:30 Du må logge inn for å svare
21.06.2019 kl 12:31 2192

Mitt stalltips er at NOM iløpet av 2020/2021 igjen må foreta en spleis. Noen som vedder i mot?

hvorfor er slike klovner som deg så intressert i denne aksjen hvis alt er så negativt?
21.06.2019 kl 12:36 2186

Fordi det finnes null og niks av bidragsytere på HO tivoli som har truffet bedre enn meg i denne aksjen. Og jeg skal fryde meg hele veien nedover, noe jeg og skal være påpasselig med å informere om. ;-)
Boss 99
21.06.2019 kl 12:38 2186

Biter det i dag Str8up! ? Får du noe napp. Noen som selger til deg ? Får du kjøpt noe? Blir det noe ?
21.06.2019 kl 12:43 2179

Boss99,

trader du NOM daglig?
Boss 99
21.06.2019 kl 13:43 2130

Nope litt fra tid til annen
21.06.2019 kl 13:55 2119

Ok. Mtp. at du sititer å glaner på kursen daglig samt følger med på forum ;-)

Hva annet trader du? Trader du 100%?
Boss 99
21.06.2019 kl 13:58 2116

Er innom når jeg er på kontoret.
John9
21.06.2019 kl 23:50 1952

Du kan jo berre sette ein short, så har du veddemål. Pass på å gjer det før reguleringsplanen blir godkjent på torsdag 👍

Godkjenning av detaljreguleringsplan? Det er umulig! Står jo ingenting om det i det tekniske! Str8up, 'n ass? Har du lest noe om dette i det tekniske?