Ja, vi selger dette landet ENTRA by by


Entra er et av Norges største eiendomsselskaper og eier eiendommer til en verdi av 46,4 milliarder.

Entra ble skilt ut fra Statsbygg under regjeringa Bondevik i 2000.

Under Erna Solberg ble selskapet børsnotert og statens andel solgt ned til 49,7 prosent. Staten solgte seg ytterligere ned i 2016. Fri Fagbevegelse skriver:

https://frifagbevegelse.no/nyheter/staten-selger-seg-ned-i-entra--vart-mal-er-a-styrke-det-private-eierskapet-i-norge-6.158.632427.39fc5e1e5a


Mafia og stat....

Statens eiendommer var det noe som het Entra ble utskilt derfra. Dette var folke fellesskapets egne eiendommer som er blitt stjålet fra folket, ved de folkevalgte AP H KRF og FRP har skilt ut og omgjort folkets i generasjoners, opparbeidet verdier om til såkalte del-privatisert foretak eks. Entra. Hydro, Yara, Telenor DNB (respirator) osv. Hvor en oligark/ Kleptokratar dyrket opp rundt og i partiene er ekstremt avlønnet i styrerforetakene.

https://forum.hegnar.no/archive/thread/2182548/view/0/1?page=2

Etter å ha fått oppgjør i form av Mikke mus penger, hva gjør man så?

Hvem bygget verdiene?
Jeg lånte Televerket 2000 kroner i hele 10 år for å få telefon innlagt i huset, men hvem får mest ut av dette nå? Det er påstått at Telenor har kjøpt seg "inn" i de 17 milliardene de hadde tapt i India, men hva har skjedd med de "milliardene" som er forsvunnet for Telenor i Russland?

Hvem selger hva i Russland som India? Merkelig her i Norge etter offentlig tigging og almisser fra folket, er jordledningen for våres felles verdier, blitt plassert i et fremmed land og antennen i et annet. Ledelsen får 10-12 millioner i årslønn + 100 millioner i årlig utbytte. Det samme i sluttpakker, om de blir sparket. (Grøftkommunikasjon)

Det er mye skrik om Munch for tiden! For å hedre Norges nasjonal helligdom ”Skrik” var det en ide at ”bildet" kunne danne fremside for boka Norges Lover i boka med samme navn. Vinn vinn vinn

https://forum.hegnar.no/archive/thread/2182548/view

Ja, vi selger dette landet. Revidert tekst på nasjonalsangen. Jeg var stolt av mitt land og tok det for gitt, men tanken ble avvist for EØS kameratene (AP H KRF og FRP) fikk omgjort det til en dritt.

http://e24.no/makro-og-politikk/maeland-vil-ikke-invitere-folket-til-aksjekjoep/23235936

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2262486
http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2312952
http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2412452
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/salg-av-statlige-selskaper-de-roedgroenne-17-de-borgerlige-13/a/24006256/

Alt hva fedrene har kjempet og mødrene har grett. Hårde tider har vi døyet, ble til sist forstøtt; men i verste nød blåøyet, til frihet ble oss født. Det gav faderkraft å bære hungersnød og krig, det gav døden selv sin ære. Ja selv «emigrantstaten» fikk forlik?
Jeg var stolt av mitt land og tok det for gitt, men det ble avvist av EØS kameratene (AP H KRF FRP) med sitt svik fikk det omgjort til dritt.

Regjeringserklæringa fastslår at regjeringa vil «gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål».

Disse selskapene er Entra, Mesta, Flytoget, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter, Ambita og Baneservice. I slutten av juni i fjor solgte staten seg ut av SAS, et selskap staten har hatt eigarskap i sidan 1946.

Stortingsflertallet, bestående av Høyre, Frp, KrF og Venstre sikra i 2015 regjeringa fullmakt til å selg helt eller delvis alle disse selskapene, med unntak av Flytoget.

https://frifagbevegelse.no/nyheter/staten-selger-seg-ned-i-entra--vart-mal-er-a-styrke-det-private-eierskapet-i-norge-6.158.632427.39fc5e1e5a

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf#page=38

Røe Isaksen, en av de mange i Erna Solbergs regjering, inkludert statsministeren sjøl, som aldri har hatt et ærlig arbeid bortsett fra noen vikariater her og der, fortsetter nå å selge ut arvesølvet, slik Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik har gjort før ham. Det var under Stoltenbergs «rødgrønne» regjering i 2011 at Stortinget ga regjeringa fullmakt til å redusere statens eierandel til 33,4 prosent.

