Hydrogen er løsningen . Dagens klimatiltak er i langt ifra nok

OZZY
06.06.2019 kl 08:35 314

https://e24.no/energi/equinor/equinors-sjefoekonom-i-fersk-rapport-dagens-klimatiltak-er-i-langt-ifra-nok/24633812

Dette har Løkke sagt i noen år nå.

«Vi tror hydrogen kan være nødvendig i de delene av energisektoren der det er vanskelig å erstatte dagens bruk av fossile brensler med batterier. Det er særlig i de tyngste delene av transportsektoren og deler av prosessindustrien, sier Wærness.»
OZZY
06.06.2019 kl 08:57 289

Men hydrogen er noe som må lages, enten gjennom elektrolyse (...) som er dyrt og ineffektivt å gjøre. Men får man altfor mye fornybar energi kan man bruke det. Den andre måten er å bruke naturgass (...) men utfordringen der er at man trenger karbonfangst og lagring, for når man produserer hydrogen fra metan så får man CO₂, fortsetter han.

Til info har NEL utstyr til å lage hydrogen billig gjennom elektrolyse som 100% miljøvennlig.
OZZY
06.06.2019 kl 09:31 267

Vi er i startfasen av Hydrogensamfunnet.
Odi.1
06.06.2019 kl 09:50 252


Den aller beste løsningen er Olje og Gass , med ordentlig rensing.

Det blir også primær energien på kloden i minst 100 år til.


Fantasi prosjektene blir kun symbolikk i tilsvarende år.
OZZY
06.06.2019 kl 10:07 235

hvis det er meningen at det skal bo mennesker på jordkloden må co2 utslippene halveres innen 5 år. vi kveles i vår egen møkk

Mange som meiner at co2 har ingen effekt på temperaturen på kloden. Co2 er ingen gift, det trenger både planter og mennesker.
OZZY
06.06.2019 kl 11:37 201

har du glemt alt du har lært om drivhuseffekten eller bare spiller du dum.
06.06.2019 kl 11:43 187

Mange drosjesjåfører som mener det ja, men hvis du spør forskere isteden så kan det tenkes at du får mer relevante svar. (Men selvfølgelig, forskerne er jo kjøpt og betalt av grønne fanatikere, mens den dakkars oljeindustrien prøver å forsvare seg mot urettferden fra overmakten...)