ELE - Security eller Utility token?


Antar dette spørsmålet vil bli adressert fremover - spesielt siden tematikken har modnet det siste året. Her er en kort oversikt over hva som kvalifiserer de ulike typene:
https://www.youtube.com/watch?v=nGXxHAj_IL8

I følge denne videoen, så får man et klart inntrykk av hvor Haft kommer fra / står:
https://www.youtube.com/watch?v=g4rvJALp2LI

Her er en dagsaktuell case som også belyser risikoen ved å følge et 'Utility token' spor:
https://www.hegnar.no/TV/video/e6ddae87-00080348-b6256ae6
Redigert 06.06.2019 kl 22:52 Du må logge inn for å svare

Hvis jeg har forstått dette rett så er security token forbudt i Usa og Utility tokens er også i en gråsone i Usa via SEC som er U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Da er man like langt. Det finnes også en del gråsoner mellom disse to tokens platformene som det enda ikke er blitt ryddet oppi og som derfor er under lupen av amerikanske myndigheter der mange har blitt svindlet