Som vi har påpekt før: privatiseringa i Norge har vært en lagtempo der Arbeiderpertiet og Høyre har vekslet om å ha ledertrøya, men kursen har alltid vært den samme. https://steigan.no/2013/11/privatisering-lagtempo-i-flere-etapper/

mafiastaten selger alt av verdier for å finansiere import av navere :-)

skatteinntekter klarer ikke å dekke offentlige utgifter som har eksplodert

skipet norge as går til helvete

Samtidig som man tømmer bunnen av Nordsjøen for eventyrlige verdier, går all utenlands eide foretak overskudd, ut av landet. Når bunnen av Nordsjøen et tømt alle verdier (olje og gass) er vi i samme forfatning, om enn ikke mye verre enn hva vi var i 1905. Gullet er solgt på billigsalg og oppgjør «for godt håndfast gull» ble omgjort til en sekk med «Ved», og derfra til aske på børsen via valuta-maskepiet til norske økonomer som alle er ukjent i verden, men verdensberømt her i Norge.

Kongedømmet demokrati og folkestyrestaten har etablert som heter UDI, som sammen med Jan Egeland i flyktninghjelpen, har fått i oppdrag å fylle fedrelandet med verdens bunnfall og avskum, finansiert med milliarder av ingen andre enn oss selv her vi har gått i Aldri mer 9. april omkvedet, bare med 9. april daglig de siste 30-40 år.

Nå går vi selv inngjerdet via Schengen «og var i ferd med å bli datalagringsdirektiv overvåket, men gikk klar. AP og H hadde godtatt dette også, men tyske EU sa selv stopp. Det er de samme partier å takke, sammen med KRF og FRP at Kongeriket, for å selge sine råvarer- (som er etterspurte og selger seg selv,) må betale årlig milliarder i EØS kontingent for kunne selge dette til EU, som trenger alt hva vi kan levere.

Noe annet har vi heller ikke å tilby, for idioter har verden evig nok av som det er. I retur blir vi tilført fri flyt, av all verdens bunnfall og drit.

En formidabel gjelds-basert påstått ny rikdom, har nå oppstått basert på gjeld og låneopptak i tidligere egne eide, men nå utenlandske eide banker som et fremtidig boligprisfall vil bli helt umulig å betjene. Du snakker om å styre et helt folk lukt i fortapelsen. Det er forståelig at slik stat settes under overvåkning. DLD Schengen og EØS betaler vi selv med milliarder. Vi må ikke glemme at med lånte penger fra banken får du råd til å gå på arbeid.
Redigert 07.06.2019 kl 04:05 Du må logge inn for å svare
mrpotato
06.06.2019 kl 21:39 1234

Takk for en innholdsrik og nyttig tråd..... Fortell gjerne mer. Gjerne 10-12 sider til.

ja helt utrolig at molbolandet solgte alt gullet på billigsalg. nasjoner som kina hamstrer gull for harde livet

malaysia og flere asiatiske land snakker oxo om gold-backed currency siden fiat penger gir null mening

når jeg har skrapet sammen nok EK og/eller arver etter min mor så er det utflagging fra molbolandet asap!

orker ikke all import av verdens avskum og lovlig ran fra mafiastaten.

nåå skal de kutte ut 350kr regelen fordi ola dunk bestiller for mye billig stash fra andre land :-)

Tilbakeblikk........
Det er slikt som kalles folkestyret, og dyrkes hver 17. mai

Økonomisk styring Av Arild Haaland etter den politikerskapte Bankkrisen!

Kjeltringer, hva er det?

