DE-RISK & OPTIMALISERING

Matsern
05.06.2019 kl 18:30 125

Jaja gutter og jenter. Oljeprisen er på vei videre ned. Dere burde røske hodet opp av jorden og åpne gluggene. Aksjer som PGS, PLCS, SBX, RISH og andre streamerselskaper, bør man ikke sitte i når oljeprisen er i negativt terreng.

Oljeselskapene vil styrke fokuset på de-risk og optimalisering. Det foregår med data fra EMGS og Magseis Fairfield. Dette er to aksjer hvor du blir kraftig belønnet for å sitte med i porteføljen din fremover.

Ha en fin kveld