Årsregnskap lite aksjeselskap, tilbakemeldinger

morphex
06.06.2019 kl 19:04 347

Hei. Jeg postet 23. Mai noen spørsmål om regnskap [i et annet forum], og fikk nyttige tilbakemeldinger, som bekreftet det jeg trodde.

Nå har jeg jobbet litt mer med regnearket, og fått ryddet noen gamle ting, og balanseført moms og betalbar skatt.

Jeg har jo utsatt skattefordel fra før, og regnskapsføreren jeg har brukt, har valgt å bruke betalbar skatt i stedet for skattefordel, og det var vel selv om jeg gjorde det klart at jeg ville drive videre, også for å få utnyttet denne skattefordelen. Så hvordan gjør jeg dette riktig, regnskapsmessig?

Dette er jo grunnlaget for innlevering av årsoppgave hos Altinn, er det noe jeg må passe på der? Selskapet er et NUF. Et advokatfirma tar seg av et formelle i England, slik at firmaet skatter til Norge.

Det nye regnearket er her:

http://blogologue.com/aa_2019_06_06/regnskap2018.xsls

Ser dere noe åpenbart feil med dette?

[Forrige post, på et annet forum]

Hei.

Jeg skal levere årsoppgave selv for et lite selskap, Nidelven IT LTD. Dette er jo selvsagt bittelitt skremmende, men jeg tror jeg har fått det meste til å stemme nå.

Jeg overtar da tidligere regnskapsfører, ikke lenger er tilgjengelig, og det er noen løse tråder. Årsoppgave 2017 fra brreg er her:

http://blogologue.com/aa_2019_05_23/aarsoppgave2017.pdf

Årsregnskap 2017:

http://blogologue.com/aa_2019_05_23/regnskap2017.xlsx

Årsregnskap 2018:

http://blogologue.com/aa_2019_05_23/regnskap2018.xlsx

Det er vel to ting jeg lurer på, det ene er om årets underskudd etter skatt er årets underskudd før skatt - årets skatt, eller om det er årets underskudd før skatt - fjorårets skatt til gode - årets skatt.

Jeg måtte også nøste litt opp i regnskapet jeg fikk fra regnskapsfører for 2017:

Så han fører underskudd - skatt til gode 2016 - skatt til gode 2017 i regnearket, mens han skriver noe annet i årsoppgaven.

Han fører ikke innkommende MVA på resultat-listen, men fører det på underskuddet:

Årets resultat: 2622

Skatt tilgode 2016: 254

Skatt tilgode 2017: 2622 * 0,24 = 629,28

Skatt tilgode ført i årsoppgave: -949

Mangler: -65,72

Og det er vel inngående MVA * 0,24 = 66 kroner.

Og da er det vel slik å forstå at man kan ved senere omsetning på over 50.000 per 12 måneder, kreve tilbake innbetalt MVA 3 år tilbake i tid, og hvis man gjør det, må man vel også trekke fra på det fremførbare underskuddet / den utsatte skattefordelen. Og at man frem til det eventuelt skjer, kan se på det som en utgift som gir skattereduksjon.

Samtidig må jeg evt. få rettet opp i regnskapet, slik at den betalingen på 375 og skatt tilgode er riktig