Nyhetene beretter at staten er i ferd å selge bank aksjer, for det meste til utlandet. Bravo skal si vi blir styrt! La oss gå igjennom de siste 15 årenes sprell. Det begynte med Per Kleppe. Den gang verden led under oljekrisen mens Norge sopte inn milliarder, fra Nordsjøen. For å skape økt sysselsetting lot finansministeren priser og lønninger stige, med en tredjedel.

Kleppe mente at dette ville skape større kjøpekraft, og bedre konkurransen med utlandet? Han skulle angivelig en gang ha studert sosialøkonomi

Kleppepakkene førte til pengeriklighet. Men ingen ble fristet å starte noe nytt. I stedet gikk overskuddet til stigende eiendomspriser. For å lette på taket, gikk de borgerlige partier inn for å slippe bankenes utlån helt fri!
Resultatet ble jappetiden, ville eiendomspriser, og deretter krakk.

Norske banker og finansinstitusjoner tapte 100 000 millioner på dillet, og mange banker holdt på å gå konkurs. For å øke vaskene, bestemte staten så at alle verdier og utlån skulle føres opp til de urimelige lave dags verdier under krisen! Dermed ble underskuddene maksimale, på papiret. Under disse latterlige utviklinger var der ingen som hørt et kvekk fra de nye statsoppnevnte styremedlemmer, fra LO og stortinget, som var innført for å føre kontroll med bankene.

Da bankaksjene var sunket til en tiendedel av sine toppriser, kjøpte jeg 2500 stykker, siden det virket usannsynlig at regjeringen ville la hele bankvesenet rase mot null. Men ingenting er umulig, for det var nettopp det som hendte! De fleste bankaksjer ble nullet, og et par forsikringsselskaper fulgte med. Nullingen på bunn var like tåpelig som frislippingen på topp. For å rette opp misèreen, overtok staten flere av bankene.

Dermed hadde man endelig fått sosialisert bankvesenet i Norge. Hurra!
Hvorpå bankene utlån begynte å rette seg opp igjen, etter noen tid, som ventelig var. Men da var skandalen et faktum:

Staten hadde ruinert alle vanlige småsparere, og man må helt til de russiske kommunisters bondepolitikk, for å finne maken til dumhet og råskap.

Hva ble utfallet, når verdiene igjen begynte å stige? Uni Storebrand var på bunnen nedi nesten en krone. For da hadde alle vanlige aksjeeiere brent seg på bankene, og gikk utefra at forsikring og Elkem ville gå samme vei?

Men det var dumt tenkt! Spekulanten Svaas begynte i stedet for å kjøpe Storebrand til nesten null, og satt og gned seg i hendene, mens aksjekursen ble trettidoblet! Da hadde statens ypperlige ledelse resultert i at hundre tusenvis av småsparere ble erstattet med en fiffig spekulant. Det er det som kalles folkestyre, og dyrkes hver 17. mai.

Siste akt opplever vi i disse dager. For nå er bankene kommet på fote, og staten skal selge ut sine aksjer, i den nullete Fokus Bank.etc. Tablå! For hvem i all verden vil kjøpe norske bankaksjer etter slikt vanstell?

Og hva skjer da? Jo, det kan vi lese i avisene, og få bekreftet i NRK Da faller vi i klørene på de utlandske Sveaas’er. Selvfølgelig. For når ingen norske vil kjøpe aksjene, blir de billige. Så følger smarte utlendinger etter, liksom Sveaas.

Dermed kjøper de opp. Og er alt i fred med å eie over halvparten av de tilbudte statsaksjer. Så har politikere, i tillegg, klart det mesterstykke å selge bankene billig til utlandet, selv om vi står utenfor. EU. Hallelulia!


Meg forsett..

Tar man her med verdifallet i befolkningens eiendommer, gjeldsoffer og nyfattigdom forstår man hvorfor Gro har flyttet/flyktet til alle tragedienes statsledere hjemland Frankrike og vår nye statsminister har fått skuddsikker bil!

Kåre Willoch siste rolle som formann i forsvarskommisjonen er vell ikke ukjent? Forsvaret, i sin nåværende forfatning bør i hvert fall være det!

Quisling var harmløs!

Merkelig stille om Panamasakene.

