NAVA - kortest vei til høy avkastning?


Mens årene går og Radforsk-selskapene får mest oppmerksomhet tiltross for den lange tiden disse selskapene krever for å få kommersialisert sine produkter, er det et annet selskap som seiler opp til kanskje å slå dem alle, ihvertfall når det gjelder kort tid til høy avkastning på investert kapital?

NAVA har en mCap på bare 215 mill.
Omsetning 2018: 184 mill.
EBITDA 2018: 8 mill.
Solid og ambisiøs hovedeier: INGERØ REITEN INV. COMPANY AS

Eget patentert produkt:
SIPPI NOK 4 mrd marked på verdensbasis (årlig)
SIPPI bag NOK 20 mrd marked på verdensbasis (årlig)


http://aksjenorge.no/wp-content/uploads/2019/06/9_NAVAMEDIC_040619.pdf
Redigert 20.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare

Kursutviklingen har vært god siden nyttår, etter flere år i stillstand. Dette skyldes nok markedets tro på det nye eierskapet og ny ledelse/styre.
Men fremdeles er mCap svært lav sammenlignet med andre selskaper i sektoren.

Utvikling for noen selskaper siden nyttår:

MEDI +101%
NAVA +50%
BIOTEC +10%
PCIB -1%
PHO -3%
NANO -19%
TRVX -20%
BGBIO -30%

Sikkert store muligheter men umulig å få tak i aksjer. Null omsetning.
Får man tak i aksjer er det umulig å komme seg ut igjen.
Jeg velger det trygge - Pho

Omsetningen har enkelte dager vært høyere enn i PHO. Men nå ser den ut for å ha stoppet opp. Men du har et poeng i at det ikke er så mange "løse" aksjer. Topp20 eier nesten 80% av selskapet. I PHO eier Topp20 bare 44%.
inva
06.06.2019 kl 13:00 659

Enig i at det er lav likviditet, men husk å se det i sammenheng med den lave prisingen.
I fjor ble det omsatt over 6 millioner aksjer i Navamedic og så langt i år over 3 millioner. Det er ikke så ille, det er bare 12 millioner aksjer totalt.

Du kan jo starte med å kjøpe de 37K som ligger tilsalgs nå Scoop. I morgen kommer det 37` nye.

Jeg trodde at kursen ville nå 20 mot slutten av året. Nå er vi bare ett par kroner unna, så trolig ser vi 20 allerede første halvår. Så da er det kanskje ikke usannsynlig med en dobbling andre halvår om utrulling av Sippi skyter fart i tillegg til vekst i de andre produktområdene?
inva
06.06.2019 kl 20:01 580

Veksten har stoppet litt opp de siste kvartalene etter Aspen exit. Nå sier selskapets egen outlook at dette snur, med god vekst allerede i år.
Det er tidligere guidet omsetning på 400 millioner om noen år, uten Sippi. Selskapet har et nedslagsfelt på 27 millioner +. De har mange
produkter som de kan øke omsetningen på uten mye økning i salgskostnader. I tillegg har de mange nye produkter, noen er allerede lansert
og flere som skal lanseres i tiden som kommer. Den nye ledelsen bygger sten på sten her. De er dyktige og ivrige etter å lykkes. De fleste i
ledelsen har også en god porsjon med aksjer.