- Men å sjekke luften i Oslo vil de ikke. Elbil er ikke svaret

livecnn
05.06.2019 kl 19:36 1034

Har installert kun én luftmåler på tre år: – Veldig overrasket over den dårlige responsen

Oppstartsselskapet ThingFarm har nesten droppet satsingen på luftmåling på grunn av fraværende interesse. – Kvaliteten på dataene fra denne typen sensorer varierer veldig, sier forskningsdirektør ved Nilu

I fjor installerte selskapet ThingFarm, i samarbeid med Telenor, en Smart Air-løsning i Oslo sentrum der luftforurensning rapporteres umiddelbart.

Men dette er også den eneste installasjonen selskapet har foretatt i løpet av sin tre år lange historie.

Interessen er rett og slett fraværende.

– Dette har overrasket oss veldig. Løsningen vår er der, og vi har vært i kontakt med flere offentlige instanser samt enkelte bedrifter, men responsen har vært fraværende, sier daglig leder Heidi Scheie.

Som et resultat har oppstartsselskapet mer eller mindre lagt fra seg satsingen. Nå fokuserer de i stedet på andre smartteknologi-løsninger utenfor Norge.

– Jeg tror ikke det er prisen det kommer an på, men kanskje heller at vi er et relativt ferskt selskap – og når det offentlige da skal begynne å gjøre nye ting, er ikke det en helt god match. Ting tar tid, sier Scheie.

Har installert kun én luftmåler på tre år: – Veldig overrasket over den dårlige responsen
Oppstartsselskapet ThingFarm har nesten droppet satsingen på luftmåling på grunn av fraværende interesse. – Kvaliteten på dataene fra denne typen sensorer varierer veldig, sier forskningsdirektør ved Nilu.


LABER RESPONS: Heidi Scheie presenterte luftmålerinstallasjonen på Arendalsuka i 2017. Utover samarbeidet med Telenor har ikke ThingFarm lyktes med satsingen.


LABER RESPONS: Heidi Scheie presenterte luftmålerinstallasjonen på Arendalsuka i 2017. Utover samarbeidet med Telenor har ikke ThingFarm lyktes med satsingen. FOTO: THINGFILM

Hans Jordheim(E24) Publisert: 18:50 - 05.06.2019, Oppdatert: 18:50 - 05.06.2019
I fjor installerte selskapet ThingFarm, i samarbeid med Telenor, en Smart Air-løsning i Oslo sentrum der luftforurensning rapporteres umiddelbart.

Men dette er også den eneste installasjonen selskapet har foretatt i løpet av sin tre år lange historie.

Interessen er rett og slett fraværende.

– Dette har overrasket oss veldig. Løsningen vår er der, og vi har vært i kontakt med flere offentlige instanser samt enkelte bedrifter, men responsen har vært fraværende, sier daglig leder Heidi Scheie.

Som et resultat har oppstartsselskapet mer eller mindre lagt fra seg satsingen. Nå fokuserer de i stedet på andre smartteknologi-løsninger utenfor Norge.

– Jeg tror ikke det er prisen det kommer an på, men kanskje heller at vi er et relativt ferskt selskap – og når det offentlige da skal begynne å gjøre nye ting, er ikke det en helt god match. Ting tar tid, sier Scheie.


Kan kobles opp mot bompenger
Løsningen til ThingFarm måler luftens kjemiske sammensetning og fysiske bestanddeler. Dette blir så rapportert i sanntid. Tanken er at informasjonen skal kunne brukes til å iverksette umiddelbare tiltak.

– For eksempel å stenge trafikk i visse områder i rushtiden. Løsningen kan også krysskobles, for eksempel opp mot bompengesystemet, slik at størrelsen på gebyret ved en bomringpassering kan baseres på faktisk forurensningsnivå til enhver tid, sier Scheie.

Britt Ann Kåstad Høiskar er forskningsdirektør ved avdeling for by og industri i Norsk institutt for luftforskning (Nilu). De har jobbet med digital luftmåling siden starten av 2010-tallet.

løpet av den tiden har Nilu testet mange typer sensorer. Kvaliteten er svært varierende, sier Høiskar.

– Jeg har ikke hørt om ThingFarm, det finnes veldig mange startups som lager ulike typer sensorer for å måle luftkvalitet. Men mange av sensorsystemene vi har testet gir data av svært lav kvalitet. Samtidig kreves det høy ekspertise på luftkvalitetsmålinger for å håndtere data fra denne type sensorer. Disse erfaringene kan nok ha bidratt til responsen Thingfarm har fått, sier hun.

Elbil er ikke svaret alene
Onsdag 5. juni er verdens miljødag. I år fokuserer FN på luftforurensning. I Norge har vi mye svært god luft, men samtidig har kvaliteten i de største byene tidvis vært på gal side av grenseverdiene.

