Hagen med god pedagogikk om veifinansiering.


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/lAQ53L/Hvorfor-i-all-verden-skal-Oljefondet-spares-til-kommende-generasjoner--Carl-I-Hagen

Selvsagt har vi råd til å overføre en liten liten del av statens bufferfond utland (eller kall det statens sparefond utland)
som en engangsoperasjon for å få ned bompengetrykket vesentlig. Selvsagt. Dette er etter min mening smartest å gjøre også.
Forutsatt da at det er kloke prosjekter med god utforming vi snakker om.

Vi trenger å modernisere landet med forbedret samferdselsinfrastruktur. Dette er investeringer og ikke forbruk.
Vi sparer administrasjons-, rente- og byråkratikostnader på å innfri veifinansieringsgjeld.

Men prosjektene kan gjerne utformes enda bedre. Rakere linjeføring horisontalt og vertikalt, bedre dimensjonering på de ulike delelementer
som innerskulder bredde, midtrabattbredde, tunnelbredde, avstander til forhøyde kanter, avstander til autovern osv. Bedre lysarmatursmontering
og arrondering.

Få byggeprisene ned.

Og ikke minst prioritere riktig. Søke å ta det som monner mest først. Og det som etter at det er ferdig, monner i
forhold til supplementer på det. Dvs. som gir mening for ting rundt. Allerede eksisterende anlegg og nye anlegg rundt.
Slik at ressursutnyttelsen blir god. Og at vi unngår ferdigstilte ting "ute i ingenmannsland". Men heller i konstruktivitetens land.

Det bør også sees på bostedsutvikling. Det må være feil at Oslo og Akershus i 1. kvartal 2019 sto for 74,1 % av folkeveksten.
Resten av landet må få mer av dette, mens Oslo og Akershus sin andel bør bli vesentlig mindre enn 74 %. Dette er fullt mulig
å få til. Det gjelder å planlegge riktig. Da unngår vi også at Oslo bygges istykker. Det er nemlig det som har skjedd senere år.
Redigert 07.06.2019 kl 16:03 Du må logge inn for å svare
Thinky
07.06.2019 kl 18:04 514

https://e18vestfold.vegfinans.no/Om-oss/Trafikkstatistikk-6

Her ser vi at ny veibygging øker trafikken.
Jeg var på jakt etter ÅDT på visse punkter på E 18 i Vestfold.
Kan noen hjelpe med å finne ?

I fjor ble viktige deler av E 18 ved Larvik ferdigstilt. Vi ser trafikkøkning på ca 18 % for 1. kvartal i år
mot 1 kvartal i fjor for E 18 Vestfold som helhet. Antagelig avspeiler disse tallene de 7 bomstasjonene i søndre Vestfold tilsammen.
Så f.eks. en døgntrafikk på 140.000 skulle utgjøre 20.000 pr. passeringspunkt i snitt. Og 210000, 30.000
pr. passeringspunkt i snitt.

En vei med ÅDT på 30.000 produserer betydelige verdier. 18 % er mye på et år. Dette er bra. Samferdsels-investeringen
blir brukt. Det skapes samfunnsnytte.
Strekningen Larvik - Drammen har blitt fin og noe helt annet enn det den var for en del år tilbake.
Helst kunne den vært litt rakere i vertikalplanet. Det går litt mye opp og ned etter min mening.
Rakhet vertikalt og horisontalt teller. Det blir mindre drivstofforbruk av det også. Og noe bedre
trafikksikkerhet.
Thinky
07.06.2019 kl 18:43 494

De 7 bomstasjonene i Vestfold (som ligger i søndre del) hadde tilsammen 64,35 mill. passeringer i fjor. Og 7,48 % driftskostnader.
Veien er betalt ned om kanskje 9 - 10 år om trafikkveksten fortsetter videre. Og det gjør den nok.
Når E 18 Kristiansand - Oslo blir komplett, vil dette forplante seg i Vestfold.
Viser også at en tunnel under Oslofjorden syd av Horten - Moss sannsynligvis vil ha svært mye for seg.
På Østfoldsiden er trafikken enda større. Og i tillegg kommer en E 134 arm fra Holmestrand. Og en
ny forbindelse Moss - Askim.
En Oslofjordtunnel her vil være norges viktigste samferdselsprosjekt etter min mening.

Egentlig burde Norge sette igang med planlegging av en slik tunnel med en gang.

Dette er de 7 stasjonene :
Tallet bak er fullpris i kr. Med avtale gir det 20 % rabatt på disse prisene. Dette er takstgruppe 1.
Gulli 5
Ramsum 12
Fokserød 7
Natvall 8
Skinmo 10
Bommestad 8
Sky 13
_______________
Så hele strekket er 63 kr. på fullpris.
Om vi skal drive med dette, som koster bilistene mye + 7,48 % i driftskostnader, så burde drivstoffavgiften settes ned.
Landet må rett og slett velge å investere i samferdselsinfrastruktur. Og det har landet råd til !
Redigert 07.06.2019 kl 18:56 Du må logge inn for å svare

Oljefondet skal spares til muslimene, så de har noe å leve av, etter de har overtatt landet om 30+ år.
11.06.2019 kl 11:48 336

Ja det er vel slik det går, med blåøyde nordmenn. Hver generasjon må finne opp kruttet.