Lars Gule IS kjempere er koselige folk.


Lars Gule: De fleste som har kjempet for Al Qaida og IS er ikke terrorister

Dynamitt professoren mener videre .

Jeg tror de fleste som har vært involvert i både Jabhat al-Nusra (en ytterliggående islamistgruppe med tilknytning til Al Qaida) og i IS, har deltatt i krigshandlinger. Men dette har vært «ordinære» kamphandlinger – mot regimet til Assad, mot rivaliserende militsgrupper og mot kurdiske styrker, sier Gule til Minerva.

https://resett.no/2019/06/07/lars-gule-de-fleste-som-har-kjempet-for-al-qaida-og-is-er-ikke-terrorister/
07.06.2019 kl 22:42 1227

Er han blitt senil? Eller har han vært det hele tiden?
sus1
07.06.2019 kl 22:47 1224

Tror han er løsemiddel skadd etter å ha rørt kjemikaler i bombegryter.

At det går an å forsvare de fleste IS krigere er skremmende. Disse muslimfazistene er den verste ismen verden har sett og dette forsvarer en såkalt Norsk professor..
HP17
08.06.2019 kl 02:02 1199

Lars Gule, «Norges første internasjonale terrorist» vet hva han snakker om.
https://www.side3.no/norges-forste-internasjonale-terrorist-3988720
imatza
08.06.2019 kl 02:20 1197

Synd ikke Israel dømte han til døden ved offentlig korsfestelse.
Imprex
08.06.2019 kl 10:21 1162

Historien gjentar seg og vi opptrer som historieløse vitner.

Hva er det Lars Gule egentlig prøver å si? Jo, ikke skjær alle over en kam! Da blir det en håpløs rettsstat!
Her har vi "lebensborn" omigjen. Bakteppet er ganske likt; drømmen om verdensherredømme. Frykten er den samme. Hva om disse barna ble en tysk femtekolonne når de ble voksne?
Var alle "tyskertøser" nynazister? Fortjente de alle offentlig avstraffelse? Var barna deres hjernevaska nazier som ikke kunne «omprogrammeres», siden den tyske makta så på de som noe av det fremste den ariske rase kunne frembringe? De var jo født og oppdratt så de kunne hate jøder og avvikere.
Var det riktig å adoptere bort barna deres? Var det riktig å hente flere av de hjem etter krigen? Mange av de ble utstøtte tapere i samfunnet. Hva vet vi om utstøtte tapere i dagens samfunn? Jo, de har langt flere muligheter til å finne meningsfeller og andre i samme situasjon. De kan i en helt annen grad samle krefter og ressurser til å slå tilbake på samfunnet. Vi har all grunn til å ta denne debatten alvorlig.

Skjærer man alle over en kam igjen er vi ute kjører. At så mange som mulig føler seg inkludert, respektert og til nytte i samfunnet er alle tjent med. At de opplever rettferdighet likeså.

Ja, IS er uhyrlige i sin fremferd og ideologi. Og alle dets medlemmer burde ideelt sett, i manges syn, vært utslettet fra jordens overflate. Men slik er og blir ikke virkeligheten. De en er for kompleks til det.
I stedet får vi «stjele» medlemmene deres og føre de tilbake til langt bedre livskår, fremtidsmuligheter og meningsfulle liv. Folk er i grunn enkle. Har man mat på bordet, jobb og en fremtid med muligheter frister det mindre å gjøre ugagn som truer den tryggheten. Noen fanatikere vil alltid prøve seg. Men har de ingen å rekruttere har de ingen business. De må ha en visjon om noe bedre enn det et rikt velferdssamfunn bygget på en velprøvd og bærekraftig rettsstat har å by på.

Koselig er forøvrig ikke nevnt noe sted i innlegget til Gule;)

Hva Lars Gule terroristen sier kan jeg ikke ta på alvor .
Når det gjelder verdens styggeste isme frem til 1950 Nazismen så var den en ideologi som det gikk an å gjøre noe med. Tyskerene ble holdt i Tyskland , under påsyn av internasjonale polititropper og bygget opp sitt land . Og landets befolkning ble ledet tilbake til normale ideologier. Dette har gått meget bra .

Når det gjelder Nazimuslimene så er ideologien verre en Nazismen og den er også full av religion . Hvordan en skal få disse menneskene i vater igjen er for oss ufattelig. Men en ting er helt sikkert ,dette skal ikke utprøves i vårt land.
Ett muslimsk land må være stedet dette kan gjøres og hvem får disse landene avgjøre seg i mellom

Imprex: "Hva er det Lars Gule egentlig prøver å si? Jo, ikke skjær alle over en kam! Da blir det en håpløs rettsstat!"

