NEL: Nye aksjonærer i NEL !


Clearstream banking har 18,98% som desidert største eier, neste er Alfred Berg på 2,78%
Hvem vil fylle det tomrommet som kommer nå. Nekter å tro at så mye aksjer som ble solgt i går kun ble fanget opp av småaksjonærer.
Vil vi få se noe mellom 18,98% og 2,78% i så fall...Hva eller hvem?

Blir spennende dette på mandag.

Løkke til.