Flere milliarder forsvinner ut av landet uten tilsyn. Finanstilsynet har ikke tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter.

https://www.nettavisen.no/na24/kokrim-flere-milliarder-forsvinner-ut-av-landet-uten-tilsyn/3423402926.html

Island er et selverklært idiotvelde, men er Norge noe mindre slikt, fordi vi fant noe olje å selge? DNB respirator måtte ha (50 = 500) milliarder i bankpakke 1 og 2. De svindler folket og egne kunder med bidrag og hjelp ifra statsministerens kontor. Via Økokrim betalte dem millioner bøter, men til hvem kvitterte for mottakelsen? Det er nå vist glemt.

Skal vi adressere misbruk av penger, bør det snarest utferdiget tiltale for å fengsle hele Stortinget. Se bare hva idiotene gjør og har gjort med våre skattepenger. Listen er lang som en toalettrull. Jeg nevner her.
Gullsalget og forvaltning av Oljefondet vårt!
Salg av militære forlegninger til asylindustrien fra Zero til Hero……..
Ubåtbase i nord Olavsvern.
Fregatten sitt sorti i Hjeltefjorden.
Helikopterkjøpet.
Stortingets Bygge skandale. Milliardhullet i stortingets bakgård
Boligsvindelen utført av advokat Lippestad i hovedstaden, selve «pestbyllen» på Norges legeme. De roter vekk milliarder uten konsekvenser. https://www.nrk.no/norge/sju-forsvarsministre-ma-svare-for-14-ar-forsinkede-skandalehelikoptre-1.14403252

Innovasjon Norge. Hvor tar de pengene fra?

Vi vil jo aldri få med oss at sykkelen er oppfunnet, når hjulet til stadighet skal finnes opp på nytt.

Anita Krohn Traaseth sitter på toppen av en statlig oppnevnt snyltedyrorganisasjon med et budsjett, en pengepott (uthentet fra oss alle) innbetalte skatt og avgifter på over 7 milliarder kroner i året. Hun jobber for oss skattebetalere, men hvem betaler regningen?

https://www.tv2.no/nyheter/9947466/

https://e24.no/naeringsliv/innovasjon-norge-dropper-internrevisoren-bestiller-ekstern-gransking-av-ansettelser-siden-2014/24431116
https://e24.no/naeringsliv/aarene-under-eksternrevisors-lupe-innovasjon-norge-droppet-127-offentlige-utlysninger/24443669

Redigert 10.06.2019 kl 01:39 Du må logge inn for å svare
pedro1
07.06.2019 kl 15:50 1034

Ikke alt stemmer i denne tråden., men underholdningen er uansett stor ?

Rett det som du mener er galt. At noe så tragisk kan være underholdende er uforståelig, ihvertfall for meg.
Redigert 10.06.2019 kl 01:43 Du må logge inn for å svare

klippet fra DN.no

"Entra-salget: - Det som var mulig for markedet å absorbere

Den norske stat solgte seg i forrige uke kraftig ned i eiendomsselskapet Entra.

Målet for regjeringen er å selge seg ut av selskaper som er klassifisert som kategori 1. Det ligger to forhold til grunn for avgjørelse om salg i disse selskapene.

Det sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til TDN Direkt tirsdag.

-For det første kommer vi til å selge ut selskaper hvor staten ikke har noen annen begrunnelse for eie enn inntjening. Den andre er en vurdering på når markedet er godt og man får en god pris, sier han.

5. juni solgte den norske staten 20,3 millioner aksjer i Entra. Etter transaksjonen vil staten eie 41,09 millioner aksjer i selskapet. Staten har forpliktet seg til å ikke selge flere aksjer i Entra i en periode på 90 dager etter salget i juni.

- Grunnen til at vi kun solgte en tredjedel av aksjene i Entra var en vurdering av at det som var mulig for markedet å absorbere. Målet for regjeringen er å selge ut type selskaper som er klassifisert som type 1, som SAS var for et år siden, og som Entra er nå. Om dette vil bli fullt gjennomført om 1, 2 eller 5 år kan vi ikke si, sier han til TDN Direkt.

Selskaper under kategori 1 er Amitda AS, Baneservice AS, Entra ASA, Flytoget AS og Mesta AS.