Rettsstatens styrke ligger i "likhet for loven" og det betyr at for samme forbrytelse gis samme straff. I dette tilfelle er forbrytelsen å tilknytte seg og kjempe for og med en organisasjon som verdenssamfunnet har utpekt som en terroristorganisasjon.
Noen har hatt større roller, andre mindre, og noen har vært tilretteleggere og muliggjørere. Men ALLE som tilsluttet seg IS har deltatt. (Så kan vi i tillegg skille på krigsforbrytelser og gi strengere straffer for hodekapping etc.)

Det er dette Lars Gule ikke har forstått. Å støtte opp om en terrororganisasjon er i seg selv en forbrytelse (også finansiering).

Terroristen Lars Gule kjemper for sin egen aksept. Det er ikke annet enn en psykologisk forsvarsmekanisme (såkalt "primitiv forsvarsmekanisme" fordi det skjer ubevisst) når han RASJONALISERER at "du kan godt være snill og ha gode hensikter" selv om du jobber for en terrororganisasjon. Gule PROJISERER sine egne "gode" bombehensikter over på dagens situasjon med ISIS.
Du bør heller ta deg et opphold på MODUM BAD, Gule, og få bevisstgjort dine egne forbrytelser; for du er sikkert en snill mann som lot deg forlede til å ville påføre andre skade i den gode saks tjeneste. STAKKARS DEG, LARS GULE!
Redigert 08.06.2019 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
HP17
08.06.2019 kl 11:47 1136

Lars Gule er nok skrudd sammen litt annerledes enn de fleste av oss. Det er ikke normalt å ta med 759 gramm sprengstoff og 4 fenghetter i sekken.

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Til hyttebygging etc. var ikke det helt uvanlig på den tiden, men frakte dette til terrorister var helt utenkelig. Og slikt blir hedret til professor i dette merkelige landet
Redigert 08.06.2019 kl 14:11 Du må logge inn for å svare

I ditt innlegg foretar du en direkte sammenligning mellom nazismen og bokstavtro islam, men det er en alvorlig tabbe. Det å "omprogrammere" nazister er en enkel sak sett i forhold til en muslim. En muslim kaster ikke hele sin religion og tankesett på båten selv om de får "mat på bordet, jobb og en fremtid med muligheter".

Det finnes riktignok eksempler på at man har klart å få deradikalisert ekstreme islamister, men det er uhyre sjeldent. Sosialistene i Sverige har forsøkt dette i åresvis. De har hatt svært kostbare programmer med tett oppfølging, store leiligheter, utdanning og skreddersydde jobber. Hvor stor suksess de har hatt med dette er det vel ingen som hørt noe om, så da er de nok ganske nedslående.

Saudi Arabia er vel de som har kommet lengst når det gjelder å "omprogrammere" ekstreme islamister om til mer moderate. Dvs. de kan fortsatt hate jøder, vantro, homofile og undertrykke kvinner, men de får moderert drapslysten og deres utagerende jihad.

Svenskene har etterhvert forstått at dette ikke nytter i deres land, så det er derfor at det er de som har foreslått at det opprettes en internasjonal domstol i Syria som skal dømme og straffe disse folka på stedet. Svenskene har også blitt så "humane" etter mange års sosialistisk styre at de ikke lengere har lovverk som gjør det mulig å straffe disse terroristene i Sverige. Mer enn 100 IS soldater er kommet tilbake til Sverige og samtlige er sluppet ut i samfunnet.

Imprex
08.06.2019 kl 14:30 1098

""Men ALLE som tilsluttet seg IS har deltatt. (Så kan vi i tillegg skille på krigsforbrytelser og gi strengere straffer for hodekapping etc.)""

Uansett må det bevises at de har deltatt i kriminelle handlinger. Medlemskap, tilstedeværelse eller å ha smurt matpakke til gubben som er terrorist er ikke kriminelt pr i dag. Det må bevises at disse kvinnene har utført eller deltatt i kriminelle handlinger.

Mitt poeng er at man ikke kan ty til lettvinte løsninger og generalisere. Lovverk og rettspraksis må følges. Ny rettspraksis kan kanskje komme i dette kjølvannet.
Imprex
08.06.2019 kl 14:41 1098

Fortell hva som gjør musliske kvinner og barn så spesielle. Det er de og barna deres som ligger til grunn for innlegget.

