PGS - 30kr neste?


Svært spennende å følge PGS nå - om en ser på utvikling siste år kan mye tyde på at vi innen få måneder er langt over dagens kurs.
Bunn for denne gang er trolig satt og teknisk begynner den å se OK ut.

Argumenter for at en kan forvente kraftig stigning fremover (neste 2-3mnd):

- Finansiering på plass (regner med dette går fint). Gårsdagens melding angående obligasjonslån er en indikator på at banklån er i boks.
- Oljeprisen bunner ut rundt 60. Vi går inn i driving season og det er svært usannsynlig at prisen faller videre ned nå,
- Flåteoppdatering og Q2. I starten av juli kommer selskapet med oppdatering på utnyttelse samt inntekter for kvartalet. Basert på Q1 kan en forvente svært godt Q2.

Kombinert med dette har hedgefondet med soleklart størst short startet inndekning for første gang på svært lenge. Ikke undervurder dette signalet..
https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010199151

Citadel har shortet nesten 5% av utestående aksjebeholdning og gamblet på at selskapet måtte kjøre refinansiering som innebar emisjons element. Når emisjonsspøkelset mest sannsynlig fordufter vil en se store utslag i aksjekursen.

Forventer en del volatilitet fremover men tror mye er gjort når vi ser midten av juli.