Løkke i Fredericia i dag 6. juni 2019

NEL 06.06.2019 kl 18:50 245

Twitter:
@jonandrelokke Nice visit to Fredericia this morning, green Hydrogen in demand.