Sverige har vel i størst grad mislykkes pga av strutsepolitikk. At totalitære stater som Saudi Arabia lykkes overrasker ikke akkurat. Forøvrig ser vel Saudi Arabia på muslimske terrororganisasjoner som nyttige idioter;) De må bare ikke kødder i deres bakgård.

https://gjengkriminalitet.blogspot.com/2013/05/nye-tiltak-mot-terror-og-organisert.html
Straffbart å delta aktivt i terrororganisasjoner Regjeringen foreslår å kriminalisere deltakelse i terrororganisasjoner. - Terrorisme er en global trussel mot demokrati og fredelig sameksistens. Norsk lovverk må gjenspeile dette, sier Faremo.

https://theworldnews.net/no-news/mann-tiltalt-for-deltakelse-i-to-terrororganisasjoner
En 30-årig mann fra Kina som kom til Norge på familiegjenforening, møter tirsdag i Oslo tingrett tiltalt for å ha vervet seg til to terrororganisasjoner.

https://www.nrk.no/norge/dom_-is-husmodre-straffes-pa-samme-mate-som-fremmedkrigere-1.14515004
Kvinner som har reist ned for å gifte seg med fremmedkrigere i Syria, skal straffes for deltakelse i terrororganisasjoner, fastslår fersk dom.
Den første dommen mot en IS-kvinne i Norge er nå rettskraftig. Ingen av partene valgte å anke avgjørelsen på fengsel i to år og ni måneder.
Fembarnsmoren som var asylsøker fra Somalia ble stoppet av politiet i Wien i Østerrike, med et falskt pass og et større pengebeløp. Påtalemyndigheten mener 31-åringen var på vei til Syria for å gifte seg med en norske fremmedkriger, som hun hadde et hemmelig forhold til.
– Dommen sier at det å reise ned til ISIL-kontrollert område og gifte seg med en fremmedkriger er en aktiv og kvalifisert deltagelse i en terrororganisasjon og dermed straffbart etter norsk rett, sier Jan F. Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet.

«Retten er etter dette ikke i tvil om at det å reise til ISIL-kontrollert område og der gifte seg med en ISIL-fremmedkriger, utgjør et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som omfattes av deltakerbegrepet i straffeloven § 136a». Paragrafen trådte i kraft juni 2013.
Redigert 08.06.2019 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
Imprex
08.06.2019 kl 16:39 1074

Takk for utfyllende og linker (den siste fungerte ikke). Ikke klar over at det forelå rettskraftig dom. Handlingen til denne kvinnen gjelder også økonomisk støtte ser jeg. Derfor ser de langt alvorligere på det også. Spørsmålet er hvor langt man vil gå i rettspraksis når det gjelder de som bare reiste av eventyrlyst og forelskelse. Og de som ble overtalt til å komme. Ikke de som aktivt søkte seg dit og ville bidra med mer enn bare moralsk støtte. Hva vil de legge i deltakelse? Her gjenstår det praksis. Hva skjer med disse kvinnene? Eller har du et eksempel på dette også?

Uansett, her er man tilbake til kjernen i innlegget til Gule. Skal man se like alvorlig på alle bidrag i en terrororganisasjon?
Redigert 08.06.2019 kl 16:45 Du må logge inn for å svare

Overskriften på den siste linken (NRK, Publisert 13. apr., søk alternativt med et utsnitt av teksten) er følgende:
"Dom: IS-husmødre straffes på samme måte som fremmedkrigere"

Enhver har likevel rett til individuell rettsbehandling, så hvordan hver av disse skal straffes er umulig å si i forkant av rettsforhandlingene.

Problemet med Gule er at han ytrer seg som om det verken finnes straffelov eller rettspraksis på området. Når det finnes en rettskraftig presedens, så kan man ikke vilkårlig dømme annerledes på bakgrunn av egen synsing, følelser, og politisk eller moralsk overbevisning.

Justitia har bind for øynene og ser ikke den tiltalte, i den ene hånden veier og balanserer hun diksjon og kontradiksjon, og hun har løftet lovens sverd - en fin metafor for hvordan rettsstaten skal fungere.
HanVann
08.06.2019 kl 17:32 1050

Hvis man er skyldig så ser jeg av general prevensjons grunner alle bidrag som reiser ned i terrormaskineri som alvorlig for alle likene som ligger etter de.
Men noen har hånden på rattet andre heier på fra baksetet og andre drar på gasspedalen. Men det er støtfangeren som dreper.
Imprex
I dag kl 16:39 16
Skal man se like alvorlig på alle bidrag i en terrororganisasjon?
Redigert 08.06.2019 kl 17:34 Du må logge inn for å svare

Norsk lov gjør det forbudt å være deltaker i en terrororganisasjon. Det er det samtlige hjemvendte Syria-farere er dømt for. I tillegg er noen dømt for forsøk på å delta. Og en er dømt for deltakelse fra Norge (Profetens Ummahs tidligere talsperson). Straffelovens kapittel 18 er det som er relevant i denne sammenhengen.

