Hvem kjøper?


Er det riktig at Mowi ikke kan kjøpe mer i norge uten godkjennelse fra konkurransemyndighetene?

https://ilaks.no/k-strommen-lakseoppdrett-skal-vaere-til-salgs/

Dette er jo midt i et av deres kjerneområder, ingen av de andre børsnoterte oppdretterne med aktivitet akkurat i det området.

Tipper Coast, Firda, Salmon group kan være aktuelle kjøpere.