– Hovedproblematikken har vært knyttet til NOx-utslipp, der det meste kommer fra dieselkjøretøy. I Oslo har disse grenseverdiene har blitt brutt hvert år siden 2001, men i fjor var første år at nivåene lå på rett side, sier Høiskar.

Hun forventer en ganske kraftig forbedring i årene som kommer – primært fordi det kommer tunge kjøretøy med ny renseteknologi, sier Høiskar.

Den andre komponenten tilknyttet landets luftkvalitet er svevestøv. Vedfyring om vinteren er på den ene siden største bidragsyter til de mindre partiklene mens veistøv er den viktigste kilden til svevestøv av det grovere slaget.

– For å få bukt med det sistnevnte er det iverksatt ulike tiltak, som piggdekkgebyr, miljøfartsgrenser og bompenger. Det har bidratt i riktig retning, men vi er fremdeles på nivåer over helsemyndighetenes anbefalinger.

– Det viktige fremover er at vi jobber for en generell trafikkreduksjon i byene. Å gå over til elbil hjelper på Nox-utslippene, men det utgjør ingen forskjell kontra fossildrevne biler når det kommer til veistøv, sier Høiskar.

https://e24.no/naeringsliv/miljoevern/har-installert-kun-en-luftmaaler-paa-tre-aar-veldig-overrasket-over-den-daarlige-responsen/24635198

fabian2
11.06.2019 kl 02:11 941

Ting som ikke støtter ens eget syn på en sak , skal ikke diskuteres.........
OZZY
11.06.2019 kl 06:13 901

ja slik fungerer kommunismen

Helt på slutten står det at overgangen til elkjøretøy ikke gjør noen forskjell når det kommer til svevestøv.
Det er jo pusssig.
Elbiler veier jo fort 50% mer enn en tilsvarende ordentlig bil, de må dermed belaste veiene mer, så da er det vel rart at de ikke fører til mer svevestøv?

Selvsagt hjelper elbil på luftkvaliteten i byene (hvis de ikke durer rundt med piggdekk). Problemet med elbil, er at de selges omtrent bare i Norge.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country#/media/File:Top_countries_plug-in_ownership_per_1000_people_2018.png

At et av verdens mest grisgrendte land har best elbildekning hjelper nok ikke stort på CO2-utslippene globalt.
Zorin
12.06.2019 kl 08:53 752

Nei, kanskje ikke så mye globalt, men det hjelper ganske godt lokalt i Norge!

At et av verdens mest grisgrendte land har best elbildekning hjelper nok ikke stort på CO2-utslippene globalt, skriver en. Så svarer zorin: "Nei, kanskje ikke så mye globalt, men det hjelper ganske godt lokalt i Norge!" zorin, hvilke data har du for dette? (konkrete tall for virkningen, i totale reduksjoner og i forhold til totale utslipp siden du skriver det du skriver?

Apropos svevestøvet også; ingen kommenatrerer om el-biler forårsaker mer svevestøv synes det som om. Rent bortsett fra direkte sammenlikning bil for bil må det også gjøres sammenlikning om bilbruk. Mitt inntrykk er at el-bileier lettere tar seg en biltur og kjører mer enn de ville gjort uten el-bilen og dermed om de hadde hatt en vanlig bil. Noen som vet om dette er undersøkt? Stemmer det er el-biler åpenbart en kilde til økt svevestøv, grovkornet.

Antagelig er det sånn at det ikke spiller noen rolle om elbiler forårsaker mer svevestøv for elbil er elbil og diesel er diesel og ferdig med debatten.

Share it

Det er bare å bruke fornuftig sans (hvis du har det) så skjønner man at elektriske biler er gunstig lokalt i byer. Og grovkornet støv er mye bedre enn finkornet forøvrig.
Redigert 12.06.2019 kl 11:58 Du må logge inn for å svare

De vil jo ikke ha målinger som kan vise noe negativt om elbiler. Da faller liksom hele argumentrekken bort om at det er dieseldyrene som skaper svevestøv og alskens forferdelige gasser med mer over de grønne bedrevitende og høymoralske byborgerne
Redigert 12.06.2019 kl 23:02 Du må logge inn for å svare
dirken
12.06.2019 kl 23:12 548

Folk må være litt mer positive. Svevestøv og lokal forurensning gir fine, røde solnedganger.
Redigert 12.06.2019 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
pengex
12.06.2019 kl 23:28 533

Vi skal alle dø en gang

FF, takk for svar som jo selvsagt ikke var noe svar.
Genuine
13.06.2019 kl 17:39 467

Svevestøvet kunne reduseres vesentlig om veiene hadde blitt feiet oftere enn kun på våren.
Bare veier burde bety feiing også på vinteren og gjerne også ellers i året slik at tonnevis med grus og støv kunne blitt fjernet og ikke
blitt virvlet opp av kjøretøy uansett om de drives av batterier,bensin,diesel eller gass.