Jo, det foreligger en dom for forsøk på å delta ved at en kvinne (ikke norsk statsborger) ble funnet skyldig i å ville reise til Syria for å gifte seg. Dommen er ikke anket fordi den domfelte fant det mer hensiktsmessig å sone gjenværende tid heller enn å vente på ny sak m.m., ikke på grunn av erkjennelse av skyld.

De fleste som har reist fra Norge er også dømt for terrorforbund, dvs. for at de har hatt til hensikt å begå terrorhandlinger. Terrorhandlinger er handlinger som - i denne sammenheng - er ment å skremme den syriske befolkning og/eller tvinge regimet til å gjøre noe (gi fra seg makt). Jo, men det siste er vel nettopp poenget for alle opposisjonsgrupper i en borgerkrig. Og om det i det hele tatt er mulig å skremme den syriske befolkningen (eller deler av den) ved å delta i kamphandlinger, er et åpent spørsmål, gitt borgerkrigen som raser der.

Ellers: Ingen av Syria-farerne fra Norge er dømt for en eneste voldshandling - ingen er dømt for å ha skutt, sprengt, voldtatt, kappet hodet av noen eller noe som helst konkret. Faktisk ikke.

Så til dem som sammenligner med nazismen og mener alle nazister var det samme. Nei, de var ikke det. Det var forskjell på Heidegger og Hitler, på Hamsun og Himler. Det var forskjell på et passivt NS-medlem og aktive hird-folk som deltok i tortur. Det var forskjell på et NS-medlem i et departement og en frontkjemper osv., osv. Det var i det hele tatt juridisk problematisk at selve medlemskapet i NS ble kriminalisert under krigen. Dermed ble alle medlemmer - passive som aktive - kollektivt tiltalt for landssvik.

I Sverige har man villet innføre en tilsvarende bestemmelse som vi nå har i norsk lov, som gjør det straffbart å være deltaker i en terrororganisasjon. Men det har det svenske lovrådet avvist som stridende mot svensk grunnlov. Organisasjonsfriheten står altså sterkere i Sverige enn i Norge. Heller ikke alle andre land i Europa har samme type lovgivning. Tysk rett har slått fast at bare nærvær - som IS-kone - i IS-kontrollert område IKKE er straffbart.

Til slutt: Omlag 40 Syria-farere fra Norge har reist fra Syria, og de fleste har kommet tilbake til Norge i følge PST. Av disse er de 7 - sju - som er dømt. Det innebærer at nærmere 30 Syria-farere IKKE er tiltalt eller dømt. Men de har altså vært i Syria, i IS-kontrollert område - skal vi tro PST. Dette er menn, men som trolig har båret våpen (men kanskje ikke vært i kamp). Disse går med andre ord fritt omkring i Norge. Og så er det mange som maser om at kvinnene skal tiltales og dømmes! Joda, hvis det har begått konkrete forbryterske handlinger. Selvsagt. Men om de dømmes for å "ha vært der" blir dette en ganske grov demonisering.

Lars Gule
Redigert 08.06.2019 kl 17:54 Du må logge inn for å svare

Jeg har fulgt samtlige rettssaker i Norge mot Syria-farere (pluss noen til). Og vært sakkyndig i flere av rettsprosessene.

Det er nettopp denne erfaringen som gjør meg bekymret og som er bakgrunn for det jeg uttaler i intervjuet med Minerava - og andre steder.

Lars Gule

Velkommen til HO, Lars Gule! Jeg regner med du har en Verifisert konto? ;-)

Lars Gule
Antall innlegg: 2
Siste innlogging: I dag kl 17:28
HanVann
08.06.2019 kl 17:57 1085

Hvordan er det å få bevis fra bak fiendens linjer?

oi, er du nettjegern Gule himself? Er jeg ferdig nå?
Du vet du har kommet til et ultraseriøst forum. Oppfør deg så går det fint.