Staten vil ikke selge seg ned i Flytoget, selv om det er i kategori 1, legger Røe Isaksen til.."

Den norske stat solgte seg i forrige uke kraftig ned i eiendomsselskapet Entra............

Men eiendomsselskapet Entra ble utskilt og etablert fra "statens eiendommer" i folkestyre, demokrati og klovneriet nå med egen Sjaman. (Det meg og deg forfedre som bygget opp disse verdiene.) Hvordan kan de stykke opp og skille ut, hva som hører oss alle til? Selge det som er vårt og det til "hon og hane". I dette tilfelle til noen kjeltringer på Wall Street? I Demokrati, folkestyret og klovneriet Norge, nå med egen sjaman sitt norske navn?

Makan for et parti, og hva de har tatt seg til?
FRP er etablert under vignetten " Til sterk nedsettelse av skatter og avgifter", men så har de flatbombet hele veinettet uten å bygge en eneste vei-stump. Navn endring av NSB Jernbanen koste 100 talls millioner i bare sprøyt. Go-Ahead meg her og der.
FRP er et sammen sauset, av det verste i APe og Høyre. Vakuum

«At partiet som ivrer mest for billigsalg av nasjonale verdier, både økonomisk, økologisk, kulturelt og territorielt knyttets til bevaringen av det «norske» og trykkes til brystet av selvoppnevnte norske patrioter – viser fundamentale kognitive mangler hos velgerskaren som parlamentarismens lettvektere surfer godt på»
http://www.kulturverk.com/2017/09/10/frp-for-deg-som-liker-a-bli-lurt/
Med friskt mot går vi inn i trellens dype søvn. Den er selvforskyldt og kan vare i langt mer enn 400 år. Per-Aslak Ertresvåg.
https://www.riksavisen.no/god-natt-da-mor-norge/

Redigert 10.07.2019 kl 11:20 Du må logge inn for å svare

Frp er nede på fantastiske 2,7 prosent i Bergen. Det må sies å være oppsiktsvekkende gode tall for et parti for folk flest. Det er ingen andre parti enn Frp som har gjort så mye for den gode sak, nemlig å skape politikerforakt. Sentralt i Frp møter en fallerte bomprosjekt med stor glede - og bløffmakeren "Pale Dale" gliser tappert. Tror ikke at de har tatt inn over seg at da må de slutte å skryte over hvor mye vei de bygger. Var det dette Solvik-Olsen så konturene av da han rømte til USA? Personlig tror jeg ikke det. Han er ikke smart nok til det.
Redigert 10.07.2019 kl 11:24 Du må logge inn for å svare

Fylkesmannen statens mann i Hordaland har endt som leietaker i sine tidligere egne eide bygninger? Hvilken normal huseier ville stelt seg slik, at han bli leietaker i egen bolig?Fylkesmannen i Hordaland, nu Leietaker hos Entra, er også æresmedlem i gullselgermenigheten mad in noway.

Ifølge gullselger Gjedrem beskrev han Kåre og Gro «griseriet» i norsk politikk, som 2 tapte tiår i norsk politikk.

Alt bygget opp av noe verdi, ble nullet i minus og utgjorde deretter en kostnad. Det hele ble konket og solgt til slakt i «griseriet» til disse to drittsekkene. Også Gullet ble solgt, og det på billigsalg, hvor oppgjør for godt håndfast gull ble omgjort til en sekk med Ved, og derfra til aske på vår egen og verdens øvrige børser, i de norske kuleramme- økonomenes bank og valutamaskepi.

Statskraft flyttes deretter til Brussel. Dette for å selge norsk nedbør med skatterabatt. Seddeltrykkiriet flyttet etter Landsmoderen til Frankrike. Oljefondet investere og kjøper eiendommer som står og brenner (faller i pris) i Europa som USA, mens nordmenn hjemme hos seg selv er de mest forgjeldet folket, i hele den vestlige verden. Kongeriket forsetter å avvikle hva som hører folk og land til. Folket skiftes ut i rakettfart?
Redigert 10.07.2019 kl 13:14 Du må logge inn for å svare