Er du advokat også så kaller jeg deg Avanatta, okei? Du er like god advokat. Jeg mener det seriøst. Like ivrig.
Redigert 08.06.2019 kl 17:58 Du må logge inn for å svare

Nå er det ikke bare norske IS sympatisører som har reist ulovlig til Syria og foretatt seg saker og ting som ikke har vært klarert med myndighetene. Eller hva synes den "sakkyndige" Lars Gule om dette?:
https://qntmpkts.keybase.pub/data/media/6e67e54ff5d1b58a9edb6998df0b08c09bcae71e04a659378ae306b24f88b015.jpg

Siden du er ny her, så byr jeg på meg selv og innrømmer at jeg synes demokrati og rettsorden står en dårlig sjanse når folk ikke innretter seg på demokratisk vis til den staten de er hjemmehørende i - særlig blir det alvorlige konsekvenser når man reiser til fremmede stater for å krige eller gjøre statskupp der.
Redigert 08.06.2019 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
HanVann
08.06.2019 kl 18:07 1080

Da ble det stille fra Gule.
Han deiser inn på et alvorlig seriøst forum med et rettsforedrag og blir satt momentant fast av Hf. Lett.
Vi forstår at Gule stikker. Useriøst dump&run.

Men hvis det var Gule nettjeger no1 i norge, da er flere enn meg i trøbbel.
Jeg drar til fredagskosen
#demp dere gule er her
Redigert 08.06.2019 kl 18:08 Du må logge inn for å svare
HP17
08.06.2019 kl 18:13 1078

Har Lars Gule noengang tatt et oppgjør med fortiden sin?
HanVann
08.06.2019 kl 18:17 1077

pst gule er kjent som nettutsletteren I
og HO er fullt av feil meninger
#legg meningene til side.

Du spør ikke nettoppjegern om slikt! Nå er det på grensen...

1) "Dommen er ikke anket fordi den domfelte fant det mer hensiktsmessig å sone gjenværende tid heller enn å vente på ny sak m.m., ikke på grunn av erkjennelse av skyld."
- Dessverre eller heldigvis (make your choice) har kvinnen derved skapt norsk rettspraksis! At Lars Gule har fått "personlig kunnskap" om noe som ikke var del av rettsforhandlingene eller dommen, skal ikke brukes. Det er de formelle og fremlagte beviser, lovanvendelse og rettspraksis som skal tillegges vekt - dette for å unngå vilkårlighet og tilfeldige domsavsigelser. Herr Gule kalles kanskje ikke inn som sakkyndig i enhver terror-rettsak nå eller for fremtiden, selv om du har... skal vi si... personlig kunnskap om feltet?

2) "...om det i det hele tatt er mulig å skremme den syriske befolkningen (eller deler av den) ved å delta i kamphandlinger, er et åpent spørsmål..."
- Det er mulig at flyktningstrømmen fra Syria kan være et lite tips også for Lars Gule?

3) "Ingen av Syria-farerne fra Norge er dømt for en eneste voldshandling"
- Det er da heller ikke poenget med å dømme for "medvirkning til terror".

4) "Men om de dømmes for å "ha vært der" blir dette en ganske grov demonisering."
- Hvem snakker om demonisering??? Vi snakker om lovbrudd! Sak og ikke person, Herr Gule!

Det øvrige du sier gidder jeg ikke debattere, da jeg ikke synes relevansen og sammenligningen er god.

Men hva synes du om bildet jeg la ut? Var du klar over forholdet? Hva mener du om slike brudd på USAs Logan Act?
For å knytte til trådtittelen, så er det jo hyggelige og joviale folk dette. Men vi må altså holde adskilt hva et menneske kan gjøre på personlige vegne og hva man ikke personlig kan blande seg i av statlig regulerte anliggender.
Det er forresten ikke 40, men 100 som har reist fra Norge til Syria. Vi kan jo snu på flisa og tenke litt på hva vi ville si i Norge om det kom massevis av folk fra fremmede land for å være med på et opprør mot den norske regjeringen.
Redigert 08.06.2019 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
HanVann
08.06.2019 kl 18:44 1058

Nå ble jeg imponert Hf
først satt du Gule smart fast. Okei den var lett.
Men så setter du Gule nettjeger no1 bom fast med et saklig og akademisk tilfredsstillende svar som får Gule til å blekne, og Gule er professor elns på Metropolitan Universe City i Oslo elns.

Men altså saklig satt rett og slett tilbake til sin trygge tilværelse beskyttet av nrk msm AP systemet, lol. Her tapte han saklig og jeg tar en salutt på en uten lunte,
HanVann
08.06.2019 kl 18:48 1058

Ikke still vriene politikk spm til Gule om dere vil bevare nikket. Det bærer avsted til feil meninger og du vet Gule er sjef...for utdannelsen av nettjegere
Jeg mener ingenting idag unntatt fotball og kos.
SKal dere absolutt spørre den berømte nettjegern om noe spør om noe koslig elns,

Gule, er det du som er "sven" her?
Bare koslig

#ikke hiv meg av

1) Hvis man tror det bare er det som står i en dom som gjelder når man vurderer rettsprosesser, ville det være umulig å konstatere justismord. Eller andre mindre feil i rettsprosesser. Og selvsagt er det fullt lovlig og meningsfullt å peke på deler av prosessen - bevisførsel osv. - som ikke er omtalt i dommer. Nettopp fordi dette kan være mangler ved dommer.

2) Flyktningene kommer i enda større grad fra områder som blir bombet av regimet, jf. de kanskje 200 000 sivile som regimet har drept. Og nei, det er ikke trolig at en fremmedkriger fra Norge som avfyrer et gevær eller sprenger en bombe i en kinosal, er i stand til å skremme den syriske befolkningen - for slike mindre hendelser ville ikke komme til befolkningens kjennskap. Og når det er snakk om befolkning, har norsk Høyesterett fastslått at det minst må dreie seg om befolkningen i en større by.

3) De er ikke dømt for medvirkning til terror. Tror nok en del med fordel kan avstå fra kommentering før de har satt seg inn i saken. Det handler om terrorforbund - hvilket innebærer at man har hatt til HENSIKT å skremme den syriske befolkningen (eller tvinge den syriske regjeringen til noe). Og det er dette som står i tiltalene.

4) Det er de som påstår at IS-kvinnene (og barna!) er skyldige - skyldige i terror osv., eller at de er farlige fordi de har tenkt å spre en ideologi ved retur til Norge eller gjennomføre terrorhandlinger. Dette finnes det fint lite grunnlag for å påstå. Når slikt påstås, blir de personene det påstås om, demonisert. Dette handler ikke om sak vs. person. Lær deg hva forskjellen på sak og person betyr.

5) Hva du ikke "gidder" er din sak. Men mistanken sniker seg jo inn om at dette er fordi du ikke KAN.

6) Konspiratorisk rør - og dermed beviselig mangel på sunn fornuft og kildekritikk - forteller at du faktisk ikke er verd å bruke mer tid på.

7) Du kan heller ikke lese, for jeg skrev at PST opplyser om 40 SOM HAR reist fra Syria. Altså er de en del som er drept der og en del som fortsatt er der, inkludert omlag 10 kvinner (pluss deres barn).

8) Og skjønner du ikke forskjellen på et brutalt diktatur som regimet i Damaskus - som også norske myndigheter mener bør styrtes - og en demokratisk rettsstat som den norske, skjønner du faktisk ikke særlig mye. Så ja, selvsagt støtter jeg aktiv deltakelse - på ulike måter - i kamp mot diktatur og undertrykkelse.

Lars Gule
HP17
08.06.2019 kl 19:28 1040

Har bare et enkelt spørsmål, Har Lars Gule noengang tatt et oppgjør med fortiden sin?

1) Det var da heller ikke det jeg sa. Men det som skal påvirke en dom skal prosesseres i retten. At du sitter på personlig informasjon som du muntlig kan fremføre bare når du er innkalt som vitne eller sakkyndig, er en tilfeldig opplysning som bare kan tilføres når du er med. Heller ikke dommerne kan sitte på bakrommet (les: domskonferansen) og tilføre saken personlig kunnskap/erfaring som de kjenner til - hvis det skal kunne influere på dommen så MÅ det fremføres muntlig for retten (av hensyn til kontradiksjon).

2) Dette var rene spekulasjoner fra din side. Du vet lite om hva som skremmer folk. Personlig ville jeg bli redd dersom noen fyrer av et skudd i en kinosal jeg sitter i. Skjer slikt ofte vil jeg tro at man får en svært nervøs befolkning. Hvor flyktningene kommer fra - tja, NRK viste et program med en av de første som kom - en student fra et uberørt Damascus. Ditt inntrykk og synsing er lite verdt uten at du viser til noe mer konkret.

3) Unnskyld, jeg var upresis: terrorforbund, ikke medvirkning. Ser man stort på det, så er det "samme sak"! ;-)

4) Ingen påstår vel at barn er skyldige? Bekymringen går på hva et barn som har sett hodekapping kan bære på av fortrengte traumer som kan få konsekvenser senere i livet. At du mener IS-kvinner ikke kan spre sin ideologi når de kommer hjem er ren spekulasjon fra din side. De fleste av disse må nødvendigvis ha blitt radikalisert i Norge for i det hele tatt å bestemme seg for å reise ned. Å ha sunn skepsis overfor slikt er ikke det samme som å demonisere.

5) Var ikke sagt for at du skulle kverulere, men for å fortelle at det går jeg ikke inn på fordi jeg ikke anser det relevant.

6) Din avgjørelse - helt ok! ;-)

7) Kverulering om uvesentligheter - selvsagt kan jeg lese - jeg leser jo deg! ;-)

8) Ikke alle er like enige i propagandaen fra Vesten da krigen ble rigget om at Assad-regimet var et forferdelig diktatur. Mange syrere ville nok vært den krigen foruten, på samme måte som mange libyere nok ville vært sin krig foruten. Noen land må faktisk styres med en fastere hånd enn vestlige demokratier (strukturelt betinget, samfunnsinstitusjoner, kultur og "modenhet" i befolkningen), og menneskerettighetene passer ikke 100% i alle kulturer (ingen nevnt, ingen glemt). Det er en dårlig idé for fremmedkrigere å legge seg opp i en stats indre anliggender. Ethvert folk har rett til å styrte egne ledere dersom de er utsatt for tyranni, men utenlandske aktører har ingen rett til å gripe inn - det strider mot folkeretten. Det er å håpe at vi har lært litt av Syriakrigen og bruker andre virkemidler, heller ord enn bomber, hvis vi mener vi skal jobbe imot diktatur og undertrykkelse i stater som selv velger å leve i diktatur og undertrykkelse (uten at det er noe likhetstegn mellom de to - de kan finnes uavhengig av hverandre; det kan finnes gode diktaturer og det kan finnes undertrykkelse i demokratier).

Puhhh! Hyggelig å diskutere med deg, førsteamanuensis - jeg trodde virkelig ikke du ville vise deg her inne!
Redigert 08.06.2019 kl 20:02 Du må logge inn for å svare

De som har reist fra Norge for å bli en del av den islamske stat (IS) var nok alle klar over hva de reiste til. I motsetning til Hitlers konsentrasjonsleirer og folkemord mot jødene som var en godt bevart hemmelighet for nazister flest, har IS i gjentatte videoer og propaganda materiell skryt av hvor blodige og hensynløse de er.

Alle de "norske" terroristene måtte fraskrive seg sitt norske statsborgerskap og sverge troskap til IS så fort de kom innenfor deres område. Pass og ID-papirer ble destruert når de offisielt ble medlemmer av den Islamske staten. Derfor vil det også bli en smule problematisk for dem å komme tilbake til Norge uten myndighetenes hjelp.

Årsaken til at ingen av de hjemvendte IS krigerne er blitt dømt for drap, tortur, slaveri eller voldtekter, henger vel kanskje sammen med at disse gjerningene ikke er begått i Norge. Om de skal dømmes for dette må det være i det området ugjerningene er blitt begått. Om man får på plass en internasjonal domsstol der, bør Norge være en av de første landene som sender samtlige IS krigere tilbake til Syria for å bli etterforsket og evnt. dømt der.

Gule skriver:
- Det er de som påstår at IS-kvinnene (og barna!) er skyldige - skyldige i terror osv., eller at de er farlige fordi de har tenkt å spre en ideologi ved retur til Norge eller gjennomføre terrorhandlinger. Dette finnes det fint lite grunnlag for å påstå. Når slikt påstås, blir de personene det påstås om, demonisert.
Om ikke den ideologien som IS forfektet og som lokket så mange til seg kan kalles for en djevelsk ideologi, hva kan det da? Denne ideologien tuftet på islam er uten konkurranse den aller verste og mest bestialske ideologien verden har sett på hundrevis av år. Vi må vel nesten tilbake til Muhammeds tid for å finne noe lignende.

Så at noen av dine professor kollegaer i juss uttalte at det ville være ulovlig for norske myndigheter å hente ut barna uten at man også tok med foreldrene. Vet ikke om du deler det samme synet, men ville vel ikke forundre meg. Dette er selsagt bare noe tøys. Om ikke deltagelse i terrororganisasjon og den barneoppdragelsen disse forfekter kvalifiserer til at man tar fra dem ungene, hva er det da? Barnevernet her hjemme fratar foreldrene daglig for langt mindre alvorlig enn dette.

Takk til Lars Gule for at han nyanserer og opplyser debatten. Treskallene på sin side entrer manesjen villig med sin forutfattethet og tilhørende dumskap. Hadde dere skjønt dere på sammenhenger ville dere takket Gule for at han prøver å opplyse dere med fakta.

Hvor dum kan man være når man takker en terrorist? Gule har sin agenda, det har han alltid hatt. Han skulle aldri, og da mener jeg aldri hatt tilgang til noen medier i Norge, men burde vært gjemt vekk på høyfjellet uten telefon og strøm.
Redigert 08.06.2019 kl 20:13 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av franzgreger

"Ingen av Syria-farerne fra Norge er dømt for en eneste voldshandling - ingen er dømt for å ha skutt, sprengt, voldtatt, kappet hodet av noen eller noe som helst konkret. Faktisk ikke."

Tyskerne visste ikke at jødene ble slaktet, de fleste av dem som brente levende barn ihjel er aldri dømt, kun lederne men det gjør ikke hver soldat uskyldig. Du har en meget rar måte å unnskylde drapene begått av mange av dem som har stukket fra straff. Til slutt, du er det siste sannhetsvitne jeg noen gang kommer til å tro på.
HanVann
08.06.2019 kl 20:28 1005

Avenatti og Gule har agenda så det synger og utstuderte paragrafmas i lange baner men om de har en sak er en annen skål
Iallefall ble Gule til en skoleelev som har skulket gjemmeleksen i møte med saklig tunge og faglig kompetente HO´s hangarskip Hf og Polemiker. Og en kalddusj vann und dann.
Redigert 08.06.2019 kl 20:30 Du må logge inn for å svare
HanVann
08.06.2019 kl 20:44 998

O J Simpson var uskyldig, er det det du vil frem til?

Hvis noen mener at Gule ikke er en terrorist etter å ha lest dette, ber jeg vedkommende å kjøpe nye briller:

Allerede i ungdomsmiljøet i Larvik som gymnasiast fremsto «Røde Gule» som en fryktet debattant. Han var intenst engasjert med sine totalitære venstreekstreme holdninger - og han likte å diskutere. Han hadde brennende tro på revolusjonen, det klasseløse samfunn og proletariatets diktatur. Med et smil erklærte han: Staten og kapitalismen skal vi knuse. Han startet SV i Larvik, men forlot partiet fordi «SV var bare litt mer radikalt enn Arbeiderpartiet». Han regnet seg som uavhengig sosialist og marxist. Han støttet Chileaksjonen og var glødende for DFLP (Den demokratiske front for frigjøring av Palestina).

Våpenmakt nødvendig
Unge Gule, som tidligere hadde regnet seg som ikke-volds-tilhenger, hadde kommet til at kampen mot imperialismen måtte føres med våpen i hånd. Han reiste til Libanon i 1977 - innstilt på å delta som geriljasoldat på palestinernes side i kampen mot Israel. Her kom han i kontakt med meningsfeller som hadde kjempet mot jødene i ti år - basert på våpenmakt. Et gjensidig kameratskap ble utviklet, og etter hvert ble det enighet om at nordmannen kunne best gjøre nytte for seg ved å utføre et bombeattentat i Israel. Den unge mannen var hvit ikke-araber og kunne reise friere omkring.

Opplæring i sabotasje
Over flere uker fikk Lars opplæring i sabotasje og våpenbruk. Han satte sammen tidsinnstilte bomber og lærte å håndtere skytevåpen.
Det ble blinket ut tre ulike bombemål - et hotell i Jerusalem, et finere villastrøk i byen eller en fotgjengerundergang under et torg i Tel Aviv. Det ble bestemt at Gule selv skulle bestemme hvor bomben skulle plasseres.
Man kom til at de mange arabiske stemplene Gule hadde i sitt pass kunne vekke mistanke. Det ble derfor bestemt at først måtte nordmannen reise hjem til Norge - der han skulle gå til politiet og si at han hadde «mistet» passet sitt. Dermed ville han få et nytt ustemplet pass.

«Game over»
Når Lars kommer til den internasjonale flyplassen i Beirut har han to tykke bøker i ryggsekken der det er skjult i permene 800 gram sprengstoff. Her gjorde Gule en fatal feil - han gikk med palestinaskjerf - som vakte mistanke hos en av sikkerhetsvaktene. Sikkerhetsoffiseren river opp bøkene - han ventet å finne narkotika - i stedet har han plutselig å gjøre med en terrorist. Andre sikkerhetsvakter styrter til. Dermed er «game over» for Lars.